Vart tog utanförskapet vägen?

Webplatsen Ekonomifakta.se som ägs av Svenskt Näringsliv och vars motto är ”Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv.” – saknar numera en av sina viktigaste fakta – nämligen sitt ”utanförskapsindex”. Man kan fråga sig varför?

Det kan väl möjligtvis inte ha någonting att göra med att det av alliansen så flitigt använda begreppet nu börjar granskas och avslöjas för var det är – nämligen en ihålig, uppblåst valvinnarbubbla (där allt från influensasjuka till föräldralediga räknas in)? För ni missade väl inte rapporten av Bo Jangenäs och Levi Svenningsson som presenterades i förra veckan?

Länkar;

På tal om ”utanförskap” och vilka som räknas in…

Stefan Carlén skriver i det nya numret av Ordfront en betraktelse om klassamhället, USA och ”andel vuxna inspärrade i fängelse”. Statistiken visar att ”andelen vuxna inspärrade i fängelse” är mycket högre i USA än i andra jämförbara länder, och när det gäller den svarta befolkningen är siffran skyhög.

Ett citat;

1 av 100 vuxna amerikaner sitter i fängelse. I ett större sammanhang kan det ses som en del av den amerikanska regleringen av arbetsmarknaden. Istället för att ha ett välfärdssystem med aktiv arbetsmarknadspolitik och goda villkor vid arbetslöshet blir inspärrning den amerikanska lösningen på arbetslöshetsproblem. I länder med en stark arbetarrörelse och grundläggande folkbildning betonas att arbetslöshet är en inneboende del av det kapitalistiska systemets instabilitet. Det är inte främst individens fel att den är arbetslös, det är samhällets. I USA där arbetarrörelsen varit svag betonas närmast ensidigt individens ansvar.

I Sverige har den borgerliga regeringen allt tydligare börjat inrikta sin retorik efter den (amerikanska) nyliberala modellen – ansvaret för arbetslöshet och sjukdom vilar på individen. De som drabbas är själva alltid skyldiga – därför ska de bestraffas. Inställningen syns tydligt på den politik som förs. Hårdare krav och lägre ersättningar är melodin. Frågan är väl bara när satsningen på fler fängelser och längre straff kommer?

För, när det gäller den verkliga ”arbetslösheten” och det verkliga ”utanförskapet” går det faktiskt inte så lysande för alliansen som man skulle kunna förledas att tro ibland. Trots högkonjunkturen.

Se till exempel här på siffror från Svenskt Näringsliv Ekonomifakta.se. Websiten där vi får ”fakta” inte ”åsikter”. Hur stor var den svenska ”massarbetslösheten” vid tidpunkten för det senaste valet jämfört med hur den är nu? Svar:

Siffror från Ekonomifakta.se
(arbetslösheten räknad efter regeringens nya direktiv);

  • September 2006; 6,1%
  • Februari 2008; 6,1%

Vart tog egentligen ”massarbetslösheten” vägen? Fanns den då (6.1 %)? Finns den nu (6.1 %)?
Och var finns ”utanförskapsindexet”?

Visste man inte bättre skulle man kunna få för sig att allt beror på hur man räknar och hur man väljer att presentera sina siffror och sina ”fakta”.

Själv håller jag mig till ”fakta” inte ”åsikter” – så jag håller väl tyst nu…. 😉

*

Bloggtips; Feministisk Vänstertjej om Prostitution, Reflektioner och speglingar om Privatiseringar in absurdum, Motvallsbloggen om Läkemedelsindustrin

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se