Historien upprepar sig

Det finns en ”fuskexpert” på DN:s ledarredaktion. Vi vet alla vem det är, just det – Hanne Kjöller. Nyligen kunde hon (anonymt visserligen) allsmäktigt på DN:s ledarsida konstatera att ”det fanns inga medicinska skäl” till att sjukfrånvaron steg under slutet av nittiotalet. I dag gör hon återigen klart för alla som orkar bry sig att inte bara sjukskrivna fuskar, det gör även arbetslösa.

Citat;

Som alltid i forskningssammanhang finns skäl att vara försiktig med slutsatserna. Det är också kvartetten bakom rapporten och påpekar faran i att göra arbetsgivarnas svar till facit. Men det finns tillräckligt mycket som osar för att man ska inse att här ligger åtskilliga hundar begravna.

Så trots att Kjöller denna gång erkänner en viss osäkerhet, försvinner inte hennes misstänksamhet. Anklagelserna haglar som vanligt. Men, de forskare som utfört rapporten varnar alltså också själva för osäkerheten i sin egen forskarrapport.

Så här kan man till exempel läsa i IFAU rapporten;

Som exempel kan nämnas att i de fall då individen enligt AMS register inte sökt anvisat arbete har hon ändå i drygt 20 procent av fallen gjort det enligt vår arbetsgivarenkät.

När det gäller arbetsgivarnas roll;

En potentiellt viktig felmarginal i ovanstående analys är att arbetsgivarna kan minnas fel. Kan det vara så att arbetsgivare slentrianmässigt säger att individen inte sökt jobbet trots att hon verkligen gjort så?

Frågetecknen staplas på detta sätt på varandra. Vem kan man lita på? Arbetsgivaren, AMS eller den arbetssökande? Dessutom ifrågasätter även IFAU vitsen med att få arbetssökande att söka jobb de egentligen inte passar för eller skulle ha en realistisk chans att få.

Citat:

En potentiell orsak till att inte söka anvisat arbete är att anvisningen inte är realistisk, d v s den sökande vet att hon inte har en rimlig chans att få det anvisade arbetet. Ett sådant agerande är inte kostsamt för samhället, även om det fortfarande är ett regelbrott. Snarare är det att se som en samhällsekonomisk vinst eftersom arbetsgivarna då slipper slösa tid på ansökningar som ändå inte har en chans. Vidare kan orealistiska anvisningar betraktas som en förlust eftersom arbetsförmedlingens resurser tagits i anspråk i onödan. Anvisningar som inte blir sökta är därför ett tecken på ineffektivt resursutnyttjande oavsett om orsaken är bristande motivation att ta arbetet eller om orsaken är orealistiska anvisningar. Denna studie kan inte kvantifiera den relativa betydelsen av dessa båda orsaker.

Man skulle alltså lika väl kunna anklaga AMS för ”fusk” som de arbetssökande. Eller åtminstone för att kasta bort sina resurser. Eller anklaga regeringen för att införa regler som är så hårda och orealistiska att de knappast går att uppfylla i ett humant samhälle (om det nu är där vi befinner oss idag – jag tvivlar).

Sammantaget kan man konstatera att historien upprepar sig. Även i FUT-rapporten (om felaktiga utbetalningar) beskrev forskarna sina osäkra arbetsmetoder – trots det var alla siffror, när de presenterades i media och av regeringen, ”sanning”. All osäkerhet var som bortblåst – fusket var enligt media och regeringen avslöjat. Samma visa med det omtalade VAB-fusket, där samma IFAU-forskare var inblandade som i detta fall. Rapporten utsattes så småningom för skarp vetenskaplig kritik.

Jag får väl avsluta på samma sätt som Hanne Kjöller – här ligger det åtskilliga ”hundar begravda”. FUT-rapporten plus ett antal IFAU-rapporter, alla politiska beställningsjobb, har den senaste tiden avlöst varandra. Alla med ett och samma syfte; att avslöja sjuka, arbetslösa och ”bidragstagare” som ”fuskare”. Det passar nämligen in i regeringens politiska planer.

Vilka det egentligen är som ”fuskar” lär snart bli uppenbart…

*

P.S. Missa inte Psykbryts fullträff – Arbetsförnedringen!

Tips; AB:s ledarsida om ”rehabiliteringskedjan”

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

38 kommentarer

 1. H-E.R

   /  mars 14, 2008

  Kanonbra blogg igen!
  Nog börjar det bli smått otroligt med fuskrapporterna som haglar genom luften. Och övervägande delen av dem innehåller strikt ”vetenskapliga” termer som ”troligen”, ”möjligt” och ”till synes”.
  Den som inte genomskådar nuvarande regerings taffliga försök att få till stånd en mobb (med lika ”intelligenta” slutsatser som Kjöller) måste vara blind och döv. Det är så otroligt genomskinligt att ingen tvekan kan infinna sig hur mycket man än försöker få fram den.

 2. Bra skrivet!
  Visst är det så att arbetslösa anvisas arbeten de inte alls har utbildning till eller chans att få. Det har jag sett både min man och flera vänner bli utsatta för. Och det känns pinsamt, förnedrande att anvisas att söka ett arbete som skolinspektör när man är arkivarie….till exempel.

 3. kirira

   /  mars 14, 2008

  Uppenbarligen är det fuskanklagelser som det fuskas allra värst med!

 4. Vill vi ha ett genröst försäkringssystem så måste vi ha kontroll och vissa krav annars kommer systemen att övernyttjas. På något plan är detta självklart och precis som det fungerar på den vanliga försäkringsmarknaden. Vi har självrisker och skadereglering för att inte folk ska missbruka försäkringarna. Varför skulle inte samma sak gälla socialförsäkringarna?

 5. Pi

   /  mars 15, 2008

  Du skriver:
  ”Samma visa med det omtalade VAB-fusket, där samma IFAU-forskare var inblandade som i detta fall. Rapporten utsattes så småningom för skarp vetenskaplig kritik.”

  Var kan man finna denna vetenskapliga kritik och vad består den i? Jag har letat men hittar bara ett uttalande av en forskare och inget annat.

 6. Damen på DN Hanne Kjöller verkar leva i en skyddad värld men som man säger goes around comes around.. Förr levde de så kallade fina damerna i hemmet och rörde sig inte mycket ute och fick sin information om vad som hände i världen ut av mannen. Men kvinnliga journalister förr ansågs som olämpliga och för hysteriska för att kunna klara av att gräva fram sanningen och ingen skulle vilja prata med en kvinnlig journalist. Därför är det inte konstigt att en journalist som har en sådan förutfattad mening om arbetslösa och sjuka inte gör ett riktigt jobb som journalist för jag antar att det är vad hon ska vara. Någonstans på vägen i sitt letande efter sanningen av en rapport glömde hon bort en viktig information.
  Vem har begärt den vem har utfört den vilken relation har utföraren och uppdragsgivaren.
  Av vilken anledning är den gjord nu? Eller så är det så att hon gör som alla andra moderat/allianskvinnor tänker inte själva…..De har liksom stannat i utvecklingen från förr…… 🙂

  🙂
  Trevlig helg på dig också / här i göteborg lyser solen… härligt underbart..

 7. H-E.R

   /  mars 15, 2008

  mona.
  Visst verkar det som om åtminstone Moderata ungdomsförbundets kvinnor har tvärnitat i utvecklingen, på Internationella kvinnodagen demonstrerade de för ”antifeminism”.
  Detta hade en god vän till mig varit på plats och beskådat, om det var liknande landet runt vet jag inte men där han bor var det ”antifeminism” som gällde:

  http://www.dagbladet.se/artikel.php?id=379533&avdelning_1=101&avdelning_2=0

  Måhända Kjöller influeras lite av den utecklingen, dvs den bakåtsträvande.

 8. urban

   /  mars 15, 2008

  Det är många av våra politiker, blå som röda, oranga som svarta, som ofta använder sig av uttrycket -TROR JAG VET……… men vänder man på orden så borde det bli samma sak men det blr det inte -VET JAG TROR………..Ja vad tror man och vad vet man?

 9. Pi, den forskare som kritiserar IFAU-rapporten om vab-fusket är inte någon juniorforskare, utan den förre SCB-chefen professor Sten Johansson: http://www2.sofi.su.se/~sjo/

  Sten Johanssons välgrundade kritik av IFAU-rapporten har också lett till att Försäkringskassan själv ifrågasätter de slutsatser som dras i IFAU-rapporten i sitt remissvar till den s.k. FUT-delegationens rapport ”Vad kostar felen? – Omfattningen av utbetalningar från trygghetssystemen” (rapport nr 7): http://forsakringskassan.se/omfk/analys/remisser/remiss2008/?page=/press/

 10. Pi

   /  mars 15, 2008

  Om den nu är välgrundad så borde väl vi kunna få ta del av den… Är det ingen som har någon kopia av denna, eftersom alla verkar referera till denna?

  Vad jag hittar är ett uttalande från Sten Johansson (som tydligen är en aktiv socialdemokrat) samt ett referat av studien i en ledare i LO-tidningen.

  Är detta det enda vi vet om denna studie så verkar den inte vara så välgrundad.

 11. Gina

   /  mars 16, 2008

  Pi,
  den rapporten är ännu inte publicerad (se längre ner).

  Ilse-Marie,
  du citerar en fotnot (!) i IFAUs rapport: ”Som exempel kan nämnas att i de fall då individen enligt AMS register inte sökt anvisat arbete har hon ändå i drygt 20 procent av fallen gjort det enligt vår arbetsgivarenkät.” Att IFAU gick vidare och gjorde en extra kontroll för att reda ut inkonsekvensen mellan AMS-uppgifterna och arbetsgivarsvaren berättar du inte för dina läsare. Inte heller det att IFAU efter denna kontroll drar slutsatsen ”Vi finner att även i de fall då individerna själva säger att de sökt det anvisade arbetet är det en mycket stor andel som inte gjort det enligt arbetsgivarna” (ca var fjärde).

  Du skriver: ”frågetecknen staplas på detta sätt på varandra” och vill ge läsaren intrycket att rapporten är full med osäkerhet och frågetecken. Men det är ju så forskningen går till, man reser frågor OCH försöker besvara dem. T.ex. denna fråga i rapporten som du citerar som handlar om ifall ”arbetsgivare slentrianmässigt säger att individen inte sökt jobbet trots att hon verkligen gjort så”. I stycket efter redovisar forskarna HUR de sökt svaret på denna fråga och vad de kommit fram till. Men det citerar du inte!

  Även VAB-fusket kommer i repris här. Du skriver att rapporten fått ”skarp vetenskaplig kritik” och länkar till kritiken. Läsarna får dock inte veta att forskarna bemött denna kritik på alla punkter (på IFAUs hemsida). Varför ingen länk till svaret? Jo, för då skulle det inte funnits mycket till story kvar.. IFAUs forskare avrundar texten med att beskriva hur deras rapport granskats:
  ”IFAU:s rapport har kvalitetssäkrats och seminariebehandlats vid ett nationellt och ett internationellt forskarseminarium. Innan publicering har också en engelsk översättning (2007:18) och en mer teoretisk version av studien (2007:17) granskats av flera internationellt erkända forskare. Även den svenska rapporten har granskats.”
  Och tillägger lite giftigt:
  ”När Johanssons och Hällstens [de två forskarna som uttalat sig i TV4 ] rapport har gått igenom motsvarande procedur och så småningom offentliggörs blir det intressant att fortsätta diskussionen – då förhoppningsvis med alla fakta på bordet.”

  Vad gäller argumentationstekniken i dina poster som handlar om fusket är det mycket av samma slag som här, du väljer att citera och lyfta upp det som stödjer dina åsikter, tiger om det som motsäger dina teser. Det är oseriöst. Nästan fusk, skulle jag säga. Nu är ju inte en blogg en nyhetsartikel och på den har man inga krav på objektivitet. Men dina selektiva citat har lite väl mycket slagsida, tycker jag.

 12. H-E.R

   /  mars 16, 2008

  Gina.

  ”IFAU:s rapport har kvalitetssäkrats och seminariebehandlats vid ett nationellt och ett internationellt forskarseminarium”

  Och det skulle alltså göra rapporten 100% trovärdig?
  Det blir inte mer än snömos kvar av rapporten ändå så länge den innehåller rena antaganden, vilket den gör.
  Och att kritiken varit massiv gentemot fuskrapporterna är väl ställt utom all tvivel.
  Fast det tycker förstås inte du? 🙂

 13. H-E.R

   /  mars 16, 2008

  ps. Gina.

  På IFAUs hemsida står följande:
  ”I sitt remissyttrande som berör FUT-delegationens omfattningsrapport (Dnr 055967-2007) så kritiserar Försäkringskassan IFAU:s rapport ”Överutnyttjande av tillfällig föräldrapenning för vård av barn” (2006:9). ”

  Vilket då avser den rapport som sedemera FUT delvis haft som underlag vilket senare ledde till ännu en omstridd rapport.

  IFAUs rapport (som FK m fl kritiserat) finner du här:

  http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2006/r06-09.pdf

  Trovärdig? Läs den själv och begrunda de svävande antaganden som mycket av rapporten bygger på.

 14. H-E.R

   /  mars 16, 2008

  Och med risk för att verka ogin kan man ju fundera varför du Gina kämpar på och försvarar en rapport som du trodde inte var utgiven? Du har alltså inte läst den rapport FK kritiserat?
  I så fall måste jag bara säga, för att låna dina egna ord i inlägg 11, ”det är oseriöst, nästan fusk skulle jag säga”.
  Rapporten du menar ”inte har utgivits ännu” har legat i IFAUs arkiv alltsedan den utgavs 2006/9, fri att läsa för envar.

 15. Sansad

   /  mars 16, 2008

  Gina, jag följde den länk H-E.R angav till IFAU-rapporten. Vid en genomläsning kunde jag relativt snabbt konstatera att forskarna (Hesselius m.fl) använt sig av en metod som går ut på att undersöka om personer som har småbarn ”vabbar” i mindre utsträckning om de vet att de är kontrollerade eller ej. Detta skulle i så fall kunna säga något om överutnyttjandet av ”vabbandet”.

  Det visade det sig att den grupp som informerats om att de var kontrollerade minskade sitt ”vabbande” med ca 22,5 procent. Därefter drar Hesselius & co slutsatsen att dessa 22,5 procent är ”överutnyttjade” av vabben.

  De avfärdar exempelvis lättvindigt (se sidan 43 i IFAU-rapporten) att de som informerats om att de ska kontrolleras av rädsla skulle kunna ”överreagera” och bli försiktigare med att ta ut vab. Detta är mycket märkligt, eftersom en sådan ”överreaktion” knappast kan anses vara förvånande.

  Vi vet ju alla att vi blir extra försiktiga att göra saker som vi vet är lagliga om vi samtidigt vet att vi har ”ögonen på oss”. Har man t.ex. far- eller morföräldrar, som kan rycka in om barnen är febriga, är det väl inte omöjligt att man blir mer benägen att vända sig till dem istället för att ”vabba” under den tid man vet att man kontrolleras?

  Att denna typ av enkla och logiska mänskliga reaktioner skulle kunna förekomma tycks inte vara något som slagit Hesselius och IFAU-forskarna.

  Läser man deras rapport verkar de istället framför allt vara ute efter att blåsa upp ”överutnyttjandesiffran”. De tycks ha bestämt sig för en viss slutsats innan de analyserat sina data.

  Misstänksamheten växer när man förstår att Hesselius och Persson tidigare publicerat en rapport som mötts av en liknande kritik som vad-rapporten: http://www.tco.se/templates/Data____7288.aspx

  Den gången påstod Hesselius och co att det fanns ett samband mellan sjukskrivningstidens längd och nivån i de kollektivavtalade ersättningarna vid sjukdom. Men när TCO kontrollerade hur IFAU-forskarna kommit fram till sin slutsats visade det sig att någon sådant orsakssamband inte fanns. Det som IFAU-forskarna funnit var på sin höjd ett statistiskt samband (och inte ens det!).

  Hesselius s.k. vetenskapliga IFAU-rapporter börjar lukta politiskt styrd och beställd forskning! Tyvärr.

 16. Gina

   /  mars 17, 2008

  H-E.R,
  Mitt svar till Pi avsåg Johansson&Hellstens rapport.

  Sansad,
  vid en genomläsning av ditt svar kunde jag relativt snabbt konstatera att du inte läst rapporten ordentligt då du drar helt felaktiga slutsatser bl.a. om vad siffran 22% stod för och hur den tagits fram. Hela stycket som börjar ”Det visade det sig att den grupp..” är goja. Också de ”enkla och logiska mänskliga reaktioner” som du inte tror ”slagit Hesselius” behandlas utförligt i rapporten, på flera ställen.

  Vad gäller lukten av ”politiskt styrd och beställd forskning” så undrar jag om du på allvar tror att (s)- regeringen, som initierade granskningen (FUT-delegationen tillkom ju under deras tid), sysslade med sådant; i så fall kan man ju undra varför de inte ”beställde” siffror som visade LÅGT fuskande, det hade väl varit mer logiskt, om du nu tror att de hade makten att styra över forskare vid Uppsala Universitet (!), lågt förtroende du visar för vetenskapliga institutioner, förresten..

  Nej, du Sansad, det var rätt sanslösa grejer du kom med.. men nu orkar jag inte tjasfsa mer om detta, har redan haft samma meningsutbyte med H-E.R i en tidigare post. Det här leder ingenvart. De som är intresserade kan ju läsa rapporten själva och dra sina slutsatser.

 17. Lasse

   /  mars 17, 2008

  Fuskexperten Kjöller har ju varit ute i ogjort väder förr…jag minns hennes kritik av Uppdrag gransknings reportage efter Göteborgskravallerna. Där gjorde hon bl.a. en jämförelse med polisens film som visades under rättegången och som Kjöller prisade för att den var så bra och sanningsenlig. Så skulle sanningen presenteras…

  Kort därefter visade det ju sig att polisen hade gjort viss kreativ redigering av filmen för att få fram sin sak lite bättre.
  Vad jag minns så har hon inte skrivit så mycket sen om den filmen….

 18. Sansad

   /  mars 17, 2008

  Gina, att bara enkelt avförda andras sakargrument med att det är ”goja” tyder på att de egna argumenten tryter. Någon saklig invändning till min tolkning av IFAU-rapporten finner jag inte hos dig.

  Din okritiska och enorma respekt för IFAU:s rapporter verka tyvärr hindra dig från att bemöta sakargumnet. Trist tycker jag.

  Däremot tycks du inte gilla socialdemokraterna, har jag förstått av din drapa om tillsättandet av FUT-delegationen. När det gäller detta ska jag inte gå i polemik, mer än att konstatera att det för dig (Gina) verkar vara viktigare att få vädra dina privata agressioner mot socialdemokraterna än att utbyta sakargument. Tyvärr är du inte ensam på ”nätet” med den grundhållningen.

 19. Gina –

  Det är väldigt vad jobbigt det verkar vara att bli ifrågasatt. 😉

  Nu råkar jag ju inte vara ensam. Forskare och remissinstanser har ifrågasatt både FUT-raporten och de olika IFAU-rapporter som tidigare presenterats. I alla poster där jag skrivit om detta länkar jag till de artiklar eller rapporter där kritiken framförs. Även i de fall där kritiken kommer från en journalist – de få som fullföljer sin uppgift och ifrågasätter.

  Om min avsikt var att stödja regeringens linje, att på lösa grunder misstänkliggöra större delen av svenska folket och undegräva förtroendet för socialförsäkringarna och välfärden, kanske jag skulle agera som du vill att jag ska göra (inte tiga om det som motsäger mina åsikter). Nu är ju förhållandet så att i media har länge lösa fuskanklagelser fått det överlägset största utrymmet och de fetaste rubrikerna – just därför behövs den andra sidan belysas. Att det finns frågetecken, osäkerhet och rena gissningar inbakade i forskarrapporterna. Det är viktigt att veta att det finns de som kritiserar och klär av forskarna och deras slutsatser.

  När det gäller den senaste rapporten (om arbetslösa) kritiserar jag (som du kanske skulle uppfatta om du läste bloggposten) inte IFAU. Jag ställer frågor. Att jag citerar och läser fotnoter är väl knappast något märkligt? Där finns ofta intressanta detaljer, det vet nog de flesta. Tydligen får en lekman inte ens ifrågasätta forskningen. Vare sig den är beställd av regeringen, eller används av regeringen i ett politiskt syfte. Lever vi i en diktatur?

  För övrigt är du väl inte så naiv att du tror att någon forskare är helt opolitisk och opåverkad av sin omgivning, sina ideal, sin uppväxt, sina värderingar och sin eventuella uppdragsgivare? Eftersom så inte är fallet kanske det vore mer renhårigt av alla forskare att presentera var de står politiskt samtidigt som de presenterar sin forskning? En forskare som inte hymlar med sin politiska grundinställning tycker jag faktiskt har större trovärdighet än den som säger sig vara ”opolitisk”. Däremot finns det ingenting som säger att en forskare inte kan vara ärlig och kompetent oavsett politisk eller ideologisk grundsyn.

 20. Pi

   /  mars 17, 2008

  Jag är fortfarande på jakt efter Sten Johanssons rapport som kritiserar IFAUs rapport. Det enda jag finner är ett uttalande av Sten Johansson som består av en mening. Jag vill gärna skapa mig min egen uppfattning och inte bara haka på någon grundlös kritik.

  Ilse-marie, du säger att det finns fler forskare som kritiserat rapporten. Vilka är det och kan du ge mig referenser till deras rapporter så jag kan läsa dem?

 21. H-E.R

   /  mars 17, 2008

  Pi, testa att maila Johansson eller Hällsten på SOFI, där hölls seminariet ”Hur mycket fuskar småbarnsföräldrarna” vilket är den analys (eller re-analys) som avses vad gäller Johansson/Hällstens kritik av IFAU 2006/9.
  Troligen finns där antingen en seminarieuppsats eller liknande att ta del av.
  Här en länk där du kan se när analysen användes i seminariet:
  http://www.sofi.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5750&a=19828

  Vad gäller FKs, BRÅs, LOs, TCOs protester mot IFAU-rapporten så finns länkar redan utlagda här.

  (herregud så många förkortningar det blev 🙂

 22. Tack H-E.R. Nu hann jag skriva en ny blogg istället 😉

 23. Pi

   /  mars 17, 2008

  Ilse-Marie, du skrev att det fanns andra forskare som har kritiserat rapporten jag är rätt så ivrig att få tag i dem. Vilka är det?

  H-E.R, Jag skall försöka att få tag i Johansson-Hällsten. Jag har även sett det i som finns om rapporten i FKs remissyttrande, men den var bara på några stycken och det fanns ingen substans i det. Finns det mer att få tag på från FK? Jag hittar inget specefikt om IFAUs rapport från BRÅ, LO eller TCO.

 24. H-E.R

   /  mars 17, 2008

  Pi.
  Korsell/Andersson (BRÅ) remissvar angående IFAUs rapport:
  http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Vad%20kostar%20felen?pdf&url=/dynamaster/file_archive/080222/904eee6ac43a8b783bfd317faa670e26/080218Vadkostarfelen.pdf

  Jag måste be att få rekommendera dig en fin söktjänst som heter Google, jag antar att du inte har använt denna någon gång. Det är mycket enkelt:
  Skriv vad du letar efter och vips hittar du det.

  LOs och TCOs protester har länkats här, men under vilken bloggpost?

  Annars kan jag söka dem åt dig senare.
  Stånk.

 25. H-E.R

   /  mars 17, 2008

  Ps Pi.
  För att förstå sammanhanget i BRÅSs kritiska remissvar är det bra om du har i åtanke att FUT-delegationen använder IFAUs rapport som källa för sina uppgifter.
  Om detta samarbete kan du läsa här:
  http://www.futdelegationen.se/News.aspx?id=460

  Tänkte det var bäst att påpeka det innan du hinner skriva ”BRÅs remissvar handlade om FUTs rapport, inte om IFAUs” 😉

 26. Gina

   /  mars 17, 2008

  Sansad,
  det var väl det att jag inte tyckte att det var sakargument.. Skriver du saker som ”Det visade det sig att den grupp som informerats om att de var kontrollerade minskade sitt “vabbande” med ca 22,5 procent” har man ingen lust att börja argumentera med dig. Vill du veta vad jag tycker om rapporten så har jag gett min syn i kommentarer till posten ”Regeringen fuskar..”, orkar inte rapa upp allt en gång till.
  Vad gäller min politiska hemvist så nejdå, jag tillhör faktiskt inte extremvänstern 😉 utan håller på (s) i de flesta frågor. Och jag tycker att det är bra att (s) äntligen tog sig an att kartlägga omfattningen av fusket. Fuskdebatten har ju förts hur länge som helst utan att man riktigt kunnat säga om och hur mycket fusk det egentligen finns, det har lämnat fältet fritt för spekulationer.

  Ilse-Marie,
  Jo, det är jobbigt att bli ifrågasatt (förstår hur stackars IFAU-forskare känner sig) 😉 men jag tar bara åt mig av relevant kritik, så det är ingen större fara.

  Ärligt talat så förstår jag inte detta att folk skulle känna sig misstänkliggjorda. Följer de regelverket så varför i hela friden skulle de behöva känna sig utpekade? Jag har vabbat åtskilligt då dottern var liten och känner inte det minsta samvetskval för det, inte heller någon annan jag pratat med. Det är ju en rättighet som jag betalat skatt för för att få utnyttja när jag behövt det. Men på vänsterbloggar (tyvärr) så hojtas det om misstänkliggörande. Siffrorna om överutnyttjande har ju tagits fram för att FK ska kunna sätta in kontrollerna där de gör störst nytta och därmed hindra fuskare att dryga ut sin inkomst med pengar de inte har rätt till. Ser du verkligen inte nyttan med det? Som BRÅ skriver: ”Vi vet att de flesta gör rätt för sig om de tror att andra också gör det. Vi betalar skatt om vi tror att de flesta andra gör det och vi uppbär bidrag och andra ersättningar på ett korrekt sätt om vi tror att andra fyller i blanketterna sanningsenligt och lämnar uppgift om ändrade förhållanden. Att människor upplever att det finns en fungerande kontroll är en garant för att vi ska få uppfattningen att andra inte fuskar.”

  Vad händer med socialförsäkringssystemen om legitimiteten i dem försvinner? Om medelklassen skaffar sig privata försäkringar och – för att kompensera sig – röstar på partier som är beredda att sänka skatten – och ersättningsnivåerna i de allmänna systemen? Det kommer att leda till ett samhälle som vi VERKLIGEN inte vill ha.

 27. Pi

   /  mars 18, 2008

  H-E.R, jag har använt google och finner ingen annan än FK som skriftligen kritiserar IFAUs rapport. Vad gäller mediabevakningen så finns ett uttalande från Sten Johansson, vilket en massa ledarskribenter och bloggare tagit som sanning.

  H-E.R, det finns ingen kritik i BRÅs remissuttrande mot IFAUs rapport. Den kritiserar den kvalitativa metoden som FUT har använt sig av och nämner inget om den kvantitativa metod som IFAU använder. Att som du hävda att existensen av en kritik mot en rapport berättigar en annan kritik mot en annan rapport som kommer från en annan myndighet känns väldigt konstigt. Det är som om man skulle kritisera en vetenskaplig artikel pga att någon annan mindre seriös forskare vid ett annat universitet har refererat till den.

  I skenet av vad du och Ilse-Marie har skrivit här så har ni inte heller tagit del av någon kritik annat än vad vi alla har hört genom media. Att då säga att den är trovärdig känns lite löjeväckande.

  Ilse-Marie, du sa att det var fler forskare som har kritiserat IFAUs rapport, vilka var det?

  Jag vill skaffa mig en egen uppfattning och är ute efter underlag som kan få mig att ifrågasätta IFAUs rapport. Jag tycker själv att de svar som finns på kritiken på IFAUs hemsida känns rimmliga. Men, jag är klart intresserad att få ta del av den vetenskapliga kritiken.

 28. H-E.R

   /  mars 18, 2008

  Men snälla Pi….
  Nu börjar jag fundera om du sitter och skojar.

  ”det finns ingen kritik i BRÅs remissuttrande mot IFAUs rapport. Den kritiserar den kvalitativa metoden som FUT har använt sig av och nämner inget om den kvantitativa metod som IFAU använder.”

  Som du säkert sett på FUT-delegationens hemsida så är det IFAU som har utfört undersökningen som FUT byggt rapporten på.
  När BRÅ sålunda lämnar kritik gentemot FUTs rapport (som IFAU lämnat materialet till) måste väl kritiken rimligen anses avse den uppgiftslämnade/undersökande parten, vilken alltså är IFAU.

  Nu får det banne mig vara nog för mig i denna debatt.

  Jag blir också aningen konfunderad när du upprepar frågan till Ilse-Marie; vilka forskare är det som kritiserat rapporten? I bloggposten hänvisas till Tv4 nyheterna, de namnger där Sten Johansson vilken jag lämnade länk till här. Johanssons/Hällstens medverkan på seminariet där kritiken mot IFAU framfördes har säkerligen dokumenterats. Tv 4 skulle nog inte gå ut med namngiven forskare annars.
  Förslagsvis tar du och kontaktar nyhetsredaktionen på Tv 4 och ber dem bevisa sanningshalten i deras inslag om Johansson/Hällstens skarpa kritik mot IFAU.
  Ilse-Marie har här inte gjort annat än hänvisat till den nyheten samt själv (likt många andra) ifrågasatt hur IFAUs forskare agerat.
  Själv tycker jag det är beklämmande med denna oseriösa forskning. FUT-delegationen skulle kunna vara en seriös instans, men det blir de aldrig så länge de använder slikt material som t ex IFAUs rapport om VAB-fusket.

 29. Pi

   /  mars 18, 2008

  H-E.R, om du hade läst FUT-delegationens omfattningsrapport så hade även du sett att den bygger på en kvalitativ metod. Deras uppskatningar av felaktiga utbetalningar i VABen bygger på ett antal specilisters bedömning och inte den kvantitativa undersökning IFAU har gjort.

  Således finns det ingen kritik av IFAUs rapport i remissvaren annat än i FKs.

  Hur ställer du dig till att 16 procent av utbetalat belopp ansågs vara felaktigt vid försäkringskassans kontroller i IFAU studien. Du har tidigare sagt att du tror att metoden skrämmer föräldrarna, vilket skulle vara ett intressant utfall i sig om det gick att bevisa. De 16 procenten är skattat i en grupp som inte fick veta om mer information.

  Jag trodde att du som är fil.lic. i ekonomisk historia var mer begåvad än att bara läsa rapporter med dina politiskt färgade glasögon.

 30. H-E.R

   /  mars 18, 2008

  Pi.

  ”Jag trodde att du som är fil.lic. i ekonomisk historia var mer begåvad än att bara läsa rapporter med dina politiskt färgade glasögon.”

  Du milde, här sitter jag smått chockad och har stigit i graderna till fil.lic. i ekonomisk historia. Detta antecknar jag febrilt i almanackan för att kunna berätta för kommande generationer. I händelse av att jag lever så länge.
  Tack o tack du Pi för en sådan guldkantad titel 🙂

  I övrigt: Nix.

 31. H-E.R, Grattis till din nya titel! Det gick till och med smidigare än när Littorin fick sin Fairfax-examen 😀

  Blir nästan lite avundsjuk, vanlig arbetare som man är 😉

 32. H-E.R

   /  mars 18, 2008

  Ja visst Ilse-Marie, Littorin kan slänga sig i väggen. Min titel gick mycket smidigare.
  En gammal dröm har gått i uppfyllelse 😀
  Undra om man törs ändra i telefonkatalogen..hm.

 33. Gina

   /  mars 18, 2008

  *med liten röst* Jag vill också bli fil.lic! Eller dr. på en gång? (Inget illa ment Pi, kommentarerna efter förväxlingen (?) var bara så roliga)

  Ursäkta, alla, jag har varit riktigt grinig här. *tio Ave Maria*

 34. Tänk att det inte är någon som fattar att de slimmade organisationernas årtionden skördat sina offer.

  När detta New-public-management klimat etablerades på arbetsplatserna spreds en sån skräck att förlora jobbet att vuxenmobbning och pöbelmentalitet utbröt. Alla dessa utbrända och utfrusna som blev resultatet är idag dem vi ser i sjuk- och arbetslöshetsstatistiken.

  Och det sjuka är att detta sätt – med beställar-utförarmodell, resultatstyrning osv inte ens är effektivt och det gynnar konstiga upphandlingar som leder till undermålig kvalitet och leder till fördyring med alla sina it-system – slöseriet som det orsakar är ofantligt.

  Ändå kallas det ‘effektivisering’.

  De här affärssystemen fungerar inte ens i det privata näringslivet – nej hela den nyliberala fundamentalismen är en katastrof.

 35. Naturligtvis sker allt mer eller mindre på direktiv från EU – denna koloss på lerfötter som snart kommer att rasa.

 36. Nyspråket är alltså denna modells signum och en av de mest nyspråkliga termerna är ”kvalitetssäkring”.

  Undrar hur det kommer sig att Lex-anmälningarna och skolverksanmälningarna osv från alla dessa ”kvalitetssäkrade” verksamheter står som spön i backen och minister efter minister efter minister höjer förvånade på ögonbrynen – ena dan är det Cristina Husmark-Pehrson, andra dan Maria Larsson, tredje dan Beatrice Ask och säger det här hade vi ingen aaning om och så här får det inte gå till och hur kunde det bli så här?

 37. Man kan avläsa ansvarsområdena som täcks av kvinnliga ministrar för att få visshet om vad moderaterna struntar i –
  Socialförsäkringarna – Cristina
  Jämställdhet och integration – Nyamku
  Justitie; rättssäkerhet, polis o likn – Beatrice
  Folkhälsan – Maria
  Infrastruktur; kollektivtrafik och glesbygd – Åsa
  Bistånd – Gunilla

  Efter det kan man avläsa vad det har varit skandaler kring pga försummelse: Försäkringskassan m m, Rosengård, Polisens internutbildningar, Lexanmälningar, tågförseningar, osv

  De två superkvinnorna undantagna –
  EU-ministern och näringsminister
  Cecilia och Maud – guldstjärna.

  Eller?

 1. Det är inte alltid läkaren vet bäst | Svensson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: