Välfärdsslakten är inledd

schling.jpg

Den moderate partisekreteraren Per Schlingmann öppnar i dag återigen sitt hjärta för oss hågade läsare. Denna gång är det Svenska Dagbladet som upplåter plats för lite tillrättalagd partipropaganda. Som vi har vant oss vid de senaste åren vad beträffande ledande moderater, vill han framstå som en försvarare av välfärden och ger ett mjukt och förstående intryck.

Vi får sorgligt nog inte veta hur det gick i den tävling Schlingmann och moderaterna utlyste där ”årets arbetare” skulle utses. Priset var visst en lunch med Sven-Otto Littorin. Hur gick det egentligen? Blev det någon lunch? Inget svar!

Däremot får vi veta att Schlingmann vill att ”arbetsrätten ska gälla även för äldre”. Man ska helt enkelt få jobba så länge man vill (arbetsrätt i moderat tappning). Och visst bör det vara så. Regeringen har redan ”gjort det lönsammare” att fortsätta jobba för de som är över 67 år, påpekar Schlingmann stolt. Men att premiera de som haft turen att klara sig genom arbetslivet med en god hälsa och intressanta arbetsuppgifter som inte sliter ut varken kropp eller själ – är det rätt?

Den som har haft tur ska premieras – de andra är till för att trampas på! En moderats slogan som kanske inte skulle locka så många väljare – men väl ge en rättvis bild av praktisk moderat politik på snart sagt alla områden.

Schlingmann och moderaterna säger sig nu vilja satsa på välfärden. Efter nästa val ska en ”välfärdskommission” tillsättas. Han nämner givetvis inte med ett ord att Fredrik Reinfeldt redan i sin regeringsförklaring 2006 deklarerade att de snarast skulle tillsätta en ”parlamentarisk och blocköverskridande utredning om socialförsäkringarna”. Ett löfte som även det visade sig vara ”ett luftslott”. Istället har man satsat på att på egen hand slakta välfärden. Man börjar med sjukförsäkringen.

Schlingmann;

–Svenska väljare är inte revolutionärer. Man vill ha trygghet och stabilitet, och veta vilka reformer som kommer att genomföras.

En insikt som inte tycks ha fått någon genomslagskraft i den praktiska politiken och i de förslag som regeringen lagt fram på området.

Som Peter Franke i Värmland Folkblad uttrycker det;

I verkligheten går regeringen fram som en ångvält i sin iver att förvandla Sverige. Någon parlamentarisk utredning har inte tillsatts, i stället har regeringen på egen hand lagt förslag efter förslag som försämrat försäkringarna.
Det ska gå fort och det är inte så noga om det är genomtänkt från början. Nu är det dags igen och den här gången slår regeringen personligt rekord i tokigheter. Det vill inte säga lite. Dessutom är det den största förändringen av systemet sedan 1950-talet som man vill sätta i sjön redan 1 juli i år.

Sjukförsäkringsförslaget får väl betraktas som första steget in i framtidens ”moderata välfärd”. Ett förslag som liknats vid en ”utfasningskedja”, där arbetsgivare kan säga upp sjukskrivna redan efter sex månader. Där allt ansvar läggs på den sjuke, där rehabilitering enbart blir ett tomt ord utan innebörd. Där människor som drabbas av flera långa sjukskrivningsperioder kan komma att ställas helt utanför sjukförsäkringen och där olika diagnoser kan ge olika ersättningar. Kort sagt – ett radikalt systemskifte.

Kritiken mot förslaget är massiv från ett flertal tunga remissinstanser, men även från delar av alliansen.

Så här står det bland annat i ett yttrande från kristdemokraternas lokalavdelning i Ulricehamn:
”Ett stort antal människor kommer att hamna utanför vårt trygghetssystem. Man kan inte vara så blåögd att tro att det är endast ett få antal människor som detta kommer att beröra… Vi kan ej förstå hur detta synsätt är förenligt med kristdemokratisk politik att värna om den lilla människan.”

På SvD:s idag sida finns en tanke som sägs gälla unga människor. Själv skulle jag vilja säga att det gäller de allra flesta;

För att vilja växa upp behöver en människa känna en grundläggande trygghet, säger Gunnel Jacobsson. Hon måste i grunden tro att allt ska bli bra och att det finns en framtid.

Med den vissheten blir Schlingmanns ”trygghet och stabilitet” ord som ekar lika tomma som resten av den moderata retoriken. Tryggheten och framtidstron reserveras i moderaternas Sverige för de friska, rika och produktiva. De ”mänskliga rester” som blir över – göra sig icke besvär.

*

Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se