De val vi inte gör…

… funderingar kring ordet ”valfrihet”…

I en insändare i SvD berättar i dag en specialistläkare (Lars Henningsohn) om hur det kan gå till i det nya vårdvalets Stockholm. Häromdagen fick han ett samtal från en kollega i primärvården som berättade att han ”av ekonomiska skäl” inte kunde ombesörja en utredning av blod i urinen på en patient som varit vid sjukhusets akutmottagning. Den politiska ”pengen” han får från landstinget för att hjälpa ”sina” patienter räcker inte.

Specialistläkaren frågar sig vad de vackra begrepp som”valfrihet” och ”självbestämmande” egentligen betyder för den som är (eller blir) sjuk och kostar extra pengar, när vårdgivarna endast är intresserade av de som ger klirr i kassan – de friska. Vem ska ta hand om de som kostar pengar? De som behöver dyra mediciner, kontroller och terapeutiska samtal?

Ann-Marie Lindgren diskuterar ”den fria etableringsrätten” för både skola och sjukvård i ”aktuellt i politiken”. Rätten har visat sig ge ekonomiska problem inom skolan – speciellt nu när elevantalet minskar. Överetableringen kostar pengar och många kommuner, även borgerliga, börjar tänka i nya banor.

Men, nu ska systemet med ”fri etabeleringsrätt” införas i hela Sverige även inom vården, där efterfrågan (till skillnad från i skolan) är omättlig.

Mer ”fria val” …

I DN undersöker Kajsa Ekis Ekman vår imaginära ”valfrihet” i en intressant artikel – Har du gjort dina val?.

Hon visar hur vi numera tvingas välja mellan ”samma sak”. Alla vill ha bra skolor, bra vård, en hyfsad pension och billig och miljövänlig el. ”Man tar något människor redan har och säger att för att vi ska fortsätta ha detta, måste vi välja mellan olika alternativ.” Om det blir ”rätt” val har mer med tur än med skicklighet att göra.

Citat;

För den här typen av valfrihet har det inte demonstrerats, strejkats ­eller protesterats i någon nämnvärd utsträckning. Dä­remot förkommer den ofta i barnuppfostringslitteraturen – som ett sätt att få barnet mer lätthanterligt.

Ordfront artikeln ”Valfrihetsen” visar hur vår ”valfrihet” tar både tid och pengar – om vi väljer att välja – och ibland har vi ju inget annat val. Skulle vi följa alla råd och tips och ”välja smart” skulle det kosta ett hushåll uppemot 60 arbetstimmar per år till en sammanlagd kostnad av 24 miljarder kronor (hela Sverige).

Kanske är den värld av chimär valfrihet som vi nu lever i till för att vi inte ska hinna tänka på de riktigt viktiga valen i livet – för att vi ska bli ”mer lätthanterliga”.

Och hur mycket betyder egentligen de val vi nu, i valfrihetens namn, har möjlighet att göra (pensionsval, val av elleverantör och teleabonnemang, vårdval osv) i förhållande till de val vi inte gör?

Några ord i inledningen av filmen Gone baby gone (rekomenderas), fick mig att fundera…

Jag har alltid trott att det är sådant man inte väljer som formar en som människa. Ens hemstad, området man växer upp i, familjen…

Man skulle kunna tillägga klass, kön och etnicitet. Frågor som det intressanta, utmärkta och utskällda programmet Halal-tv tar upp. Dessa ämnen är givetvis förbjudna att fundera kring i TV på bästa sändningstid. Kanske är det därför dessa tre unga sjalbeklädda kvinnor gör många så förbannade.

Nu träder dessutom en ”anonym” ledarskribent på DN in på Halal-scenen. I en något förvirrad argumentation får vi veta att ”ta i hand” är en förutsättning för att ”kunna göra ett bra arbete, som exempelvis reporter eller läkare”. Annars är man diskvalificerad och får ”välja ett annat yrke” eller ”hitta någon som vill försörja en” – för ”leva på bidrag” (som underförstått många invandrare gör) det är förkastligt i arbetslinjens namn.

Resonemanget är lika fördomsfullt och märkligt som Carl Hamiltons. I valfrihetens namn borde alla världens medborgare få välja hur de inte vill hälsa – lika väl som de kan välja hur de vill hälsa. Men en hälsning inbegriper två människors fria val. Därför – respekt!

*

Bloggat om DN ledaren; Radar, Badland Hyena

*

Läs även: Ordfront – Valfrihetsen, AB – Så sattes vår framtid på spel – om pensionpengarna

Tidigare bloggposter;
Smarta kundval – från vaggan till graven

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se

Läkare protesterar mot FK och regeringen

Tidningen helagotland.se berättar i dag om distriksläkaren Susanne Belfrages reaktion på att Försäkringskassan nekat en av hennes patienter sjukskrivning – lång tid efter det att sjukdomsanmälan gjordes.

Nu har hon skrivit ett brev till socialminister Göran Hägglund.

Citat;

– Jag skäms över att arbeta i det officiella Sverige som inte skyddar svaga och sjuka i samhället. Jag skäms å mina medmänniskors vägnar på Försäkringskassan som tillägnat sig den cyniska inställningen till människors lidande. Var har den etiska nivån hamnat i Sverige i detta förnekande av människors lidande och kamp för sin tillvaro?

Liknande kritik kommer från Claes von Segebaden i Dagens Medicin. Han berättar hur han numera fungerar lika mycket som ”juridiskt ombud” som läkare för de patienter som får avslag från FK trots att de inte, enligt hans mening, ”står till arbetsmarknadens förfogande”.

Försäkringskassan tycks befinna sig i kaos. Rapporter om långa handläggningstider och förnedrande och rättsosäker behandling av de fösräkrade är vardagsmat. JO anmälningarna duggar tätt.

Det är enkelt att skylla alla problem enbart på Försäkringskassan och dess handläggare. Men, de följer bara de regler och lagar som riksdagen beslutat om. Nu senast den nya sjukförsäkringslagen. De hårda, omänskliga och otydliga reglerna har bidragit till mycket av det kaos som nu utspelar sig. Likaså de sparbeting och de stora omorganisationer och personalminskningar som regeringen initierat – samtidigt som man i panik drivit igenom flera stora och ogenomtänkta regelförändringar det senaste året.

Försäkringskassans personal har knappast genomgått personlighetsförändringar och blivit så mycket elakare och omänskligare de senaste åren. Det finns givetvis andra, politiska, orsaker…

*

Bloggposter; Utan att blinka, På besök i verkligheten

*

Bloggtips; Vägen till himmelen, Den osynliga patienten, Lasses blogg, Resursbloggen, Alliansfritt Sverige

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se