Vanvård och orättvisor – vi betalar!

Fakta;

I Sverige har vi länge arbetat effektivt om man jämför med omvärlden. Redan slimmade organisationer har bantats och slimmats ner ännu mer. Allt detta har lett till att andelen anställda som har fysiska eller psykiska arbetsrelaterade besvär har ökat ända sedan 1980-talet.

Ökningen av antalet anställda som upplever sina jobb som ofria, med små möjligheter att påverka sin arbetssituation har också ökat. Ökningarna är i samtliga fall tydligast bland kvinnliga arbetare, men vad gäller stressrelaterade sjukdomar märks en ökning över hela arbetsmarknaden.

Många kvinnor arbetar i fysiskt tunga jobb med felaktiga arbetsställningar, arbetsredskap och arbetsmiljöer anpassade för män – eller inte anpassade alls. Andelen kvinnor som har värk i olika delar av kroppen ökar, vilket i sin tur visar sig som sjukskrivningar för sjukdomar i skelett och rörelseorgan.

En klart högre andel LO-kvinnor än män har fysiskt tunga jobb. 60% i offentlig sektor och 50% i industrin mot endast 38 % av männen. Fysiska och psykiska arbetsrelaterade besvär hos kvinnor har ökat markant sedan 90-talet, med ökade sjukskrivningar som följd. Trots detta uppbär fler män än kvinnor arbetsskadelivränta idag.

I går fick vi veta att fysiskt tunga jobb kostar runt 10 år av ett arbetsliv, än mer för kvinnor. Någon som är förvånad?

Citat;

– Det handlar huvudsakligen om belastningsskador. Det dominerande är skador i rygg, axlar och armar, säger Roland Kadefors, docent och gästprofessor vid Göteborgs universitet.

Kvinnor som har ett tungt arbete skadas oftare än män.
I de hårdast belastade yrkesgrupperna slutar kvinnorna arbeta ett till två år tidigare än männen.
– Rent generellt är kvinnor mer utsatta i yrken med fysisk belastning. Det gäller även arbeten med monoton belastning under lång tid och arbete vid datorer, säger Roland Kadefors.

Forskarna som presenterar uppgifterna har tidigare arbetat på Arbetslivsinstitutet – numera under avveckling efter ett beslut från den borgerliga regeringen.

Tacka tusan för det! Sådan forskning vill den moraliserande borgerliga regeringen givetvis inte veta av. Hur skulle det då gå med allt tal om ”utanförskap” och ”fusk”?

Att människor, och framför allt kvinnor, sliter ut sina kroppar i slimmade organisationer och i fysiskt tunga jobb vill borgarna helst inte veta av. Och nu får de förmodligen som de vill – ungefär hälften av dessa forskare har slutat med arbetslivsrelaterad forskning.

Så förpassar borgerligheten fakta till garderoben och fortsätter sina osakliga anklagelser om det ”fuskande” folket.

Lotta Gröning skriver i dag om att väldigt många unga sägs ”tvångspensioneras” bort från arbetslivet. Finns problemet med ”tvångspensioneringar” ska det givetvis åtgärdas.

Men…

…det känns som om vi lever i olika världar. I min värld är det största problemet i stället att utslitna och arbetsskadade människor (ofta kvinnor) inte blir trodda eller tagna på allvar av försäkringskassan och dess läkare.

De anklagas för ”fusk” och blir utsatta för försäkringskassans rättsosäkra granskningar och prövningar. Många blir av med sjukersättningar trots läkarutlåtanden som visar att patienten inte klarar av att arbeta (full tid).

Bedömningarna kanske skulle bli enklare (för alla) om försäkringskassan började lyssna på de försäkrade och de behandlande läkarna istället för enbart på sina egna försäkringsläkare – de som aldrig någonsin träffar sina offer!

Bra bloggat;

Kaj Raving

Maktlösheten dödar hos Mullvaden 

*

En liten notis i dagens DN meddelar fortsättningen på gårdagens skandal kring det privata vårdföretaget Attendo Care. Nu vill den borgerliga majoriteten i Södermalms stadsdelsnämnd, trots att företaget uppenbarligen inte klarar av sina åtaganden, trots allt ge Attendo Care ett nytt uppdrag.

De ska ta över Vintertullens omsorgsboende och minska personalen med 26,5 helårsanställda. 12 miljoner mindre per år!

Priset är uppenbarligen viktigare än kvaliteten för borgarna. Sorgligt nog drabbar det i slutändan många oskyldiga. Både personal och vårdtagare får betala ett fruktansvärt pris! Vanvård och utsliten personal blir resultatet – vem bryr sig? Ja, inte borgarna i alla fall!

*

Läs även ”Fortfarande kristid för många mammor”

*

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

intressant.se