Filippas dröm – Sveriges mardröm

På tal om ”vårdslakten” i Stockholm – som Filippa räknar med snart ska finnas i ett landsting nära dig. Filippas dröm kan bli Sveriges mardröm.

Läs denna krönika i Västerbottens Folkblad!

Några väl valda citat;

Vårdpengen har satts till 585 kronor – oavsett stadsdelens/kommunens socioekonomiska förutsättningar.
Innan Vårdval Stockholm infördes fördelades pengarna efter behov. Enligt DN fick vårdcentralen i Fittja upp till 1 340 kronor för en listad 40-åring medan den nya innerstadsdelen Sicklas vårdcentral fick nöja sig med 270 kronor för en listad 40-åring.
Men nu är det inte ”vård efter behov” som gäller utan ”patientens val”. Vårdpengen blir lika för alla med en viss extrapeng efter åldersstruktur och behovet av tolkar. Effekten är tydlig: mer pengar går till vårdcentraler med de friskaste patienterna och mindre till centraler som har höga ohälsotal.

Mona Sahlin sa i Agenda att vårdvalet är en nationell angelägenhet som inte bara angår stockholmarna.
Saken är nämligen den att Filippa Reinfeldt sitter på flera stolar: dels är hon högste ansvarig för vården i Stockholms läns landsting, dels har hon utsetts att leda moderaternas arbete med en ny sjukvårdspolitik.
Moderaterna och övriga allianspartier tänker inte nöja sig med Stockholm och Halland.

Kärnpunkten i kritiken kan sammanfattas så här, citat från Läkartidningen – Bengt Järhult;

Om ett ersättningssystem främjar många, korta, enkla besök – där patienten kanske inte ens hade behövt gå till läkare – så dräneras ett offentligt finansierat system på resurser för svårare sjuka.

Läs även Aftonbladets ledare om Teori kontra Verklighet och vårdvalets konsekvenser.

*

En annan intressant betraktelse finns att hitta i Metro. Där skriver Hillewi Wahl om hetsjakten på ”bidragsfuskare” – med betoning på vab-fusket, som ju sägs vara det största och värsta området.

Inledningen, Citat;

Det år någonting sjukt med den här vab-debatten. Det hetsas mot fuskarna som om de vore någon slags inhemska terrorister. Men jag har hängt upp mig på en sak. Hela satsningen mot fusket beräknas kosta 50 miljoner kronor per år. Och försäkringskassan beräknar att de ska dra in – just det – 50 miljoner per år. Så det kommer inte att bli något plus i statskassan. Bara en hetsjakt på småbarnsmammor. (För enligt en annan undersökning så är det mammorna som tar ut 64 procent av vab-dagarna. Alltså måste väl en majoritet av fuskarna vara mammor. Eller?)

*

Bloggtips; Underklass om ”Utanförskapet”, Feministisk Vänstertjej om Fina flickor och våldtäkter, Tankar i Natten om Islam och terrorism, Svensson om Israel

Andra bloggar om: , , , , , ,

Annonser
Lämna en kommentar

15 kommentarer

 1. H-E.R

   /  mars 5, 2008

  Ja nog kan det utvecklas till en mardröm om det fortsätter i samma stil över hela landet, det sk ”vårdvalet”.
  Sen kan man ju fundera över Filippas agerande från flera stolar.
  Hur mycket betyder det för beslutsfattandet? Troligen ganska mycket kan man gissa.

 2. Tobbe

   /  mars 5, 2008

  ”Hela satsningen mot fusket beräknas kosta 50 miljoner kronor per år. Och försäkringskassan beräknar att de ska dra in – just det – 50 miljoner per år. ”

  Denna matematik får en ju att undra om inte det verkliga syftet är att starta en generell attack mot vab, i syfte att avskaffa det helt. Spara pengar är det ju uppenbarligen inte fråga om.

  Jag är svensk och bor utomlands, och i landet där jag bor existerar inte vab. Blir ditt barn sjukt är det bara att betala dagmamma, alternativt att en förälder jobbar och en är permanent hemma med barnen, som på den ”gamla goda” tiden. Det skulle inte förvåna mig alltför mycket om det är något sådant som Moderaterna verkligen är ute efter.

 3. Fille

   /  mars 5, 2008

  När det gäller olika typer av sjukvårdstjänster finns många exempel på att där efterfrågan får styra får vi också , utifrån medicinska aspekter, såväl över- som underkonsumtion.

  Nyligen sade exempelvis en sjukvårdsexpert om det Schweiziska sjukvårdssystemet att när en kvinna besöker en kvinnoklinik där är det sällan som hon kommer därifrån med livmodern i behåll. Ett exempel på överkonsumtion, d.v.s. där ingrepp och åtgärder som inte är medicinskt motiverade ändå utförs eftersom de genererar intäkter till den vinstdrivna verksamheten.

  Får plånboken/marknaden (som i Vårdval Stockholm) och inte behovet styra hur sjukvårdsinsatserna skall läggas ut kommer alltså ett utbud att uppstå som genererar en egen (större) efterfrågan.

  Det är ingen tillfällighet att sjukvårdssystem, som det amerikanska, där marknadsmekanismerna dominerar är de mest kostnadsdrivande systemen.

 4. H-E.R

   /  mars 5, 2008

  Apropå bidragsfuskjakten:
  Nog känns det väl liksom ”rätt i tiden” nu när FK smäller upp 82 nya sk ”servicekontor” över hela landet.
  Dessa ska inhys Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden.
  Arbetet med att stänga av människor som är sjuka men anses friska från sjukpenningen får en ny dimension när man framledes kan bolla ärendet direkt till Kronofogden då de drabbade pga indragen ersättning inte klarat av att betala sina räkningar.
  http://www.forsakringskassan.se/privatpers/index.php?nyhetsid=942

 5. Ilse-Marie och andra,

  Tycker ni vårdval halland och vårdval stockholm som idé är kass eller är det ersättningsnivåerna som ni inte gillar?

  Kan ni tänka er komplement till vårdval stockholm för att ta hand om de grupper som missgynnas eller måste idén som sådan förkastas?

  Kan ni se att vårdvalen har positiva effekter?

  Vårdval Halland var först och reaktionerna där är väl överlag positiva, inte bara på liberala bloggar. Tar ni till er av det? Bryr ni er?

  Nuvarande system har brister som är smått unika i världen. Ingen annanstans behöver du köa som i sverige, är det ett problem för er? Finns det något att förbättra? På en fri marknad, existerar sådana här köer?

  Jag anser inte att vårdvalen är perfekta. De är prototyper för vad som kommer vara framtidens svenska sjukvård. Men de är ett stort steg framåt.

 6. St Just

   /  mars 5, 2008

  Gustav, som ser de segregerande vårdvalen som en prototyp för svensk sjukvård gillar inte att vi till vänster tycker Reinfeldskans politik är kass.
  Statistik som visar att en arbetare lever sju år kortare än en tjänsteman kommenterar denne vårdvalentusiast på sin blogg : ”Är det månne kraven i arbetslivet som tvingar arbetare att luncha på kebabköket? Som tvingar dem att röka och snusa?”

  Seriöst så det förslår. Självfallet så menar denne vittbereste yngling att ”Ingen annanstans behöver du köa som i sverige”.

  Att de ska vara så svårt att förstå att vi vill ha en kraftfull utbyggnad av vården i synnerhet i områden där hälsan är låg och vidare – över hela landet, i mindre städer, på industriorter och på landsbygden.

  Det är modern politik och inte en 1800-talsmässig som tjusar alliansanhängare; en återgång till privatsjukvård med en kompletterande elementär sjukvård för underklassen.

  Eller som Gustav skriver ”komplement till vårdval stockholm för att ta hand om de grupper som missgynnas”.

  Nej tack till allmosor – en utbyggd och lika vård för alla – utan profitörer.

 7. Gina

   /  mars 6, 2008

  För det första så hetsas det inte mot VAB-fuskarna, det som nu görs är en välbehövlig granskning av vart våra gemensamma skattepengar går till – initierat av (s) 2005. Det enda sättet att säkra legitimiteten i de offentliga trygghetssystemen är att det kontrolleras att pengarna betalas ut enligt reglerna, eller hur? Man kan få uppfattningen att du är motståndare till det?
  Om det finns ett stort överutnyttjande och betalningarna skenar iväg så kommer reglerna att stramas till, t.ex. att man inför en karensdag, vilket skulle vara en ekonomisk katastrof för många föräldrar till infektionskänsliga barn. I vems intresse ligger det?
  I IFAU:s undersökning konstateras det att uppskattningsvis var 5:e VAB-krona betalas ut felaktigt, rapporten är mycket upplysande. Att någon, som Hillevi Wahl, försöker blunda för problemet är bara så opportunt. Det är mycket dumheter i artikeln, tar bara upp ett par; vad gäller könsfördelningen så är det inte mammorna som överutnyttjar mest utan fuskarna är proportionellt flest hos papporna. För kvinnor skattas överutnyttjandet till 19 procent och för män till hela 28 procent! Räknat i andel överutnyttjade kronor ligger män alltså ca 50 procent över kvinnorna.
  Vidare frågar hon om det inte räcker med konflikterna som blir på dagis när föräldrarna tar dit sina sjuka barn, hur tror hon det blir om karensdagen införs? Hon fortsätter med att fråga om inte det är ”ett mycket större problem än de som stannar hemma och vabbar” – med sina friska barn, får man förmoda? Varför överhuvudtaget jämföra dessa två saker, helt irrelevant.
  Så hennes exempel, väninnan som ”råkade ut” för att planeringsdagen hade lagts mitt i sjukveckan. Alla som har haft barn på dagis vet att planeringsdagar meddelas månader i förväg, så vad det hela kokar ner till är att det bara handlar om en slarvig väninna som inte hade noterat dagen och nu leker martyr när hon ”måste” kontakta försäkringskassan.
  Till slut de här 50 miljonerna. Om satsningen mot fusket i år kostar 50 miljoner och fusket uppgår till samma belopp har man alltså kunnat utföra kontrollerna ”gratis” första året. Nästa år kommer det inte alls att behövas kontroller i samma omfattning eftersom de som fuskar då vet att de kan bli upptäckta och börjar följa reglerna. En initialt stor kostnad kommer att leda till minskat överutnyttjande på sikt. Alla glada (förutom fuskarna, då), eller?

  Om vårdval Stockholm är vi eniga, ett riktigt nerköp.

 8. H-E.R

   /  mars 6, 2008

  Gina.
  Visst är det behjärtansvärt att stoppa det som får räknas som rent bedrägeri.
  Kruxet är att tjatandet om ”fusk” har pågått i åratal. Med enkelhet skulle samkörningar i register direkt avslöja de som försöker utnyttja ersättning samtidigt som lön.
  Det skulle ha varit både ekonomiskt, snabbt och effektivt att göra.
  I stället har de styrande valt att älta detta (som synes obotliga) sk ”fusk” som medel för större acceptans av försämringar i ersättningens storlek och villkor.
  Samtliga sjuka, samtliga med sjuka barn, samtliga förtidspensionerade har buntats ihop till en illa sedd presumtiv fuskande klump.
  När man protesterar mot just detta falska förfarande från politikerna protesterar man således inte mot ”fusket” Gina, man protesterar mot att så många oskyldiga hamnar i kläm och får stämpeln ”fuskare” på kuppen.
  Dessutom är regeringens handlande ekonomiskt dumdristigt, att skapa oro bland sjuka gör dem inte friskare. Att göra föräldrar till sjuka barn rädda för att utnyttja sin rätt gör inte deras barn friskare.
  Hoppas du förstår vad alla protester egentligen handlar om.
  Det är som sagt INTE ett försvar för lagbrott.

 9. St Just

   /  mars 6, 2008

  Om en regering prioriterar att kampanja dag ut och dag in mot fuskande föräldrars VAB-dagsutnyttjande och samtidigt ignorerar de rikas skattesmiterier på astronomiska belopp; som 46 miljarder gömda i Liechtenstein bl a – då visas klassintresset.

  Var och en som prioriterar sin politiska upprördhet på samma sätt som den hycklande alliansen – visar på samma sätt sina värderingar; sätter gärna dit ficktjuven och bockar och ler för den skattesmitande överklassen.

 10. Gina

   /  mars 6, 2008

  H-E.R,
  den heliga integriteten har nog varit ett hinder mot att samköra register, märkligt, då myndigheterna ändå vet ”allt” om oss. Men med samkörning fångar man ändå inte de fall där föräldern inte är på sitt arbete men barnet är på dagis, en lika vanlig fuskmetod som att föräldern arbetar och VABar. Därför föreslås det att frånvarointyg ska skaffas från skolan/förskolan. Helt OK enligt mig.
  Accepterar man kontrollerna behöver inte försämringar i ersättningens storlek och villkor göras. Att tro att de styrande har blundat för överutnyttjandet för att kunna skära i förmånerna är jag skeptisk till. Däremot om man inte får stopp på fusket kommer konsekvensen att bli precis det, nedskärningar.
  ” ..samtliga med sjuka barn .. har buntats ihop till en illa sedd presumtiv fuskande klump”, håller inte riktigt med. Jag har utnyttjat VAB tills alldeles nyligen och känner mig inte det minsta utpekad (jag kanske är hårdhudad? ;). Och hur skulle vi kunna komma till rätta med överutnyttjandet om problemet inte ens får påtalas?
  Att föräldrar till sjuka barn blir rädda för att utnyttja sin rätt tror jag inte heller är någon större risk, därtill är alla tillräckligt medvetna om sina rättigheter.

  St Just ,
  två fel gör inte ett rätt.

 11. St Just

   /  mars 6, 2008

  Gina konstaterar helt riktigt att två fel inte gör ett rätt. Nu var det ju inte det jag avsåg även om jag måste säga att jag upprörs mindre av brödstöld än av planlagd skatteflykt.

  En del debattörer resonerar på ett sätt som för tanken till Anatole France’s berömda ord; The law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread.

  Sålunda kretsar intresset kring VAB-fusk för 50 miljoner och ointresset är talande så fort 46 miljarder stulna skattemedel kommer på tal.

  Varför inte samma upprördhet? Varför inte krav på att regeringen klämmer åt storsmitarna, skickar utredare och skattepoliser efter dem och beslagtar deras egendomar och placerar förövarna på kåken?

  Egendomligt hur lätt elefanterna slinker ned och myggen silas.

 12. Gina

   /  mars 8, 2008

  St Just,
  hm, Ilse-Marie kanske kan skriva om skattefuskarna framöver? Den här posten handlade dock inte om dem så varför använda debattekniken ”spik-i-foten”?

 13. St Just

   /  mars 8, 2008

  Gina, ”spik-i-foten” är ju precis den teknik alliansen använt för att attackera sjuka, arbetslösa och andra. Ikväll fick vi besked om att BRÅ, Sveriges kommuner och landsting samt Socalstyrelsen ifrågasätter den ytterst höftade, överdrivna och amatörmässiga statistik regeringen använt som vapen.

  http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1080022&lid=puff_1080027&lpos=rubrik

  Idag frikändes dessutom Skandiafifflarna.

  Klassjustisen riktigt skriker.

  Då tar jag mig rätten att jämföra mygg och elefanter.

 14. H-E.R

   /  mars 8, 2008

  Gina har nog missat den här 😉

  https://ilsemarie.wordpress.com/2008/02/26/skattefuskare-och-dagens-usla-a-kassa/

  Alliansen silar mygg och sväljer kameler.

 15. Gina

   /  mars 8, 2008

  St Just,
  jag har överhuvudtaget inte försvarat FUT:s siffror, däremot tycker jag att IFAU:s undersökning verkar vederhäftig (har du en annan åsikt får du visa på vilket sätt deras beräkningar inte stämmer).

  H-E.R,
  Nä, jag har inte missat den (läser här dagligen) men som sagt så är den diskussionen OT här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: