Att vakna eller inte vakna

De´e mycke´nu…

 • Idag kryper Filippa Reinfeldt till korset på DN debatt när det gäller Vårdval Stockholm. Man vägrar visserligen erkänna att ”vårdslakten” var ett regelrätt misslyckande och är och var ren och skär klasspolitik. Men det kanske är för mycket begärt – ordet ”klass” existerar ju inte bland borgare och moderater.
 • Idag utropar också arbetsmarkandsminister Sven-Otto Littorin på SvD Brännpunkt att han ”oroas” över den rekordhöga ökningen av antalet arbetsplatsolyckor. Nu ska här satsas på arbetsmiljöarbete!

Vad ska man säga? Hittills har regeringen gjort i princip allt de kan för att undergräva alla former av arbetsmiljöarbete. Till att börja med la man helt sonika ned Arbetslivsinstitutet – bort med 350 miljoner till arbetsmiljöforskning. Därtill drog man kraftigt ned anslagen till Arbetsmiljöverket och minskade på så vis antalet arbetsmiljöinspektörer med en tredjedel till under FN:s (ILO:s) rekommendationer. Att man samtidigt tog bort arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering har knappast gynnat arbetsmiljöarbetet det heller. Slit ut och sparka är ju den nya parollen!

Okunskap tycks vara regeringens och borgarnas ledstjärna.

Att lyssna på remissinstanser och kritiker innan man slaktar viktiga samhällsfunktioner tycks inte vara deras starka sida. Istället tycks man alltid vakna upp långt senare när katastroferna är ett faktum, och konsekvenserna förödande för de drabbade.

Frågan är väl bara hur länge det dröjer innan de inser att slakten av sjukförsäkringen ger orimliga och omänskliga konsekvenser för sjuka och arbetsskadade människor…. precis det som ett stort antal remissinstanser varnade för. Men nej, i det fallet rör det sig ju enbart om ”bidragsfuskare” och parasiter. Eller hur, herr Reinfeldt?

Sent ska syndarna vakna – om de överhuvudtaget gör det!

Läs; Behöver arbetslinjen inte forskning

Tidigare bloggpost;

Klasspolitik undergräver välfärdens kärna

Effektiv slakt av arbetsmiljöarbetet

Bort med kunskapen – in med piskan

Bra bloggat; Svensson, Peter Andersson, Sånger från nedre botten

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

Tidigare inlägg
Följande inlägg
Lämna en kommentar

14 kommentarer

 1. Precis, och det blir lite pinsamt. Å andra sidan retar man nu på nytt upp svenskheten, som är massivt invandrarfientlig under yyyyyyytan. Det taktiska motivet för dagens utspel är solklart: man behöver täckning för att kunna driva igenom Billströms åtstramning, och då gäller det att inte framstå som invandrarfientliga. Klassförskansningspolitiuken har sina knepiga avvägningsfrågor och allting kostnar. Kanske justeras nu Stockholms vårdpolitik med nedtonad klassprofil, som sakligt välgrundat kritiserats av oppositionen.

  Vårdval Stockholm hittills dessutom långt mindre specifikt, varför invandrarperspektivet överbetonas underförstått, om vi säger så. Infödda låginkomsttagare kan finna kombinationen smaklig, då Moderaterna fått stora problem med sin ”arbetar”-lansering, som i valet blev så framgångsrik. Ganska smart, faktiskt. Markera Fredrik Reinfeldt! Det är en riktig lirare.

 2. Underlig samling människor som styr Sverige…

 3. St Just

   /  september 2, 2008

  Och nyss avslutades en utfrågning i TV4 där fyra fågelholkar försökte förklara sin stora satsning på så kallade ”nyfriskjobb” (ack, detta nyspråk) bara hjälpt 269 personer tillbaka i arbete.

  Återstår 369 000.

  Patetiskt!

 4. Något som är riktigt sorgligt är att alliansen har förstört ordet utanförskap.
  Tidigare var ordet utanförskap något som fick människor med empati och rättvisekänsla att reagera – och vilja förändra.
  För att inga människor ska behöva tvingas till ekonomiskt eller känslomässigt utanförskap.
  Nu har pajasarna i regeringen förstört det ordet; kladdat ner det med att använda det i manipulativt syfte; med det alldeles tydliga syftet att skapa klyftor mellan människor; Vi-och dom.

  Se upp med att använda ordet utanförskap; det har tyvärr fått en frånstötande ideologisk laddning – sedan det blev ett honnörsord för vår nuvarande regering.

 5. I den förra borgerliga regeringen (då Bildt också visade sin inkompetens) talade Per Unckel, som då var högsta minister för universitets-och högskolefrågor, om att tidigare hade man utrett saker och ting, kört frågor på remiss etc. innan man beslutade. Men ”den här regeringen ansåg att det aldrig var möjligt att förutse något så därför inför vi en ny princip för beslutande: Vi beslutar och ser hur det går, och fungerar det inte, ja då får vi väl ändra våra beslut igen då”.

  Detta skrevs som svar till OECD som förundrades över att man började försämra Konvux (!). Brevet som ovanstående är fritt citerat ur, utgjorde ministerns svar till OECD om den nya principen för beslutande i Sverige och det cirkulerades på det universitet jag då var verksam vid – gissa varför?

  Så det är ju inte förvånande att en borgerlig regering inte fattar vad den beslutar om eller vilka konsekvenser deras beslut får. Borgerliga regeringar tror att det räcker med tro och åsikter och erkänner inte att det finns både fakta och förutsägelsemöjligheter – kunskapsförakt brukar sådant kallas, eller antiintellektualism, som just är utmärkande för konservativa personer.

  Alternativet till att anse dem dumma är att anse dem cyniska, hänsynslösa, helt oförmögna till empati, totalt asociala, kort sagt det man brukar diagnosticera som psykopati.

 6. anders

   /  september 3, 2008

  Kerstin,

  Måste vara för Bildt är inkompetent som han får så många tunga uppdrag även utanför den direkta politiken.

 7. klaskarlsson

   /  september 4, 2008

  Och ändå- trots de remissinstanser osv som man körde allt igenom förut så fattade man idiotiska beslut. I så fall måste jag nog säga att jag trots allt stödjer: Vi kör på och ändrar oss om det inte funkar – linjen !

  Särsklit som den förra regeringen väldigt ovillig och långsamt ändrade genomförda beslut – även om det visade sig att de inte funkade…

  Jag kan ju tycka att det är bra att man inser att man slaktat för mycket och återinför en del saker – men det går ju att vända på allt till något negativt förstås…

  /K

 8. Jag tror, att ”Alliskansen” har vaknat ur sommarsiestan den här veckan!?!

 9. En enkel beräkning
  För att få fram skillnaden.
  En normal person är:
  på jobbet 9 timmar
  reser till och från arbetet ca 1 timme
  är hemma och vaken ca 6 timmar
  sover 8 timmar
  = 24 timmar.

  En bidrags behövande är alltså i behov av el även dem 10 timmarna som dem inte har förmånen att vara på arbetet.

  Sammanfattningsvis
  Ett troligt lagbrott är det att använda norm där en skälighets bedömning ska gälla. Andledningen till att jag säger trolig är att det inte är jag

  som skall avgöra om ett brott begås.
  Den vedertagna elförbruknings uppgiften som felaktigt används är ingen norm utan statistik.
  Avslagen som idag fattas saknar den påräkning av el för dem extra 10 timmar som dem behovsbehövande använder.
  (Men det kanske är så att alla sjuka och handikappade ska sitta i mörkret medans dem med förmånen att kunna ha ett jobb är på arbetet)

  Då konsekvensen av att inte kunna betala sin el innebär att man får elen avstängd gör att dem här felen är extra allvarliga. Att det inte går att

  retroaktivt minska sin elförbrukning gör dem här besluten orimliga

  Att få hälften så mycket EL att räcka dubbelt så lång tid är en omöjlighet……

  Försökt så gott jag kunnat för att få någon på försörjningsstödsenheten på Enskede Årsta Vantör att dem troligen gör ett lagbrott och den

  statistik från SCB är just gammal statistik och inte på något sätt speglar verkligheten.
  Det enda som hände var att dem inte längre svarar på brev mail . Inte ens från den sakunnige i hushålls ekonomi på konsumentverket.

  Så efter ha överlevt två ordentliga trafik olyckor så ska man åter igen få vara utan el.
  Det var en fruktansvärd upplevelse förra gången att sitta i mörkret … helt tyst….utan vare sig kall eller vam mat…och den lilla mat som fanns

  får ligga och ruttna i papperskorgen då varken spis eller kyl fungerar..

  Så nästa gång nån säger att jag hade tur som fortfarande lever Så är risken stor att Jag klappar till denne.

  Så nu när elen stängs av för andra gången Vecka 39 så ska jag tänka extra mycket på hur väl man blir omhändertagen i stadsdelen Årsta…

  Är du sjuk och knappt kan gå så tro inte att du kommer få varken el eller möjlighet att ta dig någonstans för resor är inte heller de något du

  får hjälp med ..

  Så isolerad i hemmet där du använde lika mycket el som alla andra kommer du få sitta i mörker och utan möljighet att ta dig därifrån.

  …..Men men jag gnäller bara .. Jag hade ju tur som lever…..

  http://m00nster.blogspot.com/2008/08/nedslckt-eller-upplyst.html

 10. Skälig levnadsnivå

  Det tycks råda tvivel om el är något som ska anses som skälig levnadsnivå eller om det är något dem allra fattidaste kan få klara sig utan.

  Vid en närmare undersökning visar det sig att det kanske begås ett lagbrott av dem komuner som förvägrar sina mest ekonomiskt pressade

  invånare stöd till el.

  Om man googlar på ordet ”elkostnader försörjningsstöd” så kommer det eventuella lagbrott som nu begås fram.

  Även Kammarrätten har gjort ett felaktigt antasgande som kan ha haft förödande konsekvenser för den drabbade familjen. ”kammarrätts dom”
  http://www.kammarratten.goteborg.se/docs/domar_2005/740_6986-04_Avg%C3%B6randedokument_11870_1450815.pdf

  Vad säger lagen?
  4 kap. Rätten till bistånd
  3§ Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

  1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift,
  2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

  I lagen framgår det tydligt att en ”skälig” kostnadnads nivå skall användas och inte någon norm.
  En skälig kostnad skall tas fram idividuellt och göra på något annat sätt torde vara ett brott mot socialtjänstlagen mao.

  Att det ovan nämnda eg borde räcka för att ge människor rätt till en skälig levnadsnivå visar sig inte vara så lätt.

  Att det också används en av SCB (statistiska central byrån) framtagen statistik som felaktigt vedertagen norm gör saken bara ännu värre.

  Det felaktiga antagandet härör ifrån konsumentverkets ”koll på pengarna” som kan få det att se ut som att deras elförbrukningsnivå är en

  faktiskt skälig nivå, Och inte en av SCBs framtagen statistik.
  Så för det första så så används en norm i strid mot lagen och för det andra är den vedertagna normen ingen norm utan statistik.
  (Vilket århundrande den statistiken kommer ifrån framgår inte)

  För att tydlig göra det här kontaktar jag konsumentverket och får svar från en sakunnig i hushålls ekonomi.

  Så här säger konsumentverket.

  ”Konsumentverkets belopp i broschyren ”Koll på pengarna” är avsedda att användas som jämförelsematerial för hushåll som vill planera och

  följa upp sin ekonomi. De kan även vara underlag vid budget­rådgivning. Konsumentverket skall enligt sin instruktion utarbeta underlag för

  regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet. Riksnormen omfattar dock inte kostnader för hushållsel och verket har inte något

  upp­drag att ta fram underlag för skälig förbrukning av hushållsel. Hushållsel ingår bland de poster i försörjningsstödet för vilka en individuell

  bedöm­ning bör göras för den biståndssökande.”

  ”Uppgifterna om elförbrukning kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Hushållens ekonomi 2004. Enligt kontroll med

  SCB och Energimyndigheten hösten 2007 fanns det ingen anledning att ändra dessa uppgifter. För enpersonshushåll är resultatet ett

  beräknat genomsnittsvärde för samtliga enpersonshushåll boende i lägenhet i landet. Det innebär att i undersökningens urval av

  enpersonshushåll ingår förutom personer som vistas hemma största delen av dagarna även hushåll med personer med olika omfattning av

  sysselsättning utanför hemmet såsom arbete, studier etc. De som vistas mestadels hemma har sannolikt en annan och högre elförbrukning

  än andra hushåll, t.ex. för matlagning, lyse, radiolyssnande m.m. SCB:s belopp på 150 kWh bör därför vara för lågt för sådana

  enpersonshushåll. SCB har inga uppgifter om elförbrukning ang. personer som till största delen vistas hemma.”
  Slut citat.
  (Not: Att uppgiften kommer ifrån en undersökning gällande hushållens ekonomi innebär inte automatiskt att statistiken är från samma år.)

  Så inte är det bara i strid mot socialtjänstlagen den elförbruknings nivå som används är ingen norm utan en statistiskt framtagen siffra som

  saknar skälig nivå begreppet.

  För att få fram en ”skälighetsnivå” som rimmar med verkligheten bör man kanske vända sig till proffsen i ämnet elbolagen.
  Dem anger i alla sina el kostnads kalkyler 275kwh som utgångs nivå långt ifrån dem 150kwh.
  ”Enerigi hjälpen” ”Fortum”
  Eon.se http://www.eon.se/templates/InformationPage.aspx?id=43828 ”Genomsnitslig elkostnad”
  210kwh + 400kwh för tvätt/tork

  Till elbolagens elförbruknings nivå bör också ett antal kwh läggas till då deras beräkning inte är framtagen för sjuka, handikappade, skadade

  eller arbetslösa som av en eller annan andledning tillbringar alla sina timmar i hemmet och inte har förmånen att kunna använda el på arbetet.

 11. Larsa

   /  september 6, 2008

  anders: Bildt får uppdrag för att han är smart och saknar moral. Han skiter i kritik och har, av någon anledning, folkets förtroende oavsett vad han tar sig för. Det vet han om och väldigt självuppfylld av det.

 12. H-E.R

   /  september 6, 2008

  mOOns.
  Angående att stänga av elen; elbolagen har regler att följa och får aldrig stänga av elen om det t ex innebär skada på fastighet eller fara för person.
  Har du provat få ett intyg från dig läkare, dras du med sjukdom så kan det knappast vara bra att bli utan möjlighet till matlagning. Vissa mediciner t ex bör alltid tas i samband med måltid.
  Ett tips också angående själva räkningen: Betala in en tia på elbolagets konto med OCR från räkningen det gäller. Detta förhalar handhavandet (oftast, men inte alltid), du får då en respit på ett par veckor åtminstone.

 1. Lowdin.com i Bromma » Bloggarkiv » En regering full av pajasar
 2. Återigen en “pudel” i borgarnas kenneln « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: