Så inleds systemskiftet

De borgerliga regeringspartierna är eniga när det gäller det långsiktiga målet – deras avsikt är att sänka skatterna till EU-snittet. Det innebär att regeringen planerar framtida skattesänkningar på runt 250 miljarder per år. Summan motsvarar mer än den årliga kostnaden för landets sjukvård (år 2006 – ca 215 miljarder) eller mer än den totala kostnaden för de offentliga pensionerna (ca 209 miljarder).

Hur ska man få svenska folket med på noterna? Hur ska man invagga väljarna i tron att skatterna är för höga och välfärden för generös? Hur ska man få svenska folket att välja bort den svenska välfärdsmodellen?

Svar;
Man ser till att urholka förtroendet för välfärdssystemen. Man invaggar svenska folket i tron att vi är ett folk av ”fuskare”, att alla som kan smiter från skatterna och alla andra fuskar till sig ”bidrag”.

Rubrikerna har den senaste tiden spelat borgarna i händerna. Först fick vi, av Svensk Näringsliv, veta att ”95 procent av svenskarna fuskar”. Därefter drabbades moderaterna själva av en liten ”backlash” och fick känna på hur det känns att kollektivt bli utpekade som ”fuskare”. Men, strax återställdes ordningen. FUT rapporten om ”bidragsfusket” släpptes lägligt nog vid exakt (för moderaterna) rätt tidpunkt. Nu var vi alla ”fuskare” igen.

De borgerliga debattörerna har varit eniga i sin analys – ta bort eller sänk skatterna så slipper vi skattefifflandet. Det ”enorma bidragsfusket” – som uppgår till mellan 0,5 och 2 procent av de totala utgifterna i trygghetssystemen – kan vi däremot, enligt debattörerna, endast stävja med ”hårdare tag” och lägre ersättningar.

Debatten har i slutändan resulterat i att många ifrågasätter både ”bidragen” (välfärden) och den svenska skattenivån.

Se där – ett steg i rätt riktning. I alla fall för de som vill byta ut den svenska välfärdsmodellen till något mer i stil med den amerikanska.

I USA betalar medelklassen i stort sett en lika stor andel av sina inkomster i skatter, avgifter och försäkringspremier som vi betalar i skatter. Den stora skillnaden ligger i det faktum att de, till största delen, betalar till sin egen välfärd – inte till andras. Konsekvenserna blir ökade klyftor och ett samhälle där många slås ut helt. De som inte har råd får förlita sig på matkuponger och nådegåvor. Friheten att själv välja skola, vård och omsorg blir ett privilegium för de välbeställda.

Vi kan redan se hur det svenska välfärden är på väg att förändras i just den riktningen. I flera borgerligt eller moderatstyrda Stockholmskommuner har man kommit en bit på väg. Höga avgifter till kommunala musikskolor och fritidsklubbar stänger ute de ekonomisk svagaste grupperna. Till och med skolmaten har blivit en klassfråga. Privata och vinstdrivna vårdalternativ utesluter alla utom de med privata sjukförsäkringar eller välfyllda plånböcker.

Svenska folket har länge varit välvilligt och positivt inställd till gemensam och solidarisk finansierad välfärd. Och varför inte? Den svenska modellen har skapat ett samhälle med hög jämlikhet, jämställdhet och livskvalitet. Många internationella jämförelser visar samma sak. Sverige (och norden) ligger i topp även när det gäller produktivitet, flexibilitet, tillväxt- och konkurrensförmåga. Vi har fler i arbete än något annat land i världen, dessutom jobbar vi betydligt längre upp i åren än i de flesta andra länder.

Allt detta ligger nu i vågskålen. Klyftorna ökar redan, solidariteten och kittet mellan samhällets olika grupper är på väg att slås sönder. Stora skattesänkningar är genomförda. Fler är på väg. Sakta men säkert förändras samhället.

Den borgerliga regeringen lägger nu grunden till ett systemskifte genom att grundligt misskreditera de svenska välfärdssystemen. Fortsättning följer…

*
Men, det finns även ärliga borgare…

bella.gif

Maud Olofsson analyserade i Ekots lördagsintervju alliansens numera usla opinionssiffror. Så här löd hennes förklaring;

”Jag tror att det har att göra med de förändringar vi faktiskt gör…. ”

Ni ser – äntligen – en klarsynt borgerlig bäver! 😉
*

Fakta – skriften ”Åtta år med Reinfeldt” – Persson, Carlén, Suhonen

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,