Skattefuskare och dagens usla a-kassa

I går förde Miljöpartiet fram sin idé om en obligatorisk statlig a-kassa, som skulle samordnas med sjukförsäkringen och försörjningsstödet. En helt annan modell än den regeringen vill införa.

Åsikterna om förslaget går givetvis isär. Alla tycks dock vara överens om en sak – problemen med dagens a-kassa är stora och någon form av förändring behövs. Den borgerliga regeringen har med sin ”a-kassereform” skapat den sämsta av världar på området.

Efter den borgerliga regeringens attack mot a-kassan har 400 000 människor lämnat arbetslöshetsförsäkringen (som Thomas Östros påpekar i SvD i dag). Anledningarna är oftast att avgifterna höjts och att man hamnar utanför försäkringen på grund av de ändrade reglerna.

Redan från början var den borgerliga regeringen inne på att göra a-kassan obligatorisk. Nu har man lagt förslaget på is, men problemet är att de försämringar som gjordes direkt när regeringen tillträdde har gjort medlemskapet i a-kassan till en fullständigt onödig utgift för många.

För att få ut någon ersättning måste man, när man drabbas av arbetslöshet, ha jobbat minst 80 timmar i månaden under minst 6 månader det senaste året . Eventuell sjukdom eller vab-ledighet räknas bort. Tidigare låg gränsen på 70 timmar. Det låter som en liten förändring men i praktiken har konsekvenserna gjort att väldigt många insett att de inte uppfyller de krav som numera finns för att få rätt till a-kasseersättning.

För, hur många med deltidsanställning kommer upp i 80 timmar i månaden – varje månad? Hur många som till exempel är halvtidssjukrivna eller har halv eller 3/4 sjukersättning kommer upp i 80 timmar per månad? Hur många med vikariat klarar gränsen? Hur många av dessa jobbar inte i vanliga LO-jobb? Och varför skulle alla dessa tvingas betala en kraftigt höjd avgift till en försäkring de aldrig kan få ut någonting av?

Så här skriver DN i dag;

Idén med en obligatorisk a-kassa har varit rätt hela tiden. Men den är ännu mer rätt i dag när uppemot en halv miljon svenskar på kort tid lämnat a-kassan. Det försäkringsansvar som egentligen åvilar alla som deltar i arbetslivet har förskjutits till andra skyddssystem, som exempelvis socialtjänsten. Det är lika orimligt som att låta människor köra bil utan trafikförsäkring.

Men att som regeringen har planer på – tvinga människor som aldrig kan få del av försäkringen att betala avgiften – är både orättvist och fullständigt orimligt.

Givetvis skulle det bästa vara att alla som på något sätt deltar i arbetslivet hade rätt till a-kassa vid arbetslöshet (oavsett hur många timmar de arbetat), men om det ska bli möjligt krävs en förändring. Man kan inte bara göra den nuvarande konstruktionen obligatorisk.

Det alternativ som Miljöpartiet för fram har fördelar. Det vore enklare och rättvisare för många – om alla inkluderades. Men att plocka bort a-kassan från facken kan istället skapa en allt större obalans på arbetsmarknaden vilket i förlängningen kan äventyra ”den svenska modellen” och fackens styrka.

Vi befinner oss just nu i den sämsta av världar (när det gäller a-kassan), och med denna regering lär inget bli bättre. Deras nya sjukförsäkringsförslag kan skicka ut allt fler utan a-kassa i arbetslöshet. Människor som varit sjukskrivna eller haft sjukersättning på deltid har självklart hoppat av försäkringen. Nu kan de kastas ut från sjukförsäkringen helt utan skydd. Hur många som ”faller mellan stolarna” de närmaste åren återstår att se. Läget ser allt annat än ljust ut.

Så kan det går när man väljer en regering fullständigt befriat från allt socialt samvete.

*

Minst 46 miljarder kronor varje år – så mycket undanhåller skattefuskande svenskar staten i skatteintäkter. Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand vädjar på DN debatt om mer resurser för att klara av arbetet med att avslöja fuskarna. Att regeringen skulle hörsamma bönen känns knappast troligt. Pengarna behövs istället till att sänka skatterna för de rikaste och till att jaga sjukskrivna ”bidragsfuskare”. Dessutom – inte tror väl någon att regeringen skulle vilja avslöja och sätta dit sina egna vänner?

*

Läs Börje Westlunds debattinlägg i AB om Utförsäljningen av statliga företag

*

Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se

Annonser
Lämna en kommentar

15 kommentarer

 1. Fille

   /  februari 26, 2008

  En svidande vidräkning med den nuvarande regeringspolitiken. Med all rätt.

  Håller också med dig, Ilse-Marie, om att miljöpartiets förslag att förstatliga a-kassan på sikt kan leda till en lägre facklig organisationsgrad.

  Av de nordiska länderna har Norge, som förstatligat sin a-kassa, betydligt lägre facklig organisationsgrad jämfört med Sverige, Danmark och Finland (där facken fortfarande ansvarar för a-kassorna). På kontinenten är det Belgien, som har starkast koppling mellan fack och a-kassa, som har den högsta organisationsgraden. Innan man frikopplar a-kassorna från facken bör man ha denna bild klar för sig.

  Vi vet också att det finns ett samband mellan samhällsekonomiskt ansvarstagande fack och organisationsgraden. I länder med lägre organisationsgrad är det fler arbetsdagar som går åt till olika konflikter.

  Det Alliansregeringen gjort är att erodera ett av fundamenten till vår hittills framgångsrika arbetsmarknadsmodell, utan att ha en genomtänkt plan om hur man bör gå tillväga.

  Lite ironiskt är det också att Fredrik Reinfeldt använder samma argument för att INTE införa en obligatorisk som DN:s ledarskribent använder för att göra detta. Som vanligt styrs Fredrik R av de kortsiktiga opinionsvindarna och inser att om han ska tvinga in alla 400 000 som gått ur a-kassan strax före valet så är loppet kört för Alliansen. DN:s argumnet framstår då som lite mer socialt ansvarstagande, nämligen att regeringen tvingat ut nästan en halv miljon människor i en situation där de står utan försäkringsskydd den dag de blir arbetslösa…

 2. Johan F

   /  februari 26, 2008

  Fille: Varför står de utan försäkringsskydd? Det är ju för att de har valt at lämna A-kassan. Det kan ju inte vara regeringens fel….de har ju gett de som arbetar mer i plånboken för att klara av de högre avgifterna.

 3. Johan F: vissa har säkert lämnat a-kassan enbart därför att de inte har råd att vara med längre, p.g.a. kraftigt höjda avgifter.

  Andra har hamnat i den situation jag skriver om i bloggposten – nämligen att de inte uppfyller de hårdare krav som nu finns efter regeringens a-kassereform. Varför ska de betala till en försäkring som inte längre inkluderar dem och lämnar dem utan skydd vid arbetslöshet? Många med deltidsjobb har hamnat i precis den sitsen efter alliansens regelförändringar.

  Så varför tror du att de har ”valt” att stå utan försäkring vid eventuell arbetslöshet?

 4. fundersam

   /  februari 26, 2008

  Men vad hindrar facken att styra upp en egen a-kassa utanför denna ”vidriga” regerings kontroll?

  På så sätt kan man ta hand om de man vill utan statliga direktiv eller ekonomiska styrning. Facken skulle kunna agera efter självkostnadsprincip så att även de som har det tufft kan teckna inkomstförsäkring, vad är problemet?

 5. Intressant, när alliansen inte gjort något åt skattefusket på ett och ett halvt år ”vet” du att det är för att de inte vill avslöja och sätta dit sina vänner…

  Så vad berodde det då på att sossarna inte gjorde något under tolv år…?

 6. Voogi

   /  februari 27, 2008

  Vad har du för belägg för att det enbart eller huvudsakligen är regeringens vänner som skattefuskar?

  Jämställ inte skatteplanerande med fusk.

  Visst finns det säkerligen genuint fusk, men jag är helt övertygad om att det är spritt över hela befolkningen.

  Och jag betvivlar starkt att hela befolkningen skulle vara regeringens vänner. Jag vill t o m påstå att jag vet att så inte är fallet.

 7. Voogi, de allra flesta vanliga löntagare (arbetare) betalar inget annat än kommunalskatt. Inte så lätt att ”fuska” eller ”planera” där inte. Inte heller lär särskilt många akademiker som tjänar en slant över brytpunkten placera eller ”smyga undan” sina pengar till skatteparadis världen över.

  Alltså, de som skatteverket nu jagar är knappast de stora flertalet av ”vanliga löntagare”…… tror i alla fall jag 😉

  Och, är det några som borde vara regeringens ”vänner” är det väl de med stora förmögenheter och lyxvillor som har tjänat en rejäl slant på den här regeringens politik. Precis de som förmodligen har störst möjlighet och vilja att gömma undan skattepengar i utlandet.

 8. Voogi

   /  februari 27, 2008

  Ilse-Marie:

  Det finns en, sannolikt, mycket stor svart sektor i svensk ekonomi där den undanhållna skatten är stor. Ingen kan veta hur stor den är, men jag har hört tiotals miljarder, t o m hundratals.

  I allt väsentligt är det vi ”vanliga” medborgare/arbetare som deltar här. Vi ser inget konstigt i att göra tjänster för varandra utan att blanda in skatter och arbetsgivaravgifter. I hantverkaryrkena är svartjobb utbrett.

  Säkerligen undanhålls ett stort kapital utomlands. Definitionsmässigt är dessa människor ”rika”. Är den undanhållna skatten större än den i den svarta sektorn? Det tror jag inte.

  Det är inte okomplicerat eller billigt att ha en förmögenhet i ett skatteparadis. Låt oss leka med tanken att det handlar om 500 miljarder kr. Förutsatt att man tar vissa ganska normala risker men har en spridd portfölj, så torde en nettoavkastning kring 7% vara fullt acceptabelt. Det skulle generera en kapitalskatt på c:a 10 miljarder. Min gissning vore att det skulle behöva handla om minst några 1.000 miljarder om den undanhållna skatten skall motsvara den som undanhålls i den svarta sektorn. Och det är jag övertygad om att det inte handlar om.

  Därmed inte på något sätt sagt att jag tycker det är OK att hålla pengarna utomlands samtidigt som jag sänker blicken något i skam med tanke på de svartjobb jag själv köpt och sålt.

  De stora relativa vinnarna på den borttagna fastighetsskatten är de, f a äldre, som råkat ha haft föräldrar som valt att bosätta sig på ställen som numera är glödheta men som inte har inkomsterna för att finansiera fastighetsskatten. Den problematiken tycker jag man kunde ha löst på annat sätt än att också ta bort skatten för dem, som har råd att betala skatten och frivilligt valt att köpa lyxhuset.

  Jag tycker alltså att vi skulle ha haft kvar fastighetsskatten, allra helst som den inte gick komma ifrån. Husen står ju där de står.

  Kapitalskatterna är lättare att undvika genom flytt över gränser, både på lagligt och olagligt sätt. Eller genom att investera i skatteria tillgångar. Visst vore det mycket bra för Sverige om vi kunde få hem det här kapitalet. Dels för kapitalskatten, men f a för den nytta pengarna kan göra om/när de investeras i svenskt näringsliv.

 9. H-E.R

   /  februari 27, 2008

  Håller med dig Ilse-Marie, för en vanlig löntagare är skattefusk inte särskilt lätt att utföra.
  På 80-talet råkade jag av misstag undanhålla 4000 riksdaler från beskattning. Det var ett flertal missar, bl a bortglömd inkomstuppgift och egen glömska som ställde till det.
  Skatteverket satte blåslampan i ändan på mig, jag fick ett flertal brev i A4-format där man påtalade allvaret och den tänkbara påföljden.
  Besökte personligen det lokala skattekontoret och bedyrade min oskuld, ursäktade mitt slarv och bönade om nåd.
  Icke. Jag straffades med sköntaxering på ett belopp bra långt utöver det jag stulit från svenska staten.
  En pärs som sedemera fick mig att kallsvettas vid varje deklaration.
  Nej, det stora skattesmitandet begås nog av andra än vanliga löntagare.

 10. Jag fattar inte att sjukdagar och vab-dagar ska räknas bort från den arbetade tiden.

  Både sjukdom och VAB är semesterlönegrundande när man arbetar.
  Varför ska det räknas bort när man räknar arbetad tid för A-kasse-kvalificering?

  Det blir en fruktansvärd ”karens” för en deltidare som bryter benet…

  Kan det vara lagligt?

 11. H-E.R

   /  februari 29, 2008

  Q, det är fullständigt vansinnigt i stora delar alliansens förslag.
  Facken protesterar, men eftersom de börjar bli allt mer uddlösa så lär det väl inte hjälpa.
  Här finns en sammanställning från Metallfacket, frågor och svar, samt hur det drabbar de svagaste:

  http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/docs/A-kassanfragorosvar.pdf/$FILE/A-kassanfragorosvar.pdf

 12. Jag undrar lite över hur länge det dröjer innan det dyker kommersiella alternativ till a-kassan?
  Det vill säga fristående ”inkomstförsäkringar”, utan krav på koppling till a-kassa. En slags fristående ”a-kassa” utan facklig kopplig, med enbart ett ekonomiskt intresse för sina kunder, kanske någon form av medlemsägt AB, där utdelning samt avkastning kommer ägare till nytta.

  En alternativ a-kassa alltså.

  Man skapar ett AB, som säljer ”inkomstförsäkringar”, återförsäkrar i ett större kollektiv internationellt (EU), och placerar kapitalet med säker struktur, en garanterad placering med ränta + avkastning. Kapitalet förvaltas och disribueras per medlemsindivid vid behov. Man skulle kunna kombinera en slags inkomstförsäkring med pensionssparande här…

  Kanske en bra idé….

 13. daniel

   /  april 16, 2008

  Tror precis som ngn tidigare att de stora summorna som undanhålls beskattning inte hittas bland ett fåtal skatteplanerande storfräsare, inte heller hos vanliga löntagare med vita arbetsinkomster. Snarare i branscher som taxi, restauarang och frisör.

  Hur kan det tex komma sig att priset på att klippa sig på bara ngt år kring sekelskiftet rasade från ca 250 till ca 120 kr. Den frisör som jag själv glatt köper tjänster av är en av många som inte ens har en kassa-apparat. Antar att det med ett sådant upplägg öppnar för möjligheter att få diverse bidrag samtidigt som man har en stabil oredovisad arbetsinkomst.

  Daniel

 1. Vad är riskerna? | Claeskrantz.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: