Fuskbubblan, försäkringsläkarna och de som knäcks

Försäkringskassan planerar nu att förändra systemet med försäkringsläkare och ge dem andra uppgifter berättar Aftonbladet. ”Istället för att bedöma intyg i efterhand ska försäkringsläkarna undervisa vanliga läkare i hur reglerna ser ut och vilken information Försäkringskassan behöver.”

Ja, Försäkringskassan försäkringsläkare är ett kapitel för sig. En av dem, Bo Hallqvist från Norrbotten, menar att det här beslutet kommer att få sjuktalen att klättra uppåt igen. En given reaktion från någon som har gjort sig stora pengar på att förlöjliga och kränka bland annat smärtpatienter med svepande anklagelser om fusk.

Att försäkringsläkarnas roll nu förändras kan tyckas som en eftergift till alla som har ifrågasatt deras roll och existens. Men med socialstyrelsens nya hårda ”riktlinjer” och regeringens hårt kritiserade sjukförsäkringsförslag lär knappast färre sjuka hamna i kläm. Det finns istället en ännu större risk att allt fler sjuka inte bara ”hamnar mellan stolarna” utan dessutom får sparken från sina jobb när de blir långtidssjukskrivna (efter sex månader).

Försäkringsläkarnas gamla roll lär dock inte många sakna. Handikappförbundet (HSO) har i en studie granskat ”granskarna” (2003-2004) – Försäkringskassan och försäkringsläkarna – och funnit en skrämmande godtycklighet i bedömningarna.

Om du fick ditt intyg godkänt eller inte berodde på din utbildningsnivå, om du var arbetslös eller inte, om du hade rätt sjukdom, men framförallt på om du hade fått rätt försäkringsläkare. I studien granskades 15 försäkringsläkares bedömningar. Av dessa stod en läkare för 51% av avslagen. Och i ett specifikt område, där han var en av tre läkare, stod han för hela 92% av avslagen. Godtyckligheten var alltså gigantisk.

När det gällde sjukdomstillstånd var smärtpatienter de som låg sämst till, där läkare i många fall gjorde hånfulla och raljerande omdömen om patienten. Hjärt- och kärlsjuka ifrågasattes däremot sällan. Läkarnas bristande sjukintyg var en annan förklaring till avslag.

Sammantaget visade studien att det inte var medicinska faktorer som avgjorde om en person fick sjukersättning. Tvärtom visade det sig att de som fick avslag ofta var sjukare än de som fick sin ansökan beviljad. Det handlade istället om vilken socialgrupp den försäkrade tillhörde, om man kunde tala för sin sak, och försäkringsläkarens godtycke.

Studien motarbetades aktivt från Försäkringskassans sida. HSO tvingades vända sig till kammarrätten för att få ut handlingarna, Försäkringskassan manipulerade dessutom materialet och strök viktiga uppgifter om kön, sysselsättning och ålder före utlämnandet.

Den här skrämmande sammanställningen har några år på nacken, men ingenting tyder på att förhållandena har blivit bättre. Vi behandlas olika av myndigheter och läkare beroende på vilken samhällsklass vi tillhör. De som hånas, både av läkare och av försäkringskassans handläggare, är i flertalet fall kvinnor ur arbetarklassen – alltså de som oftast drabbas av förslitningsskador och smärta. I ett samhälle som säger sig vara ”jämlikt och jämställt” är detta en skandal.

I går skev Aftonbladet om det faktum att allt fler överklagar Försäkringskassans beslut, och att allt fler får rätt. Det är kostsamma projekt för alla inblandade. Men de som orkar överklaga är bara är toppen på ett isberg. Väldigt många är så knäckta och överkörda av Försäkringskassan, men även av vanliga läkare, att de resignerar – om de överlever på något annat sätt än att fortsätta kampen.

Det är ett skrämmande faktum att den myndighet som egentligen är till för att hjälpa och stödja de som drabbas av sjukdom och annan olycka istället ägnar allt mer tid åt att på lösa grunder misstänkliggöra de människor de är satta att hjälpa. Ett helt nytt synsätt, och helt andra regler är förmodligen det enda som skulle hjälpa. Man måste börja utgå ifrån att människor är ärliga igen. Man måste hjälpa istället för att straffa sjuka. Man måste återigen göra ärliga satsningar på rehabilitering och förebyggande hälsoarbete.

hpr.jpg

Den retorik och politik regeringen har ägnat sig åt sedan de kom till makten har istället fört debatten bakåt. Uppblåsta ”bidragsfusksiffror” och en straffande och misstänkliggörande attityd till de som drabbats av sjukdom och otur i livet är numera vardagsmat. Men var så säker – en ”backlash” är på väg.

Regeringens fuskbubbla är redan på väg att spricka!

*

Bloggtips;

Svensson om Bonniers mediemonopol och Motvallsbloggen om Bush valspråk

*

Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se

Annonser
Lämna en kommentar

13 kommentarer

 1. urban

   /  mars 12, 2008

  ”VÄLKOMMEN TILL VERKLIGHETEN”………så sant det är sagt men det är snott. Denna nya slogan från moderaterna kunde man inte ens hitta på själv utan var tvugna att sno från föreningen Grunden som är en sammanslutning av personer med intellektuella funktionshinder.
  Intet nytt under solen…………

 2. Kjell

   /  mars 12, 2008

  Jag är på god väg att överpröva en försäkringsläkares dom. Droppen som fick mig att ta steget var att jag genom ett trollslag förlorat min a-kassa. I praktiken innebär det att jag kommer att leva på socnorm hur jag än gör, och då är det betydligt roligare att slåss!

  Det verkar vara dags för en fackförening för sjuka o förtidspensionerade, fast det kan ju förstås vara svårt att använda strejkvapnet. Får väl bli sit ins, eller i förekommande fall, lay downs på FK. Det var ju fan en bra idé 😉

 3. H-E.R

   /  mars 12, 2008

  Förhoppningsvis leder alla protester i slutänden till förändring.
  Det finns inte ett uns hållbarhet, varken ekonomisk eller rent mänsklig, i regeringens politik vad gäller sjukförsäkringen.
  Om man nu tänker sig att allt ångar på i samma stil i några år till, vad händer då med alla som på Försäkringskassans order inte får vara sjuka? Kommunerna kommer att duka under ekonomiskt av trycket på begärt socialt stöd från dem som inte längre får sjukersättning. Många kommer att duka under, inte minst mentalt. Det är en ytterst pressande situation att hamna i när man inser att samhället har svikit.
  Detta är så fruktansvärt cyniskt, allt görs dessutom under mottot ”vi vill hjälpa människor tillbaka i arbete”.

 4. Som Abraham Lincoln uttryckte saken: ”Man kan lura hela folket en gång, man kan lura delar av folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden.

 5. Tack återigen för ett bra inlägg. Jag vill tipsa om den här digra publikationen från Socialstyrelsen som jag läste igenom.

  ”Utformning av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättslig sjukskrivningsprocess.” :

  http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/C7F10AE8-8422-4F98-8B59-13AC155784A7/6784/200610724.pdf

  Intressant.

 6. Det nuvarande systemet med förtroendeläkare är skandalöst ! De står inte under Socialstyrelsens tillsyn när de arbetar för Försäkringskassan. En vanlig läkare skulle lugnt riskera att få legitimationen indragen om han eller hon skrev intyg på löpande band utan att någonsin träffa nägra patienter. Hos Förskringskassan går det hur bra som helst.

  Finns det misstankar om att någon läkare skriver sjukintyg på felaktiga grunder så är det självklart den läkaren som skall ifrågasättas – inte patienten !!!

 7. Anders R

   /  mars 13, 2008

  Intressant att du lyckas att vända det till att missförhållandena under 2003-2004 på Försäkringskassan är nuvarande regerings fel . Möjligen kan man väl säga att det är deras ansvar att ändra nuvarande vansinniga system som Socialdemokraterna har skapat och tillämpat under många år. Försäkringskassan är ett monster som Socialdemokraterna är ansvariga för.

 8. Anders R, var skriver jag att det är den nuvarande regeringens fel vad FK sysslade med 2003-2004. Vad regeringen sysslar med i dag är däremot i allra högsta grad deras ”fel”.

 9. Gert von Schinken

   /  mars 13, 2008

  Regelverket som FK har att rätta sig efter är inte ändrat mot tidigare.

  Däremot så är Fk:s tillämpning numera helt linje med vad som sägs i regelverket.

  Skillnaden är att under sossetyranneriet så lät dessa på ett subtilt sätt Fk förstå att det nog vore bra om man oxå vägde in lite andra parameterar vid sina bedömningar av arbetsförmågan.

  Dvs att sossarna gärna såg att Fk tog ”arbetsmarknadspolitiska hänsyn” vid sina utvärderingar av arbetsförmågan.

  Notera att Fk och Fk:s förtroendeläkare skall bedöma arbetsförmågan. Att det sedan inte finns tillräckligt med jobb för alla är ju som bekant en helt annan sak.

  Är det den rätta tingens ordning – den om att folk i gemen anser sig själva ha rätt att bedöma sig som sjuka eller ej.

  Det är och har alltid varit Fk tillsammans med sina förtroendeläkare som skall beöma arbetsoförmågan INGET ANNAT.

  Vad behandladande läkare har sagt omfattar dennes uppfattning huruvida den försäkrade är sjuk eller inte.

  Dvs ingenting om arbetsoförmågan.

  Vi måste alla inse att det är helt ok att arbeta även om en läkare sagt att du är sjuk. FK:s förtroendeläkare skall bedöma i vilken omfattning du är arbetsoförmögen.

  Hur svårt skall det vara för den bidragstörstande sossemobben att förstå dessa regler som funnits sedan urminnes tider ?

  Räta på gnällryggen nu alla gnällsossar !

 10. Välkommen till Värkligheten Gert von Schinken!

  Visst kan man jobba och vara sjuk. Det är många som gör det. Det gjorde jag också tidigare, i tjugo år närmare bestämt. Men till slut sa min kropp ifrån.

  Det här med sjukt och friskt kan man diskutera. Den som har en kronisk sjukdom kan känna sig frisk, medan en objektivt frisk person kan känna sig sjuk. Man kan vara sjuk och sakna arbetsförmåga, men man kan också vara sjuk och ha full arbetsförmåga. Det är individuellt och beror på vilken sjukdom eller skada man har och i vilken svårighetsgrad.

  Det beror också på om man hade sjukdomar/skador innan, för då är man känsligare för påfrestningar. Vad man kan fastställa objktivt via röntgen och prover är också olika för olika sjukdomar beroende på hur långt forskningen har kommit inom olika områden.

  Vem kan då bedöma arbetsförmågant bäst? Givetvis den behandlande läkaren, som känner patienten och har alla fakta tillgängliga, inte en girig försäkringsläkare som aldrig har träffat patienten.

  Jag har inget mot en saklig prövning av Försäkringskassan, men hittills har de misslyckats med det totalt.

 11. H-E.R

   /  mars 13, 2008

  von Skinken.

  ”Räta på gnällryggen nu alla gnällsossar !”

  Kors vad du tar i.

 12. Ja, det är förskräckligt hur politikerna vrider och vänder på siffror för att rättfärdiga beslut. Den förra regeringen och den nuvarande tycks vara rörande ense om att det bästa sättet att få en deprimerad människa på fötter är att använda piska och morot. Tänk att inte vi inom psykiatrin förstått det tidigare, då hade vi väl redean kunnat bota alla? Nej, alla med lite kunskap om psykisk ohälsa vet att yttre motivation inte betyder särskilt mycket om man är rejält deprimerad, så vare sig piska eller morot fungerar. Piskan, rädslan och otryggheten för ekonomin och samhällsklimatet gör dock att tillfrisknandet fördröjs eller omöjliggörs. Men tack och lov börjar vi vakna nu och kommer inte att låta lura oss så lätt inför nästa val. Men medtanke på både Sossar och Moderater har samma syn på detta gäller det att verka för en kraftig opinion nu, för valdagen kommer inte att hjälpa oss.
  VÄLKOMMEN TILL resurs.blogg.se

 13. Perkele

   /  mars 15, 2008

  von Skinken.

  Du har inte själv blivit utsatt av Fk….du vet inte hur det är.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: