Människan, miljön och demokratin

Göran Rosenberg skriver en, som vanligt, mycket intressant och tänkvärd artikel i DN om Jordens ranson. Han menar där, enkelt uttryckt, att vi måste fundera över om det är socialt acceptabelt att låta de rika kunna köpa sig rätten att förstöra vår planet. Vår globala självbevarelsedrift och solidaritet står i centrum för frågeställningen. Är det rätt att de som kan betala ska kunna förbruka, eller måste vi ransonera våra begränsade resurser på ett globalt och solidariskt vis.

fattig1.jpg

Givetvis borde vi göra det. Frågan är om vi längre har den möjligheten. Ekonomiska dogmer och vinstintressen står i dag över såväl demokratin som människan och miljön. Vi har själva skapat det samhället. Vi kan givetvis hitta en väg ut, men jag är inte optimist.

Istället befarar jag att denna gamla Creeindiansk profetia har rätt;

Only after the last tree
has been cut down,
only after the last river
has been poisoned,
only after the last fish
has been caught,
only then will you find that
money can not be eaten.

*

Mikael Nybergs artikel I Aftonbladet visar hur man med hjälp av siffror, antaganden och statistiska manövrar kan trolla bort runt 600 miljoner fattiga människor i Indien och Kina.
Det finns fortfarande de som tror att siffror och statistik alltid är opolitiskt sanna och korrekta. Verkligheten visar på något helt annat…..

*

Ännu en gång påminner jag om den intressanta artikeln i Ordfront av Dan Josefsson – Korståget mot välfärden.
Ett litet utdrag därifrån beskriver varför demokrati och nyliberalism egentligen inte kan samexistera – i alla fall inte inför öppna ridåer. Demokratin blir underordnad ekonomin. När människan och dess livsmiljö står i vägen för marknaden måste människan och miljön, enligt detta synsätt, anpassa sig och foga sig efter den ”fria marknadens” verkningar och krav.

Nu lever vi i en globaliserad värld där alla måste följa spelreglerna. De som hellre ser till människans livsvillkor ifrågasätts och anklagas för att vara bakåtsträvare.

Detta urklipp handlar om hur nyliberalismens ideér tog över Sverige med hjälp av Riksbanken under 80-talet;

För att förstå vad som i hemlighet sker i Riksbanken mellan 1982 och 1985 måste man förstå att nyliberalismen aldrig accepterat demokratins spelregler. En forskare jag en gång talade med sa att Milton Friedman i sitt stora verk Capitalism and Freedom inte nämner ordet demokrati en enda gång. I den nyliberala idévärlden kan demokratiskt valda politiker per definition inte driva en sund ekonomisk politik eftersom de alltid kommer att försöka maximera antalet väljare genom att undvika nödvändiga – läs nyliberala – reformer. Ett lands ekonomi bör därför styras av opolitiska experter – läs nyliberala ekonomer – som opererar bortom demokratisk kontroll.

*

En liten sensation; Hillary Clinton – the comeback kid I New Hampshire! Precis som sin make för 15 år sedan lyckades en uträknad Hillary till slut vinna i det viktiga New Hampshire. Valundersökningar visade att Obama skulle vinna med 41 mot Clintons 29 procent av rösterna, resultatet blev istället 39 för Clinton mot 36 (37) för Obama.

Spänningen fortsätter i det Demokratiska primärvalet. Vad som helst kan ännu hända. Skulle jag få önska vad jag ville skulle jag rekommendera de båda kandidaterna att slå sig samman. En omöjlig tanke – jag vet. Men visst vore det skönt om man på detta vis kunde stoppa Republikanerna en gång för alla. Hillary som president och Obama som vice – en intressant men omöjlig tanke, eller?
*

Naomi Kleins bok Chockdoktrinen recenseras i Ny Tid. Tack H-E.R för länken!
*

Bra bloggar; Feministisk vänstertjej om våld och död,  Cattis blogg om Apoteken, Svensson om Tragiken i Rödeby

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
intressant.se

Annonser
Lämna en kommentar

32 kommentarer

 1. Hej
  Jag har hållt på lite med släktforskning då o då.En av mina anor min farfars farmor emigrerade till Manchester i New Hampshire.Kanske är det någon av hennes ättlingar som röstade fram Hillary till täten igen. Hon var ju nästan uträknad efter första primärvlaet.
  🙂

 2. Skulle hellre se Obama som president och Clinton som vice. Lätt besviken över valresultatet från N.H. Men det viktigaste är förstås att R förlorar stort i november.

 3. Håller med Catharina – om man fick välja fritt. Men chansen att det skulle bli så är nog ännu mindre. Tror inte Hillary skulle gå med på det 😉

 4. Relativt Majs

   /  januari 9, 2008

  Har förklarat jihad mot den galnaste bloggen av alla. Du är gärna välkommen, om du någonsin orkar med whoisjohngalt.com igen.

  Frågan är om det blir någon skillnad när demokraterna styr, speciellt om man t.ex kollar på Bill Clinton, det finns många korrumperade politiker där uppe på toppen, och vem vet hur många vallöften de infriar?

 5. H-E.R

   /  januari 9, 2008

  Visst är det cyniskt att rika kan köpa sig rätten att försöra jorden, men också så typiskt. Med pengar går vad som helst, hur dumt det än är.
  Annars kunde man kanske hoppas att miljöproblemen blir det som enar människor, men kanske måste katastrofens rand vara ännu närmare innan det kan ske.
  Barack och Hilary = ett radarpar, hennes klarsynta erfarenhet och hans pigga nydanande. Då kan underverk ske.

 6. Ville bara skriva en rad och tacka för en bra, inspirerande blogg! Keep up the good work & never surrender… =)

  MvH Johan J.

 7. fundersam

   /  januari 10, 2008

  Missförstånd

  Demokrati innebär att att alla har lika mycket att säga till om i beslutsprocessen som styr lagstiftningen eftersom samhället utgår från denna. Demokrati har aldrig varit att alla har lika mycket pengar på banken, det är en socialistisk tanke.

  Liberalism handlar om ”negativa” rättigheter dvs att någon tar något du redan har. Om jag snor din cykel så har jag kränkt din negativa äganderätt.

  Socialism handlar om ”positiva” rättigheter där någon har rätt att få något. Om jag inte ger dig min cyckel har jag kränkt din (hypotetiska) positiva äganderätt till en cykel.

  FN:s mänskliga rättigheter handlar om negativa rättigheter dvs sådant som folk redan har eller äger. Det finns en del som tycker att regeringen bryter mot helsingforsfördraget för att regeringen ”tvingar” folk att flytta. Denna typ av fördrag är tänkt att skydda folk från situationer som etnisk rensning där soldater kommer hem och drar dig ur sängen mitt i natten.

  Lite balans i samhällsdebatten är inte fel…

 8. St Just

   /  januari 10, 2008

  Symtomatiskt är när nyliberaler talar om ”demokrati” så handlar det om ”äganderätt”. För oss övriga betyder demokrati folkstyre och sedan 1800-talet; folkets rätt att välja sina representanter till ett parlament med beslutanderätt i varje samhällig fråga från vaggan till graven.
  Det är just detta parlament som nyliberalerna vill vingklippa till att i princip enbart skydda egendomsrätten. Resten av demokratiska beslut bör enligt dem istället privatiseras, från miljöfrågor som ovannämnda utsläppsrätter till det kulturarv som finns på våra muséer.
  Jag har många gånger ställt frågan till bloggarnas nyliberaler – varför vill ni att folket ska ha rösträtt, varför välja ett parlament – varför en beslutande demokrati – när den enda funktionen en människa har för en nyliberal är rollen som konsument?

 9. fundersam

   /  januari 10, 2008

  ”Symtomatiskt är när nyliberaler talar om “demokrati” så handlar det om “äganderätt”. För oss övriga betyder demokrati folkstyre ”

  Då är vi överens om demokratins syfte. Det är ni som vill bygga upp en ”positiv” äganderätt där ni vill ha rätten att ta andras pengar.

  ST Just har inte förstått liberalism:

  Varje individ styr själv vad syftet med sin tillvaro är, socialister är de som vill bestämma över andra. Den som vill vara en konsument har all rätt till det så länge det inte kränker någon annans ”negativa” rättigheter.

 10. H-E.R

   /  januari 10, 2008

  fundersam.

  ”Varje individ styr själv vad syftet med sin tillvaro är”

  Funkar kalasbra så länge förmågan fungerar. När den av någon anledning sviktar är St Just:s definition av demokrati att föredra om man vill överleva fast förmågan till det saknas enligt nyliberaliska mått.

 11. St Just

   /  januari 10, 2008

  Vilket fikonspråk ”Varje individ styr själv vad syftet med sin tillvaro är” precis som H-E.R konstaterar. Det lilla barnet, den sjuke, den förvirrade, den bortrövade, den utslitne, den förföljde – styr minsan n inte så lätt över tillvaron. Inte ens vi som inte lider nämvärt styr över så mycket i vår tillvaro – ju äldre man blir desto mer står detta faktum klart.
  För övrigt är det just det system nyliberalerna lobbar för som robbar de flesta på deras pengar så frukterna av hårt arbete hamnar i snuskigt rika människors händer.

  Något försvar för demokratin som folkets makt eller ens för ett beslutande parlament – finns inte hos nyliberaler som fundersam – endast människan som jagad konsument.

 12. fundersam – ”rätten att ta andras pengar” är ju en ganska grundläggande princip för alla samhällen. Den torde ha etablerats redan i de tidiga flodkulturerna för sisådär 10.000 år sedan, dvs 9.700 år innan det fanns något som hette socialism.

  Att ta upp skatt som sedan fördelas ut på alla inom samhället var ett sätt att överleva. Survival of the fittiest innebar att det samhälle som var bäst organiserat överlevde. Just samarbetet mellan individer i större samhällen lade grunden till hela den materiella, kulturella och vetenskapliga utvecklingen.

 13. fundersam

   /  januari 10, 2008

  H-E.R.

  Jag instämmer att detta är en knepig gränsdragning men det är det i alla system. Exempel på det ser vi i alla samhällen, även socialistiska. Vilka skall arbeta vilka skall vårdas är knappast ett problem enbart förknippat med liberalism. De med Downs syndrom kan de arbeta osv.

 14. St Just

   /  januari 10, 2008

  Precis livelev, den minnesgode kommer ihåg:
  ”Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls nör Kvirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.”
  Även om bibeln är historiskt inkorrekt – stämmer det att innan det fanns socialister och innan ordet nyliberal ens existerade i tankevärden – fanns det skatter.

 15. fundersam

   /  januari 10, 2008

  St Just o Co.

  Ni kan ju fundera på om det är ALLAS rätt att definiera demokrati eller ER rätt att definiera den som är demokrati. Ett sätt är att rösta om det, det skulle vi nog kunna enas om.

 16. fundersam

   /  januari 10, 2008

  Så ni tror att jag är positiv till medeltidens rövarkungars rätt att brandskatta och föra krig med ”guds välsignelse”???

 17. fundersam – Inte alls. Jag ville bara påvisa att skatten är en förutsättning för ett organiserat samhälle. Om var och en bodde i sin egen hydda ute i skogen skulle inga skatter behövas.

 18. fundersam

   /  januari 10, 2008

  Det enda jag egentligen ifrågasätter är:

  ”Att liberaler endast ser demokrati som en fråga om äganderätt”

  Äganderätt skall skydda ALLA, även fattiga.

  Demokrati är en fråga om att delta i beslut som rör en själv. passar det inte så flyttar man.

 19. H-E.R

   /  januari 10, 2008

  Att definiera ordet demokrati är inte lätt men ursäktar aldrig att tolkningen av densamma ställer människor utanför den tilltänkta effekten av den.
  Så blir ändå fallet om man följer den definition av demokrati som förutsätter individens fulla produktivitet, sålunda måste man för att över huvud taget komma i närheten av en realistisk definition av ordet demokrati helt bortse från lönsamheten.
  Vilket på sätt och vis bekräftas av det Livelev skrev nyss, ”bodde alla i en hydda i skogen behövdes inga skatter”.
  Men så länge vi bor i samhällen tillsammans så måste demokratin omfatta exakt alla, då kvittar det hur man definierar den. Det är det politiska resultatet som räknas. Politik för alla, demokrati för alla. Oavsett förmåga.
  Och St Just slår också huvet på spiken, ”människan är en jagad konsument”. Man värderas allt som oftast enbart genom sin förmåga till konsumtion, dvs sin totala lönsamhet i samhället. Det är raka motsatsen till demokrati.

 20. H-E.R

   /  januari 10, 2008

  fundersam.

  ”passar det inte så flyttar man.”

  Hm…. vart? Om man råkat bli sjuk flyttar man då till ett land där människor som drabbats av arbetsoförmåga accepteras?

 21. fundersam

   /  januari 10, 2008

  Demokrati har inget med lönsamhet att göra precis som att man måste delta i samhällsprocessen. Det är faktiskt tillåtet att bo i en koja i skogen. Jag såg på TV om en gubbe för ett tag sedan som gjorde just det, han var självförsörjande. Vill man ändå ta del av vad samhället har att erbjuda så sker det på vissa villkor som parlamentet bestämmer. Och vi bestämmer parlamentets utformning vart fjärde år. Ibland vinner ena sidan och ibland andra sidan. Gillar man inte utfallet får man en ny chans efter fyra år. Gillar man inte något utfall får man väl flytta.

 22. St Just

   /  januari 10, 2008

  fundersam, vad ska du med den politiska rösträtten till? Varför ska folket ha rätten att välja till ett parlament? Ska folkets representanter få fatta beslut om utbildning, kommunikationer, vård, energi, miljö, kultur? Ska de folkvalda kunna fatta beslut om skatter?
  Om inte – vad betyder då demokrati, parlament och rösträtt för en nyliberal?

 23. H-E.R

   /  januari 10, 2008

  fundersam.

  ”Gillar man inte utfallet får man en ny chans efter fyra år. Gillar man inte något utfall får man väl flytta.”

  Med tanke på hur många som är missnöjda med alliansens politik så finns risken för massflytt från Sverige 😀
  Fast…. förhoppningsvis stannar alla vi missnöjda kvar här och kämpar vidare för en human politik och en äkta demokrati.
  Jag själv kämpar vidare mot en återgång i arbete, för jag vill. Under tiden får jag fortsätta vara en böld i r*ven för dem som anser att jag egentligen borde flytta 🙂
  Huvudsaken är ändå att man aldrig glömmer sitt människovärde och sin rätt att leva i sitt land.

 24. fundersam

   /  januari 10, 2008

  St Just

  Det mesta av det du nämner kan lika gärna skötas privat, de som vill göra det skall ha rätten till det. Ni verkar helt fastnat i tänket att ALLT skall skötas av staten, så är det inte. Och vem har rätt att bestämma vad som är kultur respektive nöje. Om staten bjuder på museer varför inte också bjuda på rockkonserter ?

  Problemet ST Just, är att du förutsätter att det bara finns rätt och fel. En svart-vit värld finns inte. Det som är kultur för mig kanske inte är det för dig, skall staten bjuda mig men inte dig menar du då? Är det rättvist?

 25. fundersam

   /  januari 10, 2008

  H-E.R.

  Jag stod ut under många år med sossarna också 🙂

  Du får vara precis hur stor böld som helst då vi har yttrandefrihet.

  Jag kan försäkra dig om att vården i sverige skulle kunna bli bättre om vi vågade tänka på olika alternativ. Själv tror jag att den franska modellen med allmän försäkring och privata leverantörer är den bästa. Allmän sjukförsäkring är måhända ingen nyliberal lösning men och andra sidan har jag aldrig påstått att jag är nyliberal heller.

 26. St Just

   /  januari 10, 2008

  Som man anade så finns ingen plats för parlamentarism, valda representanter, demokrati i fundersams och nyliberalernas samhälle (eller rättare sagt, avsaknad av samhälle). Det påminner mest om Camorrans Neapel – där sopbergen växer – Kommunal sophantering, ähh – det kan skötas privat!

  I rättvisans namn borde ni öppet deklarera ert motstånd till den politiska rösträtten och demokratin – det smyger ni dock med då ni vet att en överväldigande folkmajoritet inte gillar diktaturer vare sig politiska eller marknadskrafternas.

 27. fundersam

   /  januari 10, 2008

  ”I rättvisans namn borde ni öppet deklarera ert motstånd till den politiska rösträtten och demokratin ”

  Vilket motstånd syftar du på?

 28. St Just

   /  januari 10, 2008

  fundersam, varför vill nyliberalen ha politisk rösträtt, folkstyre och demokrati när som du säger att de viktiga områden som jag tog upp kan skötas privat (utbildning, kommunikationer, vård, energi, miljö, kultur)? Vad återstår; arbetsmarknad, jämställdhet, integration, jordbruk, sociala frågor och utrikesfrågor. Jag förmodar privatiseringarna ses som lösning även här. Tom heliga kor som brandkår, polis och miltär kan ju föras över i privata händer, vilket sker idag i USA som Klein skildrat så briljant.

  Vad gäller finanserna – vet vi ju att ni är mot beskattning.

  Varför i hela friden skulle folket rösta fram ledamöter till ett kastrerat parlament?

  Det är klart man kan leka politik och säga ”Jag är för politisk rösträtt och valbarhet för varje vuxen man och kvinna, under förbehåll att de inte får fatta några beslut.”

  Och det är exakt så nyliberalen förhåller sig till demokratin.

 29. fundersam

   /  januari 10, 2008

  Vi säger att parlamentet skall fatta beslut om saker som berör oss alla. När det gäller t.ex sjukvård och skolor skall det gälla tillsynen. Driften kan ligga i den privata sfären men tillsynen skall ligga hos folkvalda representanter. Rättsstaten är ett exempel på det. Domstolar och polis skall övervaka att lagar följs. Om detta inte fyller din specifikation för vad som är nyliberalt får du väl anpassa din amöbateori eller inse att jag inte är nyliberal.

 30. demokrat

   /  januari 10, 2008

  Den neoliberala ekonomiska globaliseringen innebär att demokratiska nationalstater inte längre har något inflytande, det trilaterala kommissionen kallar ”democracy deficit”

  ”When we look at democracy we have to be honest and realize that democracy occurs in nation-states. Democracy occurs essentially when there is a political community. Only when there is a sense of political community will a minority acquiesce in the will of the majority.”

 31. St Just

   /  januari 10, 2008

  ”parlamentet skall fatta beslut om saker som berör oss alla” säger fundersam.

  Som jag och de flesta med mig anser, så berör det jag räknade upp oss alla: utbildning, kommunikationer, vård, energi, miljö, kultur, arbetsmarknad, jämställdhet, integration, jordbruk, sociala frågor, utrikesfrågor samt rättsväsende, polis och militär.

  Nyliberaler som fundersam (eller nykonservativ eller vad han nu vill kalla sig) vill begränsa de folkvaldas makt till en tillsyn – vilket jag kallar kastrering av den parlamentariska demokratin.

  Dessutom kommer fundersams parlament inte heller ha några finanser – då skatter inte får tas ut.

  Av rösträtten som liberaler brukar fantisera om att de genomfört, ”bidde det en tumme” – ett gäng sysslolösa folkrepresentanter med viss tillsynsfunktion.

  Tror månne fundersam att alliansväljarna önskade sig stillsamma tillsynsmän? Knappast, de ville ha en allians som för över tillgångar till de mest välbärgade – vilket är precis vad de fått. Sådan är parlamentarismen.

  En arbetarregering kommer att göra de motsatta.

 32. Jag tycker inte demokratifrågan är problematisk alls.

  Den som omfattas av ett beslut ska vara med och ta beslutet. Det spelar ingen roll om det gäller globalt eller i den egna trappuppgången.

  Felen jag ser idag är att besluten flyttas bort från människorna istället för närmare dem. Det är ett demokratiskt underskott att medborgarna inte har något att säga till om mellan valen.

  I grund och botten handlar det om solidaritet. Den som har måste ha tillräcklig empati för att vilja dela med sig till den som inte har. Sålänge det är så är allt frid och fröjd.

  Men när den som har vägrar dela med sig uppstår en konflikt mellan ägande och allmänintresse.

  Det bästa sättet att motarbeta diktaturer är att fördela välståndet något så när rättvist. Det insåg amerikanerna efter andra världskriget – därav Marshall-hjälpen – som fick hela västeuropa på fötter och stoppade ryssarnas expansion västerut. Om amerikanerna bara slagit vakt om sitt ägande hade antagligen hela västeuropa hamnat in i revolutioner.

  Det samma gäller på ett nationellt plan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: