Resan går mot 1800-talet

Pär Nuder varnar i dag på DN debatt för de konsekvenser som den borgerliga regeringens alltför expansiva finanspolitik kan medföra. Risken är stor att vi hamnar i en ond spiral med högre inflation, högre räntor och stramare kreditprövning. Vi kan hamna ”i den sämsta av världar där tillväxten avtar samtidigt som inflationen ökar”, varnar Pär Nuder.

65 miljarder kronor i sänkta skatter från årsskifte. Lägre investeringar i kunskap och kompetens samt kraftiga neddragningar i både vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Istället satsar regeringen på riktade skattesänkningar mot lågproduktiva jobb i tjänstesektorn.

En omläggning är nödvändig;

Den ekonomiska politiken måste läggas om för att långsiktigt förbättra produktiviteten och investeringsnivån. Det handlar om strategiska investeringar i kunskap, kompetens, infrastruktur och ny teknik. De statliga företagen ska inte privatiseras utan användas som spjutspetsar i denna investerings- och produktivitetspolitik.

Pär Nuder får indirekt medhåll av DN:s Hans Bergström, när han kritiserar regeringen för att bara ”samla i ladorna” istället för offensiva satsningar på forskning och utveckling. Han påpekar också att ”en stärkt svensk forskning” inte skapar någon överhettning.

DN:s ledarsida fortsätter, även i dag, att varna och kritisera den moderatstyrda regeringen för dess inkonsekvens och inkompetens.

Fredrik Reinfeldts och moderaternas taktik att vinna över fler ”arbetare” och ”vanliga människor” gav dem makten – men deras sätt att regera skrämmer bort både de som blev lurade av löftena om ”bättre välfärd” och de gamla borgerliga och moderata kärntrupperna som, mer än något annat, vill ha sänkta skatter och ett starkt försvar.

Även Mats Bergstrand på DN konstaterar att högerns konservativa kärntrupper vet att de inte kan vinna val om de visar upp sina sanna jag. I skenet av moderaternas senaste ”total makeover” a la Filippa Reinfeldts sjukvårdspolitiska ”budskap” förslår han en ny vårdslogan; ”med hjärtat till vänster”. Men varnar samtidigt för hur de moderata kärnväljarna ska reagera.

Problemet tycks för moderaterna vara oöverstigligt – hur ska man vinna nya väljare samtidigt som man behåller sina kärntrupper? Genomför man sin orättvisa politik skrämmer man bort den majoritet av svenskarna som faktiskt tror på ett starkt och solidariskt välfärdsamhälle och minskade klyftor snarare än ökade.

Ett liknande problem har även Socialdemokratin. Skillnaden är ändå stor. Moderaterna måste göra en retorisk och genomskinlig ”total makeover”, medan det för sossarna del skulle räcka med att försvara sina gamla ideal – rättvisa, solidaritet och jämlikhet.

På tal om ökade klyftor – kan man konstatera att vi i Sverige nu utmärker oss som nära nog ”världsrekordhållare” i ojämnt fördelade förmögenheter. Beroende på hur man räknar äger den rikaste procenten av befolkningen antingen 32 procent av Sveriges privata förmögenheter eller mer än 40 procent. Den högre siffran uppnås om man räknar in de rikaste svenskarnas tillgångar även i utlandet.

Man får går tillbaka till början av 1900-talet för att hitta en lika ojämn fördelning av de privata förmögenheterna. I USA är motsvarande siffra 35 procent. Ett världsrekord i den ”civiliserade” världen som Sverige skulle klara sig bättre utan.

Skrämmande siffror – och det mest skrämmande är väl hur den borgerliga regeringen nu späder på klyftorna ännu mer för, snart sagt, varje fattat beslut.

Målet för regeringen tycks vara en resa bakåt i tiden mot 1800-talet istället för mot framtiden. Fattigstugor och ättestup är väl snart det enda som återstår – så är verket fullbordat!

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

intressant.se

Annonser
Lämna en kommentar

74 kommentarer

 1. fundersam

   /  december 4, 2007

  Förmögenhetsfördelningen är ett resultat av att sossarna inrättade ett skattefrälse för storägare i noterade bolag. Den som gagnats mest av detta är H&M-familjen. Fredrik Lundberg och en rad andra storägare. Detta medans de lägre klasserna skattades ner till falukorven i kylen.

  Du kan inte hindra att en del tycker att det är kul att blir rik. Antingen bygger de upp företag i Sverige eller så görs det någon annanstans. Räddningen för sverige är entrepenören som vill satsa på att skapa mervärden, St just och co. vet bara hur man byråkratiserar.

 2. H-E.R

   /  december 4, 2007

  Mycket tänkvärt Ilse-Marie.
  Vi har närapå gått upp i världsledande position vad gäller snedfördelning i ekonomin och ändå fortsätter alliansen i samma stil.
  Nuder har nog rejält på fötterna i sina uttalanden annars skulle han knappast yttra sig som han gör.
  Och vad gäller ett samlat förädlingsvärde så tror jag som Nuder att de statliga företagen (de som nu staten får behålla) kan bli enormt slagkraftiga.

  Vad gäller politikernas kamp för att dels dölja sitt rätta ansikte och dels försöka blidka samtliga väljare genom iklädda roller och ofta tillfälligt konstruerade ideologiska utsagor så blir man ju bara trött.. Evinnerligt tröttsamt med dessa så genomskinliga ”krafttag” och ideliga friseringar av sagda ord och löften.
  Teater är vad det är.

  Persson drev iväg åt höger och schabblade rätt mycket med den ursprungliga ideologin. Förhoppningsvis önskar många den gamla socialdemokratin tillbaka. Där gäller det för Mona Sahlin att dels ha mod och dels ett rejält stöd från det egna partiet och stödpartierna. Samt utrymme för agerande. Många minns säkerligen inte hur riktig socialdemokrati egentligen såg ut, ideologin är rejält suddig.

 3. Håller med dig H-E.R, sossarna måste visa var de står i rättvisefrågor igen. Borgarnas ”extremversion” av sossarnas politik (de senaste åren) får förhoppningsvis den konsekvensen att människor säger i från.

  Vi kan inte fortsätta att skapa ett samhälle med ständigt ökade klyftor. Det börjar bli dags att gå åt rätt håll igen. Framåt istället för bakåt!

 4. Relativt Majs

   /  december 4, 2007

  Är siffrorna verkligen så höga i sverige? Jag trodde, enligt wikipedia, så är 1% av USA’s rikaste ägande av 50% av alla tillgångar. Verkligen skrämmande, och förvånande siffror. Hur vart det så?

 5. Relativt Majs

   /  december 4, 2007

  Sen kan jag tillägga att det mest skrämmande är att Sossarna inte haft någon ideologi sen 90 talet. Dags att ta fram folkhemmet igen?

 6. fundersam

   /  december 4, 2007

  En viktig miss som Nuder gör är att de ”lågproduktiva” jobben ändå är mer produktiva än att folk skall gå på A-kassa. Meningen med satsningen var att människor som står långt från arbetsmarknaden skall ha en väg in. Det var aldrig tänkt att produktiva arbetstillfällen skulle bytas mot lågproducerande städjobb. Nuder kanske tror att det är bättre att människor går på A-kassa än att de har ett jobb.

 7. Socialdemokratins brutala beskattning av låg- och medelinkomsttagare har inneburit att, borträknat värdet av bostaden, 80% av Sveriges befolkning helt saknar förmögenhet. Tacka sjutton för att de allra rikaste innehar en så stor andel av den totala förmögenheten då. Världsrekord i socialdemokrati leder till världsrekord i ojämn förmögenhetsspridning. Att beskylla nuvarande regering för de klyftorna är bara trams! Men i sig ser jag inget problem med ekonomiska skillnader så länge alla tillåts förbättra sin situation.

  Däremot håller jag med om idiotin att samla pengarna på hög i statens kassakistor. De 80% som uppenbarligen betalt in för mycket skatt borde få del av överskottet.

  Är det inte ganska naturligt att dra ner på arbetsmarknadsutbildningarna när det är fler människor än någonsin i arbete och när behovet av nämnda utbildningar minskar?

 8. Gaspode

   /  december 4, 2007

  Den högre inflationen kommer av att facken drev igenom alltför höga löneökningar trots att riksbanken varnade för att det skulle leda till just detta förra vintern.

 9. St Just

   /  december 4, 2007

  Naturligtvis är det helt sanslöst med den extrema förmögenhetsklyftan i Sverige. Detsamma gäller naturligtvis även de växande löneklyftorna.

  Den lilla finansminoriteten på en ynka procent har en makalös makt och kan dagligen tvinga igenom sina beslut över våra huvuden i tusen och frågor. Vi övriga får vifta med en röstsedel vart tredje år.

  Sedan finns det folk som tycker detta är naturligt och rimligt och som inte upprörs av denna odemokratiska struktur. Man undrar hur långt klyftan får vidgas innan de säger; Nej, nu är jag inte med längre!

  När en eller två personer äger mer än hälften av allt kapital? Börjar det likna finanskapitalets diktatur då, eller?

  Annat liv var det när de beskedliga löntagarfonderna diskuterades – då skränade varje borgerlig ledarsida om tvång och diktatur.

 10. Fille

   /  december 4, 2007

  fundersam, nu hårddrar du väl ändå lite när du påstår: ”Nuder kanske tror att det är bättre att människor går på A-kassa än att de har ett jobb.”

  Vad Nuder kritiserar och ifrågasätter, på goda grunder, är den ”jobb-till-vilket -pris-som-helst”-linje som Reinfeldt-regeringen står för. Här har han dessutom en stor del av forskarsamhället med sig, det är tyvärr inte bara Nuder som idag oroar sig över nivån på produktiviteten och investeringarna. Det har tidigare såväl KI som TCO varnat för.

  Att skapa ett arbetsmarknadssystem, som regeringen nu gö, som snabbt tvingar exempelvis en nyutbildad civilingenjör att ta första bästa jobb leder till långsiktiga förluster för hela samhällsekonomin och påverkar produktivitet och konkurrenskraft negativt.

  Ska en modern ekonomi som den svenska kunna utveckla sin framtida konkurrenskraft håller det inte att ge sig in i en ”låglönekonkurrens” med lågkostnadsländerna.

  Det som kommer att vara avgörande om vi skall klara av globaliseringens utmaningar är hur duktiga vi är på att ”klättra i värdekedjan”, d.v.s. hur väl vi kan konkurrera med högkvalitativa produkter.

  Att i detta läge dra in på utbildningssatsningar, arbetsmarknadspolitik och överge utbildningsmål (så som Reinfeldtregeringen gör) är direkt förödande.

  Att bara utgå ifrån den av Alliansen tecknade nidbilden om att (s) hellere ser att folk går på bidrag istället för jobbar är inte intellektuellt hederligt.

 11. Fille

   /  december 4, 2007

  Liberatio, om arbetsmarknadsutbildningar var förvaring som du tycks utgå ifrån hade en neddragning av dessa varit motiverad.

  Men att i ett läge när industrin och ekonomin skriker efter rätt arbetskraft inte försöka uppgradera arbetskraftens kompetens så att den bättre motsvarar arbetsgivarnas efterfrågan är idioti. Tyvärr är det detta vi just ser regeringen göra.

 12. Och vad vill Ilse-Marie göra åt detta? Skall staten gå in och konfiskera en del av förmögenheterna? Med vilken rätt i så fall och vad skulle bli bättre? Avundsjukan kanske minskar.
  /DNg

 13. fundersam

   /  december 4, 2007

  ”Det som kommer att vara avgörande om vi skall klara av globaliseringens utmaningar är hur duktiga vi är på att “klättra i värdekedjan”, d.v.s. hur väl vi kan konkurrera med högkvalitativa produkter. ”

  Detta håller jag helt med om. De som står längst ifrån arbetsmarknaden är dock inte färska civilingenjörer utan 40-talister som blev arbetslösa vid stålbadet i mitten av 90-talet.

 14. Fille

   /  december 4, 2007

  Gaspod, är det bara löneökningar som spär på efterfrågan och skapar inflation. Vilken effekt anser du att regeringens enorma skattesänkningar (dessutom i högkonjunktur) har på inflationen? Minskar de rent av inflationstrycket i ekonomin? 🙂

 15. Fille

   /  december 4, 2007

  fundersam, de som står längst från arbetsmarknaden kommer inte bort från sitt ”utanförskap” genom att man straffar dem ekonomiskt. Där behövs oftas individuellt inriktade insatser som tar tillvara på deras arbetsförmåga.

  Bara för att man exempelvis skadat ryggen betyder inte det att man inte kan använda skalle, trots att man är 40-talist.

 16. Fille

   /  december 4, 2007

  Danne Norling, att du inte tycker klyftor är ett problem utan något eftersträvansvärt är väl ingen större hemlighet. Att du dessutom skriker KONFISKATION direkt någon vill diskutera detta är inte heller särskilt förvånande. 🙂

 17. Jag har aldrig nämnt något om förvaring. Visst finns det sådana utbildningar men det är inte de vi pratar om här. Politiker är dåliga på att förutse förändringar i kompetensbehoven. Det ser vi gång efter annan. Låt industrin och ekonomin sköta utbildningen och anpassa beskattningen så att det lönar sig att utbilda folk. Varför ska politikerna fungera som filter mellan utbud och efterfrågan?

  Brukar du rösta vart tredje år St Just?

  Vad har förmögenhet och demokrati med varandra att göra? Inte ens den rikaste av de rika har något direkt inflytande över ditt och mitt privatliv. Det har däremot politikerna.

 18. Fille

   /  december 4, 2007

  Liberatio, tyvärr har Regeringen Reinfeldt övergett det s.k. 50-procentsmålet – att minst hälften av ungdomarna ska ha möjlighet att läsa på högskola – eftersom antalet platser på högskolan minskats samtidigt som ungdomskullarna växer kraftigt och allt fler söker till högskolan.

  Från år 2006 till år 2010 ökar antalet 20-åringar som mest: från 112 400 till 132 800, det vill säga med drygt 20 000 personer. Med nuvarande politik kommer därför andelen som påbörjar en högre utbildning att sjunka från knappt 44 till 38 procent fram till 2010.

  Snacka om en regering som försinkar våra möjligheter att klättra i värdekedjan.

 19. fundersam

   /  december 4, 2007

  Fille:

  Det du inte tycks förstå är att det råder en överproduktion av studenter. När jag pluggade var jag involverad i styrningen av min institution och det som skedde var att fakulteten fick en given mängd pengar för varje student som började och varje student som slutade. Det som var intressant för prefekten var att finansiera forskningen (trots att pengarna skulle gå till utbildning). Minst intresse var det att se vart studenterna tog vägen efter utbildningen.

 20. Gaspode

   /  december 4, 2007

  Fille

  Jag var lite för snabb att trycka på sändknappen. Självklart har du rätt i att det inte enbart är löneökningarna som bär skulden. Det är dock precis lika fel att påstå att det är regeringens politik som ensamt ansvarigt.

 21. Klas, ekonom

   /  december 4, 2007

  Risken med regeringens politik är att den spätt på inflationstrycket i ekonomin genom sina allt för kraftiga skattesänkningar mitt i en brinnande högkonjunktur. Samtidigt har de skurit ned i det inkomstskydd som löntagarna har, vilket motiverat löntagarna att kompensera det sämre inkomstförsäkringsskyddet genom högre lönekrav.

  Risken som nu uppstår, när allt pekar på en konjunkturavmattning, är att Riksbanken tvingas höja räntan för att lindra inflationstrycket. Något som skulle få ekonomin att bromsa in ännu snabbare, med minskade investeringar som följd. Då är vi, som Nuder formulerar det, snabbt i ”den sämsta av världar”: Stagflation (den ekonomiska politikens moment 22).

  Tyvärr kan då inte Borg och grabbarna skylla detta på (s), så som dom brukar. I alla fall inte om de skall behålla någon som helst respekt i ekonomkåren. Nuders varningar förtjänar att tas på allvar!

 22. Fille

   /  december 4, 2007

  fundersam, Nej det råder ingen överproduktion på akademiker, tvärtom. Det behgövs fler. Ett tydligt tecken på detta är att efterfrågan på de högre utbildade gjort att lönerna ökat kraftigare för dem än genomsnittet de senaste åren. Lagen om tillgång och efterfrågan, du vet. ITPS har nyligen släppt en intressant rapport om just detta.

 23. Fille

   /  december 4, 2007

  Gaspod, märkligt att du ”glömde” att nämna något om skattesänkningarnas effekt på inflationen… 🙂

  När du ändå gjorde kopplingen löner-inflation. 🙂

 24. Fille

   /  december 4, 2007

  Klas, ekonom håller med dig. Kunde inte sagt det bättre själv.

 25. H-E.R

   /  december 4, 2007

  Fille.
  ”de som står längst från arbetsmarknaden kommer inte bort från sitt “utanförskap” genom att man straffar dem ekonomiskt. Där behövs oftas individuellt inriktade insatser som tar tillvara på deras arbetsförmåga. ”

  Så sant som det är sagt.
  En viktig funktion, särskilt för långtidssjukskrivna, är sk rehabgrupper. Detta utnyttjas knappt alls nu men har en ovärderlig funktion vad gäller just individuellt stöd för återgång i arbete på den sjukskrivnes egna villkor. Grupperna bör bestå av Försäkringskassa/Arbetsförmedling i samarbete med den sjukskrivne och dennes läkare, samt för det individuella behovet användbara resurser, t ex sjukgymnast eller kurator.
  Att gå den vägen, dvs helt på den sjukes villkor, ger vinst åt alla håll, det kan möjliggöra arbete i den mån den sjukskrivne klarar det och det kan också ge en värdefull samlad bild av situationen för framtida rehabilitering.

  Att göra som alliansen, dels sänka ersättningen för de sjuka och dels piska upp stämningen i samhället genom detta eviga tjat om fusk och ohälsotal, detta ger enbart effekten att många långtidssjukskrivna i stället bara mår ännu sämre.

 26. fundersam

   /  december 4, 2007

  Men om det behövs fler akademiker behöver vi väl inte ett frikostigt bidragssystem, hur skall ni ha det?

 27. Gaspode

   /  december 4, 2007

  Fille

  Du behöver inte övertolka detta.

 28. St Just

   /  december 4, 2007

  ”Inte ens den rikaste av de rika har något direkt inflytande över ditt och mitt privatliv.”

  Så kan man tolka nationalekonomernas undersökning refererad i DN idag. Man måste nog vara blind (politiskt) om man tror att om fyrtio procent av landets förmögenheter ligger i en procent av befolkningens händer – det inte påverkar de övriga 99 procentens liv.

  DN skriver: ”den allra rikaste procenten har tillgångar värda cirka 2 700 miljarder kronor, vilket motsvarar mer än 40 procent av de samlade förmögenheterna. Det är en mycket hög andel, sett i historiskt perspektiv. Man får gå tillbaka till början av 1900-talet för att hitta en lika ojämn fördelning.”

  Den historiskt bevandrade vet hur klassamhället såg ut vid den tiden. Innan arbetarrörelsens stora marsch mot rösträtt och politisk makt.

  Brukar du rösta vart tredje år St Just? Det undrar LibeRatio. Självfallet, i hela mitt liv och alltid på ett arbetareparti. Men som jag konstaterat tidigare – den makten är begränsad, den ekonomiska saknas för majoriteten.

  Rösträtten är central för mig till vänster, men som jag har frågat tidigare utan att få svar: varför vill nyliberalerna att rösträtten ska vara kvar, varför ska befolkningen få rösta fram politiker som lägger sig i?

  Varför ska folk utan förmögenhet ha rösträtt, kanske dags att som i början av 1900-talet åter införa rösträtt förbehållet män som äger fast egendom?

  🙂

 29. fundersam

   /  december 4, 2007

  Fast det var liberalerna som drev igenom rösträtten…

 30. St Just

   /  december 4, 2007

  fundersam, för hundra år sedan fanns progressiva liberaler. Utan arbetarrörelsens styrka och aktioner hade dock aldrig Edén kunnat skriva under rösträttslagen.

  Aktuell fråga idag: varför vill nyliberalerna att rösträtten ska vara kvar, varför ska befolkningen få rösta fram politiker som lägger sig i?

  Räcker det inte med att marknaden bestämmer?

  🙂

 31. fundersam

   /  december 4, 2007

  Marknaden är summan av alla våra förehavanden. Kamprads makt är en chimär eftersom den bygger på att han kan ge folk vad de vill ha (billiga möbler)

 32. St Just

   /  december 4, 2007

  ”Marknaden är summan av alla våra förehavanden. Kamprads makt är en chimär eftersom den bygger på att han kan ge folk vad de vill ha (billiga möbler)” berättar fundersam – och tomten finns och kommer på julafton med klappr från tomteverkstan!

  🙂

  Frågan väntar alltid på ett svar: varför vill nyliberalerna att rösträtten ska vara kvar, varför ska befolkningen få rösta fram politiker som lägger sig i?

 33. Fille

   /  december 4, 2007

  H-E.R, du analyserar (kommentar 25) situationen för dem längst bort från arbetsmarknaden på ett eftertänksamt och klokt sätt. Jag kan bara instämma.

  fundersam, det är just för att det behövs fler akademiker som statens insatser bör öka. Ditt motiv att (i kommentar 26) peta in termen ”bidragssystem” i denna diskussion har jag svårt att förstå. Glöm sedan inte heller att det var socialister och liberaler i samverkan som drev igenom rösträtten.

 34. liberal vänster

   /  december 4, 2007

  fundersam”Fast det var liberalerna som drev igenom rösträtten”

  Stämmer! Det vill sga socialliberalerna tillsammans med socialister. Högern eller vad vi numera kallar Alliansen var emot den.

 35. björn lennart

   /  december 4, 2007

  nej, det gör det väl inte.

 36. Ragge

   /  december 4, 2007

  ”Stämmer! Det vill sga socialliberalerna tillsammans med socialister. Högern eller vad vi numera kallar Alliansen var emot den.”

  Högern på den tiden var kraftigt konservativ. Det är knappast något som stämmer på alliansen som nog är mera socialistiska än konservativa.

 37. St Just

   /  december 4, 2007

  ”Det är knappast något som stämmer på alliansen som nog är mera socialistiska än konservativa.” säger Ragge. Bäva månde Alliansen – snart anklagas den nog för att vilja införa både planekonomi och kommunism.

  🙂

  Frågan som alltid väntar på ett svar: varför vill nyliberalerna att rösträtten ska vara kvar, varför ska befolkningen få rösta fram politiker som lägger sig i?

 38. Lite orättvist att du får rösta vart tredje år St Just. Vi andra röstar vart fjärde år. Fast det är kanske som jag länge misstänkt, att du lever kvar på 1900-talet 😉

 39. fundersam

   /  december 4, 2007

  Vi skall rösta om de lagar som styr samhället.

  Själva skall vi bestämma över våra liv 🙂

 40. Relativt Majs

   /  december 4, 2007

  Du har verkligen kommit långt med din blogg föressten ilse-marie, en inspiration till att jag måste fortsätta kämpa, och dra till med några vettiga inlägg =)

 41. St Just

   /  december 4, 2007

  Oh så förargligt slarvfel LibeRatio – det är klart vi numera röstar vart fjärde, men man har ju varit med förr med andra, mer demokratisk valperioder.

  Dock tiger LibeRatio när det gäller:

  Frågan som alltid väntar på ett svar: varför vill nyliberalerna att rösträtten ska vara kvar, varför ska befolkningen få rösta fram politiker som lägger sig i?

  fundersam kommer med det ynkligaste och vagaste lilla svar jag skådat; ”Vi skall rösta om de lagar som styr samhället.”

  Vilka lagar, i vilka frågor, hur stor bestämmanderätt ska våra representanter ha … är det rimligt att anta att om en arbetarregering tex av sina väljare får mandatet att lagstifta om de anställdas veto mot nedläggning av produktion och utflyttning av företag, så är det i linje med fundersams; ”Vi skall rösta om de lagar som styr samhället.”?

 42. fundersam

   /  december 4, 2007

  St Just

  Statens roll är att skydda äganderätten, inte avskaffa den.

  (ditt exempel var intressant; tror du politiker är bättre på att driva företag än vad företagare är?)

 43. liberal vänster

   /  december 4, 2007

  Inte alls Ragge. Likheten mellan sekelskiftets höger och Alliansen är inte så stor när det kommer till människosynen. Det är bara retoriken som ändrats.

 44. liberal vänster

   /  december 4, 2007

  Jag menar..är lika stor…

 45. St Just

   /  december 4, 2007

  fundersam, ”Statens roll är att skydda äganderätten, inte avskaffa den. – Says who?

  Dvs ingrepp i äganderätten ingår alltså inte när ”Vi skall rösta om de lagar som styr samhället.” – Jag förmodar att fundersam har ytterligare inskränkningar i rösträtten. Varför inte återinföra rösträtt förbehållet män som äger fast egendom och har tillräckligt stor förmögenhet?

 46. fundersam

   /  december 4, 2007

  St Just

  Grundlagen, thats who!

  Inte bara män med fast egendom är individer, alla är individer.

 47. St Just

   /  december 4, 2007

  Där har vi inskränkning nummer två i fundersams regler om rösträtt – grundlagen är oantastlig. Dess lagar får inte förändras.

  Med andra ord, stopp för ingrepp i äganderätten, grundlagen – och snart kommer väl förbud mot att ifrågasätta monarkin, äktenskapet, SÄPO …

  Försvaret för en oinskränkt rösträtt ligger som alltid på oss till vänster.

 48. fundersam

   /  december 4, 2007

  Grundlagen kan ändras av två på varandra följande riksdagsbeslut med ett val emellan.

  Du glömmer vad jag har sagt i så gott som varje post: Individens frihet är det som skall försvaras.

  proletariatets diktatur som förkämpe för rösträtt hmmm…

 49. Briljerar med dina historiekunskaper igen liberal vänster? Hur var det nu med skatterna? Uppfanns de i början av förra seklet för att värna de fattiga och svaga? Eller?

  Det finns inte många spår av konservativa värderingar i de nya moderaterna. Socialliberala, näst intill socialdemokratiska.

 50. Liberal student

   /  december 5, 2007

  Det är rätt underhållande att läsa inläggen på denna blogg, förskolenivån inom ekonomi och rättsväsende är slående. Den sammanlagda IQn kanske når upp till 100, men ytterst tveksamt.

  ”Varför inte återinföra rösträtt förbehållet män som äger fast egendom och har tillräckligt stor förmögenhet?”

  Vart ska den gränsen dras? Ska vi dela upp människorasen i olika kategorier?

  ”Frågan som alltid väntar på ett svar: varför vill nyliberalerna att rösträtten ska vara kvar, varför ska befolkningen få rösta fram politiker som lägger sig i?”

  Politikernas viktiga uppgift är att få till en fungerande rättsstat, stifta lagar som skyddar människorna från varandra och även från staten etc. Dessa personer ska självklart väljas mha folkomröstningar, där alla som vill ska delta. Förstår inte ens frågan riktigt, den borde ställas såhär istället:

  Varför vill vänstern att folk ska rösta då de är överens om att marknaden är illegitim, att staten ska äga allt och folket ska hålla käft medan politikerna styr och ställer i landet?
  Det är alltid lika roligt att påminna vänsterfolk att så fort det råder kommunism i ett land så avskaffas oftast rösträtten. Eller rättare sagt, man kan oftast bara rösta på ett parti. DET RÄTTA PARTIET 🙂

  Nu får ni ungdomar fortsätta med era diskussioner, lova att hålla en lika låg underhållande nivå som innan…..

 51. H-E.R

   /  december 5, 2007

  Liberal student.

  ”Den sammanlagda IQn kanske når upp till 100, men ytterst tveksamt.”

  Med ditt inträde steg den nog med ca 18, troligen en rätt vanlig nivå för skräntärnan.

  ”Nu får ni ungdomar fortsätta med era diskussioner”

  Tackar så mycket bäste student, det var rätt länge sedan någon kallade åtminstone mig för ”ungdom”.

 52. liberal vänster

   /  december 5, 2007

  Liberatio. Ingen av oss levde runt sekelskiftet, elller hur så vi får hämta information från böcker eler från människor som faktiskt levde då och som berättat. Vi vet att högern då var emot alla refomer som gagnade arbetarklassen och visade ett förakt mot de fattiga. Tyvärr ser jag liknande mönster/människosyn i de nya modetarerna. Det vill säga: föraktet för de fattiga, sjuka och arbetslösa. Inget har hänt där vad du än säger. Du kanske inte tycker så men de som drabbats av regerinegs politik känner deras förakt in i benmärgen. Fråga dem!

  Håller med HER om att liberal students debut på sidan är smått roande. Att börja sin presentation med att kalla alla IQ -befriade säger mer om skribenten än om andra. Förmodligen ligger han vid högskolan och läser ekonomi och tittar in för att briljera nu när han klarat första deltentan. Vi andra..har fulla examina att luta oss på och långa yrkesliv att stödja våra teser på.

 53. liberal vänster

   /  december 5, 2007

  Igen Liberatio.Att nya moderaterna försöker framstå som sosse light-parti är en annan sak och att de tyvärr plagierat det sämsta från sossarna och då menar jag övervakningshysterin och kontroll av medborgaren och klassiska liberala idéer som personlig frihet inte ens finns med på agendan.

  Att reinfelt hela tiden vill framstå som arbetarens vän är slående. När han talar om arbetare klär han sig i röd slips, När han talar om miljön drar han på sig en gräsmattegrön tröja. Detta för att med färgpsykogins hjälp framstå som en mjukis som menar vad han talar om. Allt är RETORIK****och inte POLITIK**

  ”Varför vill vänstern att folk ska rösta då de är överens om att marknaden är illegitim, att staten ska äga allt och folket ska hålla käft medan politikerna styr och ställer i landet?”

  Jaså? Det tror jag inte. När sa Sahlin sist att allt ska ägas av staten? Aldrig. Vänstern arbetar tillsammans med marknaden då marknaden ör viktig.
  Vilket parti vll avskaffa marknanden? INGET!
  VIlket parti vill att folket ska hålla tyst och all makt till staten . Eller med andra ord, diktatur?? INGET

  Jag har läst alla partiprogram och det är väl bara KPLM(r) som lutar mot dina ideer så var får du allt ifrån?

 54. joel

   /  december 5, 2007

  Sverige har stora klassklyftor ja, och förmögerheter här tenderar att vara bundna till vissa familjer. Vill man bli rik i Sverige gäller det att födas i rätt famillj (Wallenberg t ex som haft väldigt goda politiska kontakter). I USA däremot sa är de allra rikaste människor som börjat med mer eller mindre tomma händer. Sverige har varit socialdemokratiskt i flera tusen ar medan USA har byggt pa en mer liberal samhällsfilosofi.

  Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Jo att höga skatter tenderar att cementera klassklyftorna. Arbetarens lön försvinner til största delen till staten, och det är helt omöjligt att spara och investera. Arbetaren är dömd att förbli en arbetare, som star med mössan i hand och tackar för det staten kastar at honom. De rika kan fortsätta leva pa sitt ägande eftersom dom kan stuva undan sitt kapital och kringa den beskattning som finns.

  Det är väldigt roande att folk är helt oförmögna att se detta. Varför fattar ni inte att det är högskattesamhället som skapar den verkliga överklassen? Hur skulle högre skatter och mindre marknadsekonomi kunna överbygga gapet mellan dom som lever pa sitt arbete och dom som lever pa sitt ägande eller politiska inflytande? Tror ni pa allvar att det är alliansens skattelättnader pa 0.1 öre per tusenlapp som har orsakat de klyftor vi ser idag?

 55. H-E.R

   /  december 5, 2007

  Joel.

  Slopandet av fastighetsskatten skapade då större klyftor mellan fattig och rik.
  De rika med lyxvillor jublar medan mindre bemedlade, t ex pensionärer som försöker bo kvar i sina hus så läge de kan, drabbades hårt. De fick nämligen i många fall mer att betala än tidigare.
  Ett exempel där rikas välmående tas direkt från fattiga.

  Att sedan skatte på arbete sänks samtidigt som ersättning och villkor för sjuka och arbetslösa försämras är ytterligare ett exempel på den politik som stadigt ökar klyftorna mellan fattig och rik.

 56. Tråkigt att du fortsätter upprepa argument som du vet är fel, H-E.R. Pensionärerna var en av de grupper som oftast drabbades hårt av den tidigare kontruktionen av fastighetsskatten. Trots att deras lån sedan länge var betalda kunde de få en skattechock om grannen tjänade en hacka när han sålde sitt hus. Var skulle de pengarna komma ifrån? Skulle de börja sälja av takpannorna för att få råd med den höga skatten?

  Marginalnyttan av sänkt skatt på arbete är störst hos de med sämst lön. Trots det påstår du att det är ett slag mot de fattiga. Det är det tidigare så brutala skatteuttaget, som tvingar av lågavlönade mer än hälften av vad de arbetar ihop, som skapat ”fattigdomen” (i förhållande till resten av världen är det ytterst få som verkligen är fattiga i Sverige). Var i ligger logiken att ta ut så mycket i skatt från de lågavlönade att de tvingas söka bidrag för att klara uppehället?

 57. liberal vänster, det finns inget förakt för fattiga, sjuka eller arbetslösa. Du är verkligen sossemarinerad om du tror att människovärdet är kopplat till nivåerna i bidrags- och socialförsäkringssystemen. ”Vänster”, helt klart, men det finns inte ett uns av ”liberal” i den människosynen.

 58. H-E.R

   /  december 5, 2007

  LibeRatio.

  ”Tråkigt att du fortsätter upprepa argument som du vet är fel, H-E.R. ”

  De som fått sin avgift höjd genom att tidigare betalat t ex 3500 kronor per år mot att nu betala 6000 kronor per år har drabbats av fastighetskattens slopande.
  Men du har rätt i att det tidigare slog illa när de med lågtaxerade villor fick ”sota” för det grannen fick ut vid försäljning, då skapades en mycket orättvis och missvisande ”lyxstämpel” över samtliga villor inom vissa områden.
  Vad jag skulle vilja se är en rättvisare fördelning över den nya avgiften. Det ska rimligen inte behöva bli så att t expensionärer drabbas hårdare som det blivit nu.

  ”Var i ligger logiken att ta ut så mycket i skatt från de lågavlönade att de tvingas söka bidrag för att klara uppehället?”

  Nej i detta finns ingen logik alls, jag skulle vilja se skatt efter bärkraft, dvs rejäla sänkningar för de sämst ställda och rejäla höjningar för de högst betalda.

 59. ”Nej i detta finns ingen logik alls, jag skulle vilja se skatt efter bärkraft, dvs rejäla sänkningar för de sämst ställda och rejäla höjningar för de högst betalda.”

  Var drar du gränsen? Redan nu betalar den med hög lön betydligt mer i kronor och öre räknat än den med låg lön.

  Fast jag håller med dig om sänkningen för de sämst ställda. En möjlighet vore att höja grundavdraget så mycket att det eliminerar behovet av statlig försörjning för de flesta. Visserligen hade det inneburit en sänkning för alla, vilket gör att vänstern kommer att slå bakut, men marginalnyttan är så mycket större för de som tjänar lite än för de som tjänar mycket. För Carl-Henric Svanberg hade t.ex. 5000:- mer i månaden inte gjort varken från eller till, men för den ensamstående undersköterskan hade det varit enormt välkommet! Tråkigt nog är vänstern gärna med på tåget om det blir sämre för alla men inte när det blir bättre.

 60. H-E.R

   /  december 5, 2007

  ps.
  Utöver detta behövs ett slopande av orimliga fallskärmar, både inom staliga och privata företag. Begränsa storleken på avgångsvederlagen från fallskärm till sedvanlig snusnäsduk.
  Ingen av direktörerna kommer att svälta ihjäl för det 😉

 61. H-E.R

   /  december 5, 2007

  LibeRatio.

  ”Var drar du gränsen? Redan nu betalar den med hög lön betydligt mer i kronor och öre räknat än den med låg lön.”

  Gränsdragningen där är nog så svår att kunde jag redogöra för den helt konkret så vore jag politiker 🙂
  Skatt efter bärkraft för mig innebär att en låginkomsttagare procentuellt borde betala långt mycket mindre än en höginkomsttagare.

  ”En möjlighet vore att höja grundavdraget så mycket att det eliminerar behovet av statlig försörjning för de flesta. Visserligen hade det inneburit en sänkning för alla, vilket gör att vänstern kommer att slå bakut, men marginalnyttan är så mycket större för de som tjänar lite än för de som tjänar mycket.”

  Illa. Plattskatt gynnar höginkomsstagare, där helgar inte ändamålet medlen. Fördelningen slår fel oavsett marginalnyttan.

 62. liberal vänster

   /  december 5, 2007

  Liberatio:
  Jag har aldig röstat på sossarna och kommer nog inte göra det heller. Har faktiskt en bakgrund i ett alliansparti men lämnade skutan mär reinfelt äntrade scenen. En sån vidrig politik som de för vill jag inte medverka till.

  Männiksosynen ja. Jag nämnde inget om ersättningsnivåer, det var du som nämnde det. Jag talar om hur man ser på fattiga och sjuka. Människor med ett värde eller människor som bara kostar? Där har du skillnaden.

  Menar du att en arbetslös som lever på bidrag är lika mkt värd som en direktör? Är en sjuk lika mkt värd som en frisk som jobbar?
  Om svaret är JA.. varför försämrar man då så radikalt för den ena gruppen och förbättrar det för den andra om de är lika mkt värda? Är inget sossigt med att tycka om människor. Det kan man göra oavsett partifärg.

 63. H-E.R

   /  december 5, 2007

  Liberal vänster.

  ”Männiksosynen ja. Jag nämnde inget om ersättningsnivåer, det var du som nämnde det. Jag talar om hur man ser på fattiga och sjuka. Människor med ett värde eller människor som bara kostar? Där har du skillnaden.”

  Detta är grundproblemet som jag ser det. När människor börjar ses som ett nationalekonomiskt problem så fort den indiviuella ekonomiska kapaciteten försämras. Då glöms alla mänskliga kvalitéer.
  För att ändra grundsynen på människan hjälper dessvärre inga lagar och regler, men för att upprätthålla människovärdet trots svåra förutsättningar gör lagarna och reglerna stor skillnad. Ett lagstiftat system där var individ har rättigheten till skälig ersättning ger ett existensberättigande som aldrig kan uppnås via ett system där förutsättningen för överlevnad är hoppet om andras goda vilja.
  Därför kan politik inte drivas med förutsättningen om en ensidigt god människa.

  Och visst har du helt rätt i att man kan tycka om människor oavsett partifärg. Dessvärre drivs politiken från högerhåll snarae som en uppmaning om motsatsen, den drivs i andan ”starkast vinner” vilket i ett civiliserat samhälle knappast kan ses som vare sig demokratiskt eller människovänligt.

 64. Höjt grundavdrag är inte detsamma som plattskatt.

  Förklara gärna hur en skattesänkning på låt oss säga 5 000 för en person som idag får ut ca 14 000 jämfört med samma skattesänkning för en som tjänar 150 000/månad är fördelningsmässigt förkastligt.

  —–

  Ja, människovärdet är exakt samma för sjuka som friska, arbetslösa som arbetande, bidragstagare som direktörer. Det hindrar inte att man ser över systemen och förändrar dem för att stämma bättre överens med demografin och t.ex. för att göra det mer lönsamt att gå från arbetslöshet till arbete. Tidigare regeringar har också förändrat systemen så att det blir till nackdel för vissa och fördel för andra utan att det pratats om förakt. En mera konsekvent hållning vore önskvärt. Dessutom är det så att ju mer politiskt reglerat ett samhälle är, desto större konsekvenser har varje förändring av politiken för enskilda människor. Det är ett av skälen till att jag verkar för betydligt mindre politisk inblandning i enskilda människors liv. Också ett av skälen till att jag aldrig kommer att köpa vänsterpolitiken, eftersom den går ut på att vissa kräver att få bestämma över andra.

 65. H-E.R

   /  december 5, 2007

  LibeRatio.

  ”Förklara gärna hur en skattesänkning på låt oss säga 5 000 för en person som idag får ut ca 14 000 jämfört med samma skattesänkning för en som tjänar 150 000/månad är fördelningsmässigt förkastligt.”

  Höjning av grundavdraget innebär en skattesänkning för samtliga vilket inte är förenligt med rättvis progressiv skatt. Att ta till en generell höjning av grundavdraget för att kompensera kommunala skattehöjningar drar dessutom undan stora summor pengar från beskattning. Vad jag menar med höjt grundavdrag som varande ett motsägelsefullt förfarande om man vill att skatten ska vara progressiv är att för att uppnå just denna rättvisa sänks skatten på ett bättre sätt genom sänkta kommunala skattesatser.

 66. H-E.R

   /  december 5, 2007

  ps. LibeRatio.

  Det bästa verktyget för en rättvisare fördelning i samhället samt en fortsatt tryggad välfärd handlar just om att dels utjämna löneskillnaderna men dels också beskatta höga inkomster samtidigt som låginkomsttagare får sänkt skatt.
  Höjt grundavdrag ger på den punkten inte det tillskott till statskassan som behövs för upprätthållandet av den gemensamma välfärden, inkluderat de kollektiva försäkringar som ger en garant just för detta.

 67. Är det inte rättvist med lika för alla? Där ser man.

  Vad som däremot är orättvist är att någon godtyckligt ska bestämma att vid inkomsten X ska personen betala Y%, vid inkomsten Z ska samma person betala Q%, osv. Det finns inga sakliga skäl till varför olika inkomster ska beskattas olika hårt utan det är ett rent tyckande. Inte bara ger politik baserad på tyckande upphov till otrevliga marginaleffekter, den är dessutom ett brott mot principen om allas likhet inför lagen.

  Om var och en ges möjlighet att skapa en personlig välfärd för sig och sin familj, behöver inte den ”gemensamma välfärden” lika stora resurser. Det finns ENORMT många områden som tar del av skattepengar som inte har något alls med välfärd att göra. Om staten fokuserar på de, som trots ökade möjligheter till personlig välfärd inte klarar sig, så blir det betydligt mer resurser över till dem.

 68. H-E.R

   /  december 5, 2007

  LibeRatio.

  ”Är det inte rättvist med lika för alla? Där ser man.”

  Om man ser skatten som ett medel för allas trygghet och eftersträvar skatt efter bärkraft för att jämna ut skillnaden mellan fattig och rik så är det inte rättvist med lika för alla.
  Då bör höginkomsttagarens skatt vara betydligt mycket högre än låginkomsttagarens.
  Utöver detta behövs förstås en utjämning i löneskillnaderna, men ett rättivisare skattesystem får väl ses som en del i detta.

  ”Det finns ENORMT många områden som tar del av skattepengar som inte har något alls med välfärd att göra.”

  Där håller jag med dig fullständigt.
  Skrev tidigare om landstingen som slukar skattemedel pga fokusering på alla tänkbara områden som inte har med vård att göra.
  Ett annat exempel är kommunpolitiker som plötsliga och irrationella tokidéer om allehanda skrytbyggen som endast har det syftet att de ska stå där som monument över dem själva.
  Över huvud taget all form av slöseri med skattepengar är förkastligt, så där är vi nog överens.
  Skattemedel ska gå till välfärd vilket i första hand borde vara vård/omsorg, utbildning och trygghet.

 69. Men skatten ÄR betydligt högre för höginkomsttagaren än för låginkomsttagaren. Och fortfarande tycks utjämning av lönen vara viktigare än att alla får det bättre. Om det nu är så viktigt, varför inte lagstifta om att alla ska få ut 20 000, varken mer eller mindre? Fantastiskt rättvist, eller?

  Jag håller med dig om att vård/omsorg, utbildning och trygghet hör till de viktigaste områdena (och tyvärr också djupt eftersatta efter så många år av socialdemokratiskt styre), men jag tror inte vi är överens om statens (skattmasens) roll i det hela. I de fall där det finns privata, kollektiva, fackliga, eller på andra sätt fungerande lösningar ska staten hålla sig borta (förutom kontrollfunktion om det behövs). Bara i de fall där det inte fungerar, eller där människor blir helt exkluderade, har de en korrigerande/utjämnande funktion att fylla.

 70. H-E.R

   /  december 5, 2007

  LibeRatio.

  ”Men skatten ÄR betydligt högre för höginkomsttagaren än för låginkomsttagaren. Och fortfarande tycks utjämning av lönen vara viktigare än att alla får det bättre. Om det nu är så viktigt, varför inte lagstifta om att alla ska få ut 20 000, varken mer eller mindre? Fantastiskt rättvist, eller?”

  Nja, 20 000 för alla är väl att ta i. Löneskillnader kommer alltid att finnas. Men jag önskar ett annat synsätt på arbete, som jag skrev tidigare skulle jag vilja se betydligt högre löner för t ex sjukvårdsanställda. Det är orimligt att det ska betala sig så pass mycket sämre att arbeta som vårdbiträde än att arbeta inom t ex industrin.

  Och be mig nu inte ge exempel på exakt hur lönebilden ska se ut för där räcker inte min arma tankeförmåga till 🙂

 71. Viveka

   /  december 7, 2007

  Bra skrivet.
  Jag blir bara lite fundersam över kommentaterna som l glömmer göra reflektion av inkomsterna efter kön.
  Tyvärr är denna feghet allmänt utbredd, trots att grundmaterialen har den statistiken, men eftersom det sticker i ögonen på folk att hela tiden få läsa att att 86% av denna rika ”1%-antare” är män och att kvinnor är mer fattigare än män.
  Själv hävdar jag att alliansen har försämrat tillväxten genom sin felaktiga snabbbidragspolitik, genom att de tagit (65miljarder) pengar från låginkomstagare, som tidigare användes för vanlig hushållskonsumtion som mat och kläder. Istället överför Alliansen dessa pengar till i första hand högavlönade, mätta män som spelar upp pengarna på poker och börsen.
  Det är inga aktivitet som vare sig ökar tillväxt eller produktiviten och där fattiga människor istället idag tvingas minska på handla vardagsvaror som mat. Även om de har ett lågbetalt arbete!

 72. Viveka – exakt! Läste just i dag i tidningen Fokus att det är kvinnorna som (i första hand) har övergett moderaterna efter valet, trots Fredriks charmoffensiver i ”verkligheten”. Inte förvånande med tanke på hur deras politik slår.

 1. Svensson » Blog Archive » Vad hatar borgarbrackorna mest?
 2. Tema: Salemdemonstrationerna del 2 « Slutstadium

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: