Demokratins brott mot mänskligheten

Forum för levande historia är på tapeten igen. Claes Arvidsson i Svenska Dagbladet uttrycker återigen sin upprördhet över att Forumet håller fast vid förklaringen;

…att uppdraget handlar om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer och inte som regeringen har formulerat det: kommunismens brott mot mänskligheten.

Brott mot mänskligheten har begåtts i namn av ett otal mer eller mindre hedervärda ideologier och religioner. Om man enbart ser till hur maktgalna diktatorer och ledare utan skrupler har utnyttjat tron eller den ideologiska läran till sina egna syften går inte många politiska eller religiösa övertygelser fria.

bushbig.jpg

Ska man dra Claes Arvidssons (och regeringens) resonemang till sin spets kanske man till och med kan benämna de brott som till exempel USA har begått runt om i världen, i namn av demokrati och frihet, som ”demokratins brott mot mänskligheten”. I detta läge, med en amerikansk president som inte längre hycklar om sin egen brottslighet utan istället helt öppet förespråkar tortyr, ställs frågan på sin spets.

Men är det verkligen rätt att döma ”demokratin” och ”friheten” som brottslingar enbart på grund av att amerikanska ledare har för vana att använda dessa ord för att rättfärdiga sina brott och sitt systematiska stöd till brottslingar och diktatorer runt om i världen?

Jag har skrivit om det förut, och eftersom ingenting har förändrats tänker jag (för att spara tid) citera mig själv och använda min gamla text;

Givetvis ska vi vara öppna för alla historiska avslöjanden och genomlysningar. Vare sig de gäller nazismen, kommunismen eller fascismen. Men kan ni tänka er samma församling (Forum för levande historia) ta upp de “brott mot mänskligheten” till exempel Naomi Klein skriver om i sin senaste bok “Chockdoktrinen”. De brott som genomförts i namn av kapitalismen och nyliberalismen? Nej, givetvis inte. I de fall dessa ”brott mot mänskligheten” erkänns vilar ansvaret enbart på individer. Ideologi har, i dessa fall, helt plötsligt ingenting med brotten att göra.

Själv menar jag att de “brott mot mänskligheten” som har begåtts i historien i olika ideologiers namn eller politiska skepnader, egentligen har mycket mer gemensamt med varandra än de har som skiljer dem åt.

Alla idéer och ideologier kan, för att uppnå syftet och målet, begå omänskliga brott. Det är människor som driver fram dessa handlingar. Deras drivkraft kan vara allt ifrån personliga trauman till fanatiska ideologiska “sanningar”. Fanatismen omkullkastar alla invändningar och all mänsklig hänsyn. Ändamålet helgar, i dessa fall, alltid medlen.

Kanske man borde ägna mer tid åt forskning som förklarar mekanismen bakom “brott mot mänskligheten” än att kasta sten mot olika ideologiska motiv och politiska syndabockar.

För, tänk hur det skulle se ut om vi hade gjort samma sak med väldens alla religioner? Om vi valde ut, till exempel, Katolicismen som skyldig till vissa brott och Kristendomen som skyldig till andra etc. Sedan skulle vi peka ut alla som i dag bekänner sig till dessa religioner och beskylla dem för de brott som har begått i dess namn genom historien.

Absurt? Rasistiskt? Visst, men hur absurt är det inte att peka ut alla som vill ha ett rättvist samhälle som ”smygbrottslingar”, enbart för att de kallar sig socialister eller socialdemokrater?

…eller kanske rent av ”kommunister”?

*

Läs gärna Leo H och hans träffsäkra kommentar i ämnet – Avveckla forum för levande historia!

Bloggat; JJ.n om Nazism och kommunism

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se