Den utrotningshotade medmänskligheten

På SvD:s Brännpunkt skriver läraren och författaren Stefan L. Holm om hur samhället, och kanske framförallt Försäkringskassan, i dag behandlar människor som drabbats av förlamande sorg. Han menar att vi borde införa en ”välfärdsgaranti” som ger människor rätt att sörja sina anhöriga på ett humant sätt.

Citat, SvD;

Värdighetsgarantin ska vara en ­garanti för försörjningen under en människas sorgeperiod – på samma sätt som sjukpenningen är en garanti för försörjningen under sjukdom. Den ska således omfatta alla människor med SGI (sjuk­penninggrundande inkomst) – det vill säga i arbetsför ålder – precis som sjukpenningen.

…..

Bevisbördan vad beträffar ”arbetsoförmåga” avbördas på detta sätt den sörjande. Ett civiliserat samhälle erbjuder solidariskt den sörjande att vara ”arbetsoförmögen” under en rimlig period – på grundval av en samhälleligt djupt förankrad respekt för sorg, det vill säga för människors liv och död.

Och visst borde det vara självklart att en människa som drabbas av sorg ska respekteras. Sorg kanske inte är sågon ”sjukdom”, men alla som drabbats av sorg vet att den behöver tid att bearbetas.

Idén är utmärkt och samma sak borde vi kanske också införa när det gäller sjukdom. I dag är det nämligen så att Försäkringskassan helt godtyckligt kan neka någon som drabbats av sjukdom och arbetsoförmåga sjukpenning. Trots läkarintyg misstänkliggörs individer som ”fuskare” och fråntas sin sjukpenning. Humanismen och medmänskligheten är redan satt på undantag av nitiska försäkringsläkare och handläggare.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons nya sjukförsäkringsförslag innebär ytterligare ett dråpslag för alla som drabbas av sjukdom och arbetsoförmåga. Lars Bodén skriver om förslaget och dess konsekvenser i Västerbottens folkblad. Läs även ledarartikeln i Värmlands Folkblad som också tar upp det nya sjukförsäkringsföslaget och dess ödesdigra konsekvenser för hela sjukförsäkringssystemets framtid.

Citat;

Regeringen föreslår på fullt allvar att olika sjukdomar ska ge olika mycket i ersättning. Om du får en ”livshotande sjukdom”, godkänd av regeringen, kan du få 80 procent i sjukpenning.
Dit räknas tumörsjukdomar, sjukdom som kräver transplantation av vitala organ eller en allvarlig neurologisk sjukdom som ALS. Däremot ska den som fått en stroke, är långvarigt deprimerad eller utsliten i rygg och leder få nöja sig med 75 procents ersättning.


Till råga på allt kan den som är sjukskriven i flera långa perioder ramla genom systemet helt och stå utan ersättning över huvud taget.
All börda läggs på den sjuke. Några krav på att arbetsgivaren ska se till att det finns en fungerande företagshälsovård och en vettig rehabilitering ställs inte. Här får i stället arbetsgivaren fritt fram att göra sig av med medarbetare som inte alltid presterar 110 procent.

En ”välfärdsgaranti” för att de som drabbas av sorg ska bli bemötta på ett humant sätt borde vara lika självklart som att de som drabbas av sjukdom möts med respekt. I dagens Sverige är medmänskligheten redan satt på undagtag. Om den moderatstyrda regeringen får fortsätta är den snart helt utrotad – i alla fall från Försäkringskassans regelverk.

Tacka Fredrik Reinfeldt och den borgerliga regeringen för det!

*

P.S. Läs TCO:s intressanta och avslöjande sammanställning av regeringens hårt kritiserade sjukförsäkringsförslag här!

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se