Blind ideologi går före demokrati

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har bestämt sigalla gemensamma tillgångar ska bort! Allt är till salu!

Vårdcentraler, skolor, äldreboenden, allmännyttans lägenheter, och så förstås Folktandvården.

Men allt fler har fått nog. Folktandvårdens vd Harald Abelin lämnar nu sin post i protest mot den borgerliga politiken.

Citat, SvD;

Abelin är inte överens med Folktandvårdens ägare Stockholms läns landsting om företagets färdriktning.
– Det gäller ju bland annat det här med avknoppningar. Jag anser att det är viktigt att ha en sammanhållen tandvård och att det också för ägarna är bra att ha ett sammanhållet företag. Till syvende och sist tycker jag att det är bäst för stockholmarna.

Privatiseringen av folktandvården kommer att ske genom avknoppningar, där en minoritet på en arbetsplats kan köra över sina arbetskamrater.

Blind ideologi går alltså före demokrati i borgarnas Stockholm!

*

Bloggtips; Psykbryt om Försäkringskassan, Alliansfritt Sverige om Snillen, Claes Krantz om Moderaternas besök i verkligheten, Feministisk Vänstertjej om modet att vara sig själv

*

Andra bloggar om: , , , , ,

Det bortglömda människovärdet

Aftonbladet tar nu upp de konsekvenser som jakten på att minska sjukskrivningarna har haft för de människor som drabbats. En jakt som inleddes redan år 2003. Året innan hade Alf Svensson startat ”fuskdebatten”. Först möttes han av skepsis och ett visst motstånd, men snart tycktes hans lösa anklagelser vara sanningen för dagen. Sjukskrivningarna skulle minskas – med alla medel. Och orsaken till de höga sjukskrivningstalen var ”fusk”!

Så här skriver Aftonbladets chefredaktör Jan Helin;

Vi har granskat 400 domar i fem länsrätter där medmänniskor nekats sjukpenning av Försäkringskassan.
Här hittar vi dem som betalat för de fina siffrorna.
Vi tänker berätta om dem.
Läs. Läs och bli förbannad över hur kallt det blivit för den som inte är frisk och glad.

Allt fler får avslag på sina sjukskrivningar. Siffrorna kan tyckas vara relativt låga, och ligger på mellan 1 och 4,7 procent år 2007. Men jakten på att sänka sjukskrivningskostnaderna har haft många oskyldiga offer. Försäkringskassan hugger efter alla halmstrån för att bättra på sina siffror. De som drabbas är inte bara en siffra i statistiken – de är människor av kött och blod.

Läs artiklarna om de drabbade här;

Som vanligt lyser klass och kön igenom i statistiken. De som drabbas av avslag är oftast lågutbildade kvinnor.

Aftonbladet;

Bland de domar vi granskat är trenden tydlig. De som får nej är ofta äldre kvinnor och lågutbildade. Läkare vi talat med bekräftar bilden – sjukskrivningar av höginkomsttagare och högutbildade ifrågasätts mycket sällan. De som kan tala för sig får sin sjukpenning.

Det är inte bara Janne Lundstedt som har fått ett intyg från en specialist underkänt av en anonym försäkringsläkare. Mörbylångaläkaren Åke Åkesson återvände nyligen till primärvården från ett chefsjobb på Karolinska sjukhuset.
– Jag fick en chock. Försäkringskassan ifrågasätter rutinmässigt våra diagnoser.
Han berättar att han tvingas ägna mycket tid och kraft åt att förklara självklarheter – som att begynnande åldersdemens kan innebära problem för en lärare.
Han och många andra läkare har tappat förtroendet för Försäkringskassan.
– Grundinställningen tycks vara att alla fuskar. Det verkar vara något slags ackordsarbete. Ju fler man avslår, desto duktigare är man.

Alliansen har med hull och hår tagit sig an uppgiften att minska sjukskrivningarna ytterligare, och fortsätter nu kampen mot det påstådda ”bidragsfusket” med allt strängare regler och lägre ersättningar. Det nya sjukförsäkringsförslaget, som ska träda i kraft i sommar, med fasta tidsgränser som ger arbetsgivare möjlighet att sparka sjuka redan efter ett halvårs sjukskrivning har mött hård kritik.

Cristina Husmark Pehrsson säger nu att regeringen har tagit åt sig av kritiken och backar från de delar av sitt förslag som gör att allt fler sjuka kan komma att bli beroende av försörjningsstöd. Förmodligen har man börjat inse att konsekvenserna kommer att bli förödande både för de människor som drabbas och för kommunerna som får ta de ökade kostnaderna. Det är bra om regeringen återigen backar och besinnar sig, men mycket av förslaget återstår. Ett tips till regeringen vore att göra konsekvensanalyser av sina förslag – innan de presenteras! Läs kommentaren från TCO!

Sammantaget kan man konstatera att det samhälle vi har skapat, och den attityd regeringen har, bygger på att vårat människovärde ligger i hur vi presterar och hur produktiva vi är. ”Arbetslinjen” innebär i borgarnas version att alla som har oturen av drabbas av sjukdom eller funktionshinder, och som inte längre klarar av att delta fullt ut i arbetslivet, ses som ekonomiska belastningar och misstänkliggörs som ”fuskare”. Deras människovärde blir plötsligt lika med noll.

Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se