Människan, miljön och demokratin

Göran Rosenberg skriver en, som vanligt, mycket intressant och tänkvärd artikel i DN om Jordens ranson. Han menar där, enkelt uttryckt, att vi måste fundera över om det är socialt acceptabelt att låta de rika kunna köpa sig rätten att förstöra vår planet. Vår globala självbevarelsedrift och solidaritet står i centrum för frågeställningen. Är det rätt att de som kan betala ska kunna förbruka, eller måste vi ransonera våra begränsade resurser på ett globalt och solidariskt vis.

fattig1.jpg

Givetvis borde vi göra det. Frågan är om vi längre har den möjligheten. Ekonomiska dogmer och vinstintressen står i dag över såväl demokratin som människan och miljön. Vi har själva skapat det samhället. Vi kan givetvis hitta en väg ut, men jag är inte optimist.

Istället befarar jag att denna gamla Creeindiansk profetia har rätt;

Only after the last tree
has been cut down,
only after the last river
has been poisoned,
only after the last fish
has been caught,
only then will you find that
money can not be eaten.

*

Mikael Nybergs artikel I Aftonbladet visar hur man med hjälp av siffror, antaganden och statistiska manövrar kan trolla bort runt 600 miljoner fattiga människor i Indien och Kina.
Det finns fortfarande de som tror att siffror och statistik alltid är opolitiskt sanna och korrekta. Verkligheten visar på något helt annat…..

*

Ännu en gång påminner jag om den intressanta artikeln i Ordfront av Dan Josefsson – Korståget mot välfärden.
Ett litet utdrag därifrån beskriver varför demokrati och nyliberalism egentligen inte kan samexistera – i alla fall inte inför öppna ridåer. Demokratin blir underordnad ekonomin. När människan och dess livsmiljö står i vägen för marknaden måste människan och miljön, enligt detta synsätt, anpassa sig och foga sig efter den ”fria marknadens” verkningar och krav.

Nu lever vi i en globaliserad värld där alla måste följa spelreglerna. De som hellre ser till människans livsvillkor ifrågasätts och anklagas för att vara bakåtsträvare.

Detta urklipp handlar om hur nyliberalismens ideér tog över Sverige med hjälp av Riksbanken under 80-talet;

För att förstå vad som i hemlighet sker i Riksbanken mellan 1982 och 1985 måste man förstå att nyliberalismen aldrig accepterat demokratins spelregler. En forskare jag en gång talade med sa att Milton Friedman i sitt stora verk Capitalism and Freedom inte nämner ordet demokrati en enda gång. I den nyliberala idévärlden kan demokratiskt valda politiker per definition inte driva en sund ekonomisk politik eftersom de alltid kommer att försöka maximera antalet väljare genom att undvika nödvändiga – läs nyliberala – reformer. Ett lands ekonomi bör därför styras av opolitiska experter – läs nyliberala ekonomer – som opererar bortom demokratisk kontroll.

*

En liten sensation; Hillary Clinton – the comeback kid I New Hampshire! Precis som sin make för 15 år sedan lyckades en uträknad Hillary till slut vinna i det viktiga New Hampshire. Valundersökningar visade att Obama skulle vinna med 41 mot Clintons 29 procent av rösterna, resultatet blev istället 39 för Clinton mot 36 (37) för Obama.

Spänningen fortsätter i det Demokratiska primärvalet. Vad som helst kan ännu hända. Skulle jag få önska vad jag ville skulle jag rekommendera de båda kandidaterna att slå sig samman. En omöjlig tanke – jag vet. Men visst vore det skönt om man på detta vis kunde stoppa Republikanerna en gång för alla. Hillary som president och Obama som vice – en intressant men omöjlig tanke, eller?
*

Naomi Kleins bok Chockdoktrinen recenseras i Ny Tid. Tack H-E.R för länken!
*

Bra bloggar; Feministisk vänstertjej om våld och död,  Cattis blogg om Apoteken, Svensson om Tragiken i Rödeby

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
intressant.se