Alliansens nidbild blir sanning

Att den borgerliga alliansen länge har använt ordet ”utanförskap” som ett politiskt slagord är knappast något nytt. Ni som läst rapporten ”Innanför utanförskapet” vet hur alliansen redan långt innan valet började missbruka statistik från SCB (statistiska centralbyrån) för att vinna politiska poänger och valet.

Rapporten visade att alliansens utanförskapssiffror inte enbart innefattar de som står ”utanför” arbetsmarknaden – alltså de som av olika anledningar inte deltar i arbetslivet. Istället visade det sig att de allra flesta svenskar bidrar till ”utanförskapet” under ett vanligt år. Det räcker med att du är hemma ett par dagar med en förkylning eller vårdar dina sjuka barn så befinner du dig – enligt alliansen – i ”utanförskap”.

Nu har även RUT (riksdagens utredningstjänst) granskat begreppet ”utanförskap” och kommit fram till samma sak som de tidigare kritikerna. Anledningen till att begreppet nu har granskats av RUT är en ordväxling i riksdagen.

Citat, TV 4;

Den som har influensa en vecka ingår inte i de här siffrorna. De omfattas av sjukansvaret hos arbetsgivaren, sa kristdemokraten Stefan Atterfall i en riksdagsdebatt.

Men nu visar en granskning från riksdagens utredningstjänst att finansdepartementet faktiskt räknar in även de som är sjukskrivna kortare perioder – och får sjuklön från sin arbetsgivare – i utanförskapet. Och det leder till att siffran för utanförskapet blir cirka 40 000 högre än den annars skulle ha varit.

Alliansens förespråkare tycks alltså inte ens själva riktigt veta vilka som räknas in i deras eget luddiga utanförskapsbegrepp. Vad som tycks vara säkert är dock att deras hjärtlösa politik på sjukförsäkringsområdet kommer att kasta ut allt fler i det som skulle kunna kallas ”det vekliga utanförskapet”. Alltså till den grupp som tvingas ta hjälp av försörjningsstöd (socialbidrag) – för att överleva. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att ”socialbidragskostnaderna” kommer att öka med 12 procent (en halv miljard per år) när regeringen inför de nya hårdare sjukförsäkringsreglerna till sommaren.

Det verkliga utanförskapet tycks alltså regeringen helt ignorera och till och med späda på i sin blinda jakt på att spara pengar till skattesänkningar för de lyckligt lottade som är både friska och har ett säkert arbete.

Det som en gång var en sjukförsäkring börjar alltså alltmer likna den nådegåva och det ”bidrag” den så ofta (av regering och media) numera kallas för. Regeringen uppfyller på så vis sin egen nidbild av Sverige – vi blir ett land av ”bidragstagare” med ett växande ”utanförskap”.

Läs mer;

Resursbloggen –

Manifestation mot slakten av den svenska sjukförsäkringen!

Aftonbladets ledare – Utanförskapet blir regeringens fall?

Piteåtidningens ledare – En regering som inte vill lyssna

*

Till sist är det skönt att se att även vissa borgerliga ledarskribenter nu verkar ha fått nog av regeringen Reinfeldts inkompetens och inhumana politik – på vitt skillda områden.

Men, trots allt kan man notera att det finns ledarkommentatorer som hoppas på att svenska folket ska strunta i politikens konsekvenser och enbart rösta efter vilken person de känner störst ”förtroende” för, och efter vilket parti (eller allians) som lyckas bäst med sina reklam- och mediakampanjer.

Frågan är om en majoritet av svenska folket går på alliansens lögner en gång till – nu när konsekvenserna av den hjärtlösa och orättvisa politiken snart börjar bli allt mer uppenbara.

Men kanske ändå – när en stor del av media tiger om sanningen och tycks arbeta som regeringen Reinfeldts egna megafoner.

*

Bloggtips;

Alliansfritt Sverige bland annat om Fastighetsskatten och A-kassereformen, Claes Crantz om Jobben, Feministisk vänsterhäxa om s-politik, Som jag bäddar om Pedofiler,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Annonser