Resultatet av propagandan

På dagens DN debatt förfäras FUT-delegationens Björn Blomqvist och Försäkringskassans Curt Malmborg över att svenskarna ”tror” att ”bidragsbrotten” är betydligt mer omfattande än vad alla undersökningar visar. Man konstaterar (mycket riktigt) att detta riskerar att undergräva tilltron till systemen. Förklaringen till allmänhetens förvirrade antagande, att vi fuskar mycket mer än vad vi i själva verket gör, tycks dock hela tiden undfly både FUT-delegationen och Försäkringskassan.

För oss som har följt hur FUT-delegationens olika rapporter har presenterats i media, av Björn Blomqvist själv, och av den borgerliga regeringen, kan svenska folkets överskattning av ”bidragsfusket” vara föga förvånande. I artikeln konstaterar man samtidigt att det totala antalet ”bidragsbrott” som mest uppgår till 2 procent av samtliga utbetalningar (om man använder sig av FUT-delegationens mest vidlyftiga gissningar).

Den senaste FUT-rapporten (Hur tryggar vi trygghetssystemen i norden) visar att Sverige är det enda nordiska landet där det ”upplevda” fusket är större hos allmänheten än hos handläggarna (sid 147) . Det märkliga är att artikelförfattarna inte på något vis ser sin egen eller regeringens roll i det faktum att svenskar i allmänhet tror att ”bidragsfusket” är mer utbrett än vad alla beräkningar, gissningar och undersökningar visar att det verkligen är. Kanske beror det på att man inte vill bita den hand som föder dem (socialförsäkringsministerns)?

Deras farhågor att övertron på fusket ”undergräver tilltron till systemen” är verkliga, och man tycks med alla medel vilja uppfylla sin egen profetia.

Slutligen konstaterar artikelförfattarna på DN debatt (mycket riktigt);

Trygghetssystemen riktar sig till grupper av människor som i vissa fall är i stort behov av hjälp och stöd. En överväldigande majoritet av svenska folket vill värna trygghetssystemen. De åtgärder som nu måste komma till stånd ska riktas mot dem som begår bidragsbrott, inte drabba den som är arbetslös, sjuk eller handikappad och har rätt till ersättning.

Insatserna ska leda till säkrare och enklare system där medborgarna får ett tydligt stöd för att göra rätt. Samtidigt ska försök till brott förhindras genom effektiva kontroller.

Självklart borde åtgärderna riktas mot de som begår ”bidragsbrott” och inte mot alla som verkligen behöver systemen. Dessutom borde all kraft sättas in för att förenkla kontroller, handläggningar och att samköra register. Tyvärr tycks dock den borgerliga regeringen fullständigt ha glömt bort detta faktum.

Istället har man satsat all energi och kraft på att peka ut svenska folket som ”fuskare”, sätta sjuka på svältkost, misskreditera alla trygghetssystem och socialförsäkringar genom att konsekvent kalla dessa för ”bidragssystem”. Man satsar på att genom piskor och stupstockar försöka utplåna ett inbillat ”bidragsfusk” istället för att rikta in sig på de problem som verkligen finns. Resultatet blir alltmer misstro mot såväl trygghetssystemen som mot alla som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.

Även om ”en överväldigande majoritet” av svenskarna vill värna trygghetssystemen tycks inte regeringen ha detta som mål. Tvärtom. Målet tycks istället vara att sänka förtroendet, ersättningsnivåerna och legitimiteten för socialförsäkringarna till en bottennivå.

Man är på god väg att lyckas!

*

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om Schenström, Ekonomikommentarer om Marknadshyror, Motvallsbloggen om en intressant undersökning

*
Andra bloggar om: , , , ,

intressant.se

Tidigare inlägg
Följande inlägg
Lämna en kommentar

20 kommentarer

 1. Ja man skulle kunna kalla alliansen toppar lite dumma som inte förstår men å andra sidan har väl deras syfte hela tiden varit/är att minska all hjälp till folk oavsett orsak. Tanken att man får friska människor tillbaka i samhället som ger och deltar verkar inte finnas i deras värld. Kuvade människor är tysta människor och de ställer inga krav.. . 😦

 2. Kanske skulle en lösning på fuskproblemet vara ett helt generellt system (dvs. något slags medborgarlön)? Då skulle ingen behovsprövning behövas.

 3. H-E.R

   /  april 22, 2008

  Tänk… bara tänk om nu FK sätter igång maskineriet och kör registerkontroller så det viner i datorerna.
  Vips har vi då fått bort allt som rätteligen bör betecknas ”fusk”, dvs samtidigt uppbärande av ersättning/lön. Vilket tycks vara marginellt.
  Hur sjutton ska alliansen då bära sig åt för att fortsätta sitt korståg mot ”de fuskande svenskarna”?
  Ifrågasättande av sjukdom går definitivt inte att benämna ”fusk” och bör behandlas ytterst individuellt. Där krävs både resurser och tid för att röna ut varje individs eventuella arbetsförmåga. Det är heller inget som kan göras inom några ”mallar” eftersom två människor aldrig reagerar lika på samma sjukdom/diagnos.
  Hm… jag tror FK har smällt alliansen på fingrarna nu.
  Inte en dag för tidigt.

 4. För Bannad

   /  april 22, 2008

  Jag är arbetsskadad och förlorar 100 000 kronor per/år i inkomst mot om jag varit oskadad. Detta beror på försäkringskassans/Riksdagens njugga inställning till att räkna upp livräntorna för oss som blivit skadade.

  Det finns således 10 000 tals människor i detta landet som försäkringskassan betalar ut för lite pengar till, denna bluff med livräntorna gör att kassan sparar miljardbelopp på skadade människor med handikapp.

  Enl. skadeståndsrätten ska man som skadad försättas i samma ekonomiska situation som att skadan inte inträffat.

  Det vore bra om Curtan och FUTttarna, någon gång i debatten kunde hålla sig till sanningen. Och även tala om alla som förlorar stora belopp från socialförsäkringarna, på grund av att vi förlorat vår arbetsförmåga helt oförskyllt i arbetet eller i trafiken.

  Om jag kunde så skulle jag fuska utav bara den, kassans och regeringens oförskämdheter mot oss skadade, står mig nu långt upp i halsen, det räcker gott med att man förlorat hälsan.

 5. Regeringens plan 1: Att dra åt strypsnaran på alla sjuka för att komma åt fusket. Strunt samma om oskyldiga åker med.

  Regeringens plan 2: Om det visar sig att ingen fuskar så ”förbjuder” man sjukdomar, genom att utförsäkra folk.

  Det blir lättsparade skattepengar det.

 6. Peter Albertsson

   /  april 22, 2008

  Mig veterligen så är det ingen som har ifrågasatt att folk fuskar med ålderpensionen, som utgör ca hälften av utbetalningarna i välfärdsystemen och där de felaktiga utbetalningar utgör 0,1%.

  När det gällde bidrag som socialbidrag så uppgick fusket till 1/5 (18%). Att ni socialdemokrater inte tycker att det är ett problem att 1/5 av utbetalningarna i dessa system är felaktiga, säger väldigt mycket om er obefintliga vilja att göra något åt det.

 7. Rickard

   /  april 23, 2008

  Ja, det är förståss alliansens fel. De vill ju klämma åt alla fattiga, eller hur var det nu …

  Är det ingen här som tycker att det är fel att fusktalet för social bidrag uppskattas till 18%? Jag är självklart för att trygghetssystemen ska finnas till som ett stöd för dem som verkligen behöver det, men borde man inte försöka stoppa fusket.

  En tanke, om 1 av 5 social bidragstagare fuskar till sig pengarna och man stoppar detta, kunde ju dessa pengar betalas ut till de andra fyra. Hur man än använder pengarna är det ju bättre än att låta någon uttnyttja systemet på alla andras bekostnad.

 8. H-E.R

   /  april 23, 2008

  Mumlan.
  Ja förbud mot sjukdomar har väl alliansen så gott som genomfört 😉 Åtminstone strävar de efter förbud mot bot och vila för dem.
  Nu kan jag inte låta bli att skriva vad som väl får betraktas som en aning konspirationsteori; det har ju tidigare visat sig att Malmborg vänder kappan (eller rättare sagt käften) efter vinden, han har visat prov på en särdeles tydlig vilja att ”säga rätt” inför uppdragsgivaren (regeringen). En gång fick det som resultat att han kommenterade en FUT-rapport i DN. Visserligen är det rätt normalt. Om man har läst rapporten vill säga. Det hade inte Malmborg som menade att han inte kunde ”sitta på kammarn” och läsa rapporter hela tiden.
  Karln är föga trovärdig i sin roll. FK ska som ursprungligt tänkt hjälpa människor som blivit sjuka, inte motarbeta till varje pris.
  Nu till konspirationen.
  Är det möjligen en marschorder från alliansen att vi nu får se en tokförvånad Malmborg ta del av det faktiska förhållandet angående ”fusket”? Har regeringen insett att agerandet gentemot sjuka/arbetslösa fått genomslag i opinionssiffrorna?
  Hur det nu må vara så är det välkommet med registersamkörningar. Förhoppningsvis får detta till följd att inte ordet ”fusk” kommer att kunna användas lika vårdslöst framöver.

 9. Johan F

   /  april 23, 2008

  ”Ja förbud mot sjukdomar har väl alliansen så gott som genomfört Åtminstone strävar de efter förbud mot bot och vila för dem.”

  Man får vila precis hur mycket man vill efter sjukdom. Men man får ta störra ansvar för finansieringen av den vilan själv.

 10. H-E.R

   /  april 23, 2008

  Albertsson.

  ”Att ni socialdemokrater inte tycker att det är ett problem att 1/5 av utbetalningarna i dessa system är felaktiga, säger väldigt mycket om er obefintliga vilja att göra något åt det.”

  Vem har påstått att fusk inte är ett problem??
  Problemet ligger i den överdrivna och snedvridna propagandan angående fusket vilket har fått till följd att ifrågasättande av sjukdom och arbetsförmåga också har fått sortera under begreppet ”fusk”, dvs lagbrott.
  Att registersamkörningar nu blir möjlighet gör att det som rimligen kan benämnas ”fusk” kommer att försvinna.
  När detta är utfört kan förhoppningsvis de sjuka behandlas på ett bättre sätt.
  Och kanske t o m resurserna kan användas för att stävja skattefusket där drygt 46 miljarder årligen förs ut ur landet i stället för att jaga ”fuskare” som bara existerar i moderata fantasibubblor.

 11. H-E.R

   /  april 23, 2008

  Johan F.

  ”Man får vila precis hur mycket man vill efter sjukdom. Men man får ta störra ansvar för finansieringen av den vilan själv.”

  Nämen? Att jag inte har tänkt på det Johan… Det är ju för bövcelen bara att lätta på plånboken och köpa sig en vistelse på vilohem i den händelse man råkar bli krasslig.
  Tack så mycket för tipset, detta betyder ju då att vi kan stänga ner hela socialfärsäkringen helt.
  Ojojoj.

 12. Fille

   /  april 23, 2008

  Peter och Rickard att ni tar upp fusk med socialbidrag är intressant. Socialbidrag är ett individuellt behovsprövat ersättningssystem. Det skiljer sig från andra generella trygghetssystem just på denna punkt; sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen var (och är delvis fortfarande) försäkringssystem som täcker inkomstförlust vid sjukdom resp. arbetslöshet.

  De förändringar som Peters och Rickards kompisar i Alliansen genomfört innebär att såväl sjuk- som arbetslöshetsförsäkringen blir med bidragslika. Genom att sänka inkomsttak och ersättningsnivåer urholkas sambandet mellan det man för in och det man får ut (försäkringsmässigheten minskar). Resultatet blir en lägre legitimitet. Snart är förtroendet för dessa försäkringssystem i paritet med förtroendet för socialbidragssystemet.

  De enda som idag tycks ha stort förtroende för socialbidragssystemnet är Allianspartierna. De räknar nämligen helt kyligt med (till och med skriver in detta i sina förslag) att de försämringar de genomfört av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen kommer att leda till att fler tvingas söka socialbidrag (försörjningsstöd). Snacka om att driva en politik som ökar bidragstagandet!

  Peter och Rickard låt inte ert sossehat förblinda er. Våga öppna ögonen och se att vi nu börjar se en konjunkturmattning, som med stor sannolikhet kommer att föra med sig att fler blir beroende av socialbidrag.

  Visst kan ni fortsätta att råskälla på sossarna, men det håller inte länge till. När skall sådana som ni och era Alliansbröder börja ta ansvar för ni själva gör?

 13. H-E.R

   /  april 23, 2008

  Rickard.

  ”Jag är självklart för att trygghetssystemen ska finnas till som ett stöd för dem som verkligen behöver det, men borde man inte försöka stoppa fusket. ”

  Det är ju exakt det som är på gång nu. Det som rätteligen ska benämnas ”fusk”, dvs regelrätta lagbrott (uppbärande av ersättning samtidigt som lön) kommer att försvinna helt eftersom registerkontroller är så pass effektivt att det blir närapå omöjligt att begå detta brott.
  Men blanda för guds skull inte in ifrågasättande av sjukdom i kategorin ”fusk”, gör du det så har du hamnat i en rättsröta där bevisbördan förutom att den blir förskjuten och otroligt luddig i praxis dessutom aldrig går att få så pass klar att den håller för åtal.
  Det är just detta som medierapporteringen i åratal har missat, i ”fusk” (lagbrott) räknas även sjukdomens berättigande in. Detta utan tillstymmelse till vare sig grundlig undersökning eller indiviuell prövning från fall till fall.
  Förstår du skillnaden Patrick?
  Förstår du att de sjuka i Sverige inget hellre vill än att få stopp på lagbrott inom socialförsäkringarna så att människovärdet och respekten för de drabbade kan återupprättas?
  Jag har önskat det länge men förstår varför alliansen väljer att förhala och förvirra angående ”fusket”. För var dag som siffrorna överdrivs och alla sjuka misstänkliggörs ökar stödet för ett totalt skrotande av socialförsäkringen.
  Genomskinligt så det förslår.

 14. Det är klart att vi inte har råd med fuskare, men man kan inte gå och misstänka alla, det gör skammen ännu större när man sväljer stoltheten och ber om hjälp med ekonomin…
  Men kan fusket även bero på hur myndighetspersonerna uppför sig?

  Läs detta – som upplagt för fusk:

  Moment 22 – http://www.momenttwentytwo.wordpress.com

 15. Inlägget ” Sexig mekaniker vill jag bli!” Var det som jag syftade på hehe (är lite ny på detta)…

 16. Johan F

   /  april 24, 2008

  ”Nämen? Att jag inte har tänkt på det Johan… Det är ju för bövcelen bara att lätta på plånboken och köpa sig en vistelse på vilohem i den händelse man råkar bli krasslig.
  Tack så mycket för tipset, detta betyder ju då att vi kan stänga ner hela socialfärsäkringen helt.
  Ojojoj.”

  Spela inte dum, du tycker alltså inte att man han något ansvar alls som individ?

 17. Larsa

   /  april 24, 2008

  Johan F: Visst har man det men ekonomin ser inte likadan ut för alla människor. Vissa har inte råd att ta sig den ledighet som krävs då man behöver pengarna till annat.
  Jag ser hellre att man lägger pengar på att rehabilitera människor så att de kan börja arbeta igen än att man hivar ut pengar i socialbidrag/förtidspension/whatever till personer som inte hade råd med en ordentlig rehabilitering.

 18. H-E.R

   /  april 24, 2008

  Johan F.

  ”Spela inte dum, du tycker alltså inte att man han något ansvar alls som individ?”

  Hm… spela dum?
  Hur är det ställt med dig då som tror att ”man får vila hur mycket som helst vid sjukdom” och dessutom att det vanligtvis skulle gå bra att ”ta större ansvar för finansieringen själv”?
  Var god landa Johan 🙂
  Dessutom skrev jag inte att man som individ ”inte har något ansver själv”.
  Du får ursäkta, men du lägger dina egna ord i min mun och kommer därutöver med andra utsagor som knappast hör hemma i verkligheten.
  Då får du finna dig i att jag ”spelar dum” 😉
  Som man frågar får man svar.

 1. 98% ärlighet - endast 2 % fusk | Svensson
 2. Man skjuter myggsvärmar med luftvärnskanon « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: