Tomtar, obehagligheter och utanförskap

sveno.jpg

Sven Otto Littorins visdomsord i SvD i dag;

vi har inte gjort allt det här för att jävlas med långtidsarbetslösa, utan för att förstärka möjligheten att komma tillbaka till ett arbete. Då krävs ibland obehagliga åtgärder.

Fatta det, alla ni som är arbetslösa eller riskerar att drabbas av arbetslöshet – ju fattigare ni är desto större chans är det att ni får ett nytt jobb. Piska och svält är bästa bot mot arbetslöshet. Det är för er egen skull ni får uppleva alla dessa ”obehagliga åtgärder”. Sven Otto, och hela regeringen, vill oss bara väl.

Visst känns allt mycket bättre nu?! 😉

Att det finns flera tomtar i regeringen har väl många av oss insett, idag utnämner Aftonbladets ledarskribent Ingvar Persson (med rätta) Mats Odell till självaste tomtefar.

Vi får veta att på regeringens egen hemsida kan alla som har lust anmäla sitt intresse för att vara med och plundra oss på våra gemensamma tillgångar. Statliga företag slumpas bort till extrapris. Julgransplundringen har börjat!

I morgon diskuterar riksdagen Mats Odells sätt att hantera utförsäljningen av statliga företag. Kritiken lär inte bli nådig.

Frågan är – kommer regeringens största tomte få sitta kvar ända tills julafton?

reinfeldt1.jpg

Och nu över till ett annat av Fredriks problem… nämligen det så kallade ”utanförskapet”.

Fredrik Reinfeldts ord i TV-debatten mot Mona Sahlin nyligen:

Var tionde minut såg vi en ny förtidspensionär under dina år tillsammans med Göran Persson

Vad Fredrik inte berättade (visste?) var att under den borgerliga regeringens första år vid makten har det inte bara tillkommit en förtidspensionär var tionde minut, utan dessutom ytterligare fyra förtidspensionerade per dag.

Sedan Fredrik Reinfeldt vann valet har 1 600 fler beviljats förtidspension än under den socialdemokratiska regeringens sista år.

När det gäller Socialbidragsutgifterna ser inte heller siffrorna särskilt ljusa ut. Under de två första kvartalen år 2007 betalades, enligt Socialstyrelsen, 4 494 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket inte är någon förändring jämfört med motsvarande period år 2006.

Anmärkningsvärt med tanke på att vi just nu är inne i en ”dånande” högkonjunktur, då socialbidragstagandet alltid brukar sjunka.

Regeringens ”obehagliga åtgärder” har hitills lyckats åstadkomma ett hårdare samhällsklimat, större klyftor och ett, för många, än djupare utanförskap. Allt detta mitt i en brinnande högkonjunktur.

Kanske är det dags att regeringen ser sanningen i vitögat – alla blir inte friska och får jobb för att de misstänkliggörs som lata fuskare. ”Utanförskapet” minskas inte av att de som, av olika anledningar, står utanför arbetsmarknaden lever på svältgränsen!

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Annonser
Tidigare inlägg
Följande inlägg
Lämna en kommentar

44 kommentarer

 1. H-E.R

   /  oktober 23, 2007

  Anledningen då?
  Ett samhälle skapas där misstänksamheten gror så det knakar. Vi hetsas till vansinne genom dagliga rapporter om ”dålig moral”, vi utpekas som fuskare av stora mått, vi ”uppfostras” att bli angivare, spionera på grannarnas eventuella fifflerier.
  Kontentan torde väl bli ett mentalt försvagat folk som i stället för protester endast orkar vara tacksamma över det lilla som blev över.
  Snuskigt rävspel, men få protester.

 2. karin

   /  oktober 23, 2007

  Håller med H-E.R!!! Det görs ”för vårt eget bästa”!!(??)

 3. Liberal vänster

   /  oktober 23, 2007

  Sanningen är att det inte går att nå full sysselsättning. Det är en utopi och arbetslinjen måste upphävas i utbyte mot ett nytt sätt att tänka och se på männniskor . Full sysselsättning är lika omöjligt som nollvisioner. De okvalificerade jobben finns inte längre och kommer inte tillbaka. Frågan är: Fungerar en politik som strävar efter att 100% har jobb? Nej! Det kommer alltid finnas arbetslösa och sjuka vad de än hittar på. Jämför med trafikens nollvision. Trots alla åtgärder och kampanjer och höga böter är trafikolyckorna desamma. Likadant är det med arbetslinjen, Åtgärder och åtstramningar men det kommer inte lösa det faktum att vissa inte har jobb.
  Face it!

 4. H-E.R

   /  oktober 23, 2007

  Sant som du skriver Liberal vänster. Full sysselsättning är en utopi. Och bör definitivt inte heller vara det saliggörande undermedlet för välfärden.

  Det finns massor av människor som helt enkelt inte klarar att arbeta pga sjukdom. För dem är inte ropen om ”full sysselsättning” något som ger alternativ och livskvalitet.

  Full solidaritet är däremot ingen utopi. Men i den Orwellska anda som nu råder är ”solidaritet” ett så bespottat ord att det närapå är att beteckna som en svordom.

  Bästa botemedlet är att genomskåda och ifrågasätta det som händer, både i samhället och i den politik som på nyspråksvis ”hjälper” oss alla till en bättre värld och en därigenom tilltänkt välfärd.

  Största ledstjärnan för alliansen verkar vara att på varje tänkbart och otänkbart sätt ställa medborgarna mot varandra, krossa ”myten” om solidaritet, få oss att tacka för smulor och hålla k*ften.
  Som tur är ganska lätt att genomskåda, men desto svårare att ändra på. Åtminstone inom denna mandatperiod.

 5. Patrik

   /  oktober 24, 2007

  Jag finner ”allians”-kartellens propaganda mycket motsägelsefullt.
  Man betonar människornas frihet och möjligheter men samtidigt begränsar man människor knivskarpt och tar bort medlen att utvecklas!

  Var det sioux-indiarnerna som myntade ordstävet: ”Tala med kluven tunga”??

  Tar man bort allt för en människa försöker hon klara sig från dag till dag och får ett kortare, stressigt liv. Får hon däremot vägledning, framtidshopp och finansiering så utvecklas hon till att bli framgångsrik inom ett yrke hon trivs i.

  Det är en lögn som cirkulerar i borgerliga kretsar om svensken som välfärdsnarkoman, där man mera tittar västerut till det dollar-fjättrade landet USA. Ska man då vara slav under storföretagens dollar? Jag väljer i alla fall att inte riskera att hamna på gatan på grund av giriga företag.

  De sk. ”nyliberalerna” får mig att må illa!

 6. Liberal vänster

   /  oktober 24, 2007

  Skönt att se att kvaliteten på denna blogg höjts och att vi närmar oss kärnan. För mig är varken allianspolitik eller socialdemokratisk politik framtiden. Det finns inte och kommer aldrig finnas lönejobb åt alla. Däremot finns det uppgifter att sköta åt alla. Istället för att fråga en långtidsarbetslös: vad vill du göra med ditt liv? så tvingar man dem att söka jobb de inte kan få och betala dem pengar för detta. OM en medborgare vägrar bidra ska de ha noll kronor men om de har en vilja att göra något ska de ha allt stöd de kan få. Att bara ”söka en massa jobb” är ineffektivt. Om de hellre önskar sitta och läsa för sjuka på sjukhus, ta hand om andras hundar, bygga konstverk på skolgårdar så låt de hellre göra detta än att stänga in dem i förnedrande jobbgarantier.
  sedan måste vi se det ur klimatsynpunkt. Arbete är många gånger miljöförstörande. Produktionen slukar naturresurser och transporter likaså. Att producera mindre, konsumera mindre och arbeta mindre är framtiden.

 7. Liberal vänster- Håller med dig helt om följande som du skrev:

  ”Produktionen slukar naturresurser och transporter likaså. Att producera mindre, konsumera mindre och arbeta mindre är framtiden”

  Men tror du att det är möjligt med nuvarande samhällssystem och under kapitalism och marknadsekonomi vars själva kärna är vinstskapande produktion där många får arbeta mer(i andra delar av världen)?

  Jag ser det som väldigt svårt under nuvarande system. Men det stämmer helt det du säger. Produktionen inte bara slukar naturresurser, många gånger förstör den miljön i de områden också, detsamma gäller transporterna. Hur ska vi producera, konsumera och arbeta mindre när företag drivs av vinstsökning som innebär ökad produktion, ökad konsumtion och ökad arbete. Det är en svår ekvation under vår system och en utopi tycker jag.

  Du har en annan intressant åsikt:
  ”Sanningen är att det inte går att nå full sysselsättning. Det är en utopi och arbetslinjen måste upphävas i utbyte mot ett nytt sätt att tänka och se på männniskor”

  Intressant att du anser att full sysselsättning är en utopi. Det är helt sant att dagens system INTE kan ha full sysselsättning, i det avseendet är det en utopi.

  Jag tror att sättet att tänka och se på människor är starkt sammankopplade till hur produktion bedrivs i övrigt. Jag tror därför inte det hjälper så mycket hur vi ”tänker” och ”ser på människor”, det är i den materiella produktionen förändringar måste ske för att åstadkomma nya sätt att tänka och se på saker och ting, vad tror ni om det?

 8. utanförskap är inte att vara sjuk eller inta ha ett jobb. Utanförskap är att bli betraktad som avskum för att man är arbetslös eller sjuk. Man blir inte friska eller jobben blir inte fler för att inkomsten sänks för dessa grupper. Att inte kunna delta i samhället på grund av sänkt a-kassa och sjukersättning ger utanförskap och sänkt livskvalitet. Det skrämmer mig att empatin är så låg bland många människor och att alla numera som är sjuka eller arbetslösa per automatik är lögnare eller fuskare…
  Jag önskar er alla som har den inställning att ni är värda prova på den sitsen att vara arbetslös eller långtidssjukskriven

 9. H-E.R

   /  oktober 24, 2007

  Vladi, håller med dig om att det är i den materiella produktionen förändringar måste ske.
  Om du tänker som jag så är det ett totalt vansinne som råder. Fullständigt onödig energikrävande produktion och med detta en konsumtion som saknar både vett och sans.

  För att ge exempel: Datorer ”måste” bytas ut ca vart tredje år om man ska ”hänga med i utvecklingen”. TVn ”måste” vara platt och den gamla åker på soptippen.

  Tidsnöd och stress gör att vi ”måste” ha snabbmat, plånboken skriker ”handla på Lidl”, t ex kött som fraktats runt halva klotet innan det hamnar på tallriken.

  Och så rullar det på…. stress och inbillade behov jämte en produktion som saknar relevans och långsiktighet. Snabba vinster utan tanke på människan som levande varelse.

  Tanken på en värld där man tillåts vara sjuk eller svag utan att hånas för det tycks avlägsen.
  Det är fullständigt absurt det som händer nu, starka ställs mot svaga.

 10. Ragge

   /  oktober 24, 2007

  Oavsett politisk uppfattining är det väl inte så svårt att se att utanförskap t.ex arbetslöshet och förtidpensioner är ett stort problem. Två anledningar.

  1. Med en mindre andel av befolkningen som arbetar produceras mindre resurser. Oavsett hur man tycker att resurser bör användas (privat eller offentligt) så är det problematiskt. Eftersom befolkningen dessutom åldras så förstärks detta problem. Om en mindre andel av den arbetsföra befolkningen arbetar i kombination med flera äldre som lever längre och en sjukvård som blir allt dyrare, både tack vare nya bättre metoder men också att äldre behöver mera vård leder detta på sikt till stora problem med samhällsfinanserna. Om resurserna ska räcka till på lång sikt måste flera arbeta.

  2. Arbetslöshet och kanske fram för allt förtidspension är förödande för individen. Det har framgått tydligt i studier att förtidpension ofta leder till depression och dessutom ofta avsevärt kortarare livslängd.

  Att förtidpensionera eller sjukskriva är knappast ”solidariskt” varken mot samhället eller individer. Detta säger inte att det finns några enkla lösningar på dessa problem. Snarare är nog försök till att lösa dessa problem svåra, och ofta obekväma, särskilt politiskt. Men att problemen är obekväma är knappast någon anledning till att inte göra någonting. Även om det går att kritisera borgarnas åtgärder så försöker de åtminstone göra något åt detta problem, till skillnad från den förra regeringen.

 11. Ragge

   /  oktober 24, 2007

  Sen måste jag också fråga.

  Om man tycker att marknadsstyrd produktion är fel, vad är egentligen alternativet? Det låter onekligen som att en del här tror att planekonomi, dvs att staten bestämmer vad som ska produceras skulle vara lösningen.

  Erfarenheterna av planekonomi från historien är väl knappast särskilt positiva. Inte minst leder det till otrolig ineffektivitet. Om produktionen slukar för mycket naturresurser vore det inte bättre med marknadsmässiga lösningar? T. en bättre prissättning av ändliga naturresurser. Om priset ändras så kommer produktionen ändras inom ramen för marknadsekonomin. Resultatet är troligen otroligt mycket mer effektivt än under planekonomi.

  Samma lösning skulle kunna användas för t.ex koldioxid, nämligen en global koldioxid skatt som därmed skulle ändra prissättningen på utsläppen.

 12. Liberal vänster

   /  oktober 24, 2007

  Ni har väl hört talas om ”down shifting”?
  Vladi! det blir väldigt svårt i nuvarande system att åstadkomma de nödvändiga förändringarna, men vi måste börja någonstans och det resonemang vi för här och nu förs överallt runtom i världen och med tankar följer ord följer handling. De som har makten är gammalmodiga och kör med gammal skåpmat. Finns det nåt mer avskyvärt än ordet piska?
  Människor ska piskas till arbete??Hur kan vi acceptera detta språkbruk när vi alla vet att slaveriet är upphävt och människor arbetar numera av fri vilja?
  det är dags för uppror, kamrater!

 13. Ragge

   /  oktober 24, 2007

  Angående arbetslösheten. Full sysselsättning är inte möjligt att uppnå, och orsaken är att då får man inflation. Detta förutsätter inte att en andel av befolkningen hela tiden ska vara arbetslös, utan att ekonomin förändras.

  Dvs vissa jobb försvinner och nya jobb skapas. Människor slutar från jobbet, eller får sparken och sedan söker de nytt jobb. Arbetlösheten uppstår för att det omöjligen kan vara perfekt matching hela tiden på arbetsmarknaden. Skulle knappt någon vara arbetslös så blir det inflation. Dett innebär att det inte är samma människor som är arbetslösa hela tiden utan att det är en rotation på arbetsmarknaden.

  Problemen i Sverige och Europa med arbetslöshet beror till stor del på att stora grupper har uteslutits från arbetsmarknaderna, och är arbetslösa under lång tid, vissa t.om hela livet. Det är vad som menas med utanförskapet. Och det har visats att ju längre man är arbetslös ju svårare är det att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är denna typen av arbetslöshet som Sverige och Europa har problem med till skillnad från t.ex USA.

 14. Liberal vänster

   /  oktober 24, 2007

  Miljöskatt på miljöförstörande arbete? Kan det vara nåt??

 15. Jens

   /  oktober 24, 2007

  Jättebra skrivet Ilse-Marie! Du hade även kunnat tillägga att långtidsarbetslösheten (minst 100 dagasr) för unga under 25 år fyrdubblats under Reinfeldts första regeringsår. I september 2006 (vid valet) var det ca 2000 unga som var låntidsarbetslösa. I september 2007 (efter ett år med Alliansen) var det 8000 unga som var långtidsarbetslösa.

  Dessa siffror rimmar illa med den retorik som både Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson hade i valrörelsen när det anklagade (s) för att inget göra åt de ungas låntidsarbetslöshet. Men det var då det…

  Det börjar kanske snart bli dags att putsa av det gamla uttrycket: ”så som du dömmer andra skall du själv dömmas…”

 16. H-E.R

   /  oktober 24, 2007

  Ragge…
  ”Att förtidspensionera eller sjukskriva är knappast solidariskt, varken mot samhället eller individen” skriver du.
  Nu är du snuddande nära det gängse nyspråk som råder i dagens politik.

  Den så kallade ”solidaritet” som gäller idag är att ”arbete ska löna sig”. Indiven hamnar i dessa lägen helt på skam då det fullkomligen hamras in i folks medvetande att ”arbete är det bästa vare sig man är sjuk eller frisk”.

  Det finns många människor som inte klarar ett arbete Ragge.
  Jag begär inte att du ska förstå deras situation, men sluta för guds skull att nämna ”solidaritet” i det fallet.
  Att svälta ut dessa människor med låga ersättningar och samtidigt hävda att man då är solidarisk är ett falskspel utan dess like.

  Förtidspensioneringar behövs. Långa sjukskrivningar behövs också. Inte alltid, men ganska ofta.
  Finns inga genvägar när kroppen gjort sitt Ragge. Inse det.

 17. Ragge

   /  oktober 24, 2007

  H-E.R

  Om du vill ha ett system med höga ersättningar till sjukskrivna och förtidspensionerade kräver det en mycket bra kontroll. Höga ersättningar ökar kostnaderna för systemet och detta måste finansieras, troligen med högre ekonomisk tillväxt, dvs i princip flera arbetade timmar. Om systemet dessutom skulle överutnyttjas riskerar kostnaderna att skena och det går inte att finansiera. Höga ersättningar betyder ett större behov av kontroll.

  ”Långa sjukskrivningar behövs också. Inte alltid, men ganska ofta.
  Finns inga genvägar när kroppen gjort sitt Ragge.”

  Det är väl egentligen inte detta som förklarar ökningen i sjuksrkrivningar och förtidspensioner. Som DN skrev om igår handlar många förtidspensioner om unga som aldrig arbetat, och diagnoserna är ofta psykiska. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=707429

  ”Frågan är just om det är ”solidaritet” att sjukskriva och förtidspensionera om det inte hjälper människor på sikt.

 18. Patrik

   /  oktober 25, 2007

  Ragge: Är då det rätta receptet på att få unga (och alla andra människor) i arbete genom att:

  Kraftigt dra ned på arbetsmarknadsutbildningar.

  bestraffa praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder för arbete genom ständigt minskande a-kassedagar.

  lägga upp olika regler för olika grupper (exempelvis: Unga och studenter har ett mycket svagt skydd i a-kasseförsäkringen där studenter måste betala arbetsavgiften när de studerar, dvs ex. 345 kr/mån till SIF) Studenter som tar lån och inte känner att de har råd att gå ur a-kassan får betala en extra avgift trots att de gjort valet att själva göra något åt sin arbetslöshet. Sånt borde inte straffas, utan premieras. Men moderaterna tror tydligen att alla universitetsstuderande är ”snorungar” som kan leva på nudlar hela månaden, de ser inte de som har familj där de lever på marginalerna under studietiden.)

  osv, osv, osv.. Allt skönmålat som ”rättvist” av vår egen fusk-akademiker Sven-Otto Littorin!

  Men det är ju klart: Det SKA ju löna sig att arbeta!

  Moderaternas främsta lurendrejeri valet -2006.

  Det har ALLTID lönat sig att jobba! Det de sade då var en rent hånaktig spottloska i ansiktet på mig och många andra arbetslösa som försökte desperat få jobb under lågkonjunkturen 2003.

 19. H-E.R

   /  oktober 25, 2007

  Ragge, ser nu att du har kommenterat mig också. Bättre sent än aldrig kommer här mitt svar (som tyvärr blir en aning pedagogiskt upprepande av förekommen anledning)

  Ragge, återigen. Blanda inte in ordet ”solidaritet” när du beskriver förtidspensionerades och sjukskrivnas situation!
  Det finns inte det minsta lilla solidaritet när ersättningen minskas, anledningen till utebliven arbetsförmåga ifrågasätts och efordrad rehabilitering uteblir, media bespottar och den arbetande delen av befolkningen förfasas över kostnaden likaväl som politikerna.

  Jag avser nu de människor som är förtidspensionerade/sjukskrivna pga sjukdom, de som ej klarar sina arbeten pga av utsliten kropp, värk, utbrändhet eller vad det nu må vara för sjukdom.
  Och det är många människor det gäller i det fallet.

  Det gäller de människor som helt sonika ställs utanför skyddet av de mänskliga rättigheterna.
  Glöm solidaritet Ragge.

  Kolla upp lite fakta angående hur enkelt Försäkringskassan kan besluta sig för att stänga av ersättningen för en sjukskriven på lösa boliners beslut om att personen i stället är fullt frisk.

  Försök även sätta dig in i arbetslösas situation, t ex Patrik som skriver här.
  Finns ingen solidaritet alls i att ”svälta” ut människor som kämpar för att hitta ett arbete.
  Jag får en känsla av att du kommer att fortsätta mala på om ”ingen solidaritet att förtidspensionera och sjukskriva”. Själv ids jag inte upprepa ännu en gång, utan hoppas att du förstår bättre denna gång.

 20. Ragge

   /  oktober 26, 2007

  ”Det gäller de människor som helt sonika ställs utanför skyddet av de mänskliga rättigheterna.”

  Är det en mänsklig rättighet att bli försörjd av andra?

  Glöm inte att om det är det är en mänsklig rättighet att bli försörjd då måste det också finnas mänskliga skyldigheter, eftersom det är någon annan som måste betala.

 21. H-E.R

   /  oktober 26, 2007

  Ragge..
  Ja.

 22. H-E.R

   /  oktober 26, 2007

  Ragge… för att du ska slippa leta:

  Artikel 25
  1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.

 23. Liberal vänster

   /  oktober 26, 2007

  Ragge.
  svar: JA!:
  Det är en mänsklig rättighet att få äta sig mätt och få vård när man blir sjuk.
  Att du föredrar att se människor svälta vittnar bara om en skev männiksosyn.

 24. Ragge

   /  oktober 26, 2007

  Vem är det som ska betala för alla dessa rättigheter? Mat, kläder bostäder osv växer knappast på träd. Om någon har rätt till detta måste någon annan tvingas till att betala för det.

  Vem tycker ni ska tvingas att betala?

  Är det rätt att tvinga någon att betala för någon annans bostad?

  Vad är det som ger en människa rätten att tvinga någon annan att betala?

 25. H-E.R

   /  oktober 26, 2007

  Ragge….. tänk efter lite till.
  Under tiden, inför julen:

  Knäck
  ca 70 st

  2 dl vispgrädde
  2 dl sirap
  2 dl strösocker
  2 msk Milda
  3/4 dl hackad mandel

  Meddela när du kommit på svaret. Vem ska betala?

 26. Ragge

   /  oktober 26, 2007

  Vore intressant om du vågar ta i frågan varför det är rätt med tvång, och varför tvånget är en så central del i socialismen. Det har ingen vänster här vågat svara på någon gång.

 27. Liberal vänster

   /  oktober 26, 2007

  Ragge?
  Vem har betalt dina sjukbesök?
  vem har betalt din skolgång, dina böcker och dina lärares lön?
  Vem har betalt din fria tandvård upp till 20 år?
  vem har betalt din fria sjukvård upp till 20 år?
  Vem har betalt vägarna du trampar på varje dag?
  Vem har betalt parkskötseln i den motionsslinga du springer i?
  Vem har betalt för att du ska kunna på i musikskola, fotbollsskola, fritidshem, dagis, kollo?
  Vem har betalt??
  Kan du ge ett ärligt svar på varför du uytnyttjat samhället och andras skattekronor i deccenier och sedan kommer och gnäller över att du inte vill betala skatt???

  ragge!
  Faci it men..

  IT´S PAY BACK TIME*

 28. Träd

   /  oktober 26, 2007

  Ragge:
  ”Mat, kläder bostäder osv växer knappast på träd”

  Jo. det är precis vad det gör. Mat kommer från naturen, alltså träd (äpplen, bananer, fikon..) Virke till möbler och bostäder kommer från träd och kläder kommer från naturen, alltså träd/buskar i form av bomull.

 29. fundersam

   /  oktober 26, 2007

  Missförstånf gällande mänskliga rättigheter:

  FN:s männskliga rättigheter är ”negativa” dvs ingen har rätt att ta detta ifrån dig. Den svenska varianten är: Någon skall ge dig.

  Det funkar inte att alla har rätt att få eftersom någon måste ha skyldighet att ge men det är en logisk motsägelse eftersom det du fått måste du skicka vidare vilket gör att ingen äger rätten till något.

 30. Ragge

   /  oktober 26, 2007

  ”IT´S PAY BACK TIME”

  Det är inte direkt jag som är skyldig staten några pengar. Staten har stulit otrolig mycket mera pengar än vad jag nyttjat i resurser. Svaret på alla de där frågorna är att JAG har betalt. Dessutom har jag betalat för att massa snyltare och plundrare ska nyttja resurser utan att betala. För att inte tala om alla som blir försörjda på min bekostnad. Massor av den skatt jag tvingas betala på pengar jag arbetat ihop går rätt ner i fickan på någon annan. Och så sitter ni och ylar om att ni får för lite bidrag, vilket i klarspråk betyder att ni vill plundra mig på mera pengar som jag arbetat ihop. Och så påstår ni att det är ”solidaritet” och ”rättvisa”.

  Hur kan det vara rätt för staten att med tvång och hot om våld ta pengar som någon arbetat ihop, bara för att någon annan tycker att det är rätt? Sedan bestämmer staten vilka tjänster de stulna skattepengarna ska användas till. Jag tycker att varje individ själv ska har rätten att bestämma vad de vill använda sina pengar till. Varför ska människor ha rätten att med makt bestämma över andra?

 31. H-E.R

   /  oktober 26, 2007

  Tack Ragge!
  ”PAYBACK TIME”….. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det viset.
  Jag började jobba vid 15 års ålder. 10 år senare studier kombinerat med arbete i 3 år. Därefter arbete i ytterligare 20 år.
  Under denna yrkesverksamma period på 33 år betalade jag skatt vilken täckte min sociala försäkring (du vet den försäkring som numera benämnes ”bidrag”) samt den avgift som täckte min fackliga försäkring.
  Sedan hände en olycka på mitt arbete, därefter handikappad.
  Och inte förrän nu, tack vare dig Ragge, har jag tänkt på ”PAYBACK TIME”.
  Nåja bättre sent än aldrig.

 32. Ragge

   /  oktober 26, 2007

  Ja tänk vad mycket pengar varje människa hade kunnat fått ha och dessutom hade de fått bestämma själva över vad de ville göra med pengarna. Istället för en stat som stjäl pengarna och bestämmer åt människor vad de vill ha.

 33. Ragge

   /  oktober 26, 2007

  + att du faktiskt har en liten poäng. Eftersom du är låginkomsttagare går inte speciellt mycket av dina pengar till omfördelning. Den tredjedelen som har större inkomster däremot betalar otroliga summor direkt till andra. För att inte tala om den femtedel som tjänar mest, där 30% av skatten de betalar går direkt till andra. En otrolig parasitering på de mest produktiva i ekonomin.

 34. H-E.R

   /  oktober 26, 2007

  Ragge, monolog?
  Eller var det mig du menade?
  Vet inte vad man räknar som låginkomst i dagens läge. Hade under 25 000 när skadan inträffade för några år sen. Troligen är det väl lågt, men jag är mycket glad i dagens läge att jag får ”parasitera” på dig Ragge.
  Du är en hedersknyffel som knotar på med skattebetalandet.
  Minns nu bara att en del av det du betalar i skatt går till en försäkring. Denna försäkring har du nytta av i händelse av att du skadar dig och inte kan arbeta mer.
  Om du behöver utnyttja din rättmätiga sjukförsäkring så kom ihåg att slå dövörat till när det dyker upp såna som försöker inbilla dig att du får ”bidrag”.
  Lite tips på vägen bara 🙂

 35. Ragge

   /  oktober 27, 2007

  ”Minns nu bara att en del av det du betalar i skatt går till en försäkring.”

  Tyvärr är det så att detta stämmer bara i teorin. Eftersom den statliga sjukförsäkringen är sammankopplad med budgeten så har inbetalningar som individer gör ingenting med utbetalningarna. Om du faktiskt önskade att försörja dig själv hade du inte tyckt att skattefinansierad välfärd var ett bra alternativ.

  Vill man ha trygghet kan detta ordnas lika bra med privata försäkringsalternativ som med offentliga. Den enda skillnaden är egentligen att med privata alternativ går det inte att snylta och sno från andra, utan varje individ måste betala för den ”trygghet” som den individen vill ha.

  Det är sant att en del av omfördelningen är över tiden för samma individ. Grunden för att med tvång omfördela över tiden mellan samma individ är tveksam, och grundar sig på ett paternalistiskt synsätt att individen inte vet vad som är bäst för sig själv. Detta innebär att vissa tar sig rätten att med makt bestämma vad som är bäst för alla andra. Den moraliska grunden för det är mycket svag.

  När det gäller omfördelning mellan individer, har en majoritet bestämt att det är rätt att med makt och tvång ta från en minoritet, vilket strikt missgynnar minoriteten och gynnar majoriteten. Majoriteten vill ha denna omfördelning enbart på egoistiska grunder då de tror att omfördelningen gynnar dem. Den moraliska grunden för att staten med våld tar från någon och godtyckligt ger till någon annan finns inte.

  Att vänstern sedan kallar detta för ”solidatitet”, ”rättvisa” och andra falska etiketter är ren ondska och visar på en otrolig falskhet. Och H-E.R dina inlägg visar inte på någon vilja att göra rätt för sig, utan visar att du vill snylta på andra. Den som är för skattefinansierad välfärd, och som inte beaktar att privata alternativ kan ge samma utfall, är ute efter EN SAK. Att snylta på andra och leva på andras bekostnad.

 36. H-E.R

   /  oktober 27, 2007

  Oj Ragge…. var fick du luften ifrån?
  Tyvärr är du så inbecillt enfaldigt dum och inskränkt (”H-E.R dina inlägg visar inte på någon vilja att göra rätt för sig, utan visar att du vill snylta på andra”) så jag ids inte vara seriös mot dig.
  Du får bannemej fortsätta jobba som ett skållat troll, betala dina skatter och knorra om ”tvång”…
  Och i övrigt: Tack igen Ragge lille för att du försörjer mig 🙂

 37. Ragge

   /  oktober 27, 2007

  Den som förklarar att det finns alternativ till skattefinansierad välfärd är dum och inskränkt.. 🙂

  Tunga argument för din sak.

 38. H-E.R

   /  oktober 27, 2007

  Ragge……..
  Det är ett dumt, imbecillt och mycket inskränkt påhopp du gör på mig:
  ”H-E.R dina inlägg visar inte på någon vilja att göra rätt för sig, utan visar att du vill snylta på andra”
  Det är ett tungt argument för att helt strunta i dig från och med nu.

 39. Ragge

   /  oktober 27, 2007

  H-E.R Sånt här har du sagt bara på denna sidan:

  ”Den så kallade “solidaritet” som gäller idag är att “arbete ska löna sig”. Indiven hamnar i dessa lägen helt på skam då det fullkomligen hamras in i folks medvetande att “arbete är det bästa vare sig man är sjuk eller frisk”.”

  ”Finns ingen solidaritet alls i att “svälta” ut människor som kämpar för att hitta ett arbete.”

  Det är inget påhopp jag gör på dig, förstår du inte det? Det är dina egna åsikter, dina egna ord som gör dig till en snyltare. Jag anklagar inte dig för någonting annat än det du säger. Du säger ju ovan att det är rätt att tvinga vissa att försörja andra. Fårstår du inte att implikationen av dina åsikter är att du tycker det är rätt att snylta på andra?

 40. Libertariansk nykommunist.

   /  oktober 27, 2007

  H:ER
  Du har arbetat i 33 år!
  Därefter skadade du dig på arbetet. Inte något du hade räknat med eller satt undan pengar för?
  Men livet drabbar oss alla och vi kan inte förutse allt.
  Nu faller den försäkring ut som vi alla betalt till, så att du kan fortsätta leva ett drägligt liv. Det som hände dig kan hända vem som helst.
  Du vet, det ska inte bara löna sig att arbeta. Det måste också löna sig att HA arbetat. Och det har du gjort. jag avundas dig inte. Jag är glad att jag fortfarande är kvar i arbetslivet och är hel och frisk, har jobbat i 35 år. Att höra nykläckta nyliberaler som just tillträtt sitt första jobb babbla om snyltare är lågt och okunnigt.
  Njut du av livet! Det har du fått betala för, Inte bara i pengar utan du har också betalt med din egen kropp och hälsa. Ett högt pris.
  Synden staffar sig själv och de som kallar dig snyltare kommer själva tvingas hamna i samma situation, det kallas. KARMA!

 41. H-E.R

   /  oktober 27, 2007

  Libertariansk nykommunist…
  Jodå, jag hade en rätt bra försäkring via facket också. Men inget ”undansatt” som säkerhet för eventuell skada.
  De allra flesta som tar anställning och ansluter sig fackligt räknar nog med att de försäkringar man betalar premie för via skattsedel och fackavdrag ska täcka.

  Jag håller med dig, var glad så länge du kan vara kvar i arbetslivet.
  För min del var det en chock som jag t o m vägrade acceptera i början. Operationer och smärtor var inte tillnärmelsevis lika jobbiga som det faktum att jag inte kunde arbeta.

  Men!
  De här åren har gett mig styrka. Numera ids jag inte bry mig särskilt mycket om påhopp. Brukar sluta med att jag ignorerar de personerna.

  Och jag har ingalunda givit upp hoppet om att kunna arbeta igen. Det blir några operationer och lite annat. Och träning, smärtmedicner och annat.
  Förhoppningsvis kan jag återkomma i arbete någon gång, åtminstone delvis.
  Tack för stödet, libertariansk nykommunist. Det dräller inte direkt av människor som INTE kallar sjuka/handikappade för parasiter.

 42. Ragge

   /  oktober 27, 2007

  ”Libertariansk nykommunist”

  Nu har du verkligen inte fattat någonting. Snarare handlar det om detta:

  Centralt för libertarianismen är begreppet självägarskap som innebär att man menar att varje individ har en absolut och okränkbar rätt till den egna kroppen och därmed även alla förmågor och produkter skapade av denna kropp eller förmåga

 43. Libertariansk nykommunist.

   /  oktober 27, 2007

  Ragge!
  I can´t care less!
  kalla dig va f.. du vill. Måste vara jobbigt att hela tiden vara slav under en ideologi istället för att tänka själv.

 44. fundersam

   /  oktober 27, 2007

  …säger kommunisten…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: