Fredrik, moderaterna och verkligheten

Moderaternas kommundagar i Göteborg avslutas i dag på internationella kvinnodagen. Ett intressant sammanträffande, som gör att man kan fråga sig; hur påverkar moderaternas politik kvinnorna och jämställdheten?

För att börja med ett av deras senaste förslag, det på sjukförsäkringsområdet, kan man konstatera att till och med deras allianskamrater runt om i landet oroar sig. Göteborgs-Posten tar upp frågan i en artikel. Citat;

Regeringen är skyldig att i sitt arbete alltid göra jämställdhetsanalyser på sina förslag. I detta arbete har regeringen missat den aspekten, påpekar Göteborgs stad som efter en egen analys drar följande slutsats:
”Det finns en stor risk att förslaget kommer att få en betydande negativ inverkan för samhällets arbete att undanröja de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män”.

Yttrandet till Socialstyrelsen är undertecknat av Jan Hallberg, moderat och vice ordförande i kommunstyrelsen. I ett särskilt yttrande skriver han dessutom tillsammans med fp och kd att ”Vi vill slutligen påpeka att avsaknaden av grundligare analys av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget samt en analys av effekterna ur jämställdhetsperspektivet, är djupt otillfredsställande”.

En klar majoritet av de långtidssjukskrivna är kvinnor, alltså är det också dessa som kommer att drabbas hårdast av det nya förslagets konsekvenser. Det är kvinnor som i störst utsträckning kommer att nekas sjukersättning och som i slutändan kan komma att tvingas söka försörjningsstöd. Men, som också politikerna i Göteborgs stad påpekar; ”En kvinna är dock inte berättigad till något försörjningsstöd om hon är sambo eller gift med en person som har lön.” Alltså – självständighet och oberoende är något du som kvinna kan glömma om du blir sjuk eller sliter ut dig i moderaternas Sverige. I alla fall om du har oturen att kastas ut ur sjukförsäkringen, något som regeringen själv kallt räknar med kan drabba allt fler när (om) de nya reglerna införs i sommar.

Arbetsmiljöområdet är ett annat av regeringens och moderaternas mest kvinnofientliga satsningar. Man avskaffar helt frankt arbetsmiljöforskningen (Arbetslivsinstitutet) samtidigt som man kraftigt skär ned resurserna till Arbetsmiljöverket. Man struntar i att det är kvinnorna som i dag har de fysiskt och psykiskt mest slitsamma jobben. Istället satsar man stort på subventioner för att öka på antalet kvinnor med fysiskt tunga låglönejobb i tjänstesektorn. Här lyckas man alltså öka skillnaderna både vad beträffar klass och kön. Bra jobbat!

När det gäller de moderata ”skattesänkningarna till vanliga löntagare” går även där en övervägande del av pengarna till männen. Enligt riksdagens utredningstjänst gick 66 procent av den senaste budgetpropositionen till männen, medan kvinnorna bara fick 34 procent. Klyftorna ökar både mellan män och kvinnor och mellan fattiga och rika när ”det nya kvinnopartiet” får bestämma. Återigen kön och klass – allt i en smäll!

Även de nystarts- och instegsjobb som regeringen satsat på går i första hand till männen. 68 procent av alla nystartsjobb har gått till män, 32 procent till kvinnor. 79 procent av alla instegsjobb har gått till män, 21 procent till kvinnor. Men, vår store ledare, Fredrik Reinfeldt, menar att kvinnorna inte ska klaga – de kan återigen glädjas åt de nya pigjobben.

När det gäller ”vårdnadsbidraget” förskräcker exemplen ur jämställdshetsperspektiv. Erfarenheter från Norge och Finland visar att 95-96 procent av de som utnyttjar bidraget är kvinnor. Följden blir att kvinnorna kommer att missgynnas än mer på arbetsmarknaden. Pensionen minskar, löne- och kompetensutvecklingen stannar av och deras ställning på arbetsmarknaden försvagas. Men vad gör väl det – när det finns nya subventionerade ”pigjobb” att falla tillbaka på?

I dag kan vi läsa att det kvinnliga företagandet inte har gynnats av den borgerliga regeringens politik. Men som vi kan se av exemplen här ovan har den moderata politiken inte gynnat kvinnorna på så många andra områden heller. Studerar man konsekvenserna av ”det nya arbetarpartiet” och ”det nya kvinnopartiets” politik blir resultatet precis tvärtom, oavsett vad ”popularitets siffror” visar.

Moderaternas politik slår hårdast mot arbetarklassens kvinnor, mot klass och kön. Ett dubbelt straff för oss som redan lever ”i verkligheten”. Alltså för oss som får leva med konsekvenserna av moderaternas misslyckade (eller medvetet orättvisa och ojämlika) politik!

*

Bra och intressant bloggat om FUT och fusksiffror Kaj Raving

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se