Vad hände med vallöftet

Vad hände med vallöftet om slopad fastighetsskatt?

Alliansens stora valvinnare!?

Jo, det innebar sänkt ”fastighetsskatt” i ”arbetarförorter” som Danderyd, Lidingö, Täby och Nacka, medan nära 60 procent av landets övriga villaägare som i dag har en fastighetsskatt på mindre än 6 000 kronor kommer att få höjd skatt. Allt enligt beräkningar baserade på siffror från SCB. Den borgerliga regeringen fortsätter sin omfördelningspolitik – att ta från de fattiga och ge till de rika.

Och fastighetsskatten – den försvann inte – den bytte bara namn!

Läs mer om undersökningen här – Villaägarnas Riksförbund

Bloggat; LasseB, Svensson

*

Missa inte Aftonbladets ledare om Folkpartiets riksmöte. Citat;

Folkpartiet säger att alliansregeringen gör upp med ”utanförskapet”. På vilket sätt minskar utanförskapet när Försäkringskassan säger ”Du kan väl ligga ner och jobba” åt svårt sjuka människor? Eller vägrar sjukskriva människor som behöver en paus för att sörja ett förlorat barn?

*

Nu stundar första maj. Den rödaste av alla dagar. Därför passar det bra att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger fram sina ”skuggbudgetar”. I SvD berättar också Mona Sahlin att vänsterblocket är på väg köra över regeringen i frågan om homoäktenskap. Ett bra initiativ eftersom alliansen, med Kristdemokraterna som stoppklossar, tycks vilja sopa hela frågan under mattan!

Positivt är också att ett antal Miljöpartister tar sitt förnuft till fånga och nu inser att de har betydligt mer gemensamt med Vänsterpartiet än med de flesta andra partier. Det är givetvis bättre och smartare att bekämpa alliansen och dess politik än varandra!

Bra bloggat om Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vårbudgetar hos Psykbryt

Länkar till;

Vänsterpartiets vårbudget

Socialdemokraternas vårbudget


*

Bloggtips; Ekonomikommentarer om Vilka som har fått betala för de ökade klyftorna

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se

Annonser
Tidigare inlägg
Följande inlägg
Lämna en kommentar

78 kommentarer

 1. Bengt

   /  april 29, 2008

  Eftersom jag gör rapporter ibland om partiernas HBT-politik så kan jag lämna info som möjligen kan vara intressant för en del sossar. För även om Mona Sahlin är tydligt HBT-vänlig vilket inte Göran Persson var, tvärtom, så betyder det inte att s är för alla aktuella viktiga HBT-reformer.

  Jag granskar
  riksdagspartiernas och sverigedemokraternas åsikter om 16 olika
  reformer, från en könsneutral äktenskapslag till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

  Fyra riksdagspartier, centern, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet, säger ja till alla 16 HBT-reformerna och får alltså full pott. Det riksdagsparti som är mest negativt är kristdemokraterna. Utanför riksdagen är sverigedemokraterna ännu något sämre än kd inom HBT-politiken.

  Jag tror att det är möjligt även för socialdemokraterna och moderaterna att inom några år få maxpoäng

  Socialdemokraterna har ännu inte sagt ja till följande fem viktiga HBT-reformer. Partiets åsikt är idag möjligen om de reformerna.

  Den sosse som verkligen vill att sitt parti ska vara för lika rättigheter och HBT-vänligt bör lämpligen jobba för att s ska säga ja till de här reformerna.

  1. Tillåt alla transpersoner att fritt byta namn även till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”.

  Fakta: Idag kan transpersoner byta namn först sent i könsbytesprocessen vilket många av dem menar är ett problem. Namnlagen är från 1982. Vem som helst kan byta till ett namn som är tillåtet för båda könen t.ex. Kim. Men en transperson som inte vill operera sig kan inte byta till namn som är könsspecifikt och ”typiskt för det motsatta könet”. Redan 2001 beslutade en enig riksdag om en översyn av namnlagen. Den borgerliga regeringen har sagt att den planerar starta utredningen av namnlagen 2008. I Norge kan alla transpersoner (transsexuella, transvestier etc) byta även till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Civilutskottet.

  2. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)

  Fakta: Sverige införde ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 1977. Det betyder att domstolar kan ogiltigförklara lagar och myndighetsbeslut som diskriminerar p.g.a. kön och etnicitet. Utredningen ”Homosexuellas situation i Sverige” föreslog 1984 ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Majoriteten i riksdagen sa dock inte ja till det.

  Grundlagsutredningen som ska lämna sin rapport i slutet av 2008 har möjlighet att föreslå förändringar av regeringsformen 2 kapitlet. I direktiven till utredningen är det med att de kan föreslå förändringar av diskrimineringsförbudet i regeringsformen om de även föreslår förändringar av lagprövningen. De socialdemokratiska ledamöterna i Grundlagsutredningen är Morgan Johansson, Göran Magnusson, Marita Ulvskog och Lena Hjelm-Wallen.

  Riksdagen sa 2002 ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet men det är bara en s.k. målsättningsparagraf.

  Några länder har i konstitutionen infört förbud mot diskriminering pga sexuell läggning, Sydafrika, Portugal, Ecuador, Thailand och Fiji.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet

  3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

  Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen har möjlighet att föreslå ett förbud mot diskriminering pga könsidentitet i regeringsformen 2 kapitlet.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

  4. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner

  Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Trots att både nazister och ibland religiösa extremister sprider hatpropaganda mot transpersoner.

  Fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner. Regeringen i Storbritannien har sagt att den planerar starta en utredning om att ge transpersoner skydd av landets lag om hets mot folkgrupp.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

  5. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

  Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter.

  Vi talar då inte om att FN ska tvinga länder att säga ja till homoäktenskap och homoadoptioner. Det måste länderna själv avgöra. Det en HBT-konvention gör är att berätta att alla länder är skyldiga att respektera att länderna

  Tillåter homosexuella relationer. Idag är det ca 70 länder som har förbud mot homosexuella frivilliga relationer för vuxna

  Inte har olika åldersgräns för homosexuella och heterosexuella relationer. Vilken åldersgräns ett land ska ha avgör givetvis landet själv men det ska vara lika åldersgräns för homorelationer och heterorelationer

  Inte har dödstraff för homosexuella relationer. Idag har några ländert det tex Iran och Saudiarabien. Sedan 1981 har Iran avrättat ca 4 000 personer för att de är homosexuella.

  Tillåter HBT-organisationer och rätt att demonstrera

  Tillåter HBT-personer att jobba inom vilka yrken som helst. Idag är det
  många länder som förbjuder homosexuella att jobba inom försvaret. Några
  länder har förbud för homosexuella att jobba inom skolan.

  Polis och rättsväsende ska döma de som är ansvariga för hatbrott mot
  HBT-personer. Givetvis ska inte polis och rättsväsende förfölja HBT-personer
  vilket de gör i många länder.

  Etc.

  En del menar att FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 berättar att diskriminering av homosexuella är förbjuden. Tyvärr är det inte så. Givetvis gäller förklaringen om mänskliga rättigheter för alla, oavsett om du är homo eller hetero. Men många länder tolkar den som att HBT-rättigheter inte är mänskliga rättigheter.

  Här är det som FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter säger om förbud mot diskriminering

  ”Artikel 2
  Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt
  ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är
  icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.”

  Ett annat argument mot en HBT-konvention i FN är att det är fel med konventioner om olika grupper och att det är bättre med en konvention. Då kan vi först konstatera att den generella konventionen inte säger något om rättigheter för HBT-personer. Flera andra grupper har konventioner tex förbud mot diskriminering pga kön, etnicitet, funktionshinder etc. Därför är det viktigt även med en HBT-konvention.

  Ett tredje argument mot en HBT-konvention är att det kan vara svårt att jobba för en HBT-konvention eftersom många länders regeringar är HBT-fientliga. Men någonstans måste vi ju börja. Och fler och fler länder är nu intresserade av att jobba för HBT-rättigheter. Sverige har ett ansvar.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Utrikesutskottet.

  Bengt Held
  Malmö

 2. Fille

   /  april 29, 2008

  Mmmmmmm…SLOPAD FASTIGHETSSKATT innebar alltså SÄNKT SKATT för dem som bor i dyra kåkar, medan dem som bor i billagre hus får HÖJD SKATT. 😦

  Ska bli spännande och se hur Borg, Freddan, Maudan och de andra ”alliansarna” skall lyckas förklara bort den ekvationen.

  För är det något vi kan vara säkra på så är det att dessa alliansmänniskor i vanlig ordning kommer att lita till att ”det politiska minnet är kort” och försöka köra en ”rövare” där de framställer saken så att allt dåligt (som vanligt) är sossarnas fel, medan det som är bra är deras egen förtjänst… 🙂

 3. St Just

   /  april 29, 2008

  Första maj, första maj varje sliten kavaj blir en mantel av strålande ljus, varje trött proletär glömmer mödornas här och går drucken av vårvindars rus.

 4. H-E.R

   /  april 29, 2008

  Tänka sig att alliansens flaggskepp fastighetsskatten redan har gått till botten.
  Tror det var Maud som sa ”de allra flesta kommer att tjäna på slopad fastighetsskatt”.
  Och nu har avgiften som skulle vara 2800 kronor men som ändrades till 4500 kronor och sedan ändrades till 6000 kronor ställt till det så att ”de allra flesta” bara blivit 40%.
  På något outgrundligt vis.
  Hm… första maj. ”Vår Gud är oss en väldig Borg”? Nä?

 5. ”…Tar från de fattiga och ger till de rika”? Så skulle inte jag se det!
  Från vänster har man alltid velat ”sätta dit de jävlarna” som haft ekonomiska tillgångar över medel. Vad som nu händer är att trycket jämnas ut, de som har får behålla i större utsträckning än tidigare. Enligt john Rawls är den här sortens processer mer moraliskt riktiga. Dessutom anses det generellt sett samhällsekonomiskt skadligt med en alltför långt driven utjämningspolitik. I slutändan drabbas alla samhällslager då investeringar och kapital flödar ur landet och det tillslut inte finns nya arbeten åt löntagarna. Ska alla bli egenföretagare då? Och om de lyckas kommer skatten bli för hög och då flyttar de ur landet. Jo, lycka till!

 6. Till Bengt Held – Jag släpper normalt inte igenom långa ”avhandlingar” som kommentarer. Men, bara för den här gången…

 7. St Just

   /  april 29, 2008

  charlietekopp hänvisar till en liberal filosof som ansåg det vara moraliskt riktigt att motarbeta utjämning – charlietekopp lägger till att om inte de rika får behålla mer flyttar de ur landet – bra – packa och dra! Vi klarar oss utmärkt utan er – ni är som nyfödda barn utan den klass som föder er.

 8. H-E.R

   /  april 29, 2008

  Charlie Tekopp.
  ”Från vänster har man alltid velat “sätta dit de jävlarna”

  Hoppsan. Men nu är det ombytta roller då? Alliansen jobbar på så gott de kan för att ”sätta dit de jävlarna” dvs de olönsamma, de sjuka och arbetslösa.
  Och jag måste faktiskt hålla med St Just till fullo angående ”de rika som flyttar ur landet om de inte får behålla mer”. Packa och dra.
  Låter kanske hårt men betänk vad det kostar staten att försöka få tag på de snuskiga smitare som sticker med 46 miljarder årligen. På något märkligt vis anser de som har miljarder i plånboken att de ”straffas” så till den milda grad när de ombeds följa samma reglemente som andra svenskar att de smiter undan skatten.
  I samma land jagas sk ”bidragsfuskare” som mestadels bara existerar innanför det moderata pannbenet pga den nationalekonomiska risk de anses utgöra.
  Så packa och dra stackars miljardärer.

 9. Jonas

   /  april 29, 2008

  St Just har helt rätt. Sverige vore ett paradis utan alla höginkomsttagare som lyxar runt med sina 27k kronor i månaden. Dessa vaktelätande fabrikörer kan vi verkligen vara utan.

  Vi styr om landet till jordbruk och malmbrytning. Paradiset hägrar!

 10. Det är en jäkla tur att det inte blev ett hus i Sverige. Jag hade ett på gång i Skåne, men det blev sydöstra Spanien istället. Huset i Skåne skulle blivit dyrare och det känns ju ännu skönare att bo här nere.

  Språksvårigheterna är nog de samma, tror jag (hi, hi, hi,).

  Men ”Hjärtat”, vad har den första kommentaren med fastighetsskatten att göra? Jag tror den var lika för alla, oberoende av alla läggningar eller troende, eller hudfärg, osv.

 11. Lasse G – det var väl min lilla kommentar på slutet (i bloggposten) om homoäktenskap som utlöste ordsvallet i den fösta kommentaren – så kan det gå 😉

 12. St Just

   /  april 29, 2008

  Jonas, det är bland annat jordbruk, malmbrytning, biltillverkning, åldrngsvrd, transporter … och mycket annat som vi redan idag håller på med (även om du och de mer besuttna inte vet eller vill kännas vid det) – om det är vaktlar eller andra hönsfåglar överklassen äter, intresserar mig inte – endast att ni gör det på andras bekostnad.

 13. Bengt

   /  april 29, 2008

  Ilse-Marie

  Alright. Ska inte skicka hit ”avhandlingar” igen.

  Utan istället korta kommentarer. Typ den här. 🙂

  Bengt Held

 14. fundersam

   /  april 29, 2008

  Vad St Just förstår är att det är företagens anställda som gör merparten av jobbet på golvet. Vad St Just inte inser är att de anställda blev just anställda av någon av en anledning. Arbetstillfällen skapas inte ur tomma intet speciellt inte under konkurrens. Om Marxismen inte förstår betydelsen entrepenören har för betydelse så kanske St Just satsade på fel häst. Det vi vet är Att Merparten av jordens arbetande befolkning blev anställd av någon.

 15. Jonas

   /  april 29, 2008

  Håller helt med St Just. Dessa skurkar som haft mage att studera och ta höga studielån – de glider undan med endast 75%+ i effektiv marginalskatt! De ska betala mer av din och min konsumtion! Det viktigaste med skatten är att vi ska kunna ge igen så att de tror att det är något bara för att de åstadkommit något.

  Ta en sån grupp som läkare t.ex..

  Varför ska en läkare med 10 års utbildning ha mer kvar efter skatt än en proletär som ställt sig vid bandet på SAPA efter högstadiet?

  Utbildade personer behövs inte här i Sverige. Om vi nu ska ha utbildning kvar så borde vi iallafall göra det svårare att få tillgång till utbildning så att vi proletärer har något att skylla på för sin egen lathet. – Kommunism och bildning har ju som bekant aldrig dragit jämt.

  Om vi blir sjuka tar vi båten till Finland… eller det blir väl en improviserad träflotte från SAPA om det inte finns några ingenjörer kvar.

 16. Jonas

   /  april 29, 2008

  Det blev en del böjningsfel ovan. Dessa inkluderades som en markering mot utbildning. ;=)

 17. H-E.R

   /  april 29, 2008

  Jonas.

  ”Det viktigaste med skatten är att vi ska kunna ge igen så att de tror att det är något bara för att de åstadkommit något.”

  Ursäkta? Vill du utveckla det där något?

 18. Jonas

   /  april 29, 2008

  Gärna H-E-R,

  Jag börja med att skriva meningen rätt också:

  “Det viktigaste med skatten är att vi ska kunna ge igen så att de INTE tror att de är något…”

  I Sverige så har ingen någon egentlig giltig ursäkt för att inte ha utbildat sig. Trots det så är vi många som själva aldrig tagit oss samman som stör oss på att andra gjort det eftersom det verkar få oss att känna oss mindre värda. Höga marginalskatter är det bästa vapnet mot detta. 100% är optimalt, då behöver vi inte känna att någon annan kan lyckas bättre än vi själva.

  St Justs klasskampsretorik årgång 1849 känns överhuvudtaget väldigt relevant idag! Arbetare som försummat alla de möjligheter som serverats dem på silverfat av svenska staten genom hela livet är det verkligen synd om. Jag tar fram min lilla fiol.

 19. St Just

   /  april 29, 2008

  En gång i tiden ansågs det modernt att köpa människor och ha dem som slavar för alla tänkbara göromål. Likaså ansågs det högst rimligt att några ärvde hela riken med undersåtar och egendomar. Idag ser de flesta detta som barbari.
  Dock försvarar några idag en så omodern ordning som att en minoritet kan köpa andras arbete för lägsta möjliga ersättning och dessutom bestämma när dessa ska arbeta, om de ska få arbeta, vad de ska producera och under vilka förhållanden.
  Samma personer anser dessutom att de är dessa omoderna arbetskraftsköpare som ansvarar för att varor produceras. Förr trodde mången på det blå blodets mystiska egenskaper, numera den omoderne entrepenörens besynnerliga förmåga att skapa ur tomma intet.

  Precis som adeln förr gapade om den oborstade, okunniga borgerligheten – gnäller dagens ”entrepenörsadel” över de okunniga och lata proletärerna som inte skulle klara sig utan dem – Jonas tror tom att skepp byggs av ingenjörer 🙂

  Världen klarade sig utmärkt utan adeln – överklassen med sina omoderna marknadskrafter är lika överflödig.

  Se framåt och lämna den medeltida marknadekonomin och dess megafoner.

 20. H-E.R

   /  april 29, 2008

  Jonas.
  Böjningsfel? Hm.
  Jag försöker förstå din tankegång.

  “Det viktigaste med skatten är att vi ska kunna ge igen så att de tror att det är något bara för att de åstadkommit något.”

  Menar du således att vi medelst beskattning bör åstadkomma en sorts dämpning av den tilltänkta självbild som du menar finns hos den som ekonomiskt ligger i det övre snittet räknat bortsett från yrkesval denne gjort? Ett sorts övergripande nemesis på basis enbart av titel?
  Tycker du det verkar seriöst?

 21. St Just

   /  april 29, 2008

  För övrigt kan man undra vad Jonas har emot de 800 metallarbetarna på SAPA Aluminium och deras kunnade och yrkesskicklighet? De utgör ju trots alla hyllningar till ingenjörerna de viktigaste 2/3-delarna i företaget. Utan dem stannar produktionen och i förlängningen klappar företaget samman.

  Jonas syn på bildning framgår av hans syn på arbetarklassen som lat – ibland spelar som synes inte åratal i utbildning någon roll, föraktet mot underklassen förhindrar verklig bildning.

 22. fundersam

   /  april 29, 2008

  St Just tycker att framtiden tillhör planekonomin. Svenska folket vet att dessa experiment tillhör historien och vi kan konstatera att de partier som förordar planekonomi inte ens kan fylla en telefonkiosk med sina väljare 🙂

 23. Jonas

   /  april 29, 2008

  Jantelagen som du säkert känner till är en viktig faktor i sverige.

  Det är belagt i forskning att en skatt som värnskatten visserligen är ekonomiskt skadlig men har en positiv effekt på låginkomsttageres självbild och därför motiverbar.

  För att citera Nordling:

  Om vi tänker oss att en grupp som tjänar mindre än genomsnittet också lider av ”bristande självkänsla” därför att det finns en liten grupp som tjänar betydligt mer skulle t ex en ”värnskatt” leda till ökad lycka med långt större belopp än vad själva skatten uppgår till. Det lidande som straffskatten medför och den försämring av produktionen för alla som extrabördan medför, skulle alltså kunna uppvägas många gånger om genom tillfredsställandet av vissas ‘externa preferenser’.

  ++ slut citat

  Om du tänker dig sammhällets inkomstfördelning i två figurer:

  Situation 1:

  x
  xxx
  xxxx
  xx
  x

  Sutuation 2:
  x
  x
  x
  x
  xxxxxxx

  Många föredrar då situation 2. Alla är fattigare men alla är LIKA FATTIGA. Ingen behöver vara avundsjuk och ingen är förmer. Det är det viktigaste.

 24. St Just

   /  april 29, 2008

  Istället för att försvara de oförsvarbara omoderna marknadskrafterna, växlar fundersam spår och om något inlägg kommer han eller hans bröder släpandes med Nordkorea (då Kina och Ryssland numera är kapitalistiska diktaturer).

  Vari ligger det moderna i att äga mäniskors arbetskraft och att ärva företag och makt likt medeltida furstar?

 25. St Just

   /  april 29, 2008

  PS: innan någon börjar hylla Kamprad och IKEA (vilket brukar vara en tjatig liberal refräng) kan informeras att idag avslöjar TV-kanalen ZDF att IKEA Tyskland håller olagliga sjukregister över sina anställda och videofilmar dem, driver dem att jobba uttröttande skift och motarbetar och underminerar den hårt exploaterade personalen och facken.

  ttp://www.expressen.se/nyheter/1.1142329/ikea-filmar-sina-anstallda

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2373692.ab

 26. fundersam

   /  april 30, 2008

  Vadå äga? Om någon vill sälja sin tid så skall du skita i det, ligg på sofflocket om du föredrar det.

 27. Är man förvånad?
  NEJ!
  Lutar man sig pompöst tillbaka i soffan med ironi på läpparna nickande och säger vad va de vi sa….?
  JA!

 28. Johan F

   /  april 30, 2008

  StJust: Jag förstår inte vad du menar med löneslaveri. Menar du på allvar att vi inte ska jobba? Hur har du tänkt att ett sådant samhälle ska se ut?

  Precis som fundersam säger ovan så är det mitt val att sälja min tid. Det ska väl ingen annan lägga sig i, eller? Valet är ju fritt att inte göra det men då är det väl heller inte OK att begära att man ska få leva på andra människors tid/arbete?

 29. Det är tydligen självklart att man aldrig skall uttrycka tacksamhet mot folk som betalar mer till den allmänna kakan än andra. Att folk som betalar mer i inkomstskatt också skall betla mer i fastighetsskatt är tydligen rätt åt dem eftersom de omöjligtvis kan ha skapat dessa inkomster utan att suga ut proletariatet. Jag förstår faktiskt inte det.

  Dessutom förstår jag inte varför Kina skall kallas ekonomisk diktatur. Är det för att det skapats supperrika människor där? Är det detsamma för Ryssland? Har ni någonsin funderat på varför kommunism så ofta slutar på detta sätt. Det stod väl inte i Manifestot? Att ett maktfullkomligt kommunistparti inför ett kapitalistikt system kanske är värt att fubndera på. Kan det finna smekanismer ni inte förstår?

 30. St Just

   /  april 30, 2008

  Johan F och fundersam finner det inte omodernt och stötande att människors arbetskraft, deras tid, hur, när och med vad de ska arbeta – kan köpas av en minoritet för lägsta möjliga summa.

  Jag gör det. Vari ligger den av liberaler så omskrutna friheten?

  De ”fria” marknadskrafterna är ett hån mot mänsklig intelligens och kommer att ersättas av ett system där människor samverkar.

  Jag menar, hur otidenligt är det inte att matpriser, svältepedemier och hungersupplopp ska bestämmas av spekulanter på en börs från 1800-talet i Chicago?

  Det är lika anno dazumal som när människors värde bestämdes på slavmarknaden.

  Johan F behöver inte oroa sig – självfallet ska alla som kan, arbeta – och det gör ju arbetaren i hela sitt liv (vilket däremot inte kan sägas om åtskilliga inom överklassen).

  Att köpa och sälja andras arbetskraft – kan knappast kallas arbete.

 31. H-E.R

   /  april 30, 2008

  Jag bidrar med ett exempel på marknadsdiktatur som drabbar rätt många i Sverige:
  I vissa delar, särskilt glesbygdsområden i norr, vägrar Telia att upprätthålla fast telefoni, det blir för dyrt. Mobila nätet fungerar på vissa ställen, på andra inte, m a o fungerar inte fast mobilt nät som ersättning för av Telia uppsagda abonnemang. Många, även äldre med särskilt behov av telefon, har blivit utan kontakt med omvärlden.
  Strikt diktatoriskt handlat av Telia.

 32. Johan F

   /  april 30, 2008

  StJust: Inom systemet för de fria marknadskrafterna finns det gott om utrymme för precis det du förespråkar med ett system där människor sammarbetar. Irioniskt nog så är den fria marknaden precis ett sådant system :D….det är när den fria marknaden regleras som utnyttjande av människor, korruption osv frodas.

  Du säger ” De “fria” marknadskrafterna är ett hån mot mänsklig intelligens och kommer att ersättas av ett system där människor samverkar”

  Menar du att människor ska tvingas in i ett sådant system? Låter inte som sammarbete för mig 😀

 33. H-E.R

   /  april 30, 2008

  Ett till exempel på marknadsdiktatur.
  Privata skolor växer upp som svampar ur jorden nu. Dock kräver dessa privatägda skolor bidrag från skattebetalarna för att kunna driva sin verksamhet. De privata skolorna vinner mark från de allmänna, med nedläggningar av dessa som följd, därtill har de också makten att välja bort elever med särskilda behov av hjälp. Fortsätter utvecklingen i samma takt några år till har denna marknadsdiktatoriska företeelse skapat ett samhälle där de som vill gå i kommunala skolor tvingas gå i privata pga bristen på kommunala.
  Det finns många exempel på marknadens diktatur vilket ger St Just helt rätt i påståendet att de ”fria” marknadskrafterna är ett hån mot mänsklig intelligens.

 34. Johan F

   /  april 30, 2008

  H-E.R

  ”Fortsätter utvecklingen i samma takt några år till har denna marknadsdiktatoriska företeelse skapat ett samhälle där de som vill gå i kommunala skolor tvingas gå i privata pga bristen på kommunala”

  Du hade aldrig några problem med att tvinga elever som vill gå i privata skolor att gå i kommunala?

 35. Gaspode

   /  april 30, 2008

  Det skulle vara intressant om ilsemarie (eller någon annan för den delen) kunde sätta sig ner och fundera över hur mycket de villaägare som idag betalar under 6000 i fastighetsskatt och som påstås vara de stora förlorarna i denna reform, faktiskt hade betalat i fastighetsskatt 2008 om det gamla systemet kvarstått. En liten ledtråd kan vara att taxeringsvärdet faktiskt ändrades 2006 och skulle ha gjort det oavsett regering.

 36. H-E.R

   /  april 30, 2008

  Johan.

  ”Du hade aldrig några problem med att tvinga elever som vill gå i privata skolor att gå i kommunala?”

  Det jag har problem med är att privata skolor kräver bidrag av skattebetalarna för sin existens. De kommunala skolorna får stryka på foten för detta, redan nu är nedläggningar av kommunala skolor ett faktum som accelerar. Detta på bekostnad av de privata som dessutom utestänger elever som kostnadsmässigt kräver extra, t ex handikappanpassning.
  Fortsätter privatiseringen inom skola, vård och omsorg i samma takt får vi ett samhälle där de kommunlala dito blir en bristvara.
  Då inträder det som får betecknas som en marknadsdiktatur där inget annat än privata inrättningar finns att tillgå.
  Du (väljer) att läsa inlägg som f-n läser bibeln, pedagogiken till trots.

 37. Johan F

   /  april 30, 2008

  ”Det jag har problem med är att privata skolor kräver bidrag av skattebetalarna för sin existens”

  Nja, hur ska det annars funka? Ska man betala skatt och sen även betala för den privata skolan? Då betalar man ju dubbelt.

  Det unika med privata alternativ jämfört med kommunala diton är att de inte kommer att existera om ingen vill nyttja dem så situationen med att de växer upp som svampar ur jorden är ju på grund utav att folk tydligen vill använda sig av privata alternativ.

  Marknadsdiktatur är väl en motsägelse. Marknaden är helt underställd konsumenten (dvs folket) till 100%.

 38. H-E.R

   /  april 30, 2008

  Johan.
  ”Nja, hur ska det annars funka? Ska man betala skatt och sen även betala för den privata skolan? Då betalar man ju dubbelt. ”
  En privat skola drivs av vinstsyfte, att påstå något annat vore att idiotförklara ägaren/ägarna. Enligt mig hör drift av skola/vård/omsorg inte hemma i någon som sätter vinst före behov. Därför bör dessa instanser drivas gemensamt av oss alla via skattsedeln, därtill bör även stora satsningar göras för kvalitetshöjning av desamma likväl som tillgänglighet.
  Jag är nu inte så naiv att jag tror att t ex en socialdemokratisk regering direkt genomför en sådan politik utan det kommer förmodligen även då att finnas privata alternativ för skola/vård/omsorg.
  Likafullt faller detta förfarande under termen marknadsdiktatur när den instans som drivs i vinstsyfte tar ekonomiska medel från den allmännyttiga vilket undergräver hela idèn om rättvis utbildning/vård/omsorg.
  Detta gäller för övrigt också som jag tidigare skrev den lagstadgade rätten till kommunikation via telenätet och våra allmännyttiga bostäder, bara som exempel.

 39. St Just

   /  april 30, 2008

  ”Marknaden är helt underställd konsumenten” sa den som aldrig gått på lögnaktig reklam, prismonopol, kartellöverenskommelser, falskt innehåll … eller andra av marknadskrafternas bedrägerier.

  Att den ”fria” marknaden skulle dessutom vara fri från korruption är en av årets fånigare påståenden – alla vet att utan någon reglering och kontroll, vore marknadsutövarna mycket svåra att skilja från Camorran i det sopdoftande Neapel.

  Om nu liberaler av olika kulör anser att det inte är omodernt att för lägsta möjliga summa köpa människors arbetskraft, deras tid, hur, när och med vad de ska arbeta – varför då inte återinföra slaveriet (där ingick ibland även mat och husrum)?

 40. St Just

   /  april 30, 2008

  Första maj imorgon – se till att det strejkande vårdförbundet får gehör för den kamp alliansen, (s)-toppen, fackbyråkratin mfl negligerar – för att inte tala om borgarmedia.

 41. Robin Hood

   /  april 30, 2008

  Spännande att det heter att man får höjd skatt när taxeringsvärdena går upp.

  I konsekvensens namn så föreslår jag då också att ni hädanefter skall säga att alla arbetande svenskar som fått en löneförhöjning har fått höjd skatt. Vilket visserligen är sant ändå eftersom vi har ett starkt progressivt skattesystem.

  Gonatt.

 42. H-E.R

   /  maj 1, 2008

  St Just.
  Klart att de ska ha gehör sjuksköterskorna men visst är det dåligt att de inte har det ännu. Utvidgning av strejken slår hårt, kanske händer något positivt då.
  Idag ska jag demonstrera…. inifrån en bil. Man kan inte få allt, men man kan åtminstone försöka 🙂
  Med hopp om en effektiv och högljudd första maj.

 43. Syster Yster

   /  maj 1, 2008

  Även jag har läst om de höjda fastighetstaxeringarna som nu troligen kommer att göra så att ”alla” kommer att betala minst 6000 i avgift.
  Smart drag av Borgarna att lura alla till detta. Troligen innebär det i förlängningen att staten går med vinst på den ”sänkta fastighetsskatten”, för inte gör de något som de förlorar på.
  Sjuksköterskorna har alldeles för lite stöd i debatten. Tyvärr tror jag att de kommer på att förlora på en utvidgning. Folk kommer att börja tycka det är samhällsfarligt och sedan går regeringen in och stoppar det.
  Att som SKL:s taleskvinna gå ut och säga att: de behöver lugna ner sig innan vi kommer till förhandlingsbordet, är ett sådant lågvattenmärke så man blir förbannad.
  Det är som om hon anser att vi sjuksköterskor är en hop småbarn som behöver uppfostras, för bara vi är tysta så ska hon förhandla med oss.
  Är det strejk och förhandlingsrätt?

 44. Johan F

   /  maj 1, 2008

  ”Om nu liberaler av olika kulör anser att det inte är omodernt att för lägsta möjliga summa köpa människors arbetskraft, deras tid, hur, när och med vad de ska arbeta – varför då inte återinföra slaveriet (där ingick ibland även mat och husrum)?”

  Du återkommer till detta hela tiden och du tror säkert på det själv, men det är så galet fel. Man får väl ersättning genom vad man presterar, eller?

 45. St Just

   /  maj 1, 2008

  Jag håller med dig Syster Yster, de vårdstrejkande har alldeles för lite stöd – i debatten. 85 procent av allmänheten backar däremot enligt en undersökning, upp vårdfackets strejk. Det är ett fantastiskt stöd.

  Att alliansens män och kvinnor tiger, är talande. Minns Reinfeldts täta PR-besök på vårdinrättningar i landet som just ren PR och hans uttalanden – som munväder.

  Sahlins och ledande s-politikers tystnad är däremot en ren skandal – att Sahlin tror sig kunna tiga sig fram till valrörelsen 2010, kan komma att stå (s) mycket dyrt. Från varje (s)-talare idag på första maj borde självklart sägas: Vi är med de strejkande!

  (Lyssna noga på vad majtalarna säger i denna fråga – förresten, märkligt arbetareparti om det inte klarar av ens detta.)

  Lika bedrövligt är raden av fackliga organisationer som inte ger stt tydliga stöd åt strejken – de strejkande gör ju precis det som de själva borde göra; de använder sin organisation. Metall, Kommunal, Lärarfacken och andra borde lära sig slåss på samma sätt.

  Är talespersonerna för borgerligheten, (s)- och fakförbundstopparna möjligen med i den grupp på ynka 5 procent som enligt opinionsundersökningen motarbetar strejken?

  … Johan F klarar inte av att ge en rimlig förklaring på skillnaden mellan löneslaveri och slaveri (”Man får väl ersättning genom vad man presterar”) – betecknande för en liberal denna vackra majdag … nu dags att demonstrera.

 46. H-E.R

   /  maj 2, 2008

  Första maj; gud vad det gjorde ont när jag såg 12 kors i demonstrationståget. 12 döda industriarbetare under fjolåret.
  Regeringen dödar arbetare, och det är sant. Arbetslivsinstitutet är borta, Arbetsmiljöverket får mindre pengar och skyddsombuden får inget utbildningsstöd.

 47. Vi har räknat ut att för oss, som sitter i ett litet hus i en avkrok av Sverige, kostar borgarnas ”sänkta fastighetsskattepaket” c:a 50.000 kronor. Vi tackar och tar emot. Vi är såå gärna med och betalar till de rikaste i landet. Solidaritet kallar vi det.

 48. H-E.R

   /  maj 3, 2008

  Kerstin.
  Samma här angående fastighetsskatten. I mitt län får 93% av alla husägare höjd skatt, det finns även kommuner där samtliga får höjd skatt, som exempel Nordanstig (norrländsk mindre kommun).
  Nu kommer man ju osökt att tänka på Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, folkpartisterna som KU-anmälde socialdemokraterna för ”hyckleri”. De var väldigt uppbragta när de gick ut i Aftonbladet och sa ”ni är alla hycklare, ni förstör landet Sverige”.
  Vad ska man då kalla alliansens valgodis om sänkt fastighetsskatt? Hyckleri är väl nästan för snällt.

 49. H-E.R

   /  maj 3, 2008

  rättelse:
  Råkade skriva ”sänkt” fastighetsskatt. Fel.
  Alliansen lovade ju slopad skatt.
  De glömde bara nämna att det bara gäller rika 😉

 50. Robin Hood

   /  maj 3, 2008

  Spännande att det heter att man får höjd skatt när taxeringsvärdena går upp.

  I konsekvensens namn så föreslår jag då också att ni hädanefter skall säga att alla arbetande svenskar som fått en löneförhöjning har fått höjd skatt. Vilket visserligen är sant ändå eftersom vi har ett starkt progressivt skattesystem.

  Hur mycket skulle du betalat i fastighetsskatt med det gamla systemet? Mer, eller hur?

  Fastighetsskatten har sänkts från 1% till 0,75%, samt så har ett tak införts på 6.000 kr. Jag är uppriktigt nyfiken på hur man då kan komma fram till att skatten har höjts?

  Jag är också nyfiken på hur man kan komma fram till ”Vi har räknat ut att för oss, som sitter i ett litet hus i en avkrok av Sverige, kostar borgarnas “sänkta fastighetsskattepaket” c:a 50.000 kronor.”?

  Kerstin, kan du visa dina beräkningar?

  Mediadrevet om fastighetsskatten

 51. Väldigt många ”privata” skolor drivs av stiftelser som saknar vinstsyfte, exempelvis internaten Lundsbergs Skola, Victor Rydberg, Lemshaga Akademi och SSHL. Måste vi hata dessa skolor ändå?

 52. St Just

   /  maj 5, 2008

  Mannen som nyss kalllade sig “Hallå, hela VÄRLDEN!!!”, senare “Till St Just” kallar sig numera “Faktum”. Bakom signaturen döljer sig dock samma obetalda smygreklam för dataåtervinningtjänster.

  Börja du betala för dina smygannonser!

 53. H-E.R

   /  maj 5, 2008

  Även signaturen ”men varför…” går till samma ställe som ”Faktum” och ”Till St Just” och ”Hallå hela världen”.
  Hm…

 54. St Just

   /  maj 5, 2008

  H-E.R du vet ju hur många företagare är; finns det en möjlighet att smita från avgifter, skatter etc – så tar de den. Det säger förmodligen en hel del om tillförlitligheten i dataåtervinningtjänsten med det passande namnet ”Deleted”.

 55. Visst är det intressant att samma ”person” dyker upp i så många olika skepnader. Dessutom – nu med en avslöjande bild på köpet (med hjälp av slumpgeneratorn) en utsträckt tunga! Men ”smygreklamen” upptäckte jag inte förrän nu, tack vare St Just.
  Hmmm…

 56. Johan F

   /  maj 5, 2008

  Kerstin: Jag är också lite sugen på dina uträkningar. Hur det nya förslaget kan kosta dig 50,000kr ska bli intressant.

  Kul också att se när Robin Hood levererade fakta om fastighetsskatten så var det ingen som svarade :)…..

 57. Haha, bästa kamrater! Vad sägs om Marx då? Tänkte han kanske faller er bättre i smaken! Marx var kritisk till att staten går in och beslagtar proletärens surt förvärvade slantar. Notera att väldigt få är kapitalister i ordets sanna betydelse. Även tjänstemän som straffas hårt av värnskatten är proletärer.

  En fråga: Hur kommer det sig att man i internationalen sjunger om hur man dignar under skatter?

 58. St Just

   /  maj 5, 2008

  ”Hur kommer det sig att man i internationalen sjunger om hur man dignar under skatter?” undrar tekoppen.

  Helt enkelt därför att arbetarklassen och fattigt folk betalar för mycket skatt. Först och främst slår momsen extremt hårt mot den som tjänar lite – och detsamma gäller alla ”platta” skatter som till exempel kommunalskatten.

  För en mångmiljonär är moms på blöjor, kaffe, potatis osv en baggis – tjänar man under 20 000 är samma skatt mycket tung.

  Med andra ord – bort med de indirekta skatterna och fram för en enda enhetlig och starkt progressiv skatteskala.

  För övrigt struntar tekoppen att citera resten av Internationalen sanningar i samma vers:

  ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka,
  vi under skatter digna ner.
  Den rike inga plikter trycka,
  den arme ingen rätt man ger.”

  Symptomatiskt, det är bara ordet skatt som skaver i moderatens öra.

 59. H-E.R

   /  maj 6, 2008

  Symptomatiskt var ordet St Just.
  Ordet ”skatt” är för de borgerliga synonymt med ”tvång”.
  Även ordet ”solidaritet” framkallar symptomatiska attacker och tvångskänslor hos dem har jag märkt.

 60. Johan F

   /  maj 6, 2008

  H-E.R – Skatt är ju tvång! Det går lixom inte att komma ifrån.

  Vad det gäller solidaritet så är det som jag tidigare sagt inte solidaritet när det ät tvång inblandat.

 61. H-E.R

   /  maj 6, 2008

  Johan F.

  ”H-E.R – Skatt är ju tvång! Det går lixom inte att komma ifrån. ”

  Som solen så småningom kommer fram ur en gråmulen himmel, som sommaren sakta masar sig ur den slaskiga våren…. så kommer Johan F fram och bekräftar det hela; som skatten egentligen är avsedd för stöd åt oss alla är likafullt ett tvång 🙂

 62. Johan F

   /  maj 6, 2008

  Tom skatteverket säger att skatt är tvång så den diskussionen behöver vi kanske inte ta.

  Att syftet med skatten är gott spelar ju ingen roll i en sådan diskussion.

 63. H-E.R

   /  maj 6, 2008

  Johan F.

  ”Tom skatteverket säger att skatt är tvång så den diskussionen behöver vi kanske inte ta.”

  Det är nog en fråga om upplevelsen av ”tvånget” kanske. Vissa upplever skattesystemet och den svenska modellen som något positivt och trygghetsskapande där inte mycket av tvångskänslor finns med. Andra upplever varje litet bidrag i form av skatt som rent tvång eller stöld ur den privata plånboken.
  Att syftet med skatten är gott kan man ju knappast ifrågasätta.
  Apropå rundgång…. jag ska på stavgång.
  Auf wienerschnitzel 😉

 64. En sån här dag får man ju lust att brista ut i sång:

  Båd’ stat och lagar oss förtrycka,
  vi under skatter digna ner.
  Den late inga plikter trycka,
  den arbetande ingen rätt man ger!

  Vi kan väl sammanfatta hela det här med skatt och trygghet som så att är det inte ens egna pengar, blir det oändligt mycket lättare att vara generös!
  Vi har hamnat i ungefär samma situation som prinsen på Elsinore. Folk vänjer sig gärna vid hjälp, och börjar i värsta fall se det som en rättighet.

 65. St Just

   /  maj 6, 2008

  Enbart extremister på högerkanten anser att skatt i sig är något förhatligt. Tack och lov utgör denna minoritet en sekt. Var och en som vill bygga ett samhälle, accepterar skatt baserad på demokratiskt fattade parlamentarisk beslut – tom allianspartierna. Självfallet är skatten tvingande liksom många andra parlamentariska beslut. Den avgörande frågan är; vilka tvingas och är det tvånget rimligt?

  Att 18 personer av 23 122 i Kiruna sökt och säkerligen får avdrag för hushållsnära tjänster betyder att en majoritet tvingas bekosta en minoritets avdrag. Såväl som att vi alla får bekosta avdragen för dem som är värst på pig- och drängavdraget; de nästan 700 personerna i (just det) Danderyd.

  Sådant tvång brukar skattegnatarna inte mumla om. Inte heller när JAS-miljarderna brinner upp.

 66. Gaspode

   /  maj 7, 2008

  Detta måste vara Monas största framgång. Detta att hennes hål-i-huvudet uttalande att det är sexigt att betala skatt har blivit till en sanning i de egna leden.

  Nej, det är inte sexigt att betala skatt, däremot är det sexigt att ha ett effektivt utnyttjande av det skatteuttag som är nödvändigt för att uppnå en passabel välfärd. Något som sannerligen inet varit fallet under de sista sisådär 30 åren av betongsossestyre.

 67. Gina

   /  maj 8, 2008

  Robin Hood:”Fastighetsskatten har sänkts från 1% till 0,75%, samt så har ett tak införts på 6.000 kr.”

  Plus att det i ”paketet” ingår att reavinstskatten har höjts och ränta på uppskov införts, r e t r o a k t i v t … kan bli mycket kännbart för familjer som satsat på en större bostad och i god tro begärt uppskov med reavinsten.

 68. Johan F

   /  maj 9, 2008

  Gina; Retoraktivt?

  Menar du att man får betala ränta även för tidigare år man haft reavinst?

 69. H-E.R

   /  maj 9, 2008

  Det har varit känt länge att regeringen ämnade ”plocka in” pengar retroaktivt på tidigare uppskov, Villaägarnas riksförening med flera har protesterat men utan gehör.
  Kallduschen blir rätt kännbar i vissa fall.
  Jag provar att länka här, hoppas det lyckas denna gång.
  http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/absurda-konsekvenser-av-retroaktiv-raenta-169569

 70. Johan F

   /  maj 9, 2008

  Jag har lite svårt att sympatisera med detta. Om jag har förstått detta rätt vill säga.

  Snittpriset på en villa i Sverige ligger på runt 2 miljoner. Säg att den är helt finansierad via en reavinst. Då kommer det med 1% ränta att kosta en familj 20,000 om året – dvs 1,700 i månaden i ränta. Mycket pengar kan man tycka. Men det betyder oxa att denna familj är helt skuldfri och äger ett hus värt 2,000,000 samt att de har en uppskjuten skatteskuld om 2,000,000*22%=440,000kr. Jag är lite osäker på detta med maxuppskovet om 1,500,000 är det per individ eller per familj/hushåll?

  Har jag fattat det fel? Om inte så vet jag inte om detta är familjer som jag tycker synd om.

 71. H-E.R

   /  maj 9, 2008

  Johan F.

  Antagligen har du fattat rätt vad gäller den retroaktiva räntan. Hur det förhåller sig med exakta summor vet jag dock inte. Jag läste nyligen om ett exempel där det då gällde en familj som köpt en villa för deryga miljonen. Merkostnaden skulle då bli ca 900 per månad. Det jag inte begrep i just det exemplet var tidsaspekten bakåt som framställdes något oklar.
  Med tanke på dagens huspriser är det säkerligen många som betalat miljonbelopp för sina villor även utanför storstäderna. Jag bor i en norrländs mindre ort, där har huspriserna rakat i höjden och många av villorna har priser som är mer än fördubblade på bara några år.
  Maxuppskovet måste väl gälla per hushåll, annars blir det ju orimligt (vilket det i och för sig blir ändå för många).

 72. H-E.R

   /  maj 9, 2008

  Johan F.
  ps. Kollade på skatteverket och enligt dem så tas samtliga kvarvarande uppskov bakåt i tiden gånger 1.67% och läggs sedan på i deklarationen som ytterligare schablonintäkt vilken därefter beskattas med 0.5%. Vilket då gör det lättare att räkna, bara att lägga ihop alla uppskov bakåt i tiden så har man summan som man belastas med i 2009 års deklaration.

 73. Johan F

   /  maj 9, 2008

  Retroaktiva effekter måste vara bland det mest idiotiska som finns. Det tar ju helt bort chansen att planera sitt handlande.

  Vet iof inte riktigt vad jag tycker om förslaget som helhet. Ju mindre regler desto bättre. Snart kommer väl StJust och propagerar för 100% skatt över en viss reavinst 😉

 74. Gina

   /  maj 9, 2008

  Apropå reavinstskattehöjningen kontra fastighetsskatten. Hette det inte att ”det är lättare att betala när man har pengarna i handen”?
  Har man verkligen pengarna i handen om de investeras i en ny, större bostad? Ok, kanske några sekunder, men det är också allt.
  Alliansen talar sig varm för ökad rörlighet – man ska flytta dit där jobben finns. Hur går det ihop med att reavinstskatten (som före regeringsskiftet av oppositionen
  kallades för ”flyttskatt”) höjs och räntebeläggs? Orter där arbetslösheten är mindre är bostadspriserna rimligen också högre.

 75. H-E.R

   /  maj 10, 2008

  Det må ju vara hur det vill med reavinstskatter men alliansen hade ju ”slopad fastighetsskatt” i valfläsket.
  Nu har det surnat rejält.

 1. Skattehöjningar bättre än sociala nedskärningar | Svensson
 2. Det var inte jag som sa det… « strötankar och sentenser
 3. Invandringen är en klassfråga, inte en rasfråga. « Vänstervindar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: