Media, makten och sanningen

Först ett par lästips med anledning av mitt förra blogginlägg –

Ta ingenting för givet!

Piteåtidningen; ”Superjobbaren” mot sjuk och arbetslös

Västerbottens Folkblad; Jakt på superarbetskraft

*

Läs aftonbladets Ingvar Persson som idag tar upp hur vi har fått en regering som skapar sina egna sanningar. Ett slående exempel är Littorins utspel om arbetsmiljön på SvD:s Brännpunkt i veckan.

Citat, AB;

Samtidigt berättade Littorin att han tänker skaffa sig ett råd av forskare och experter för att ge regeringen ”kunskapsunderlag på arbetsmiljöområdet”.
Det är lockande att skoja om att det tagit Littorin en halv mandatperiod att inse behovet av kunskap på det område han är satt att bevaka. Men kanske arbetsmarknadsministerns planer avslöjar något allvarligt.
En av regeringens första åtgärder var att lägga ner arbetslivsinstitutet, en oberoende statlig institution som skapade kunskap om arbetslivet. Självklart bidrog institutets resultat till bättre politiska beslut, men också till en sakligare samhällsdebatt.
Nu inrättas alltså i stället ett ”kunskapsråd”, direkt knutet till regeringen och med den enda uppgiften att förse ministrarna med de underlag de frågar efter.

Om Jan Björklund;

Till och med Skolverket har kopplats in för att utreda ministerns personliga trovärdighet, en åtgärd som måste vara unik i svensk politik.
Ändå är uppståndelsen lite märkvärdig. För den som velat läsa har fakta hela tiden funnits och Björklunds svårighet med nyanser kan knappast ha undgått.
Dessutom talar vi om en politiker som kom till makten genom att förneka kännedom om ett dataintrång, trots att det faktiskt var han som använde det stulna materialet. Ironiskt nog handlade dessutom den rapport folkpartisterna stal om den svenska skolans resultat.

Man kan också, som Jinge på sin blogg (Medierna märks – på debattsidorna?), fundera över hur det kommer sig att regeringen nu tycks ha fått fri tillgång till all rikstäckande media för sin tillrättalagda propaganda. Var och varannan dag presenteras en ny propagandaartikel på DN debatt eller ett inlägg på SvD:s Brännpunkt. Där blir varje del av budgeten en ”nådegåva” till svenska folket.

Samtidigt tystas kritiken ned. För regeringen obehagliga faktarapporter (t.ex. Innanför utanförskapet, Jakten på superarbetskraften fortsätter) får minimalt eller inget utrymme. Detta samtidigt som ”forskning” beställd av regeringen eller av Svensk Näringsliv presenteras som ”sanningar”. Snart blir de också ”sanningar” i var mans mun.

En skrämmande utveckling i ett land där borgerliga intressen sedan länge har ägt i stort sett all rikstäckande press. Nu med Statsministern fru i styrelsen för en av de största (SvD).


Litar vi på hennes självständighet?

Bloggat; Claes Krantz – Partitidningen SvD
Läs även – Littorin hycklar om dödsolyckor på jobbet

*

Bra bloggtips;

Den osynlige patienten – Det hela är en fördelningsfråga, Alliansfritt Sverige – Unga i Offentlig sektor, Resursbloggen – Tillväxtsjuka och statistik förvirring, Som jag bäddar – Om FRA-lagen

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se