Regeringen fuskar med både ord och siffror

Hur var det nu med ”bidragsfusket”? Ämnet är förvisso inte nytt, men trots allt ständigt aktuellt. Den senaste tiden har flera nya rapporter och remissinstanser ifrågasatt bland annat FUT-delegationens (delegationen mot felaktiga utbetalningar) uppblåsta fusksiffror. Men hur kom delegationen egentligen fram till sina siffror på runt 20 miljarder i ”felaktiga utbetalningar”, varav 10 miljarder i ”bidragsfusk”?

Så här beskriver TCO metoden som ”experterna” har använt sig av;

Konkret innebär den valda metod att man för vart och ett av de 16 försäkrings- eller bidragssystem som specialstuderats har samlat ihop ett antal experter från myndigheter och organisationer, som antas besitta någon form av expertkunskap om hur systemen fungerar, vilka typer av fusk som är möjliga och vanliga m.m. Experterna får sedan var för sig uppskatta omfattningen av de felaktiga utbetalningarna. Därefter träffas de och samtalar och sedan får var och en återigen göra en uppskattning. Medelvärdet av denna andra omgång av uppskattningar används som den ”sannolika” siffran.

……

Skillnaden mellan högsta och lägsta expertuppskattning blir oftast mycket stor.
Osäkerhetsintervallet överskrider i vissa fall till och med storleken på de uppskattade felaktiga utbetalningarna. När det gäller exempelvis sjuk- och aktivitetsersättningen (förtidspensionen), där det inte finns någon empirisk undersökning att jämföra med eller utgå ifrån, uppskattas de felaktiga utbetalningarna uppgå till ca 4,5 miljarder. Men räknar man med osäkerhetsmarginalerna ligger de enskilda uppskattningarna på allt emellan 2 och 7 miljarder. Osäkerhetsintervallet på 5 miljarder överskrider alltså själva uppskattningen med en halv miljard.

Som vi ser är de siffror som under lång tid valsat runt i medier och använts av flera representanter för den borgerliga regeringen som absoluta ”sanningar” resultatet av rena gissningslekar. Inga empiriska undersökningar finns – alltså är det fritt fram att hitta på!

Nu ifrågasätter även Försäkringskassan, vars egna undersökningar visar att de felaktiga utbetalningarna inte ligger i närheten av ”experternas” uppblåsta siffror, samt flera andra tunga remissinstanser som Brottsförebyggande rådet, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen FUT-delegationens fusksiffror.

Men, socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vill inte diskutera siffrorna:

– De spelar egentligen ingen roll, jag måste se till att minska antalet felaktiga utbetalningar med all kraft.

Socialförsäkringsministern och regeringen har givetvis all anledning att bli nervösa nu när deras ”fusk-kupp” är på väg att avslöjas. Men frågan är om den bästa medicinen är att sticka huvudet i sanden och fortsätta som om ingenting har förändrats?

Att peka ut oskyldiga människor som ”fuskare” – enbart i syfte att kunna rasera förtroendet för våra socialförsäkringssystem – är knappast en valvinnare. I alla fall inte om det avslöjas att man själv är den största ”fuskaren”. För sanningen tycks vara den att ”fusket” med ”fusksiffrorna” ligger skyhögt över det verkliga fusket.

fredrikblack.jpg

För övrigt borde herr statsministern och övriga representanter för den borgerliga regeringen sluta använda ordet ”bidrag” när det handlar om socialförsäkringar. Det snart införda vårdnadsbidraget är ett av Fredrik Reinfeldt skapat bidrag – helt rätt. Bostadsbidraget är ett bidrag, likaså barnbidraget – men inte arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. I går sa Fredrik så här;

– Det ska fortsätta att löna sig bättre att gå från bidrag till arbete…

Fredrik kunde lika gärna ha sagt så här; – Det ska i fortsättningen svida än mer i skinnet på de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. För, de är alla ”bidragsfuskare”.

Nu när det visar sig att ”fusket” är marginellt faller resonemanget som den borgerliga regeringen bygger en stor del av sin retorik på. Och du Fredrik – en sak till; Det lönar sig aldrig att bli sjuk eller arbetslös. Fråga de vars liv redan har vänds upp och ned. Fråga de som har haft oturen att drabbas.

Hur många tror du själva har valt sin sjukdom, sin skada eller sin arbetslöshet?

*

P.S. Tack H-E.R. för länken!

Tips; läs Tant Rasch fantastiska berättelse om Svarta Björn

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se