Dubbelmoral och ruttenhet

Ericsson gör över 30 miljarder i vinst – trots detta sparkas 4 000 personer, varav 1 000 i Sverige. Systemet är ruttet skriver Lena Melin. För ovanlighetens skull kan jag bara hålla med! Vinstmaximering till varje pris är i dag den enda lag som gäller.

Det är ruttet!
*

Läser att Tomas Eneroth blir Socialdmokraternas nye talesman i näringspolitiska frågor och Veronica Palm i socialförsäkringsfrågor. Det låter bra. Båda ger intryck av ha hjärtat på rätta stället. Vi får hoppas att detta blir inledningen till att en ny generation tar över socialdemokratin, och förpassar en del gammalt bråte till historien. Såsom hyckleri och maktfullkomlighet.

En sosse som har förbrukat sitt förtroendekapital flera gånger om är annars Göran Persson. Nu med att köpa hushållsnäratjänster. Riktigt illa. Trots att allt det han sysslat med efter sin tid som statsminister varit helt lagligt, börjar det kännas som om han gör allt detta för att på något sätt ”hämnas” på Mona Sahlin och det socialdemokratiska partiet – för att de inte ville ha honom längre.

För visst skadar denna dubbelmoral inte bara honom själv. Den skadar tilltron till politiker i allmänhet och socialdemokratiska politiker i synnerhet. Speciellt hos de som enbart läser nyhetsrubrikerna….

Den största faran med allt detta är att människor blir än mer cyniska och tappar all tilltro till politiken. För, i slutändan slår detta tillbaka mot dem själva. Utan politik kan vi inte förändra någonting. I värsta fall blir även Sverige, likt USA, ett samhälle där större delen av befolkningen ger upp möjligheten till att påverka politiken.

*

Intressanta bloggposter; Alliansfritt Sverige med Mer svammel om Högerns förträfflighet,

Feministisk Vänstertjej om Regeringens motsägelsefulla politik

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Annonser
Tidigare inlägg
Lämna en kommentar

50 kommentarer

 1. H-E.R

   /  februari 2, 2008

  Håller med dig, ruttenheten vet inga gränser ibland. Vinstmaximering utan tanke på mänskliga följder.
  Och visst uppför sig Persson som den buffel han ofta utpekats vara, svårt att tro att det egentligen existerat någon sann socialdemokrati i hans medvetande.
  Politikerföraktet ökar helt klart, och ansvaret för Mona Sahlin att bevisa att något bättre faktiskt finns.
  Hoppas bara hon vågar ta steget.

 2. St Just

   /  februari 2, 2008

  Perssons agerande, Östros försvar för Persson bekräftar bara att många i socialdemokratins ledning gärna identifierar sig med borgerligheten. Människans vara bestämmer handlingarna och mången (s)-ledare har redan tagit steget över till de borgerliga.

  Sveken applåderas av de borgerliga och används som giftpilar mot arbetarrörelsen – Se där, era representanter är lika giriga som våra!

  Arbetarrörelsen behöver istället ledare som är lika trogna sin klass som borgerlighetens toppar.

 3. Voogi

   /  februari 2, 2008

  Jag är ingen hängiven socialdemokrat och har under senare år tyckt allt mer illa om Mäster Göran. Det är, kanske tyvärr, mycket lätt att glömma det goda han trots allt gjort för Sverige, f a på det ekonomiska planet under 90-talet.

  Han beter sig ungefär som förväntat och jag tror inte det lägger någon nämnvärd skugga över socialdemokraterna inför framtiden.

  Människor är människor och har sina för- och nackdelar. Innerst inne och när det verkligen gäller, så är vi egoistiska och ganska giriga. Oavsett vilken politisk tro vi råkar ha.

  Annars hade vi haft en formidabelt hög nivå på den frivilliga välgörenheten, såväl i pengar som i gärningar. Det har vi inte.

 4. Voogi

   /  februari 2, 2008

  Visst kan det tyckas vara absurt att ta till tuffa besparingsåtgärder när man gör en 30-miljardersvinst. Framtidsutsikterna är inte dramatiskt negativa.

  Besparingarna är en eftergift åt finansmarknadens kortsynhet. Hade Ericsson varit privatägt utanför börsen (ej av riskkapitalbolag) så hade man haft en mycket större arbetsro och kunnat ha ett längre perspektiv.

  St Just komemr säkert att hävda att Ericssons gyllene framtid ligger i att bli nationaliserat i ett rent socialistisk land, men det är ett utopiskt tänkande och kan därför inte diskuteras som ett tänkbart alternativ.

  Jag väntar fortfarande på svar från St Just på min fråga om vilket land jag kan studera för att få en uppfattning om hur den rena socialismen fungerar i verkligheten.

 5. fundersam

   /  februari 2, 2008

  När det gäller Ericsson är det vad jag alltid har sagt:

  Stora företag tenderar att styras efter förvaltningsprincipen där distansierade herrar förvaltar ett företag enligt de principer som ägarna (fonder) ställer upp. Att växa och ta marknadsandelar är svårt och bedöms som riskfyllt. Förvaltningen uppstår när sk ”asset managers” styr över verksamhet de inte själva byggt upp. Dessa personer sitter i fonder och skall ge ägardirektiv till företag de tidigare inte haft kontakt med. De pengar som ger detta inflytande är oftast pensionskapital.

  Det vi beöver är entrpenörsdrivna företag där en stark ledare har en vision och bygger mycket värde och anställer många människor.

  Vi har i sverige förlitat oss på stora företag i ett fåtal basindustrier. När dessa företag faller in i ”förvaltningsfällan” händer inte särskilt mycket och om inga nya företag växer upp underifrån kommer det med tiden bli problem. Sverige Har förhållandevis få företag av mellanstorlek (ca 1000 anställda)

  Den trygghet många har upplevt med våra stora företag sveps undan så fort de börjar ”förvaltas” i stället för ”drivas”. Om det inte blir några nya företag med exportinkomster kommer det inte bli särskilt mycket att dela på även om vänstern styr.

  Min mening är att vi behöver skapa möjligheter att entrepenörer att bygga på sin idé eller verksamhet. Detta är generella mål och kan låta vagt men fundera på vad som skulle motivera er som medarbetare så förstår ni vart jag vill komma. entrepenörsskap handlar om att sätta samman en grupp människor som är motiverade att göra ett bra jobb. Henry ford var t.ex känd för att betala väldigt bra och kunde behålla sina medarbetare längre så att de kunskaper de lärde sig tillförde värde i produktionen.

  Vill ni inte jobba för någon annan så fundera på hur folk kan slå sig ihop och bygga värde tillsammans. Det är inte ägarformen som är det intressanta utan hur bra produkt man lyckas bygga. En ägarform kan tillochmed vara en del av en produkt; kooperativt odlkad ekologisk potatis eller liknande.

  Där är när människor börjar tänka och agera i nya banor som saker börjar hända.

 6. Tänk efter. Vad är det ni kritiserar? Göran Persson och hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen, partistyrelse, partidistrikt och arbetarekommuner var motståndare till skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Innebär det logiskt och moraliskt, att inga socialdemokrater får yrka avdrag för sådana tjänster?

  Argumenterade inte socialdemokratin mot den nya fastighetsskatten? Det torde väl också, rent logiskt, innebära att socialdemokrater i Stockholm inte tillgodogör sig skattevinsten, utan att de på något sätt ser till att pengarna inte hamnar på deras bankkonton.

  Det är inte moraliskt förkastligt att köpa hushållstjänster. (Trots att en del argument kunde tolkas så.) Då kan det inte vara moraliskt förkastligt för den enskilde att acceptera de skatteregler som existerar.

 7. St Just

   /  februari 2, 2008

  Ericssons problem baserar sig på att det tvingas följa marknadsekonomins hårda lagar. På samma sätt måste NCC, Scania eller SSAB göra detsamma. Inga entrepenörer eller fantasifulla visionärer kan förändra dessa lagar; att producera till lägsta möjliga kostnad och sälja så dyrt som möjligt för maximal profit. Idag räcker ju inte ens enorma vinster utan det krävs gigantiska – annars tappar den otrogna ”marknaden” tilltron.
  Det behövs onekligen telefoner och mobilnät, bostäder och broar, lastbilar och tunnplåt – behoven är oändliga – men marknadsekonomi handlar främst om höga utdelningar till aktieägarna och inte om mänskliga behov.

 8. fundersam

   /  februari 2, 2008

  ”Inga entrepenörer eller fantasifulla visionärer kan förändra dessa lagar”

  Det låter som att de skulle vara huggna i sten.

  Entrepenörskap handlar om att göra det ingen tänkt på att göra förut. Om entrepenören behåller aktierna är det h*n som bestämmer syftet med verksamheten.

  ”Det behövs onekligen telefoner och mobilnät, bostäder och broar, lastbilar och tunnplåt – behoven är oändliga – men marknadsekonomi handlar främst om höga utdelningar till aktieägarna och inte om mänskliga behov.

  Det går att göra saker annorlunda, inget är hugget i sten. Kamprad är en tydligt (och tjatigt) exempel på vad som händer när man vågar tänka nytt. Att sälja platta möbelpaket är genialiskt, varför tänkte inte jag på det säger många när de står i plocklagret 🙂

  Om man tänker statisk som att spelreglerna för systemet är givna hade inte särskilt mycket hänt. Jag har själv jobbat för en entrepenör som byggt upp en företagsgrupp med garaget som startpunkt, från noll till 114 anställda på lite drygt tre år!

  Tyvärr finns det för få som vågar satsa, dessa människor ökar antalet anställda snabbare än storföretagen, därför borde de vara föredömen.

 9. Nils

   /  februari 2, 2008

  ”Den största faran med allt detta är att människor blir än mer cyniska och tappar all tilltro till politiken. För, i slutändan slår detta tillbaka mot dem själva. Utan politik kan vi inte förändra någonting. I värsta fall blir även Sverige, likt USA, ett samhälle där större delen av befolkningen ger upp möjligheten till att påverka politiken.”

  Varför måste politiken vara pappa och mamma? Vore det så fel om människor klarade sig utan politiken i större utsträckning? Att färre röstar i de nationella valen i USA behöver inte betyda att folk per automatik är missnöjda, det är i stor utsträckning också orsakat av att folk är nöjda med sin situation och inte tycker att valets utgång spelar så stor roll för deras liv. Har man mer makt över sitt eget liv, och politiken mindre över detsamma, så är det bara naturligt att incitament för att rösta minskar. Naturligtvis spelar även andra saker in, som att USA:s federala system de facto är ett tvåpartisystem där röster på andra alternativ för det mesta är rätt bortkastade, men att förenkla det hela till att folk skulle känna sig maktlösa visar bara på rätt enfärgade glasögon. Visst finns det amerikaner som känner sig maktlösa, men det finns också amerikaner som redan har makten/friheten att förändra sina egna liv utan att behöva hjälp av ”politikerna” för att göra det. Det finns därutöver många fler förklaringar (t.ex. det ovan nämnda valsystemet) som spretar i många andra riktningar. Varför prata som om bara en eller ett fåtal utav dem fanns?

 10. St Just

   /  februari 2, 2008

  Och IKEA kommer förmodligen även det att falla, ”outsourcas”, köpas upp … precis som fundersams mindre garage. Det är marknadens lag; äta eller att ätas! Kvar blir i bästa fall marknadens oligopol. Hur många möbeltillverkare, hur många småbutiker knäcktes av Kamprads hyllade monopolisering av branschen?

  Entrepenören är inte någon märkvärdig person – de flesta i Sverige som använder titeln är lycksökare som fått starta-eget-bidrag eller pratkvarnar med eller utan verkstad.

  Varje dag gör människor saker på ett annorlunda sätt, kommer på förbättringar eller nya sätt att arbeta – de tänker dock inte i första hand på att tjäna stålar på detta utan förbättrar bara för sig själv och andra.

  Fräsaren Eriksson överräckte för länge sedan en fixtur till mig för snabbare borrning som han tillverkat för att spara tid. Jag fick dessutom följande uppmaning: Visa den inte för chefen då ryker ackordet!

  Sådan är … marknadsekonomin

 11. St Just

   /  februari 2, 2008

  Om Nils reser omkring i USA kanske han förstå att orsaken till det låga röstetalet inte beror på en sån idealistisk tolkning som ”att folk är nöjda med sin situation och inte tycker att valets utgång spelar så stor roll för deras liv!”

  Eller det går ju bra att läsa amerikansk press; förslagsvis respektabla New York Times eller The Nation:

  http://nytimes.com/ och http://www.thenation.com/

 12. fundersam

   /  februari 2, 2008

  En gång när jag skulle köpa en bokhylla gick jag till min lokala handlare. Till försäljning hade de en hylla som var dyr och som sviktade när jag prövade hyllplanen. Säljaren sa att jag kunde ha tomma pärmar i den!!

  Jag gick till Ikea och fick en bättre produkt till ett lägre pris. Du kanske ser detta som svagheten med kapitalismen, det är i själva verket styrkan. De säljare som utan framgång försökte kränga en undermålig bokhylla utan framgång får pröva lyckan med en bättre produkt.

  ”Fräsaren Eriksson överräckte för länge sedan en fixtur till mig för snabbare borrning som han tillverkat för att spara tid. Jag fick dessutom följande uppmaning: Visa den inte för chefen då ryker ackordet! ”

  Två frågor:

  Varför tillverkade inte fräsaren dessa fixturer och sålde till de som borrar? (någon annan kanske hade en undermålig produkt till försäljning)

  Om fräsaren inte ville starta tillverkningen, varför förhandlade han inte till sig en löneökning med motivering av högre effektivitet?

  Att inte visa den för chefen förstår jag inte, det hade kunna medföra expansion och nyanställningar om metoden lett till högre effektivitet.

  Å ena sidan säger du mer eller mindre att reglerna är huggna i sten å andra sidan säger du (helt korrekt) att många människor runt omkring oss dagligen hittar nya metoder att förbättra saker och ting. Adam Smith gjorde exakt samma iaktagelser som du; människor hittar nya metoder att göra något bättre än innan, det är ofta människor i verksamheten (som fräsaren) vilka hittar dessa metoder.

 13. St Just

   /  februari 2, 2008

  fundersam vilket larv – en gång köpte jag en soffa på IKEA – den var usel och havererade snabbt under mina barns fötter. Inte svikade IKEA inför mitt klagomål. Sådan är monopolismen.

  Fräsare Erikksson levde efter andra och mer mänskliga maximer än att tjäna pengar och starta eget. Jag förstår att det är svårt att begripa, lika svårt som att förklara varför en arbetare kniper om vissa saker för att inte få ett sabbat ackord.

  De flesta människor är inte exempel ur en nyliberal abc-bok.

 14. fundersam

   /  februari 2, 2008

  IKEA är väl inte direkt kända för att tillverka bra soffor så det förvånar mig inte. Det som förvånar mig är din attityd 😦

  Om ett företag är bättre än IKEA på att producera soffor så kan man ju gå dit istället, det gjorde jag.

  ”Fräsare Erikksson levde efter andra och mer mänskliga maximer än att tjäna pengar och starta eget.”

  Så fräsaren hade inget intresse av att tjäna pengar?

  Du säger ju själv:

  ”en arbetare kniper om vissa saker för att inte få ett sabbat ackord. ”

  Din åsikt ger än skrämmande bild om framtidens sverige:

  ”Fräsare Erikksson levde efter andra och mer mänskliga maximer än att tjäna pengar och starta eget

  När den sista entrepenören tröttnat och när det sista jobbet flyttat till länder där folk jobbar för pengar kommer du inse att välfärd inte går att trolla fram. Vänstern lär dock fortsätta tro att alla andra skall göra något för att det skall hända något. Den dagen alla tycker och agerar(?) som St Just kommer inga nya jobb att skapas, inga nya företag och inga nya exportintäkter.

  Det är tur att dina åsikter inte väger tyngre än någon annans 🙂

 15. St Just

   /  februari 2, 2008

  Entrepenörer brukar tröttna när starta-eget-bidraget är slut. Fräsare Erikssons ättlingar däremot fortsätter att arbeta – de bygger ju Sverige och andra länder – Salt of the earth!

  Utan dem blir inget gjort, utan dem ingen välfärd – utan självgoda entrepenörer och nyliberala abc-böcker däremot – vore världen något behagligare att vistas i.

 16. fundersam

   /  februari 2, 2008

  Jag har aldrig sagt att vi skall ha starta eget bidrag det får gärna försvinna.

  Det är sant att arbetare är väsentlig del för att skapa välfärd. Det du glömmer är att arbetskraft är en resurs som kan användas effektivt såväl som ineffektivt. I komplicerade tillverkningsprocesser har fräsare eriksson all anledning att specialisera sig så att han kan hitta på bättre metoder. Vem som skall ge honom materialet och vem han skall ge den färdiga komponenten till är entrepenörens roll. Vi är alla del av något större och alla har något att tillföra.

  Du gör dig löjlig över entrepenörer, vilken typ av människor startade Volvo, SKF, ASEA, IKEA och vem anställde fräsare Eriksson?

 17. McCoy

   /  februari 2, 2008

  Lotta Gröning: Mona Sahlin har gått ut hårt på alla områden och lovar framför allt att återinföra rättvisan. Som om rättvisan fanns före valet.

  Bra, Lotta! Det fanns inte mer rättvisa före valet 2006 än det finns idag. Så vad är det Sahlin skall återinföra?

  Det ser ut som om Socialdemokraterna som vanligt kommer att backa med röven före in i framtiden.

 18. St Just

   /  februari 2, 2008

  fundersams inställning till arbetare är belysande ”en resurs som kan användas effektivt såväl som ineffektivt” – vem som ska bestämma är även givet i fundersams värld. Och jag kan garantera så skicklig som fräsare Eriksson var kan fundersam drömma om att bli i resten av sitt liv.

  Trevligt är dock att fundersam vill ta bort alla bidrag till företagare och entrepenörer och låta dem klara sig på egen hand. Det blir skoj att se:)

  Hursomhelst – entrepenörer är löjliga!

 19. fundersam

   /  februari 2, 2008

  ”Och jag kan garantera så skicklig som fräsare Eriksson var kan fundersam drömma om att bli i resten av sitt liv.

  Fräsare har jag aldrig satsat på att bli så det stämmer säkert.

  ”Trevligt är dock att fundersam vill ta bort alla bidrag till företagare och entrepenörer och låta dem klara sig på egen hand. Det blir skoj att se:)

  det finns en stor risk att många skulle förlora jobbet, så skrattet hoppas jag att du sväljer, om du gör anspråk på att ha empati.


  Hursomhelst – entrepenörer är löjliga!

  Säg det till:

  Assar Gabrielsson (Volvo)
  Sven Wingquist (SKF)
  Göran Fredrik Göransson (Sandvik)
  Ludvig Fredholm (ASEA)
  L.M. Ericsson (Ericsson)
  mfl mfl

  Då du inser varför dessa människor bör få ditt beröm är en segerns dag för mänskligt förnuft!

 20. JC

   /  februari 2, 2008

  Det behövs nog BÅDE arbetare och entrepenörer för att få Sverige att gå runt! Förstår inte varför det ena utesluter det andra?!

  Och vad det gäller politiker; det är illa när dom om har blivit valda att representera sina väljare inte har förstånd att hålla sig ifrån allt som heter dubbelmoral. Att bestämma vilka regler och lagar som ska gälla och sedan inte följa bestämmelserna själv – det ger inget gott intryck precis. Att detta föder politikerförakt är väl rätt givet!

 21. St Just

   /  februari 2, 2008

  Fundersam fick gå tillbaks 100 år i tiden för att hitta några entrepenörer av klass – under industrialismens tidiga period.

  Dessa herrar (notera kön) har fått beröm och statyer och stiftelser så man kan kräkas åt det – de som arbetade ihop miljarderna fick usla löner, sparkades, svartlistades, tvingades emigrera i tiotusental och fick knappt ett tack.

  Och dagens pseudoentrepenörer – är löjliga.

  Då det gällde Eriksson syftade jag inte bara på hans yrke – skickligheten gällde Eriksson som person – därav jämförelsen med fundersam.

 22. fundersam

   /  februari 2, 2008

  ”Fundersam fick gå tillbaks 100 år i tiden för att hitta några entrepenörer av klass – under industrialismens tidiga period.

  Det är ju det som är problemet, vart är dagens entrepenörer? St Just är en del av problemet; ”entrepenörer är löjliga” vem vill då bli entrepenör?

  Du lyfter fram det mest negativa du kan hitta på, faktum kvarstår: Dessa företags exportinkomster betalade den gemensamma välfärden. Vad skall framtidens välfärd byggas på om ST Just får bestämma?

  Alla är vi duktiga på något St Just. Dina kukmätartävlingar är bara löjliga.

 23. St Just

   /  februari 2, 2008

  rättelse; Volvos, SKF:s, ASEAs, Ericssons och Sandviks arbetares arbete skapade exportinkomsterna och byggde välfärden och jag är inte orsak till bristen på entrepenörer.

  Fundersams typ av tävlingar avstår jag ifrån.

  Trevlig lördag 🙂

 24. fundersam

   /  februari 2, 2008

  Hur vet Fräsarn Ersiksson vad han skall borra och fräsa? Vem hittar kunder för dessa varor och ännu intressantare vem anställde herr Eriksson?

  ”Hursomhelst – entrepenörer är löjliga!”

  St Justs visdomsord(???) får ikväll tala för vänsterns insikter 🙂

 25. Har en nära vän som för inte så länge sedan arbetade på Eriksson en period. Han är
  civilekonom och hans omdöme om Eriksson var inte nådigt. Ingen ordning, personalen kunde inte ens sina dataprogram, sådana som de använde för sina arbetsuppgifter. Det var en oändlig räcka möten som inte resulterade i någonting, den ena handen visste inte vad den andra gjorde, ingen samordning mellan avdelningarna alls. Han förundrades storligen över att det där företaget överhuvudtaget kunde åstadkomma någonting. En kolloss på lerfötter var hans omdöme och att eländet var ledningens fel.

 26. Mikael

   /  februari 3, 2008

  Det klart att Eriksson måste få anpassa sin produktion efter vad de behöver. Att slösa bort pengar bara för att man går med vinst för tillfället är ingen strategi för långsiktig framgång.

 27. Viveka

   /  februari 3, 2008

  Aktiehöjande PR-trick
  Ungefär en timma efter Ericsson presentat sitt bokslut, så började de första påstående rubrikerna dyka upp i olika media om att Ericsson ska avskeda personal. Fast det ej står så direkt i rapporten, utan de ska dra ned på kostnaderna inom vissa verksamheter.

  Men sådana vaga beslut gillar ej aktiehandlarna, speciellt som många vill se Ericssons aktie börjar öka i värde.
  Det som i alltid fungerar som ett aktiehöjande värde på börsen det är att företag sägs ska avskeda personal, ju fler som avskedas, desto mer kommer aktien öka i värde.

  Tyvärr så drivs börsens aktiehandlande aktörer mycket av detta kortsiktiga vinningsätt för ögonen och drar sig inte ett dugg för att utnyttja alla media för att få det som de vill, även om de tullar på förmedlningen av verkliga fakta

 28. St Just

   /  februari 3, 2008

  Nog är det märkligt – Ericsson tillverkar mobiler, nät mm som det finns behov av. När vinsten inte blir gigantisk utan enbart enorm, ska anställda sparkas trots att de gör ett mycket lönsamt arbete.

  I logikens namn borde den ansvariga ledningen och de dominerande ägargrupperna som tillsatt denna ledning, fockas.
  De har ju uppenbarligen inte lyckts leda och fördela arbetet och företagets utveckling. För deras misstag kickas andra, själva belönas de rikligt.

  Men logik finns inte inbyggd i marknadsekonomin, mest bara planlös anarki.

 29. fundersam

   /  februari 3, 2008

  St Just:

  Logik ser olika ut för olika människor. Den anarkin du talar om är att folk inte agerar efter socialismens spelregler.

 30. H-E.R

   /  februari 3, 2008

  Apropå Ericsson.
  Simpel kommentar från en som inte begriper sig på storfinansen:
  Aktieägarna kräver avkastning.
  Arbetarna hoppas få behålla jobbet.
  Att kräva och att hoppas kan i och för sig vara två mänskliga företeelser som om man har lite fantasi liknar varandra.
  Makten att bestämma vem som slutligen vinner, vem äger den?

 31. St Just

   /  februari 3, 2008

  H-E.R för det mesta vinner storfinansen då det är deras ekonomiska system som härskar. Sålunda går förväntad vinst före varje annat behov. Själva begreppet ”vinstvarning” är i sig en målande och samtidigt en helt surrealistisk beskrivning av ett sjukt system.

 32. H-E.R

   /  februari 3, 2008

  St Just.
  Ja visst måste det vara sjukt, och likaså ruttet precis som Ilse-Marie skriver i bloggen.
  Arbetare blir enbart värdelösa verktyg i sambandet, ett evigt ekorrhjul där denna önskan om att få behålla jobbet inte ens tas med i beräkningen.
  Och fackföreningarnas makt ska begänsas ytterligare tycker alliansen, som dessutom värnar ”valfrihet”. Vilken j*vla valfrihet? Och för vem?
  Ruttet är egentligen ett lindigt ord.

 33. Jan Wester

   /  februari 3, 2008

  Östros försvarade Göran Persson i lördagsintervjun med hull och hår. För mig som medborgare förstår jag inte hur en ledande politiker som uttalat orden: ”jag som skattebetalare vill inte betala Fredrik Reinfeldts städning” själv tycker att meningen: ”jag som skattebetalare vill inte betala Fredrik Reinfeldts städning men gärna Göran Perssons” är mera vettig, För det är ju faktiskt andemeningen i det Göran Persson gjort. Att en ledande politiker försvarar ett sådant beteende är vidrigt och bedrövligt. För mig är det fullständigt oacceptabelt. Det här visar hur det går när man sätter lönerna i riksdagen till en nivå långt ovanför medellönen i landet. Detta lockar enbart lycksökare, egoister och girigbukar till att bli folkets företrädare.
  Sänk lönerna kraftigt i riksdagen så vi kan kasta ut dessa rötägg från riksdagen. Och uteslut Göran Persson ur socialdemokratiska partiet!

 34. Patrick

   /  februari 3, 2008

  Då kanske socialdemokraterna borde sluta vurma för storfinansen som de stött med lagstiftning och infrastrukturprojekt bara för att de får något saligt i ögonen så fort de hör storskalighet och centralisering (ex. Stålverk 80).

  Alla borde inse vid det här laget att Ericsson är ett dåligt bolag. De tjänar nästan som varnade exempel, så de är inte representativa för mer än det sämsta av kvartalsmentaliteten. De gör de anställda och andra bolag en tjänst när de avskedar de 4 000.

  De flesta sugs snabbt upp av konkurrenter som gärna får en insyn i Ericsson i dessa ändå fortfarande relativt goda tider.

  Ericsson är 2-5 år framåt i sina beslut precis som Riksbanken.

 35. St Just

   /  februari 3, 2008

  Att kicka 4000 som gör ett bra jobb är möjligen en tjänst till den storfinans som Patrick anser att man inte ska stödja. Ericsson som bolag är förmodligen inte sämre än övriga telekombolag vars ledningar hela tiden baserar verksamheten på kvartalsrapporterna – sådan är marknadsekonomin.

  Stålverk 80 hade för övrigt varit utmärkt idag med fulltecknade order åratal framåt till Kina – precis som SSAB och LKAB.

 36. fundersam

   /  februari 3, 2008

  Det finns demokratiskt stiftade lagar för hur verksamheter bedrivs men marknadsekonomin har inga regler för hur du skall driva DITT företag. Sant är att aktieägare är de som ställer krav. Om du startar ett företag och behåller aktierna själv så är det ingen annan som talar om för dig hur du skall driva ditt företag.

 37. St Just

   /  februari 3, 2008

  Det finns naturligtvis ingen marknadsekonomisk lagbok som Ericsson måste följa men marknadsekonomins ekonomiska lagar tvingar Ericssons till uppsägningar, nedläggningar, förstörelse av kunnande och infrastruktur för att vinsten varje kvartal ska ligga på gigantisk och inte enorm.

  För övrigt är det belysande att de festa företag sköts utan någon större insyn eller samhällelig kontroll – juridska personer till skillnad mot oss övriga, ansvarar ju bara för sina oftast osynliga ägare och dessa brukar främst intressera sig för utdelningen och inte driften.

  På så sätt blir ansvaret för allt från miljöbrott till ekonomiska oegentligheter nästan osynliga – vi vet ju alla att Skandiakisarna fifflat undan stålar så det skriker om det – men lita på att de kommer att frias.

 38. fundersam

   /  februari 3, 2008

  Analytiker och ägarrepresentanter jämför resultatet med dels egna prognoser och dels med Svanbergs utfästelser. Den summan de jämförde med är ett resultat på 36 mrd för fjärde kvartalet 2006 (minskning med 16,7%).

  I enlighet med min inledande kommentar så är Ericsson satt under förvaltning av människor som har väldigt lite gemensamt med LM Ericsson. Jag har aldrig köpt aktier i ett företag som drivs så fantasilöst och korta perspektiv. De företag jag investerar i för egen räkning är företag där det finns en entrepenör som driver företaget framåt och som kan motivera och hålla kvar kompetenta medarbetare. Jag har själv jobbat för olika typer av ledningsfilosofier och har sett vad som fungerar. Folk vill gå till jobbet och känna att de gör något för omvärlden, familjen och även sig själva för den delen. Jag tror att få människor skulle välja bort en inspirerande arbetsplats för en som inte är det, att skapa denna miljö är entrepenörens viktigaste ansvar mot omvärlden och kommer resultera i fördelar som straffar ut dåligt skötta företag. Det är sant att dåligt ledarskap skapar en dålig miljö där de anställda tappar sugen och jobbar under sin förmåga vilket resulterar i förluster och uppsägningar. Dessa förluster skapar ibland men inte alltid grund för att cheferna sägs upp. I stora företag kan man inte ändra riktningen under ett kvartal och om företaget anställer och säger upp om vartannat kommer folk inte kunna lita på sina anställningar och gå till en konkurrent som har ett mer långsiktigt perspektiv.

  Entrepenörer behövs och de är inte löjliga!

 39. aliceboivie

   /  februari 3, 2008

  Shyst blogg, du skriver bra och om viktiga saker. 🙂

 40. St Just

   /  februari 3, 2008

  gääsp – finns det något tråkigare än att höra om folks aktieförvaltning, ledningsfilosofier, kompetenser och entrepenörsskap?

  Ericsson är inte något unikt företag som funkar sämre än de flesta andra större och ledande företagen inom marknadsekonomin. Dess ledning skiljer sig knappast från Volvos, Scanias, IKEA:s eller ICA:s. Det blir inte heller bättre med små företag eller med några inspirerande ledningsfilosofer – även de tvingas arbeta efter vinstmaximering och inte efter behov.

  Inga entrepenörer på via hästar kommer att rädda folk undan marknadens stenhårda krav – tron på det, är löjlig.

 41. Voogi

   /  februari 3, 2008

  St Just:

  Var snäll och peka ut det land där ditt socialistiska system fungerat bäst, så skall jag göra en studie för att försöka förstå konceptet bättre.

 42. Olof

   /  februari 4, 2008

  Ericsson gör 30 miljarder i vinst-trots detta sparkas 4000 personer.

  Vad kan man säga om det? Ingenting. Vet bloggaren något om Ericssons omsättning och försäljning? Utan kunskap om detta kan man inte säga något om det befogade i att minska personalstyrkan. Vet bloggaren något om prognoserna för telefonisystem 2008? Utan några som helst begrepp om detta kan man inte värdera Ericssons personalminskning. Så, bloggare med rött hjärta:

  Hur många anställda finns i Ericsson?

  Omsättning och försäljning för Ericsson?

  Prognoser för 2008?

  Ställ sedan detta i relation till minskningen av personalstyrka.

  Förresten, du säger de ska sparka 4000. Ska de verkligen det? Är en minskning av personalstyrkan alltid detsamma som att sparka folk? Du har inte hört talas om andra sätt att minska personalstyrkan?

 43. St Just

   /  februari 4, 2008

  Den dagen Olof blir av med sitt arbete trots att han arbetat väl och vinsten dessutom är gigantisk – inser han kanske realiteten av att vara sparkad, kickad, fått foten … innan dess kan han som han påpekar, inte säga någonting om att Ericsson gör sig av med 4000.

  Voogi pratar om socialismen (som jag aldrig sett till) när det blir besvärligt att försvara marknadsekonomins planlöshet och oförnuft.

  Det är inte lätt att vara nyliberal.

 44. fundersam

   /  februari 4, 2008

  St Just säger sig inte ha sett socialism på riktigt men de vet att den finns, lite som kristnas relation till gud.

  Många har försökt att skapa ett socialistiskt samhälle, resultatet är inte socialistiskt anser St Just, kanske för att de som tog makten var onda. De som kommer få makten i St Justs samhälle kommer delegera den vidare till arbetarna i sann socialistisk manér. Korruption finns inte heller i den värld St Just målar upp och alla har mat på bordet och ett jobb att gå till.

  Säkert 😉

 45. Voogi

   /  februari 4, 2008

  St Just:

  Förstår jag parentesen i ditt svar rätt när jag tar det som att det inte finns något land där socialismen fungerat tillräckligt bra för att man skall kunna studera det och dra lärdom?

 46. St Just

   /  februari 4, 2008

  fundersam gör som Voogi och larvar sig med sedvanliga små utfall mot arbetarrörelsen och dess visioner om en rättvisare värld. Det är klassisk nyliberal taktik, ett av många försök att prata bort den planlösa marknadsekonomins fadäser.

  Så genomskinligt!

 47. fundersam

   /  februari 4, 2008

  ”den planlösa marknadsekonomins fadäser.”

  Marknadsekonomin är definition av frånvarande överordning och planering. De fadäser du skriver om är misstag som även kan ske i planekonomier, vilket var min poäng. Du kan ju fortsätta att drömma men planekonomier dras ofta med värre problem än marknadsekonomier, det har historien visat.

  Kapitalism är det minst dåliga av det som visats vara genomförbart.

 48. St Just

   /  februari 4, 2008

  ”Kapitalism är det minst dåliga” anser fundersam – men jag nöjer mig inte med det minst dåliga som bygger på plundring av folk och länder, ibland leder till uppkomsten av fascistiska och nazistiska regimer och ofta till krig.

 49. Voogi

   /  februari 4, 2008

  St Just:

  Vilket larvigt utfall mot arbetarrörelsen har jag gjort?

  Innebär din kommentar nr 46 att du vill hävda att jag skulle bekänna mig till den nyliberala tron? Om ja, på vilken grund?

  Tyvärr tar det lång tid för mina komméntarer att modereras, men jag väntar fortfarande på svar på min kommentar nr 45, som skrevs innan din nr 46.

 50. Constantine

   /  februari 4, 2008

  Hur mycket har Du själv satsat i Ericsson? Aktieägarna har satsat hundratals miljarder i Ericsson och Ni förväntar Er att man inte ska få någonting för det? Är inget välgörenhetsarbete, isåfall kan Ni själva avstå från er lön om Ni nu har något arbete vill säga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: