Ta ingenting för givet!

Alliansens flirt med pensionärerna – slantar från den rike mannens bord – kanske ska ses i ljuset av det Statsminister Reinfeldt sa i sitt tal i Almedalen.

Citat från Alliansfritt Sverige – Alliansens Lilla Röda;

”Folkpensionen är ett nytt fenomen och inget vi kan ta för givet. […] Pensionärerna ska se sig själva mindre som pensionärer och mer som ett skattefrälse.”

– Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) i sitt tal i Almedalen. Nedtecknat av Catharina Ullström.

Press; DN1, DN2, SvD1, AB 500 kronor extra, Orättvist och omoraliskt

*
TCO presenterade i går rapporten ”Jakten på superarbetskraften fortsätter”

Rapporten avslöjar att arbetsgivarnas attityder till sjukskrivna (från annat jobb) och långtidsarbetslösa är mycket negativ. Endast 7 respektive 13 procent av arbetsgivarna är positiva till att anställa respektive grupp, detta trots att frågan ställdes mitt i en högkonjunktur.

Fler fakta i rapporten;

  • Arbetsgivare har blivit alltmer ovilliga att ta ”risker” och anställa människor med olika typer av hälsoproblem. Samtidigt har ”skulden” till ohälsan flyttats från ”arbetsmiljön” till ”individen i samhällsdebatten (fakta sociologen Daniel Melén).
  • Andelen långtidinskrivna funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga har ökat vid arbetsförmedlingen trots högkonjunkturen 2006-2007.
  • Mindre än 5 procent av ”förtidspensionärerna” är under 30 år. Nära 80 procent är över 45 år. Drygt 53 procent är över 55 år.
  • Antalet långtidsarbetslösa under 25 år har ökat under det senaste året, trots högkonjunkturen.
  • Förändringarna av arbetsmarknadspolitiken (minskad arbetsmarknadsutbildning och hårdare krav för a-kassa) och sjukförsäkringen har ökat andelen ”bidragsberoende” (försörjningsstöd) till och med under högkonjunkturen.

Myter som rapporten slår hål på;

  • Det är en myt att ”väldigt många unga” är ”förtidspensionerade”. De allra flesta ”förtidspensionärer” har varit yrkesverksamma i minst 20-30 år och befinner sig i slutet av sin yrkeskarriär.
  • Myten att sjukskrivna och långtidsarbetslösa är lata och ”inte vill jobba” avlivas. Undersökningen visar istället att arbetsgivarna till stor del ratar långtidsarbetslösa och människor med ohälsoproblem. Ännu sämre ser det ut för de som både är ”äldre” och dessutom lider av ohälsa – alltså de allra flesta “förtidspensionärer“.

Mer:

90-tals krisen medförde ökade prestationskrav på de anställda. ”Reträttplatser” togs bort, organisationerna slimmades. Rehabiliteringsinsatserna, anpassningen av arbetet och möjligheten till ”delpension” drogs in. De med ohälsa förpassades till försäkringskassan och sjukförsäkringen.

Citat, TCO rapporten;

Mot bakgrund av dessa fakta påstår vi att regeringens ”reformer” inom sjukförsäkringsområdet, när det gäller att öka kraven på de sjukskrivna att söka annat jobb, i grunden är feltänkta. Sannolikt kommer denna politik bara att leda till att ännu fler hamnar i socialbidragsberoende.

Citat;

– Att piska de sjukskrivna och arbetslösa hårdare gör inte arbetsgivarna mer villiga att anställa dem. Istället behövs helt andra åtgärder. Nu behövs stora investeringar i de yrkesverksammas vidareutbildning, mycket tidigare och kraftfullare insatser för att stärka de sjukskrivna och arbetslösa, men också insatser för att ge dem som står längst från arbetsmarknaden möjligheten till en ny social arbetsmarknad.

Press;

DN, GP,

Gravida nekas sjukpenning

Chefer ratar småbarnsmammor

*

Bloggtips; Kaj Raving – Fy fan för regeringens fejksatsningar, Alliansfritt Sverige – Uppvaknande 3, Ekonomikommentarer – Själviskhet är barnsligt, Motvallsbloggen – Och Carl Bildt är en ren katstrof, Lowdin – En regering full av pajasar

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,