Filippas dröm – Sveriges mardröm

På tal om ”vårdslakten” i Stockholm – som Filippa räknar med snart ska finnas i ett landsting nära dig. Filippas dröm kan bli Sveriges mardröm.

Läs denna krönika i Västerbottens Folkblad!

Några väl valda citat;

Vårdpengen har satts till 585 kronor – oavsett stadsdelens/kommunens socioekonomiska förutsättningar.
Innan Vårdval Stockholm infördes fördelades pengarna efter behov. Enligt DN fick vårdcentralen i Fittja upp till 1 340 kronor för en listad 40-åring medan den nya innerstadsdelen Sicklas vårdcentral fick nöja sig med 270 kronor för en listad 40-åring.
Men nu är det inte ”vård efter behov” som gäller utan ”patientens val”. Vårdpengen blir lika för alla med en viss extrapeng efter åldersstruktur och behovet av tolkar. Effekten är tydlig: mer pengar går till vårdcentraler med de friskaste patienterna och mindre till centraler som har höga ohälsotal.

Mona Sahlin sa i Agenda att vårdvalet är en nationell angelägenhet som inte bara angår stockholmarna.
Saken är nämligen den att Filippa Reinfeldt sitter på flera stolar: dels är hon högste ansvarig för vården i Stockholms läns landsting, dels har hon utsetts att leda moderaternas arbete med en ny sjukvårdspolitik.
Moderaterna och övriga allianspartier tänker inte nöja sig med Stockholm och Halland.

Kärnpunkten i kritiken kan sammanfattas så här, citat från Läkartidningen – Bengt Järhult;

Om ett ersättningssystem främjar många, korta, enkla besök – där patienten kanske inte ens hade behövt gå till läkare – så dräneras ett offentligt finansierat system på resurser för svårare sjuka.

Läs även Aftonbladets ledare om Teori kontra Verklighet och vårdvalets konsekvenser.

*

En annan intressant betraktelse finns att hitta i Metro. Där skriver Hillewi Wahl om hetsjakten på ”bidragsfuskare” – med betoning på vab-fusket, som ju sägs vara det största och värsta området.

Inledningen, Citat;

Det år någonting sjukt med den här vab-debatten. Det hetsas mot fuskarna som om de vore någon slags inhemska terrorister. Men jag har hängt upp mig på en sak. Hela satsningen mot fusket beräknas kosta 50 miljoner kronor per år. Och försäkringskassan beräknar att de ska dra in – just det – 50 miljoner per år. Så det kommer inte att bli något plus i statskassan. Bara en hetsjakt på småbarnsmammor. (För enligt en annan undersökning så är det mammorna som tar ut 64 procent av vab-dagarna. Alltså måste väl en majoritet av fuskarna vara mammor. Eller?)

*

Bloggtips; Underklass om ”Utanförskapet”, Feministisk Vänstertjej om Fina flickor och våldtäkter, Tankar i Natten om Islam och terrorism, Svensson om Israel

Andra bloggar om: , , , , , ,