Ryck upp dig och tänk rätt

Genom ”Feministisk Vänstertjejs” lysande blogg fick jag ögonen på en lysande ledare i Flamman skriven av Hans Isaksson, fd företagsläkare. Han skriver om hur vår inställning har förändrats under de senaste åren till de som drabbas av sjukdom.

Citat, inledningen;

En betydande politisk tänkare spådde för några år sedan, vad de styrande kan tänkas företa sig för att möta det sedan några år ökande antalet sjukskrivna och förtidspensionerande i Sverige. Han föreslog:

1) Absolut ingenting åt de sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer som måste ligga bakom den ökande sjukligheten i stressjukdomar.
2) minska sjukförmånerna
3) göra det svårare att för läkare att sjukskriva och för den sjuke att bli sjukskriven
4) på sikt avskaffa den offentliga sjukförsäkringen.

Därefter klär Hans Isaksson av den skrämmande och ihåliga retorik Hanne Kjöller använt på DN:s ledarsida de senaste åren. Jag kan själv lägga till en av mina egna reflektioner (och bloggposter) till Kjöller listan. Ni minns väl när hon för inte så länge sedan konstaterade att ”inga medicinska skäl” finns till att sjukskrivningarna ökade under slutet av 90-talet….

Hanne Kjöllers skrämmande cyniska inställning till sjukdom, smärta och psykiskt lidande tycks även genomsyra hela regeringens politik på området. Den ”betydande politiska tänkaren” har sannerligen fått sina spådomar förvekligade. I dag talas det till exempel aldrig om arbetets och arbetsgivarens roll när det gäller sjukskrivningarna. Det talas aldrig om vilken roll arbetsmiljön har, eller om stress och fysisk belastning på arbetsplatserna.

Därför kan man se det som symptomatiskt att den borgerliga regeringen som sina inledande åtgärder (i sin satsning på välfärd?) var att lägga ned Arbetslivsinstitutet, kraftigt skära ned Arbetsmiljöverket och helt ta bort arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering. Därefter avskaffade man smärta och psykiska sjukdomar med nya regler och riktlinjer. Nu är det individen som själv tycks ha hela skulden till alla sjukdomssymptom och alla belastningsskador. Det är bara att rycka upp sig. Smärtan – den försvinner om man ”tänker rätt”.

Mona Sahlin och Ylva Thörn tar i dag på DN debatt upp förhållandena inom framförallt äldreomsorgen i kommunerna. Det behövs, och man kan bara hoppas på att alla deras goda avsikter kan förverkligas så snabbt som möjligt. För, på många håll inom äldrevården är läget betydligt mer akut än vad som framkommer i media. Många anställda är på väg att ge upp och söka sig bort ifrån sitt (ofta älskade) arbete – de orkar inte längre!

De som arbetar inom denna sektor hyllas alltid som hjältar men har de senaste åren behandlats alltmer som skit. Osäkra och tillfälliga anställningar, ständiga utförsäljningar till lägstbjudande privata aktörer som har som mål och syfte att tjäna pengar på äldre, sjuka och dementa patienter som givetvis inte kan göra sina röster hörda. Att arbetsgivarna samtidigt suger ut all must ur sina underbetalda och underbemannade anställda tycks ingen bekymra sig över. Detta gäller även hos många kommunalt ägda äldreboenden.

I den borgerliga regeringens värld är alla arbetsmiljöproblem utrotade. Så är det inte i min värld. Istället finns här många, framförallt kvinnor, som under många år sliter hårt och lever med ständig värk (inom vård, omsorg och inom övriga delar av tjänstesektorn). När kroppen till slut ger upp och smärtan tar över får de numera veta att det är deras eget ”fel” att deras kroppar säger ifrån.

Regering har i sitt nya sjukförsäkringsförslag med liv och lust fortsatt att ignorera arbetsmiljön och arbetsgivarens ansvar och lagt hela skulden och ansvaret på den enskilde. Den arbetsgivare som vill bli av med en sjuk eller arbetsskadad person behöver snart bara vänta i sex månader, därefter räcker ett litet intyg till Försäkringskassan så är det klart! ”Rehabiliteringskedjan” görs på detta sätt till en snabb och effektiv utfasningskedja för alla som slitits ut i arbetslivet.

Fortsätt protestera mot regeringens sjuka sjukförsäkringsförslag! Läs mer på Resursbloggen!

*

Lästips:

*

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

intressant.se