Historiebeskrivning i statens tjänst

253 akademiska forskare kritiserar i dag på DN debatt regeringens försök till politiskt styrd forskning. Jag kan bara instämma i kritiken.

Citat ur artikeln;

Ska nästa regering satsa Levande historias 43 årliga miljoner på upplysningskampanjer om massmorden som följde i koloniseringens spår under borgerliga regimer? Eller på historiskt ansvar för världssvält och ojämlikhet? Ska varje gymnasiekull få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen? Risken för ett politiskt opportunt urval ligger i öppen dag.

….

”I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst”, sammanfattar lärarhandledningen i kampanjen om kommunistiska regimer. Vilken slutsats riskerar gymnasieelever att dra av det när det gäller den nu påbörjade kampanjen?

Mina tidigare bloggposter i ämnet;

Bloggtips;
Alliansfritt Sverige – Hål i huvudet?
Jinge – Lägg ned Forum för levande historia

*

En replik till Åsa Mobergs artikel ”Ta parti för människovärdet” återfinns idag på SvD:s Brännpunkt.

Återigen kan man fråga sig vilket ”utanförskap” det är regeringens företrädare egentligen pratar om? Denna gång är det moderaternas partisekreterare Per Schlingmann som använder det opreciserade valvinnande modeordet. Det sägs nu vara 164 000 människor som har lämnat detta ”utanförskap” sedan regeringen tillträdde.

Är det influensasjuka eller barnlediga herr Schlingmann pratar om denna gång? För det kan väl knappast vara antalet arbetslösa. Den siffran ligger ju kvar på ungefär samma nivå som vid maktövertagandet (se bloggposten Vart tog utanförskapet vägen?).

Kanske även denna, av regeringen utförda, sifferexersis kan räknas som en form av ”historiebeskrivning i statens tjänst”?

Man kan slutligen fråga sig hur Schlingmann överhuvudtaget kan prata om ”att göra arbetsmiljön bättre”, när regeringens politik på området är helt igenom bedrövlig och cynisk.

*

Bloggtips; Eva-Lenas Blogg om Posten

Lästips;
Mona Sahlin och Veronica Palm i Göteborgsposten –
Regeringen utarmar socialförsäkringen

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

Tidigare inlägg
Följande inlägg
Lämna en kommentar

38 kommentarer

 1. St Just

   /  april 2, 2008

  Jättebra initiativ från de 253 akademiska forskarna – nu kan var och en se vad talet om frihet från de borgerliga alliansministrarna är värt när det gäller forskning – som i utpekade diktaturer förväntas forskarna lydigt följa alliansregeringens politiskt styrda historieskrivning.

  Härligt att forskarna rebellerar.

 2. H-E.R

   /  april 2, 2008

  Instämmer, det är mycket bra att forskarna säger ifrån.
  Hoppas också att det blir på liknande sätt vad gäller mycket av den sk ”forskning” som gäller våra socialförsäkringar.

 3. St Just

   /  april 2, 2008

  För att fly från forskarnas hårda kritik – smiter nu den ansvarige ministern Björklund undan genom ett sedvanligt åsiktsregistrerande motinlägg ”bland undertecknarna (finns) flera aktiva kommunister”.

  Så kan man ju försöka styra opinionen istället för att ta ställning för en fri forskning – kanske kan vi förvänta oss att forskare med vänsteråsikter stoppas eller blir av med sina jobb om Björklund får fortsätta? Han har ju som gammal militär god kännedom om militärens olagliga registrering under årtionden av människor med radikala åsikter.

 4. Bengt

   /  april 2, 2008

  Ja, Ilsemarie.

  När man ska granska kommunismen brott så känner du dig tydligen träffad. Men ni vänsterfolk protesterade inte när s-regeringen politiserade forskningen med stöd av alla riksdagspartier då och vill granska nazismens brott. Inte heller har ni vänsterfolk protesterat när forum för levande historia informerat om rasism, antisemitism och homofobi i syfte att motverka sånt vilket jag tycker är bra.

  Pinsamt för er att ni protesterar för när man ska granska kommunismens brott.

  Bengt Held
  liberal

 5. St Just

   /  april 2, 2008

  Jag har aldrig gett någon regering eller tillsatt myndighet, carte blanche att styra den historiska forskningen – Bengt Held visar att begreppet liberal inte är någon garant mot politiska beställningsuppdrag.
  Jag förmodar att han som liberal inte har något mot att kommande regeringar ger sina direktiv om forskning utifrån sina ideologiska preferenser. En vänsterregering kanske dikterar information om borgarklassens ansvar för två imperialistiska världskrig och mängder med folkmord. Skulle (i värsta fall) en fascistisk regering tillträda kanske landets skolelever får ny information från forskarna om invandrare, homosexuella och fackföreningsfolk utan att liberalen skulle protestera.

  För liberaler gäller tydligen bara fri historisk forskning i oppositionstider.

 6. Varför är det okej att upplysa om nazismens brott, men inte kommunismens brott?

  Tycker du att det är okej att ignorera något som strider mot männskliga rättigheter av godtycklighet?

  I liverpool så har dom ett museum om slaverihandel.

  Det beror helt på hur man gör utställningarna. Utgår man från något för att bevisa ens ideologis validitet ska inte vara godkänt. Fri forskning är det ju bara när man inte kontrollerar informationen, inte när man bestämmer vad som ska forskas om i enskilda fall. Vilket regeringen inte gör för övrigt.

  För övrigt tycker jag att Forum för levande historia är bra.

  Jag ser inte varför man inte skulle kunna göra en kritisk utställning om Europas inflytande i Afrika. Jag kan för övrigt inte se hur man ens kan försvara att man ska hålla tyst om folkmorden i Sovjetunionen. Man kan lika gärna fråga sig varför inte kommunisterna främst inte ifrågasätter sitt eget arv.

  Vågar man inte ens ifrågasätta och vädra ut sin egen ideologi, så har man inte mycket cred när man ifrågasätter någon annans.

  Man kan ju fråga varför man inte ifrågasatt historieskrivningen innan, var den inte då för kritisk mot nazismen. Så klart att den inte var det.

  Det dom har forskarna suktar efter är rätt och slätt statlig censur. Hur kan det vara fri forskning?

 7. St Just

   /  april 3, 2008

  På frågan om en regering ska ha fullmakt att bestämma över historeforskning och hur dess resultat ska föras ut – svarar liberaler och konservativa; Javisst, när vi sitter vid makten!

  Sålunda avfärdade Björklund (fp) de 253 forskarnas kritik med att det “bland undertecknarna (finns) flera aktiva kommunister”. Hans kollega Adelsohn Liljeroth (m) förkastar forskarnas principiella frågeställningar genom att peka ut att författarinnan Åsa Linderborg finns bland undertecknarna(!)

  Liberala debattinlägg på denna blogg fortsätter negligera principfrågan om historieforskning ska bedrivas på regeringsuppdrag. Jag säger blankt nej och kommer att protestera om en kommande (s)-regering ger forskare i uppdrag att för landets skolelever peka ut vilka delar av den svensk borgerligheten som hyllade Hitler. På samma sätt skulle jag säga nej till om en främlingsfientlig regering ålade forskare att ta fram utbildningsmaterial som förespråkar rassegregering.

  Jag förmodar att liberaler och konservativa däremot tycker sådan regeringsstyrd forskning är helt i sin ordning.

 8. Johan F

   /  april 3, 2008

  Du har iaf en liberal på din sida 😀

 9. Johan F

   /  april 3, 2008

  St Just får rätta mig om jag har fel men jag antar att han inte vänder sig emot en studie angående kommunismens brott utan mot beställaruppdrag från staten?

 10. St Just

   /  april 3, 2008

  För en gångs skull Johan – vi är överens. För övrigt finns flera utomordentliga studier i ämnet från flera av de forskare som undertecknat uppropet.

  Forskningen ska stå fri från regeringsbeställningar såväl som från marknadskrafternas påverkan.

 11. Johan F

   /  april 3, 2008

  St Just: Problemet är väl att det är i stort sett omöjligt att stå fri från både politiskt inflytande och marknadsinflytande. Ngn måste i alla lägen stå för pengarna annars blir ingen forskning gjord.

  För mig är det väldigt viktigt att avsändaren är tydlig så att man vet vartifrån froskningen kommer och kan bilda sig en egen uppfattnign om innehållets eventuella vinklingar.

 12. St Just: Jag ser ingen motsättning i det. Skulle det vara så att man var ute efter att just skada vänsterpartiet, så skulle man kunna peka ut alla medlemmar som nu stödjer Kuba, eller har stött Sovjetunionen. Men det gör man inte.

  Jag drar inte likhetsstreck mellan svenska kommunister och kommunistiska regimer. Undervisningen i skolan är ju också bestämd av staten vilka böcker och informationsinnehåll. Samma sak med muséer. Bör staten ha så lite att göra med kultur som möjligt, eller ska man censurera det som man inte tycker om. Jag tycker huvudsaken är att det är forskare som gräver fram informationen och inte politiker. Men all information är tendentiös, och bör kontrolleras.

  Även om det är en privatperson som skriver historien så lägger denna in sin värdering i den. Dessutom är det forskningen som är regeringsstyrd utan ämnet som man gör utställningen om…

 13. St Just

   /  april 3, 2008

  Ännu en liberal; Tobias som inte heller han förstår vad en fri historieforskning går ut på och som med lite kringelikrokar tycker det är rimligt med regeringsstyrning.

  Sålunda kan vi nu i det material som styrda forskare presterat läsa om tex Pariskommunen där 1870 (dessutom helt felaktigt 1871 ska det vara) ”revolutionärerna” ”bedrivit terror mot sina motståndare”. Vad kampanjmaterialet glömmer är att över 10 000 av Paris arbetare och fattiga arkebuserades på gatorna under veckan då kommunen krossades, 50 000 fängslades och flera tusen deporterades till straffkolonier av den segrande borgerligheten. Kommunen hade arkebuserat omkring hundra.

  Denna regeringsbeställda förfalskning ska nu tutas i våra skolelever.

  Tobias ser ingen motsättning i fri forskning och regeringsbesälld – tur att det ännu finns liberaler som Johan H som tydligt kan se den självklara motsättningen.

 14. Jon

   /  april 3, 2008

  Konstigt, jag har aldrig hört vänstern klaga över årtionden av rödfärgad kurslittertur i den svenska skolans historieundervisning.

  Det är hög tid att ställa till rätta de halvsanningar och förtiganden som generationer av ungdomar tvingats lära sig i sverige.

  Ingen politisk inriktning är idag så ivriga att förtiga sin historia som ni kommunister. Se bara på Ordförande Ohly.

  Uppropet gör det också uppenbart det alla vet, svenska kultur- och universitetsvärlden är full av västerfolk. Där har ni även orsaken till situationen i mitt första stycke ovan. Det är upprörande hur ni åsidosatt sanningen för era egna politiska mål.

 15. Bengt

   /  april 3, 2008

  St Just

  ”Jag har aldrig gett någon regering eller tillsatt myndighet, carte blanche att styra den historiska forskningen”

  Nej, men många i vänstern hade inte några som helst problem så länger forum för levande historia fokuserade på nazism, rasism, antisemitism, islamofobi och homofobi. jag tycker själv de har gjort många bra saker inom de områdena. Det är först när de ska granska kommunismens brott på allvar som det blir allvarliga protester. Det säger något om hur kontroversiellt det är att göra en sådan granskning.

  -”Bengt Held visar att begreppet liberal inte är någon garant mot politiska beställningsuppdrag.”

  Jag tycker inte Forum för levande historia är oprobelmatiskt. Jag tycker man ska ha en sund skepsis mot statlig opinnionsbildning. Något som blivit allt vanligare i Sverige. Systembolaget publicerar helsidor i dagspressen om hur viktigt det är med ett statligt alkoholmonopol, den förra s-regeringen ville ha fokus på genusteorier i jämställdhetsforksningen etc. Det är debatt om att förbjuda ”sexualisering av det offentliga rummet” etc. Allt det ska man och kan vara skeptisk emot.

  Men det som blir så genomskinligt ju när vissa protesterar först nu vid granskning av kommunismens brott men aldrig annars.

  Jag har full respekt för de nyliberaler som konsekvent är emot varje form av opinionsbildning från offentliga sektorn och därmed avveckalnde av stora delar av offentliga sektorn. Jag håller inte med dem i alla delar men de är konsekventa i alla fall till skillnad från de flesta i svensk vänster.

  Bengt Held

 16. Bengt

   /  april 3, 2008

  St Just

  En till sak

  ”En vänsterregering kanske dikterar information om borgarklassens ansvar för två imperialistiska världskrig och mängder med folkmord.”

  Du lär nog få svårt att hitta så många folkmord som just borgarklassen som grupp skulle ha ansvar för. Det är för övrigt ingen som gjort några anklagelser mot ”arbetarklassen” tack och lov är det ju alltid en liten minoritet bland arbetare som röstat kommunistiskt. Det är inte klasser i sig som dödar utan ideologiska inriktningar, sedan kan vi ha olika teorier om kopplingar mellan ideologier och klasser men det är en helt annan sak. Det var nazismen i Tyskland som drev fram andra värlskriget.

  När det gäller första världskriget så var det en tydlig rivalitet mellan stormakterna bla om kolonier men om mycket annat också. Men notera att de socialdemokratiska partierna i alla de krigande länderna stödde sitt lands krig. Och de ryska kommunisterna invaderade utan problem alla sina grannfolk i sann kolonial anda på 1940-talet.

  Bortsett från det tycker jag det vore en alldeles utmärkt ide att ge i uppdrag att granska kolonialismen. Inte för att den varit i närheten av att döda lika många som kommunismen men för att konstatera de mekanismer som varit orsak till mycket rasism i världen. Sedan får det inte blir någon ursäkt för att vidriga diktatorer idag i Afrika och Asien ska slippa ha ansvar för sina kränkningar av mänskliga rättigheter med hänvisning till tidigare kolonialism. Om väst låter bli att kritisera de diktatorerna, ofta vänsterdiktatorer, så sviker man fattiga människor i fattiga länder igen.

  Bengt Held

 17. St Just

   /  april 3, 2008

  I liberalernas föje dyker allt grumligare åsikter nu upp. På nyliberala-, sd- och på andra högerbloggar kan vi läsa hyllningar till Björklund & Adelsohn Liljeroth och krav på åtgärder mot de 253 forskarna, här ett typexempel:

  ”Jäkligt bekvämt att bara spara den här sidan och ha som facit för att kolla vilka figurer på svenska universitet som står bakom kommunismens fundamentala tankefel, som i förlängningen mördat hundratals miljoner oskyldiga. … Naturligtvis borde dessa … omedelbart sparkas från sina offentligt finansierade och propagandistiskt fungerande sinekurer på universiteten. … som sagt, en på sitt sätt mycket läsvard lista!”

  Jon här ovan, tillhör förmodligen samma gäng – det är sådana som brukar dyka upp när borgerliga ministrar inte kan skilja på regeringsbeställda åsikter och fri forsknng.

 18. St Just

   /  april 4, 2008

  Mycket prat från Bengt Held för att undvika att ta ställning i principfrågan – om den fria forskningen. Hans sunda skepsis gäller bara enbart vänsterregeringar. När en borgerlig allians dikterar villkoren har han inga invändningar. Typiskt nog gillar han nyliberalernas hållning; de som aldrig har en invändning mot diktaturer så länge marknadskrafterna får husera fritt.

  Helds tunna teorier om första världskrigets grundorsak står att finna i ”rivalitet mellan stormakterna” eller att folkmord och död begås av ”ideologiska inriktningar” hamnar ungefär på samma svaga nivå som Forum för levande historias material om kommunismen.

  Heldts hållning är typisk; borgerliga regeringar förtjänar ingen kritik, västs folkmord och massakrar är mindre intressanta. Vidrigheter begås av diktatorer i Afrika och Asien.

  Det är som att höra kolonialmaktens röst från sent 1800-tal.

 19. Johan F

   /  april 4, 2008

  ”Typiskt nog gillar han nyliberalernas hållning; de som aldrig har en invändning mot diktaturer så länge marknadskrafterna får husera fritt.”

  St Just: Ge dig, det finns inga liberaler som försvarar diktaturer…..diktaturer och marknadskrafter går inte ihop

 20. St Just

   /  april 4, 2008

  Det är din strid Johan F – att återupprätta den eventuella heder som klassisk liberalism en gång stod för – det är dina kusiner dessa nyliberaler vars sympatier för diktaturer Naomi Klein så grundligt avslöjat – från Chile till Kina.

  Marknadskrafter förutsätter faktiskt just diktaturer och avskyr demokrati, parlamentarism, fria fackföreningar och arbetarepartier (ja, ibland till och med de socialt medvetna liberalerna).

 21. Bengt

   /  april 4, 2008

  St Just

  Synd du marginaliserar dig själv bort från en seriös debatt genom att fabulera om att jag har åsikter som jag varken sagt eller anttytt att jag har.

  ”Mycket prat från Bengt Held för att undvika att ta ställning i principfrågan – om den fria forskningen. Hans sunda skepsis gäller bara enbart vänsterregeringar.”

  För det första är nog liberaler generellt ett bättre värn emot fri forskning än kommunister som vill förbjuda privat företagsamhet och därmed konkurrernade alternativ till den statliga forskningen.

  Sedan är det enkelt att bemöta dig. Jag kritiserade nämligen inte heller Forum för levande historia när Sverige hade s-regering. Tvärtom så berömda jag Göran Persson för hans inititativ om en kampanj om info om nazismens brott. Jag har alltså inte bytt åsikt principiellt när Sverige fick en borgerlig regering. Så enkelt var det.

  ”Typiskt nog gillar han nyliberalernas hållning; de som aldrig har en invändning mot diktaturer så länge marknadskrafterna får husera fritt.”

  Det här också rent hittepå från dig. Liberaler i Sverige har entydigt fördömt både höger- och vänsterdiktaturer. Vi i fp drev bojkottkrav mot Sydafrika när det var en aparheidstat. Folkpartiet fördömde entydigt fascistdiktaturerna i Latinamerika på 1970-talet och 1980-talet. Så även när fp och Ola Ullsten hade utrikesministerposten i början på 1980-talet.

  ”Heldts hållning är typisk; borgerliga regeringar förtjänar ingen kritik, västs folkmord och massakrar är mindre intressanta. Vidrigheter begås av diktatorer i Afrika och Asien.”

  Vilka folkmord har ”väst” gjort? Ja, tex tyskarnas folkmord på judar. Men det är ju en del av Förum för levande historia så vad klagar du på då? Men du lär få svårt att hitta så många andra folkmord som ”väst” skulle vara ansvarig för de senaste 100 åren. Men du kanske kan ge några exempel? Berätta västlandet och antalet döda i folkmord.

  Fakta är att kommunistregimer dödat 100 miljoner. Som jämförelse på andra ”massakrer” så dödade Pinochet i Chile 3000, USA i Song my ett hundratal personer, Sydafrika i Sharpville ännu färre för att nämna några exempel på högerregimers brott mot mänskliga rättigheter. Jag skriver inte det för att bagatellisera det allvarligt förtrycket i Sydafrika, och Chile och USA:s vidriga användande av miljögifter i Vietnam. Men även om man summerar antalet döda i högerdiktaturer så är de inte i närheten av antalet döda i kommunistdiktaturer. Det är besvärande för en del vänsterfolk som försöker göra båda sidor till lika goda kålsupare men faktum är att kommunismen utan konkurrens folkmördat flest människor.

  Bengt Held

 22. Bengt

   /  april 4, 2008

  ”För det första är nog liberaler generellt ett bättre värn emot fri forskning än kommunister som vill förbjuda privat företagsamhet och därmed konkurrernade alternativ till den statliga forskningen.”

  Bättre värn FÖR fri forskning ska det vara men det kunde ni nog gissa. 🙂

  Bengt Held

 23. Jon

   /  april 4, 2008

  St Just,

  Den ”fria forskningen” i sverige ang. kommunismen har alltid varit en fars.

  Införskaffa valfri skollitteratur i historia från 2000 eller tidigare så kanske du förstår.

  Jag kunde inte sagt det bättre själv:
  http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/en-skamflack-for-vaxjo-universitet%28566475%29.gm

 24. St Just

   /  april 4, 2008

  Så de krumbuktar sig dessa liberaler och konservativa. De kan inte inta en konsekvent hållning till frågan om regeringsdikterad forskning. De stödjer denna när deras egen regering sitter vid makten och ylar högt om politisering när (s) regerar. De påminner onekligen om den politiska rensning vi nu ser när AF:s Bo Bylund kickas.

  Opportunism utan like skull jag benämna det.

  För att på något sätt undkomma smiter Jon åt sidan och letar fram ett sanningsvittne; Emil Uddhammar – som visar sig vara en ultrareaktionär fd ordf i Heimdal (mest känt för att vara den organisation som 1939 tog ställning mot regeringsförslaget att släppa in tio judiska läkare i Sverige) vidare, fd ordf i Fria Moderata Studentförbundet och en tid förespråkare för ”liberalkonservatismen” – numera professor som bemöter sina kritiska kollegor med begreppet ”nyttiga idioter”.

  Uppriktigt sagt; den karln kan man inte hysa något som helst förtroende för. Att Jon släpar fram en så svag kommentator visar på svårigheten när man försöker försvara en regeringsstyrd forskning.

  Pinsamt!

 25. St Just

   /  april 4, 2008

  PS – för övrigt anser denne Emil Uddhammar att kritiska röster mot en regeringsstyrd forskning utgör en ”skamfläck för Växjö universitet”. Anklagelsen fungerar som en bumerang tillbaks till professorn själv med tanke på de hyllningsböcker för kapitalismen han skrivit för RATOS dvs Näringslivets (så kallade) forskningsinstitut.

  Oberoende forskare – pyttsan!

 26. Jon

   /  april 4, 2008

  Osäker på om din läsförståelse brister eller om du enbart är ute efter billiga retoriska poänger.

  Jag anser att det är ett problem att stora delar av det svenska akademiska etablissemanget (avlönade av oss alla) anser att brott mot mänskligheten som begåtts i marxismens namn bör tystas ned. Det är ett hån mot alla offer.

  Samma etablissemang bär huvudansvaret för den historieförvanskning som rått i sverige under årtionden.

 27. St Just

   /  april 4, 2008

  Jon släpar fram en reaktionär professor som får råskälla på sina kollegor inom den akademiska världen. Därefter påstår Jon att de kritiska 253 forskarna vill tysta ned brott som begåtts i kommunismens namn – tala om bristande läsförmåga – läs forskarnas inlägg istället för reaktionär agitation från skribenter från RATOS.

  För övrigt har han inget att säga (underförstått; det är OK att regeringen styr historieforskningen – sådan är liberalismen!)

 28. St Just

   /  april 5, 2008

  I principfrågan; Held är som liberal för att olika regeringar styr den fria forskningen utifrån sina ideologiska preferenser, jag är som socialist emot denna styrning.

  Jag vänder mig naturligtvis för övrigt naturligtvis även mot marknadskrafternas styrning av densamma från. Liberalen välkomnar företagen in i den akademiska världen ned till minsta laboratorierapport.

  Held försöker därefter spraya lite stjärnglans på liberalernas arbete mot exempelvis apartheid – medger att ni deltog men inte var det mycket bevänt med ert arbete. Skulle kunna orda mycket i detta då jag själv deltog aktivt under lång tid men nämner bara den undfallande hållningen mot de svenska företagen som tilläts ”övervintra” under apardheid som Sandvik, ASEA, Atlas-Copco för att nämna några). Vad det gäller imperialismens övriga krig i världen från Kongo till Grenada, från Falklandsöarna till Chile, från Indo-Kina till Palestina … så inte har liberalerna gjort sig kända för något mer påtaligt än möjligen uttalanden.

  Mig veterligt har ingen av de 253 forskarna förnekat och försvarat de kriminella handlingar från folkförflyttningar till gulagläger, från terror till folkmord som de stalinistiska diktaturerna begått.

  Därför blir Held bara pinsam när han försöker bagatellisera västs plundringar och folkmord i hela kontinenter som Afrika, Amerika och stora delar av Asien. Jag tänker inte tävla med siffror – men det finns forskare som hävdar att imperialismen och kolonialismen förintat 1550 miljoner människor. Ej att glömma de två världskrigen mitt i väst!

  Just nu pågår ett krig framför Helds ögon i Irak där vi dagligen får höra hur många av västs ockuperande soldater som dör – locket är däremot på när det gäller de irakierna – å andra sidan det kriget lobbade ju till och med Helds utrikesminister för, så det är nog helt i sin ordning.

  Det är dock inte detta debatten handlat om. I prinicipfrågan; ska historieforskningen stå fri eller dikteras av regeringar, kan nu slås fast – liberaler vill ha regeringsdikterad historieforskning.

 29. Johan F

   /  april 5, 2008

  ”Det är dock inte detta debatten handlat om. I prinicipfrågan; ska historieforskningen stå fri eller dikteras av regeringar, kan nu slås fast – liberaler vill ha regeringsdikterad historieforskning.”

  LMAO!! ge dig. Visst finns det inlägg här som säger att det inte ar lika stora problem med en fokus på Kommunismen, men att påstå att liberaler gillar historiestyrd forksning är bara att försöka samla billiga poänger

 30. St Just

   /  april 5, 2008

  Johan F – det är absolut inga billiga poänger – jag hör knappt ett pip mot alliansens ingrepp i den fria forskningen från liberaler – tvärtom hyllningar från olika liberala politiker, moderater i allmänhet och ända ut på högerextremistkanten där man gärna ser ett framtida hägrande yrkesförbud samt rensade bibliotek och skolböcker.

  På er kant är så gott som var och en för regeringsstyrd historieforskning.

 31. Bengt

   /  april 5, 2008

  St Just

  ”Därför blir Held bara pinsam när han försöker bagatellisera västs plundringar och folkmord i hela kontinenter som Afrika, Amerika och stora delar av Asien.”

  Nej, det är du som är pinsam när du inte kan läsa innantill. Jag skrev uttryckligen att jag inte bagatelliserar förtryckét tidigare i tex Sydafrika och Chile men att säga att de regimerna folkmördade miljontals personer är helt enkelt inte sant.

  ”Jag tänker inte tävla med siffror – men det finns forskare som hävdar att imperialismen och kolonialismen förintat 1550 miljoner människor. Ej att glömma de två världskrigen mitt i väst!”

  Hehe du får nog svårt att redovisa de sifforna eftersom ingen seriös forskare skulle acceptera dem. Att ca 100 miljoner folkmördats av kommunistdiktaturer är däremot etablerad fakta bland de flesta historiker idag.

  Kolonialismen var givetivis förfärlig men återigen notera att det inte spelade någon roll om kolonialländerna hade borgerliga eller socialistiska regeringar, båda blocken accepterade att det egna landet hade kolonier. Och som sagt Sovjet är förmodligen den brutalaste kolonialmakten de senaste 100 åren.

  Och det var inte så att Storbritannien och Frankrike systematiskt dödade människor slumpmässigt i sina kolonier. Däremot är givetvis kolonialismen principiellt vidrigt som system efter det kränker principen om allas lika värde.

  Det är en kolonialmakt som betett sig lika brutalt som kommunistdiktaturerna och det är Belgien. Bla så hade de ett system i slutet på 1800-talet med att hugga händerna av alla människor i Kongo i de byar som inte kunde leverera sin kvot av råvaror till kolonialmakten. De betedde sig i övrigt så vidrigt i Kongo så att Belgien blev ökänt även bland de som i övrigt var för kolonialismen i Europa och till sist blev pressen på kungen i Belgien så stor att han var tvungen att stoppa verksamheten.

  Bengt Held

 32. Johan F

   /  april 6, 2008

  det jar har läst säger att det är bra att komminusment brott granskas. De pratar inte så mkt om principfrågan för i den är det klart vart de står.

 33. St Just

   /  april 6, 2008

  Johan F, det är riktigt att libraler och konservativa inte pratar så mycket om principfrågan om regeringsdikterad forskning – de undviker den då de med rätta skulle protestera om en (s)-regering beslutade att historieforskarna efter nästa val skulle granska exempelvis de borgerliga partiernas stöd till olika diktaturer från Chile till Sydafrika och till dagens Irakkrig.

  Självfallet vore det viktigt med sådan forskning, men den ska inte beställas av en regering. Och givetvis ska brott i kommunismens namn granskas men inte på order av Björklund, Adelsohn Liljeroth eller någon annan minister med objektivitet som en hejarklack i allsvenskan.

  Där har du ett principiellt ställingstagande som alliansanhängaren i gemen är oförmögen att ta.

 34. Bengt

   /  april 6, 2008

  St Just

  ”de borgerliga partiernas stöd till olika diktaturer från Chile till Sydafrika”

  Återigen visar du din okunskap. Inget borgerligt parti har gett något som helst politiskt stöd till Pinochetdiktaturen. Ingen borgerlig partiordförande besökte Pinochet. Däremot besökte dåvarande socialdemokratiska ordföranden Olof Palme diktatorn Castro på Kuba och hyllade honom i ett tal utan att säga ett kritiskt ord om förtrycket. Men det är väl en annan debatt.

  För övrigt så stöder vi borgerliga den dåvarande s-regeringens inititaitiv att granska nazism, rasism, homofobi och folkmord generellt.

  Bengt Held

 35. Johan F

   /  april 6, 2008

  ”Björklund, Adelsohn Liljeroth eller någon annan minister med objektivitet som en hejarklack i allsvenskan.” 😀

  Problemet är att du aldrig kommer få en objektiv forskning. Frö mig är priincipfrågan solklar. Forskning beställd av regeringen är inte bra. Men vetifan om jag ändå inte tycker att kommunismens brott är värre och där i ligger ett dilemma!

 36. St Just

   /  april 6, 2008

  Det finns mindre inopportuna sätt att stödja diktaturer Held. Ett borgerligt parti som öppet hade hyllat Pinochets terror eller apartheid skulle begått politisk harakiri. Men Held kanske minns om han har åldern inne, att krav restes på att de svenska företagen skulle avbryta sin stödverksamhet åt Pinochet- och apardheiddiktaturerna – hördes det ett knyst från borgarna? Så kan man även ge sitt politiska stöd. På samma sätt som Reinfeldt och Bildt undviker att yttra sig om Buchs olagliga krig och ockupation av dagens Irak men de är för det, lite på det.

  Helds principiella ställningstagande så liberal han än säger sig vara blir till sist – regeringsdikterad historieforskning och inte någon allmän, generell granskning som han försöker förminska det hela till.

 1. Vill regeringen ha det som i Sovjet? « Trottens Betraktelser
 2. ”I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst.” | Svensson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: