Regeringen fuskar med både ord och siffror

Hur var det nu med ”bidragsfusket”? Ämnet är förvisso inte nytt, men trots allt ständigt aktuellt. Den senaste tiden har flera nya rapporter och remissinstanser ifrågasatt bland annat FUT-delegationens (delegationen mot felaktiga utbetalningar) uppblåsta fusksiffror. Men hur kom delegationen egentligen fram till sina siffror på runt 20 miljarder i ”felaktiga utbetalningar”, varav 10 miljarder i ”bidragsfusk”?

Så här beskriver TCO metoden som ”experterna” har använt sig av;

Konkret innebär den valda metod att man för vart och ett av de 16 försäkrings- eller bidragssystem som specialstuderats har samlat ihop ett antal experter från myndigheter och organisationer, som antas besitta någon form av expertkunskap om hur systemen fungerar, vilka typer av fusk som är möjliga och vanliga m.m. Experterna får sedan var för sig uppskatta omfattningen av de felaktiga utbetalningarna. Därefter träffas de och samtalar och sedan får var och en återigen göra en uppskattning. Medelvärdet av denna andra omgång av uppskattningar används som den ”sannolika” siffran.

……

Skillnaden mellan högsta och lägsta expertuppskattning blir oftast mycket stor.
Osäkerhetsintervallet överskrider i vissa fall till och med storleken på de uppskattade felaktiga utbetalningarna. När det gäller exempelvis sjuk- och aktivitetsersättningen (förtidspensionen), där det inte finns någon empirisk undersökning att jämföra med eller utgå ifrån, uppskattas de felaktiga utbetalningarna uppgå till ca 4,5 miljarder. Men räknar man med osäkerhetsmarginalerna ligger de enskilda uppskattningarna på allt emellan 2 och 7 miljarder. Osäkerhetsintervallet på 5 miljarder överskrider alltså själva uppskattningen med en halv miljard.

Som vi ser är de siffror som under lång tid valsat runt i medier och använts av flera representanter för den borgerliga regeringen som absoluta ”sanningar” resultatet av rena gissningslekar. Inga empiriska undersökningar finns – alltså är det fritt fram att hitta på!

Nu ifrågasätter även Försäkringskassan, vars egna undersökningar visar att de felaktiga utbetalningarna inte ligger i närheten av ”experternas” uppblåsta siffror, samt flera andra tunga remissinstanser som Brottsförebyggande rådet, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen FUT-delegationens fusksiffror.

Men, socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vill inte diskutera siffrorna:

– De spelar egentligen ingen roll, jag måste se till att minska antalet felaktiga utbetalningar med all kraft.

Socialförsäkringsministern och regeringen har givetvis all anledning att bli nervösa nu när deras ”fusk-kupp” är på väg att avslöjas. Men frågan är om den bästa medicinen är att sticka huvudet i sanden och fortsätta som om ingenting har förändrats?

Att peka ut oskyldiga människor som ”fuskare” – enbart i syfte att kunna rasera förtroendet för våra socialförsäkringssystem – är knappast en valvinnare. I alla fall inte om det avslöjas att man själv är den största ”fuskaren”. För sanningen tycks vara den att ”fusket” med ”fusksiffrorna” ligger skyhögt över det verkliga fusket.

fredrikblack.jpg

För övrigt borde herr statsministern och övriga representanter för den borgerliga regeringen sluta använda ordet ”bidrag” när det handlar om socialförsäkringar. Det snart införda vårdnadsbidraget är ett av Fredrik Reinfeldt skapat bidrag – helt rätt. Bostadsbidraget är ett bidrag, likaså barnbidraget – men inte arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. I går sa Fredrik så här;

– Det ska fortsätta att löna sig bättre att gå från bidrag till arbete…

Fredrik kunde lika gärna ha sagt så här; – Det ska i fortsättningen svida än mer i skinnet på de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. För, de är alla ”bidragsfuskare”.

Nu när det visar sig att ”fusket” är marginellt faller resonemanget som den borgerliga regeringen bygger en stor del av sin retorik på. Och du Fredrik – en sak till; Det lönar sig aldrig att bli sjuk eller arbetslös. Fråga de vars liv redan har vänds upp och ned. Fråga de som har haft oturen att drabbas.

Hur många tror du själva har valt sin sjukdom, sin skada eller sin arbetslöshet?

*

P.S. Tack H-E.R. för länken!

Tips; läs Tant Rasch fantastiska berättelse om Svarta Björn

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

26 kommentarer

 1. Det är vad vi många har förstått…..man måste lura folket för att få igenom långsiktiga politiska förändringar. Skamligt!
  Det finns i alla samhällen sjuka/arbetslösa, men att våra företrädare skyller detta på människorna är bevis på oförstånd.
  Varför inte se över arbetsmiljöerna som gör många sjuka och är inte alls bäst i världen.

  Okunskapen från våra företrädare idag är under all kritik, det handlar igentligen inte om att vara sjuk eller ej…det är pengar som ska sparas till skattesäkningar åt dom välbärgade. Det skulle sitta fint om dom själva skulle få uppleva sina egna metoder då kanske det tittar fram en medmänsklig sida på äldre dar och lite kunskap.

 2. Fille

   /  mars 9, 2008

  Det var väl bara en tidsfråga innan Husmark Pehrssons och Reinfeldts uppblåsta ”fusksiffror” (10 miljarder/år) skulle avslöjas.

  Socialförsäkringsministern, som ju den senaste tiden åkt land och rike runt och påstått att svenskarna fuskar för 10 miljarder per år, bär nog idag välförtjänt en skammens rodnad på sina kinder. Skäms på dig Cristina! Den som far med osanning riskerar förr eller senare att avslöjas… 🙂

  Läs försäkringskassas remissvar rörande FUT-delegationens uppblåsta fusksiffror här: http://www.forsakringskassan.se/omfk/analys/remisser/remiss2008/dokument/rem55967_07.pdf

  Här Finner du också en skarp kritik av FUT-delegationens uppblåsta ”fusksiffror” från BRÅ, Brottsförebyggande rådet: http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=5&id=276

  När Hutmark Pehrsson anklagar svenska folket för omfattande fusk säger detta mer om Hutmark Pehrsson själv än om svenska folket!

 3. H-E.R

   /  mars 9, 2008

  Tack Ilse-Marie, detta med de överdrivna rapporetrna om fusk förtjänar verkligen att uppmärksammas.
  Det är otroligt viktigt nu att vi en gång för alla får sanningen framlagd, regeringen bör snarast uttala sig om hur det egentligen förhåller sig med det egentliga fusket.
  Det är också viktigt att få fram vad som är fusk och vad som inte är det. Under kategorin ”fusk” bör bara finnas det olagliga förfarande som t ex samtidigt uppbärande av ersättning ur sjukförsäkringen och lön från arbete.
  Ifrågasättande av sjukdom hör inte till kategorin ”fusk” och bör endast klargöras av expertis.
  Det regeringen har ställt till med kan dessvärre bli mycket svårt att reparera om de som hittills väljer att sopa allt under mattan. För att återupprätta dels förtroendet för försäkringarna i sig och dels respekten för de sjuka bör Reinfeldt med anhang be stort om förlåt samt erkänna uppsåtet och dumheten i sitt handlande.
  Vilket troligtvis aldrig kommer att hända.
  Men att bluffandet genomskådas är bra nog det med.
  Och jag håller med dig Ilse-Marie när du skriver att regeringen m fl borde sluta använda ordet ”bidrag” om våra trygghetsförsäkringar.

 4. Man borde inte bli förvånad…. Men det är väl det som kallas intelligens på moderaters vis att lura skjortan av svenssons… Den uppgiften har man tagit på dödligt allvar utan en tanke på konsekvenserna . Även en blåmoderat kan drabbas av sjukdomar eller arbetslöshet och då gäller det att ha en bra buffert. Undra om alla anhängare av alliansen och de med förakt för sjuka och arbetslösa har det…. Tänk på det när ni drabbas….

 5. JC

   /  mars 9, 2008

  Det verkar som om de flesta så kallade undersökningar som har gjorts på sista tiden är väldigt uppblåsta. Gäller både sjukförsäkringen och vab-dagar och troligen skolket i skolan också… Undrar om någon överhuvudtaget tror på dessa märkliga siffror som plockas fram ur någons hatt… Det verkar ju taget direkt ur luften det mesta.

  Förhoppningsvis ”vaknar” folk och röstar bort alliansen; sedan är det frågan om det blir bättre med socialdemokratisk majoritet… För det var väl där ”fusk-pratet” började en gång?

 6. H-E.R

   /  mars 9, 2008

  JC.
  Ja Anna Hedborg predikade ”fusk” i sina rapporter för socialdepartementet. Hon anlitade rätt ofta också näringslivets forskare som hjälp.
  Vid närmare eftertanke kan det nog hända att Hedborg är moderat innerst inne. Eller kanske bara sugen på att ”frottera” sig bland dem.
  Om man nu ska ta henne i försvar (ytterst tveksamt) så kom hon dock aldrig lika långt i sina insinuationer om ett oärligt folk som alliansen har gjort. De har gått över alla anständighetens gränser vad gäller försöken att få ett allmänt accepterande av försämrade villkor och ersättningsnivåer i försäkringarna.
  Om Hedborg hade samma motiv för sina rapporter är också tveksamt, möjligheten finns dock.
  Alliansen har också som lök på laxen bedrivit ett bekämpande av fackföreningarna, och även säkerheten i arbetslivet har försämrats.
  Förhoppningsvis har LOs förbund ändå tillräckligt med kraft kvar för kraftiga protester mot den genomfalska politik som alliansen bedriver.

 7. surkille

   /  mars 9, 2008

  Sök hjälp!

 8. Gina

   /  mars 10, 2008

  Håller med om att FUT-delegationens metod verkar väldigt skakig. IFAU:s siffror om överutnyttjandet bygger däremot på faktiskt utförda kontroller (det gav 16%) och informationsmetoden (utgör resten upp till det uppskattade överutnyttjandet på 22,5%) som inte kan sägas vara gissningar.

 9. Patte

   /  mars 10, 2008

  Istället för att skylla människors ohälsa och arbetslöshet på deras lathet, kan man väl åtminstone göra mera kontroller på arbetsplatserna.

  Moderaterna är inte världens ljushuvuden precis när de med stor iver lägger ned arbetslivsinstitutet (som vanligt utan konsekvensanalys)

  Mindre forskningsanslag till hälsan inom industrin.

  Typiskt moderaterna, skylla människors hälsa på dem själva och kalla det fusk. Dessa förbannade ___ som kan efter 12 år gå med BIDRAG på STATENS BEKOSTNAD gå fram till pensionen på mycket höga belopp, UTAN ARBETSSÖKANDEKRAV.

  Politiker, framför allt moderattopparna borde se till att föregå med gott exempel och sänka sitt eget BIDRAG,

  så då kan vi få skattesänkningar på deras bekostnad, eller javisst ja……

  Uppmaning till alla moderatallianspolitiker:

  ”Inte förväntar du väl dig att leva på MINA PENGAR???”

  så skulle en nyliberal nationalist i alla fall säga om oss arbetslösa, studenter, pensionärer eller sjuka.

  Varför får inte de statssnyltande politikerna vara med i den skaran?

 10. H-E.R

   /  mars 10, 2008

  Och rättssäkerheten är helt satt ur spel vad gäller det ”fusk” som dessutom belagts med brottstatus i samma kaliber som grovt bedrägeri.
  Jämför regeringens hänsynslösa dömande baserat på rena gissningar från t ex IFAUs sk experter med ett vanligt rättsfall. Ingen döms på så svaga indicier, det skulle väcka folkstorm med sådan rättsröta.
  Gina. Läs TCOs avslöjande om hur de sk ”experterna” har kommit till sina slutsatser. Menar du på fullt allvar att det inte rör sig om rena gissningar?
  Försäkringskassan m fl tar kraftigt avstånd från dessa fabricerade fakta, men du tror fullt och fast på dem?
  Överdrifterna vad gäller sjukskrivnas fuskande har upprört många, likaså överdrifterna vad gäller VAB-fusk.
  Antalet fuskande ”spelar ingen roll” menar Hutmark som raskt använder dem för försämringar. Karensdag i föräldraförsäkringen? Två eller flera karensdagar vid sjukskrivning? Fler som stängs ute helt ur sjukförsäkringssystemet?
  Skattesänkningar för de som har turen att kunna arbeta är redan utlovade, någonstans måste pengarna tas.

 11. H-E.R

   /  mars 10, 2008

  Gina.
  Glömde länken till Rautios (TCO9 berättigade kritik av IFAUs ”sanningar”:

  http://www.tco.se/680d2946-ed96-4519-a29f-01e321a881b0.fodoc

  Läs och begrunda.

 12. Johan F

   /  mars 10, 2008

  Farligt det här med att ange siffror för fusk. Gäller att ha absolut koll på vad man säger. Har man inte det så är det ju meningslöst att debattera. Tyvärr kan man ju dribbla med siffror hur som helst för att få dem att passa sina syften.

  Problemet med politiker är ju att de målar in sig i hörn och sen går det inte att backa. Husmark-Pherssons kommentar ovan är ju ett lysande exempel på detta.

 13. H-E.R

   /  mars 10, 2008

  Johan F.
  ”Farligt det här med att ange siffror för fusk. Gäller att ha absolut koll på vad man säger. ”

  Exakt. Och betänk allvaret i dessa falska siffror. Ny lagstiftning anger ”fusk” i de sociala försäkringarna likställt med termen bedrägeri. Detta betyder att de friserade siffrorna vad gäller oärligheten är en falsk brottsanklagelse.
  Ingen enskild pekas ut men allvaret är lika stort om inte större då samtliga sjuka/föräldrar med sjuka barn blir innefattade i denna falska statistik.
  Önskvärt vore nu att regeringen sansar sig, erkänner felet och utgår från ett rättssäkert sätt att arbeta.
  Vill de verkligen värna om våra trygghetsförsäkringar (f-n trot) så bör de då i stället sikta in sig på att stoppa det som med säkerhet kan benämnas ”fusk”, t ex samtidig lön/sjukersättning.
  De bör också klargöra att diverse diagnosers legitimitet vad gäller sjukersättning inte får kategoriseras som ”fusk”. Där krävs mer resurser för individuella utredningar. Som det är nu agerar dels regeringen och dels media/allmänhet som dömande expertis när det kommer till vad som ska anges vara sjukdom eller inte.
  Kort sagt; alliansen har gjort bort sig rejält.

 14. Johan F

   /  mars 10, 2008

  Troligt att en regering erkänner sina misstag. Har nog aldrig hänt och kommer nog aldrig att hända. Iaf inte vad det gäller större saker.

  Vad jag tycler är jobbigt är ju att det inte är hållbart att undersöka dessa siffror själv. Nu pekar ju en hel del på att regeringen är ute på hal is med sin statistik, men vad säger att oppositionen har rätt? Det har ju också politiska syften med sin statistik. Man kan ju inte lita på en enda siffra känns det som.

 15. H-E.R

   /  mars 10, 2008

  Det håller jag fullständigt med dig om Johan, det finns allför mycket politiska syften bakom just sådan statistik som t ex handlar om skattefinansierad trygghet.
  Det är obegripligt korttänkt att föra politik genom sånt agerande, sist och slutligen kommer verkligheten ikapp och med den kommer den bistra upptäckten att det faktiskt fanns människor av kött och blod bakom siffrorna.
  Håller också med dig i att en regering (oavsett partifärg) i allmänhet har svårt att erkänna misstag. Men i detta fall är det kanske så att regeringen helt enkelt inte begriper tyngden i (och betydelsen av) sitt agerande.
  Hutmark verkar då sväva i det blå.

 16. JC

   /  mars 10, 2008

  Tror att det alltid finns en del som överutnyttjar systemet; det kan man nog aldrig komma ifrån… Men det är en mycket liten klick; de flesta människor vill jobba och ”göra rätt för sig”.
  Men råkar man ut för sjukdom eller olycka och inte kan lönearbeta finns det väl inte någon anledning att göra ont värre? Och det är det som sker nu! Allt detta snack om utanförskap och fusk gör ju att man mår ännu sämre än man behöver och troligen kommer i alla fall jag att belasta sjukvården mer på grund av att min hälsa sjunker i botten av all oro…
  Det är illa nog att drabbas av sjukdom, men att leva på nästan ingenting och dessutom bli misstänkliggjord det är omänskligt!

 17. Gina

   /  mars 10, 2008

  H-E.R,
  Du länkar till kritik av en helt annan rapport än den jag kommenterade här (vab-fusket). Varför?
  (Den länkade artikeln är dessutom en partsinlaga, författad av en utredare inom fackföreningsrörelsen; inte så att den inte skulle kunna innehålla relevanta synpunkter men ursprunget kan inte bortses från om man ska bedöma parternas objektivitet – oberoende forskare/facket. Är man det minsta kritiskt lagd låter man inte en enskild tidningsartikel misskreditera en hel undersökning).

 18. H-E.R

   /  mars 11, 2008

  Kritiken gick i stort ut på ungefär samma sak som FK påtalat, om du läser det remissvar som Fille länkar till här.
  På sidan 4 i dokumentet står bl a om bristerna i referensurvalet och även kontroll i ett andra steg vilket brukar vara regel för seriösa underlag.
  Detta har Rautio också påpekat, dock har Försäkringskassan en mer omfattande kritik över IFAUs sätt att bedriva oseriös forskning, t ex när man på helt lösa antaganden fått fram betydligt högre siffror än FK som landat på 10% i flertalet undersökning (då avseende det sk VAB-fusket)

 19. Gina

   /  mars 11, 2008

  H-E.R,
  FK skriver: ”Det råder vissa tveksamheter kring den skattning av det totala överutnyttjandet av tillfällig föräldrapenning som IFAU redovisar”.
  Är det det här vad du kallar för att FK ”tar kraftigt avstånd från dessa fabricerade fakta”? Jag skulle kalla det för ett väldigt försiktigt uttalande. Nyckelordet i meningen är dessutom ”totala”, dvs själva kontrollerna + uppskattningen (med informationsmetoden). Det här framgår av följande mening: ”Tveksamheterna grundar sig i om det mörkertal som redovisas går att hänföra till överutnyttjande.” Mörkertalet här är det som inte gick att upptäcka i kontrollerna, dvs. den del som uppskattades med informationsmetoden.
  FK själv gjorde stickprovskontroller – bara med arbetsgivaren (ca 10% fusk), i IFAUs undersökning gjorde försäkringskassans personal (!) kontroller BÅDE med arbetsgivaren (9% fusk) OCH med förskolan/skolan och upptäckte därmed ytterligare överutnyttjande (ökning till 16%). Om att bara kontrollera med arbetsgivaren konstaterar förresten FK vad gäller deras egen undersökning att ”här förekommer en underskattning”, FK är alltså medveten om att kontrollen med skola/förskola uppdagar mer fusk, ändå inte vill acceptera IFAUs högre siffror!
  Om du av någon anledning vill ifrågasätta metodiken i informationsmetoden, som ökade det uppskattade överutnyttjandet till 22,5%, kommer du ändå inte ifrån att de faktiska kontrollerna som gjordes uppdagade ett överutnyttjande på 16 %.
  Vad gäller opåverkat referensurval (IFAU använde de som INTE fått den utskickade informationen, dvs. resten av VAB-berättigade – utan att dra urval bland dem – som referensgrupp då dessa kunde antas vara ”opåverkade” av material de inte fått!) och de övriga invändningarna så har IFAU bemött dessa på sin hemsida. VARFÖR länkars det bara till kritiken, inte förklaringarna som forskarna lämnat (på alla punkter)?
  FK är självklart generad då det framkommer att de i åratal betalat ut stora summor på felaktiga grunder (dvs. inte kontrollerat ev. felaktiga utbetalningar nogrannare). Att i det här läget ta FKs ord för det sanna och välja att misstro oberoende forskare som inte har något självintresse av att blåsa upp siffrorna är bara naivt.
  Jag har inga insikter i fusket totalt, hur litet eller stort det kan vara, och självklart inget intresse av att ”jaga” någon, men jag tycker att där man faktiskt upptäcker överutnyttjande måste kontrollerna ökas och de som snor från den gemensamma kassan ställas till svars. Här trodde jag att vi var eniga? (Ändå väljer du att tro bara på ena sidan) Av någon anledning har (s)-regeringen inte haft kraft nog (i alla fall före 2005 då delegationen tillsattes) att genomdriva behövliga kontroller. Hade de funnits i tillräcklig grad hade fusk-debatten aldrig behövts/kommit igång.

 20. H-E.R

   /  mars 11, 2008

  Jadu Gina….
  Jag ids inte käfta mer om överdrifterna och den oseriösa forskningen kring fusk i sjukförsäkring och föräldraförsäkring.
  Kan bara konstatera att du försvarar den sk forskning som bedrivs angående detta.
  Försäkringskassan försvarar den inte, inte LO, inte BRÅ, inte TCO m fl.
  Framtiden får kanske visa på vilken nivå fusket ligger.

 21. Gina

   /  mars 12, 2008

  H-E.R,
  ”fusk i sjukförsäkring och föräldraförsäkring”.. vad bra att du inte nämner tillfällig föräldraförsäkring, vab, för det är nämligen bara det jag diskuterat här.. Hur överdrifterna ser ut i forskningen kring sjukförsäkring och föräldraförsäkring har jag inte satt mig in i, inte heller vilka som kritiserat det. Men som jag skrivit förut tycker jag att metoden med expertpanelen låter lite för mycket torrsim för att räcka till för att dra säkra slutsatser om ev. fusk i verkligheten.
  Men, men, antar att du har rätt, vi kommer inte längre än så här. Tack för ett civiliserat bemötande. (Det är man inte bortskämd med när man – som vänsteranhängare – ifrågasätter truismer inom vänstern..man får på skallen, ska du veta.)

 22. H-E.R

   /  mars 12, 2008

  Hrm… Gina.
  Då får jag på ett fortfarande civiliserat men något oborstat sätt meddela dig att det var VAB-fusket jag menade.
  Ett litet slarvfel, jag råkade skriva ”föräldraförsäkringen” men avsåg alltså då den tillfälliga.
  IFAU överdriver fusket inom den tillfälliga försäkringen anser Försäkringskassan som har gjort mer omfattande undersökningar och kommit till slutsatsen 10% snarare än 22%. Denna kritik trots samarbete mellan myndigheten FK och IFAU vilket i sig inte är något konstigt. Ett försvar från FK vore inte trovärdigt på de grunderna.
  Även TCO har kritiserat IFAU tidigare, då handlade det om beslutsunderlag angående alliansens förslag om avtalsförbud vad gäller privata sjukförsäkringar (drogs tillbaka). Det handlar således från TCOs sida inte om specificerad kritik direkt emot en enda undersökning utan om forskningsmetoderna som använd rent generellt (dvs även i undersökningen om VAB)
  Håller med dig i att vi inte kommer längre i denna diskussion, men ville rätta till missförståndet angående vilken försäkring jag avsåg.
  Och visst kan man få på skallen om man ifrågasätter. Kanske är det just därför man gör det 😉

 23. Gina

   /  mars 13, 2008

  H-E.R,
  synd att min smiley efter första meningen föll bort *någon som vet var den håller hus?*, inget missförstånd alltså, kunde bara inte motstå ett öppet mål som ditt lilla slarvfel lämnade efter sig.. Men struntsamma, har egentligen inte trott att jag skulle kunna övertyga dig, har man bestämt sig för vad som är rätt och riktigt hjälper inte fakta (hade IFAU sagt 5% och FK 10% hade du hållit på IFAU, right?). Undrar bara om du överhuvudtaget läst undersökningsrapporten du diskuterar – tror inte det då du fortfarande framhärdar med dina 10% – eller om du bara litar på andrahandsuppgifter, från ”parter i målet”.

 24. H-E.R

   /  mars 13, 2008

  Gina.

  Attans tjurspik 😉

  Här får du läsning i form av ledare i Västerbottens folkblad.
  Kunde inte ha sagt det bättre själv.

  http://www.folkbladet.nu/2008/03/11/husmark-pehrsson-borde-skammas/

  Dessutom….
  Det är inte JAG som har bestämt mig för vad som är rätt, riktigt eller fakta. Jag har bara tagit del av information.

 1. Det bortglömda människovärdet « Ett hjärta RÖTT
 2. Fuskbubblan, försäkringsläkarna och de som knäcks « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: