Den nyliberala revolutionen

Ulrica Kärnborg skriver i dag i DN (ide&kritik) om det egentligen självklara faktum att det inte finns någon ”kulturvänster” eller ”vänsterelit” som dominerar media och debatt. Den försvann för länge sedan, om den någonsin har funnits. Hon tar upp Håkan A Bengtssons nyhetsbrev i Dagens Arena, där han avslöjar dessa intressanta siffror;

Tidskriften Fokus reportage om svenska tankesmedjor gav en entydig bild. Bland de partipolitiskt oberoende tankesmedjorna var det en entydig borgerlig övervikt. I termer av tillgångar: 325 mot 1 miljon. I termer av omsättning: 70 mot 5 miljoner. I antalet anställda: 50 mot 1.

Bengtsson avslutar;

Med en borgerlig regering framstår den borgerliga dominansen i medierna och opinionsbildningen som ett demokratiskt problem. Vi får en obalans i samhällsdebatten där ett perspektiv hela tiden hamnar i underläge. Högern får eldunderstöd och drivs framför sig av borgerlighetens ideologiska drömfabriker.

Så länge arbetarrörelsen och vänstern inte vågar satsa offensivt på opinionsbildning kommer den att förbli i underläge. Den politiska konsekvensen är att oppositionen inte riktigt vet vad den vill. Däremot har den folkligt stöd. För alliansen gäller det omvända. Den saknar folkligt stöd. Men den vet vad den vill. Och den har en arsenal av tankesmedjor som producerar idéer och politiskt självförtroende.

Det är hög tid att ändra på det!

Så här skriver Kärnborg;

Sanningen är den att borgerligheten i det här landet sitter inte bara på den ekonomiska och politiska, och sedan en tid tillbaka också på den opinionsbildande makten.

Sverige är ett litet land, oftast finns det bara rum för en tanke åt gången, så egentligen borde vi tala om en nyliberal revolution. Och vi kanske borde fråga oss vad det är med den revolutionen som gör medierna så provinsiella och likriktade, den politiska diskussionen så ensidig och det kulturella utbudet så magert.

Det är lätt att instämma i Kärnborgs funderingar. Vi översköljs dagligen av den ensidiga borgerliga, ofta nyliberala, propaganda-aparaten i media (till största delen ägda av Bonnier). Tankesmedjorna och Svensk Näringsliv gör sitt till för att indoktrinera alla som inte ifrågasätter deras ”forskning” – den som alltid når fram till samma slutsats (avskaffa las och arbetsrätten). Den borgerliga regeringen har dessutom medvetet börjat använda sig av tillrättalagd ”forskning” i propaganda syfte. Allt för att knäcka resterna av den svenska välfärden.

Som Håkan A Bengtsson säger –

Det är hög tid att ändra på det!

*

Bloggat; Eva-Lena Jansson, Svensson

Bloggtips; Claes Krantz – 8 skäl varför regeringen Borgs politik misslyckats

Resursbloggen – Lättare psykiska problem, vad är det socialministern?

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,