Surrealistiska upplevelser

Surfande manliga studenter tyckte att ”blått lag vann” – allt enligt Aftonbladet.se. Nej, givetvis skriver de inte så, men bland natt- o morgonsurfarna lär det inte finnas särskilt många vanliga LO-arbetare. Så var så säkra – urvalet var knappast representativt. Dessutom kan man fråga sig om politik numera är reducerat till en form av idrott?

Men, visst påminde debatten i ett avseende om en fotbollsmatch. Straffsparken gick till den borgerliga alliansen när man tog upp splittringen i vänsterblocket. Det blev pinsamt tydligt vilken fördel Mona Sahlin kastat i armarna på alliansen – vars företrädare hånlog ikapp när Sahlin och Wetterstrand försökte förklara sitt ”samarbete”.

Men samtidigt kan man fråga sig hur viktig total ”enighet” egentligen är för de vanliga väljarna?

Visst är det viktigt att oppositionen står någorlunda enade och visar att de kan regera tillsammans, men för mig som är en helt vanlig oberoende ”vänsterväljare” är ändå politikens innehåll betydligt viktigare än den exakta formen för den (samarbetet).

Det är som Mona Sahlin sa i går; den borgerliga alliansen har ett tydligt regeringsalternativ – som för en tydligt orättvis politik.

Eller som regeringen själva uttryckte det i budgeten, citat (se bloggposten Rättvisan ligger i betraktarens ögon);

Fördelningspolitiken avser att åstadkomma en fördelning som i något avseende betraktas som mer rättvis än den skulle ha blivit utan politiska ingripanden.

Själv föredrar jag politik som inte bara kan ”betraktas” som rättvis – utan som verkligen är det – trots att formen för samarbetet ännu är luddigt.

Slutligen… efter gårdagens debatt kan man också fråga sig – vem bryr sig om den slaktade sjukförsäkringen? Ingen brydde sig om att ens nämna den eller tala om alla de människor av kött o blod som kommer att bli dess offer under de närmaste åren. Ingen fråga ställdes – ingen svarade.

Ingen ifrågasatte heller det falska och utnötta begreppet ”utanförskap” som Maud Olofsson återigen hade mage att svänga sig med. Jag har skrivit det förut, men det tål att upprepas;

Hur många som tillhör “utanförskapet” är enbart ett mått på hur starkt socialt skyddsnät ett samhälle har – om man som borgarna räknar in alla som har någon form av sjuk, arbetslös eller annan ersättning från våra trygghetssystem i begreppet. Hade vi inget skyddsnät alls – bara fritt fall ner i hemlöshet för de som inte kan försörjas av anhöriga eller har ekonomiska tillgångar – försvann “utanförskapet” helt. Allt detta gör att många “bananrepubliker” har ett betydligt mindre “utanförskap” än de nordiska länderna – om man utgår ifrån regeringens utanförskapsdefinition.

Sist och slutligen tror och hoppas jag att det är många (till vänster) som resonerar ungefär som jag gör när det gäller nästa val; visst vore det bra med ett starkt och tydligt vänsteralternativ i politiken – men vad som helst är bättre än det vi har just nu!

Blogg; Den slutliga lösningen och alternativen

Press; AB 1, AB 2, AB ledare, AB – Lena Melin, SvD, DN

Bloggat; Jinge, Svensson, Annarkia

*

Det är inte lätt att längre se skillnad på ”verklig” reklam och påhittade skämt. I morse möttes vi som slog upp DN till frukost av ett erbjudande att gå in på crimemedicine.com och köpa bland annat amfetamin. Innan man vaknat till kändes det hela lite surrealistiskt, men kanske verkligt – är det sant?

För, snart vet man inte längre vad som är verklighet längre. Den minst lika absurda (därtill förnedrande och hånfulla) kampanjen som numera Försäkringskassan spenderar mångmiljonbelopp på (15 miljoner) ”Till dig som är sjuk, jättesjuk, frisk eller bara lite snorig” – visade sig ju vara ”verklig”, trots att även den kändes overklig och surrealistisk vid första anblicken.

Men, verkligheten för de sjukskrivna (och de nya reglerna) ser helt annorlunda ut än i FK:s kostsamma reklamkampanjer Läs Värmlands Folkblad; Nya stenhårda regler gör fysiskt sjuka psykiskt sjuka.

Bloggat; Merith Wagner, Feel in the blogg

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
intressant.se

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

8 kommentarer

 1. Underbar reflektion
  Tror som du att tydliga alternativ är bättre än ”total enighet”. Sen kan det inte vara så svårt att hitta vissa frågor att enas om som socialförsäkringen tex.
  Men tydligt är det folk kallar socialförsäkring är vad alliansen kallar bidrag och folk på bidrag vill dem ju inte ha.
  Att sen folk utan bidrag är samma som uteliggare och lodisar tycks dom inte förstå eller så kan dem inte tänka mer än ett steg åt gången.
  Skrämmande är det att se i vilket fall.
  Att sen dem som ska representera alla arbetare och deras familjer inte heller gör något vidare intryck gör en lite orolig.
  Mona som helt verkar tappat kontakten med verkligheten.
  Wetterstrand som hellre skjuter sig själv i sank än sammarbetar med VP. Ohly som sysslade med annat än att ta tillfället i akt och lägga fram några frågor han vet dem kan enas gemensamt om.
  Personligen vill jag inte rösta på någon av dem för dem saknar tydlighet om vad man får för sin röst.

  För mig framstår mycket som overkligt och hade varit glad om det var påhittade skämt. För verkligheten skiljer sig så mycket ifrån det som sägs att få kan ta till sig den.
  Att dem som hamnat i det ”utanförskap” som redan finns och att det verkligen är illa får till följd att ingen tar dem på allvar då dem passande orden för att förklara är så verklighets främmande att ingen tror dem.

  Får passa på och tacka dig lite extra för att du står ut med mig 🙂

  Sen en eloge för att du lånat ut din blogg till den ekonomiska debatten som pågått här kanske inte helt passande här men går nog att lära lite av den.

  mvh
  m00ns

 2. Voogi

   /  oktober 13, 2008

  Såg eller hörde inte debatten, men jag har tydligen inte missat något väsentligt.

  Jag tror att alla, inte bara de till vänster, välkomnar en större tydlighet från den nuvarande oppositionen. Oavsett vad jag röstar på så vill jag att det är tydliga alternativ som står till buds.

  Det är bra för Alliansen att de ligger under i opinionsmätningarna. Det är alltför lätt för Mona att bli defensiv, och det vet vi ju hur svårt det är att backa och försvara en ledning. Visst är politik likt fotboll.

  S:s bästa chans ligger nog i effekterna av den kommande lågkonjunkturen och att finanskrisen kan hållas vid liv något år till eller så. Anders B är en påläst motståndare, i varje fall i första försvarslinjen, så det kanske vore bättre att attackera mittfältet, dvs partiledarna i de ekonomiska frågorna. Fast man måste ju då kunna en del själv, förstås.

  Som alltid (nästan) är anfall bästa försvar. Å andra sidan är jag ingen rådgivare till S.

  Det var skönt att höra m00ns att du orkat läsa ekonomi-inläggen. Jag är själv ganska less på dem eftersom de inte för något framåt, men kan någon lära sig något av det, så är jag glad för det.

  Även jag tackar dig Ilse-Marie för att du inte stängt av mig; jag läser gärna din blogg och vill lika gärna ha möjligheten kvar att inflika någon kommentar ibland.

 3. Detta är inte direkt en kommentar, utan snarare en infallsvinkel som aldrig ges plats för i debatten om hemlöshet. Men hoppas att den gör det innan flera människor dör av denna systematiska psykopati!
  I vårt “välfärds och rättighetssamhälle” där alla medborgare enligt lag ska behandlas lika och ingen får diskrimineras, finns i det fördolda ett mycket välutvecklat systematiskt förtryck mot bland annat våra hemlösa medborgare.

  Inom dessa av bidrag nedtystade system försiggår grova kränkningar av våra mänskliga rättigheter mot människor som av olika anledningar är hemlösa och fråntagits alla möjligheter till ett någorlunda fungerande och värdigt liv.
  Detta medför i sin förlängning också en omöjlighet för dessa individer att anpassa sig till de normer systemen kräver för att återfå sin värdighet och sina rättigheter.

  De regler som gäller inom dessa är skrivna eller muntligt uttalade av och för människor med helt andra livsvillkor och förutsättningar, dessutom av personer helt utan förståelse om hur verkligheten ser ut för många av våra invånare.

  Hur kan vi kräva av hemlösa människor att följa olika regler, då inte samma grundläggande rättigheter ges som övrig befolkning har för att möjliggöra detta?
  Ett tryggt hem måste väl ändå vara grunden för människor att överhuvudtaget ha någon som helst möjlighet till ett ”normalt” liv, när över nio miljoner människor i vårt land behöver det.

  Utifrån det måste självklart också ett eventuellt sjukdomsanpassat och/eller ekonomiska stöd finnas för att behålla det, för de som vill och behöver det.

  För i lugnet av ett tryggt hem behålls en viss värdighet hos människor, genom känslan av samhällstillhörigheten och möjligheten till ett privatliv.

  Men för att samhällets “regelryttare” och moralister ska kunna fortsätta känna sin egen “förträfflighet” och kunna visa sin “godhet”, verkar människor behöva kvarhållas i detta tillstånd, i alla fall om vi tittar på hur utvecklingen sett och ser ut.

  För att kvarhålla människor i detta tillstånd skapas en massa arbetstillfällen för redan etablerade människor i kortsiktiga och i grunden verkningslösa hemlösaprojekt. Detta görs på bekostnad av hemlösa människor och deras mänskliga rättigheter. Men vår tids krav på vetenskaplig evidensbasering verkar inte alltid gälla våra rättigheter.

  Detta är en värderingsfråga utanför den så kallade kontrollerade vetenskapen! Kontrollerad vetenskap kan inte ha med värdegrundsfrågor att göra. Värdegrunden ska grundlägga kontrollerad vetenskap, inte tvärtom!

  Hemlösa människor är precis som alla andra individer. Somliga med behov av specifikt stöd anpassat efter individens personliga historia och problem, andra inte.

  Men det våra politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer och andra aktörer gör, är att försöka skapa ”speciellt anpassade” arbetsplatser, metoder och ”boenden” för hemlösa. Som om de vore en egen art (grupp).

  I dessa hemlösasystem vill man varken se eller tala om de strukturella bristerna, utan istället gömmer de sig bakom etiketten hemlöshet. Där man med generella åtgärder försöker hitta en lösning för individer som är lika olika varandra som dag och natt.

  Detta leder i sin förlängning till ett systematiskt icke-lösande av frågan och så fortsätter det hela om och om och om igen. Och då satsar vi ännu mer på att lösa ett problem med generaliserade system som systematiskt undviker att hjälpa individen och det blir därmed en självunderhållande mekanism. Vilket då i sin tur blir till ett skuldbeläggande av den hemlöse som alltså kan skylla sig själv.

  Detta pågår medan vi som är i systemen är så “goda” och “hjälpsamma” att vi betalar skatt och ger någon gåva i en bössa för att avlöna alla dessa ”problemorienterade social/frivilligproffs”, där en massa uppsökare kan erbjuda hemlösa människor en bulle eller en plats på ett härbärge för 20 000- 30 000 skattekronor i månaden.

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
  Tel: 0736-76 42 86

 4. Tvära kast blire.
  Från nyliberalism till hemlöshet.
  Få eller inga förstår hur långt hoppet är mellan arbete och socialbidrag. Ännu längre bort till hemlöshet är det.
  Med sämre trygghet kommer fler hamna där men det är en långsam nedbrytnings process innan man kommer dit.
  Vägen ner innehåller hot och tvång om man ifrågasätter något eller föreslår något riskerar du att bli ”straffad” med indraget bistånd eller bli satt på något vuxendagis.
  *Iom att några få fått gudomlig makt över ditt liv så måste du fullfölja varje vink eller bli ”dömd” till brottslighet eller svält då inget finns efter.
  Att försöka hota och tvinga folk på det sättet hjälper dem knappast ur den kris dem befinner sig i utan snarare tvärtom.
  Någon kontroll av dem med den gudomliga makten över andras liv finns inte. Den som inte följer eller protesterar mot handläggarens hot eller tvång kan bli utsatt för vad som helst utan chans till en andra bedömning. Som behovs behövande är du rättslös och har inte en chans att hävda dig.
  Man behöver inte vara raketforskare för att se hur illa det är i stockholm. Tex åldringsvården har i min stadsdel 60 rapporterade missförhållanden socialtjänsten har inget.
  Dem som fick allvarlig kritik av länstyrelsen 2005 ang dem apatiska barnen fick tydligen befodran som disiplinär åtgärd då dem är chefer nu.
  Överklaga är meningslöst då den överklagan lämnas till den du klagar på och dem lämnar med ett yttrande efter ha läst den. JO har dock en chans att ta reda på verkligheten och delar ofta ut kritik när något är fel. Dock läser ingen i staden deras yttrande så inga disiplinära åtgärder eller kontroller görs.

  Med den godtyckligheten får man vara glad om man kommer därifrån levande med någonstans att bo.
  För att ta sig därifrån krävs nog en lotto vinst minst.

  För dem som är hemlösa är det ännu värre för dem hjälporganisationerna har nog mer ett egen intresse att ha ”kunder” än att se till att någon får hjälp upp. Så att det saknas några pinnar i stegen för att ta sig upp har dem inget intresse av att lösa.
  Enl röda korset så skänker dem flesta hellre pengar till vilken suspekt utlands hjälp som helst än att hjälpa någon här hemma och den hjälp som finns är för dem mest utsatta för dem som inte knarkar eller är hemlösa eller är brottslingar finns inget förutom att bli utsatt för någons gudomliga makt som rättslös.

  mch
  m00ns

 5. ”Visst är det viktigt att oppositionen står någorlunda enade och visar att de kan regera tillsammans, men för mig som är en helt vanlig oberoende “vänsterväljare” är ändå politikens innehåll betydligt viktigare än den exakta formen för den (samarbetet).”

  Kära blogginnehavare:
  Du som brukar vara klok och klartänkt…nu har du nog inte tänkt till riktigt.

  Du vet mycket väl att formen för- och enigheten i samarbetet är en helhet – en förutsättning för att politikens innehåll ska kunna sättas i verket.

  Bättre kan du!

 6. Det kan ju, trots allt, ligga något i att det är smart att binda upp (muta) mp inför nästa val, för med det partiet vet man ju aldrig. Det kunde ju ha kommit att rösta för en borgerlig regering i nästa val annars.

  Men det skulle inte ha gjorts med det korkade tillägget om vänsterpartiet, och i synnerhet inte med hänvisning till de budgetregler som bara försämrat för vanligt folk, och som fördjupade långkonjunkturen efter ”vår egen lilla bankkrasch” i början av 90-talet. Dummare saker kan man inte säga idag än att budgettaket är heligt.

 7. Ja, Kerstin, den senaste tiden har jag hört ekonomer och politiker både till höger och vänster som har sagt just det du skriver – budgettaket är inte heligt.

 1. Psykbryt | “Nu kör vi så det ryker!”, sa Arbetsförmedlingen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: