Om kön, klass, fördomar, godtycklighet och ödet

I går fick vi veta att utbildningsgraden avgör hur vi blir bemötta och behandlade när vi drabbas av cancer, i dag kommer nya fakta som visar att kvinnor missgynnas i vården.

I LO tidningen finns statistik som avslöjar hur FK bedömer kvinnors arbetsskador och arbetssjukdomar på ett helt annat sätt än männens. Det är dubbelt så svårt för kvinnor att få sina arbetssjukdomar godkända.

Kvinnors belastningsskador och besvär tas inte på allvar. Anledningen sägs vara att det saknas forskning. I verkligheten blir alltså det som är uppenbart för alla – att fysiskt tunga och ensidiga jobb med upprepade rörelser ger belastningsskador – plötsligt irrelevant. De flesta kvinnor får veta att deras uppenbara förslitningskador är ”åldersförändingar”. Hur många som aldrig ens försöker få rätt finns ingen statistik över – men med tanke på att totalt endast 13 % av kvinnorna och 26 % av männen får sin ansökan beviljad lär det vara många.

Statistik visar också att det inte bara är en fråga om kön hur din arbetsskada bedöms. Var du bor påverkar också din möjlighet att få rätt. I till exempel Västerbotten får endast 6 % av kvinnorna rätt medan 42 % av männen i Jönköping får sin ansökan beviljad.

I en annan undersökning av HSO pekar siffror på att om försäkringsläkaren godkänner ditt läkarintyg beror på din utbildningsnivå, din diagnos och framförallt om du råkar få rätt försäkringsläkare eller ej.

Sammantaget ger alla fakta en tydlig bild. Kön, klass och godtycklighet avgör hur du blir behandlad inom vården, av läkare, försäkringskassan och dess läkare. Ditt öde ligger inte alltid i dina egna händer – och definitivt inte när du blir sjuk och är du utelämnad åt fördomar och godtycklighet.

Läs även Karin Rebas i DN som i dag skriver om den ”ojämställda” vården.

*

”Missnöjet med den borgerliga regeringen är oväntat stort.” … det får vi veta på DN:s ledarsida i dag.

Oväntat? Knappast!

Yrvakna borgare förstår inte att en majoritet av Sveriges befolkning fortfarande vill ha ett jämlikt och solidariskt samhälle med små klyftor. Men, det är inte oväntat – det visar alla undersökningar som gjorts i ämnet. Eftersom vi har begåvats med en regering som går i direkt motsatt riktning finns det väl knappast någonting oväntat med Svenska folkets stora missnöje. Det är enkel matematik!

*

Avslutar med en mycket tänkvärd dikt jag fick av St Just. Något att filosofera och meditera över för alla nyliberala debattörer som spyr ut sina egoistiska teser överallt på min blogg. Tänk efter en stund – det skulle ni behöva!

Vandrare, kanske tror du att ödet
är en grop utanför dig själv,
som du kan kringgå med förutseende
och klokhet.
Så tror du, när du betraktar andras liv,
likt en som lutar sig över en myrstack som en gud
och ser hur dess besvärligheter kunde ha undvikits.
Men stig in i livet:
tids nog ser du ödet närma sig
i formen av din egen spegelbild;
eller du skall sitta ensam vid din härd
och plötsligt finns det en gäst i stolen bredvid,
och den gästen skall du känna igen
och läsa det sanna budskapet i hans blick.

Dikt: Lyman King från Spoon River Anthology 1914

dimma21.jpg

*

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Annonser
Lämna en kommentar

66 kommentarer

 1. fundersam

   /  augusti 31, 2007

  Jag har förstått att du är vänster (framgår tydligt på bloggen) Alla har rätt till sina egna åsikter och det är inget fel i det. Många av dina poster handlar dock om blockpolitik, varpå diskussionerna fastnar i ideologi där parterna står långt ifrån varandra. En idé för att bredda vore att även ta upp artiklar som ligger utanför det traditionella. Idag hittade jag en intressant artikel på DN om en intressant dansk politiker, Naser Khader, som är en demokratisk fundemantalist. Han går på tvärs med mullorna och har vållat mycket uppmärksamhet.

  http://www.khader.dk

  Han har en tänkvärt budskap på sin hemsida och om du vill se intressanta diskussioner som inte fastnar i det vanliga så kan diskussioner av denna typ vara av intresse. Jag tror nämligen att vi alla börjar tröttna på varandras patetiska övertalningsförsök 🙂

  (jag respekterar ändå att det är din blogg och du får göra vad du vill med den)

 2. kajsa

   /  augusti 31, 2007

  Media är liberal till 90%!!! Så det är en välsignelse att läsa något annat!! det skulle behöva var mer av det du skriver ilse-marie… Snarare.

  Expressen ledarsida tar också upp detta om olikbehandling i vården ”Vården är en man”: http://www.expressen.se/ledare/1.820496/070831-varden-ar-en-man

  Här kommer en annan tänkvärd sentens som jag hittade på nätet:

  ”Alla samhällen kan skapa frihet för ett fåtal.

  Men frihet för flertalet kan bara förverkligas i ett jämlikt samhälle.”

 3. Hej!

  Jag ville bara säga att jag gillade dikten och bilden!

  Ha det gott!
  mvh

 4. Till fundersam:

  Det kanske kommer som en nyhet – men jag skriver ingenting på denna blogg för att försöka övertyga nyliberaler om att de har fel. Den uppgiften vet jag är omöjlig. Likväl kommer ni aldrig övertyga mig om att ni har rätt. Ingen av er behöver kommentera mina poster – tvärtom, jag skulle enbart vara glad över att slippa era tröttsamma kommentarer och långa diskussioner. Som du kanske märker brukar jag sällan delta i dom (och jag har varken tid eller lust att läsa allt). Jag förstår inte heller varför ni alla lägger ner så mycket tid på att argumentera för döva öron.

  Den här bloggen är enbart en ventil för mina tankar kring vad som händer i Sverige och världen i dag. Som Kajsa skriver – pressen är övervägande borgerlig och jag anser att det behövs motbilder till allt det som skrivs. Jag inbillar mig inte att jag ska påverka någon, men jag anser att jag har samma rätt som andra att uttrycka mig.

  Vill du ha mer omväxling i debatten föreslår jag att du och alla andra av dina nyliberala kompisar uppsöker en annan blogg eller ett diskussionsforum. Jag tänker fortsätta att skriva om det som jag tycker är viktigast av allt just nu. Är du inte nöjd med mina ämnesval är det som sagt bara att fara vidare i cyberrymden.

 5. Ragnar Danneskjöld

   /  september 2, 2007

  Det är en tänkvärd dikt, och den fungerar utmärkt för att förklara skillnaden mellan socialism och objektivism (undviker liberalism då folk tillskriver massa konstigt till det ordet).

  Om vandraren är en socialist och hamnar i en grop så kommer han att vilja tvinga den som hittar honom att hjälpa honom upp. Socialisten kommer att se till att alltid ha en pistol på fickan för att kunna utöva makt över andra. Om han har ramlat i gropen kommer han inte nödvändigtvis att rikta pistolen mot den som hittar honom, men pistolen finns hela tiden i bakgrunden. Allt vilar på ett hot om våld. Socialisten tycker nämligen att alla ska hjälpa varandra, att det är andras skyldighet att hjälpa honom ur gropen, att det är andras skyldighet att hjälpa honom ur knipor. Och det socialisten tycker det vill han tvinga på andra.

  Om vandraren däremot är en objektivist (liberal om ni så vill) kommer han aldrig att anse att det är någon annans skyldighet att hjälpa honom ur gropen. Objektivisten anser nämligen att alla ska få rätten att välja själva. Han kan önska sig hjälp men aldrig förvänta sig hjälp, eftersom är fria att välja kan han inte tvinga någon att hjälpa honom. Betyder detta då att objektivisten kommer att dö i gropen för att ingen väljer att hjälpa honom upp? Vad är ditt svar (du som läser)? Det är nämligen du som har rätten att välja. Du eller vem som än hittar honom. Du har rätten att välja om du vill hjälpa honom eller inte. Vill du lämna honom där att dö, eller hjälpa honom upp?

  För mig betyder det fria valet att man får ett samhälle där människor med fri vilja byter saker med varandra, i en anda av positiv reciprocitet. Tänk nu återigen på dikten. Om du väljer att lämna vandraren i gropen och inte ge honom hjälp, vad tror du händer om vandraren sen får hjälp av någon annan, du själv ramlar i en grop och sen hittar vandraren dig. Tror du att han kommer att hjälpa dig? Likadant är det om du hjälper vandraren upp och han istället för att tacka dig, spottar på dig och undrar varför du inte var snabbare med att hitta honom och hjälpa honom. Skulle du vilja hjälpa honom igen om du hittade honom i en annan grop?

  För mig leder socialismen till ett mycket negativt och avskyvärt samhälle med en brutal moral. Socialismen där det är allas skyldighet att hjälpa varandra och där skyldigheten garanteras genom hot om våld. Detta leder inte till någon positiv anda där människor vill hjälpa varandra i fritt utbyte, det leder inte till någon positiv reciprocitet. Det leder till ett samhälle där människor tycker sig ha rätt att tvinga sig till saker av andra, ett samhälle där människor tävlar om makt över andra för att kunna genomdriva och tvinga andra att följa de egna åsikterna. Åsikter som dessutom aldrig verkar motiveras med mera än att ”jag tycker” att något är bra, därför vill jag tvinga alla andra. Den positiva reciprociteten och det frivilliga utbytet människor emellan byts ut mot följande regel; Gör vad du behagar mot din nästa, så länge din grupp är större än hans.

 6. St Just

   /  september 2, 2007

  Inte ens en underbar dikt kan få en ”objektivist” till minsta begrundan. Som sektmedlemmen upprepar han mantrat ”alla ska få välja själva” och att socialism är lika med pistol i fickan(!) – och mer var naturligtvis inte att vänta.

  Danneskjöld har passande nog plockat sin pseudonym från en pirat från älsklingsromanen från 50-talet av ledaren Ayn Rand – favorit bland nyliberaler och utgiven av Timbro som ju är kända för god litterär smak. Denne pirat är en tjuv som stjäl pengar och ger dessa till de rika företagare (!) – dvs omvänd Robin Hood-politik. Trist nog stannar inte bloggens Danneskjöld kvar i denna fantasy utan leker sjörövare i verkligheten mot väderkvarnar som tornar upp sig som ”helvetesmaskiner” han brukar tala om.

  Lyman Kings dikt träffar onekligen inte pirater. Pirater ser ju för det mesta omgivningen som plundringsbyten.

 7. Ragnar Danneskjöld

   /  september 2, 2007

  Som vanlig har St Just inte fattat någonting. Att kalla objektivister för en sekt är verkligen förvirrat. Pistolen i fickan är för övrigt en liknelse vid att socialister med makt och tvång vill fängsla dem som inte gör som socialisterna vill. Och fängsla människor gör man med vapenmakt, dvs en pistol.

  Angående Danneskjöld och Robin Hood har St Just återigen inte fattat någonting. Ragnar Danneskjöld i Ayn Rands roman gör som den riktiga Robin Hood. Det är viktigt att komma ihåg att den ursprungliga Robin Hood bekämpade en statsmakt som med våld hade bestulit sin befolkning. Robin Hood använde våld mot en statsmakt som (OBS) INITIERAT våld, för att återta och returnera till befolkningen det som rätteligen tillhörde dem. Det hade alltså ingenting att göra med att ta från rika och ge till fattiga. Istället handlar det om att individer har rätt till det som de själva arbetat ihop.

  Måste bara undra. Varför ha en blogg om man inte är intresserad av debatt?

 8. St Just

   /  september 2, 2007

  ”En sekt är en grupp (ofta men inte alltid religiös) som markant avviker från den eller de religiösa/politiska huvudlinjerna i ett samhälle.”

  A=A.

  Objektivisterna är en sekt.

  Nu får man dessutom höra att bilden av vår käre Robin Hood är ett misstag och handlar inte om några rika och fattiga. Med piraten Danneskjöld vid sin sida skulle Sheriffen av Nottingham vara nöjd. Vilken PR-minister!

  Vad fel man haft – det måste vara Kalle Anka på julafton som skapat detta missförstånd eller Karl-Beril Jonsson. De rätta svaren finns naturligtvis i tegelstenen från Timbro.

 9. Ragnar Danneskjöld

   /  september 2, 2007

  En sekt bygger på att sektmedlemmarna accepterar någon annans beskrivning av verkligheten. Objektivismen bygger på att man ska använda sitt eget intellekt för att tolka verkligheten. Att kalla objektivismen för en sekt är bland de mest korkade påståenden jag någonsin har hört.

  T.o.m. Disneys Robin Hood film handlar om en ond statsmakt som stjäl från sin befolkning. Robin Hood tar sedan tillbaka sakerna till de ursprungliga ägarna. Att Robin Hood tar från en statsmakt som blivit rik på att utöva tvång och våld mot en fattig befolkning gör inte att Robin Hood handlar om att ta från rika och ge till fattiga. Det handlar fortfarande om att individer har rätt till det som de själva arbetat ihop.

  Så Kalle anka på julafton har inte skapat något missförstånd. Missförstånden är det din hjärna som skapat St Just.

  Att du sedan fortfarande inte har förstått att varken jag eller Danneskjöld från romanen inte är intresserade av att utöva makt över andra är ett rätt talande tecken på hur receptiv du är.

 10. St Just

   /  september 2, 2007

  Robin Hood som en nyliberal hjälte – det här är ju riktigt kul:)

 11. Vad är det som Prins John och Sheriffen av Nottingham samlar in från det fattiga folket St Just?

 12. St Just

   /  september 2, 2007

  Att vi alla som barn och tonåringar undgick att inse att Robert Locksley inte var en fredlös bonde som efter en tjuvjakt på adelns marker plundrade de rika och gav till de fattiga – nej, han var naturligtvis en nyliberal skattedebattör (skatt fanns ju även på medeltiden).

  Undrar var vi nu dessutom fått det felaktiga begreppet ”att ta från de rika, och ge åt de fattiga” ifrån?

  Minsta barn läser Robin Hood bättre än en nyliberal.

 13. Svara på frågan. Vad var det som Prins John och hans soldater med tvång och våld samlade in från folket?

 14. St Just

   /  september 2, 2007

  Nyliberalen är så förhäxad av ordet ”skatt” så jag ska glädja honom med att säga att även på medeltiden tvingades de fattiga betala hög ”skatt” så den tidens överklass kunde leva bekvämt. ”Skatt” fanns som bekant även på jesu tid. LibeRatio får säkert rysningar när han läser bibelns rader om ”skattskrivning”.

  Poängen var nu inte ordet ”skatt” utan kontentan i Robin Hood; Robin och hans män stal från rika följen som tog sin väg genom skogen. De plundrade även munkar och präster, vars kloster och kyrkor disponerade stora rikedomar på de fattiga böndernas bekostnad.

  Dvs legenden ”“att ta från de rika, och ge åt de fattiga” – och raka motsatsen till dagens Allianspolitik. Men med en arbetarregering kan en ny Robin Hood-politik genomföras – kanske med RobinHood-skatter mot de rika:)

 15. Börjar bli riktigt pinsamt att se hur du kämpar för att ta dig upp ur det hål du grävt åt dig själv, St Just.

  Hade du varit vaken på historielektionerna hade du vetat att dåtidens statsmakt utgjordes av kungen (och under honom adeln), med kyrkan som en mycket viktig maktfaktor. Precis som nu hade staten många projekt de ville ha genomförda, förläningar de ville ge bort, monument de ville bygga, m.m. För att bekosta dessa beskattades framförallt bönderna hårt och i många fall tvingades de arbeta gratis. Detta upplevde Robin Hood som orättvist, varför han lurade av statens representanter deras pengar eller helt sonika stal dem, begav sig till ”skatteparadiset” Sherwood, där han lät de fattiga bönderna få återbäring av den orättfärdiga skatten. Hyllar du Robin Hood, hyllar du den som stjäl av de enorma rikedomar staten oförtjänt tillskansat sig genom tvång och våld.

  Kyrkans tro på den enda rätta läran skiljer sig inte nämnvärt från din tro på den enda rätta åsikten.

 16. St Just

   /  september 3, 2007

  En annan har ju ett hederligt arbete och hinner inte alltid hinna svara på nyliberalen LibeRatios kvalificerade historieundervisning om det feodala samhället (skulle underkännas omgående på A-kurseni historia).

  Antar att karln inte har mycket att producera på dagarna – det blir nog mest att omformulera historien (denna gång Robin Hood som medeltida skatteliberal.)

  LibeRatio kanske precis som de medeltida godsägarna lever på jordräntor från fattiga arrendebönder och kan rulla tummarna och fabulera.

 17. Usel undanflykt! Visst händer det att jag arbetar kvällstid, men mycket sällan vid 23:45. Ingen kräver av dig att du ska svara inom en viss tid.

  Men som vanligt saknar du varje tillstymmelse till argument och försöker väga upp det med en tramsigt raljant ton. Du är inte särskilt svår att genomskåda. Inte ett enda argument har du lyckats prestera under de debattvågor som rullat över Ilse-Maries blogg. Tandlösare ”gårdshund” står nog inte att finna någonstans. Du kanske skulle prova att förklara varför ditt arbete är hederligare än mitt. Blir inte lätt med tanke på att du inte har någon aning om vad jag sysslar med.

 18. St Just

   /  september 3, 2007

  Det är ju fantastiskt att fyra-fem nyliberaler har behövts för att försöka argumentera med den bitska gårdshunden. Lämnar er nu tilltygade. Voff!

  Och LibeRatio, nu skiter jag i dig du är helt enkelt tråkig att debattera med.

 19. Till LibeRatio:

  Jag skulle snarare säga motsatsen:
  Inte ett enda argument har ni nyliberaler lyckats prestera på min blogg som skulle få en enda vettig människa med hjärtat på rätta stället att vilja omvända sig till er utflipprade ”religion”.

  St Just är överlägsen – både när det gäller kunskap och argument. Varför skulle ni annars reagera som ni gör – attackera med ett helt koppel blodtörstiga nyliberala kamphundar mot en enda ”gårdshund”.
  Dessutom är jag nog inte ensam om att föredra en trogen och pålitlig vakthund framför ett gäng skällande och ylande vettvillingar – helt utan vett och sans!

 20. Förlåt Ilse-Marie, jag visste inte att du också var en sådan som inte klarar av andra åsikter än de som stämmer överens med dina egna. Vilka argument har St Just kommit med? Fast det är klart – accepterar man ett påstående om Pinochet som helt saknar faktagrund kan inte ribban ligga särskilt högt. Ideologiskt grundad historieförfalskning tycks stå högt i kurs hos delar av vänstern. Kanske därför dessa delar av vänstern är så rädda för vad som kan komma upp till ytan nu när den blodröda historian ska granskas. Du har aldrig funderat över varför St Just bemöter varje fråga med ett påstående som helt saknar relevans för frågan? Svaren finns inte där. Överlägsenheten gäller möjligen för de retoriska ohederligheterna.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

 21. Diana

   /  september 3, 2007

  LiberRatio
  Hur bra tacklar du själv andras åsikter?Respekterar du dem?

  Objektivismen är enligt många en filosofi/sekt och inte en politisk åskådning. Det blir därför lite krytat och fyullt med missförstånd när den ena diskuterartpolitik och den andra filosofi.!
  Ayn Rand, idéns grundare, var dessutom en stark förebild för Anton La Vey när han i sin tur grundade sin sekt och de båda riktingarna har blivit jämförda mer än en gång.
  Anser du själv LiberAtio att din objektivism klingar lika med La Veys teorier?

  Fakta är subjektivt! Det finns ingen objektiv sanning. Sanningen skaps utifrån betraktarens referensarmar och varseblidning. Enbart fanatiker tror sig ha patent på sanningen. varje tid har även sin bild på sanningen. Under en tid trodde människan att jorden var platt och det var sanningen.

 22. Diana

   /  september 3, 2007

  LiberRatio
  Hur tacklar du själv andras åsikter? Respekterar du dem?

  Objektivismen är enligt många en filosofi/sekt och inte en politisk åskådning. Det blir därför lite krystat och fullt med missförstånd när den ena diskuterar politik och den andra filosofi.!
  Ayn Rand var en stark förebild för Anton La Vey när han i sin tur grundade sin sekt och de båda riktingarna har blivit jämförda mer än en gång.
  Anser du själv LiberAtio att din objektivism klingar lika med La Veys teorier?

 23. Jag respekteras allas rätt att ha de åsikter de har. Fast det innebär inte att de står fria från ifrågasättande, kritik eller en önskan om förtydligande. Det är framförallt där skon klämmer. Alla förfrågningar om förtydligande och sakliga argument har bemötts av en mycket raljant ton och påståenden som inte haft något med frågan att göra.

  Vadå min objektivism? Jag har förvisso läst en del av Rand men är mycket långt ifrån bokstavstrogen. En del av det hon skriver håller jag med om. Långt ifrån allt.

 24. Diana

   /  september 3, 2007

  Du svarde inte på min fråga! Tycker du att Ayn Rand och La Vey utgår från samma sak, nämligen det egna intellektet eller anser du att de är helt skilda teorier, är bara nyfken vad du anser
  då jämförelsen och argumeneten oftas är lika.

 25. Jag är inte tillräckligt insatt i La Vey för att kunna svara på frågan. Tyvärr.

 26. Diana

   /  september 3, 2007

  tack ändå*

 27. St Just

   /  september 4, 2007

  ilse-marie, jag tror det vore bra för din blogg om inte under rubriken ”Om kön, klass, fördomar, godtycklighet och ödet” objektivistiska haranger om Ayn Rand, Anton LaVey, Nathaniel Branden och andra sekter utan vare sig ledare eller följeslagare – tar plats utan någon som helst anknytning till ämnet. Hänvisa interna oenigheter om objektivismen vidare till Galtbloggen.

 28. St Just:

  Håller med. Om du tittar högst upp i min blogg har jag ÄNTLIGEN insett att jag måste sätta upp vissa grundläggande regler för kommentarer. En av dessa är att hålla sig inom rimliga gränser för bloggpostämnet, en annan att inte skriva uppsatser eller ägna sig åt förläsningar. Precis som du skriver – det får de göra på egna bloggar. Från och med nu kommer alltför vidlyftiga utläggningar att raderas!

 29. Ragnar Danneskjöld

   /  september 4, 2007

  Tillbaka till ämnet låter bra. Skulle vara intressant om någon vågade bemöta diktanalysen i inlägg 5. Varför dikten skulle visa på att nyliberalismen var dålig (och socialismen bra) skulle jag gärna vilja veta?

  Diana är för övrigt välkommen till Galtbloggen om hon vill diskutera objektivism.

 30. Vore intressant att se ”gårdshunden” på en blogg där ”matte” inte vidtar åtgärder för att begränsa debatten. De flesta bloggar brukar välkomna en livlig debatt där mer än en sida får komma till tals.

  PS. Varför låta frågan stå kvar och radera svaret? Jag uppfattade Dianas fråga som ärligt menad och den förtjänade ett uppriktigt svar.

 31. Jonas N

   /  september 5, 2007

  Är det sant att det raderas friskt bland inlägg som inte är i samklang med bloggägarens?

  (Jag har fö sett St Just ‘debattera’ i några andra sammanhang också, och det var samma sak där. Mycket viftande med armarna, men om man skalar bort varmluften kvarstår inget mer än ‘jag vill att det skall vara så här.. och inte som du säger’)

 32. St Just

   /  september 5, 2007

  Jonas N, debattör från i juni. Hans eget debatteknik bestod i att skälla på folk som står till vänster med kommentarer som “magsurt vänsterbludder”, “Bidragsvägen”, “stenkastande patrask”, och ” utslagna … i drivor i rännstenen”.
  Vifta med armarna – Jojo!

 33. St Just
  Här har du försökt med ‘att behöva arbeta för att kunna äta sig mätt är också tvång’ som svar på varför du själv menar att det är rätt att tvinga (tex) en undersköterska att betala för operan, eller glesbyggdsverkets rapporter osv.

  Du har duckat i kärnfrågan varje gång! Det är rent ut sagt undermåligt som argument. Tomt, om man skalar bort varmluften.

  Jag har sällan behovet att skälla på folk, men jag brukar påtala att deras argument är ihåliga (se ovan). De exempel du drar upp var just sådana, och ‘utslagna i drivor’ var en parafrasering av vänsterns anklagelser mot icke-vänsterpolitik. Dvs exakt vad jag sa: Ihåliga argument!

 34. Men min mening var inte att irritera dig eller utmana dig på bloggdebatt. Jag har sett dig i sporadiska inlägg hos Magnus Ljungqvist, och trott att du varit en förstrött beskäftigt vänsterpladdrare som behöver vädra lite floskler och känna dig präktig för det.

  Men här ser jag att du engagerar dig i långa debatter med ganska precist formulerade frågor och kritik mot vad du anför.

  Och jag noterar att du inte kan höja din nivå ett jota över ‘ja, men det är ju synd om dom som har det jobbigt’ eller ‘ni är ju såna och vill allt detta .. alltså är ni dåliga’

  Jag hade trots allt förväntat mig att du kunde prestera lite bättre!

  Men vad som är än mer anmärkningsvärt är att du inte alls inser när du maler varmluft. Bloggägarinnan + några till tycks tro att dina känsloutfall utgör argument. Men även du tycks tro det!

  Som jag skrev, jag är lite förvånad … och det trots att jag hade mycket måttliga förväntningar ..

 35. St Just

   /  september 6, 2007

  Tänk så upprörd Jonas N blir när det visar sig att man har koll på vad han har vräkt ur sig i tidigare debatter. Och han fortsätter som synes med sina invektiv. Märkligt förväntar sig Jonas N i samma inlägg (34) att jag som utpekad ”beskäftig vänsterpladdrare” ska ”prestera lite bättre”?
  Pladdrare är nu pladdrare oavsett partifärg och presterar aldrig bra, vilket Jonas N:s egna fyra inlägg perfekt illustrerar.

 36. Till Jonas N:

  Raderade jag dina inlägg?
  Läs mina enkla kommentarsregler! Jag raderar ingenting som håller sig till dessa.
  Tidigare hade jag bara en regel – inga personliga påhopp eller kränkande kommentarer. Om någon kommentator har raderats innan jag införde mina kommentarsregler så betyder det att den personen vid upprepade tillfällen har brutit mot den enkla regeln.

  För övrigt – se min bloggpost om ämnet:
  https://ilsemarie.wordpress.com/2007/09/04/censur-kommentarer-och-nyliberaler/

 37. Jonas N

   /  september 6, 2007

  Ilse Marie

  Nej det gjorde du inte. Jag frågade bara om du verkligen gjort det. Tex ansåg någon ‘Fransisco’ att du gjorde det ganska godtyckligt. Är det så?

  Jag tittade igenom en lång sträng igår, där det kom ganska mycket påhopp från vänstra sidan och en del mindre hövligt ändå, som fick passera, men där någon sa att (vissa av) andra sidans inlägg togs bort.

  Jag vet ju inte vad som togs bort isf, men bloggar som använder väldigt olika standard för sin moderering beroende på vilken sida som skrivit vad är i regel bara loser-bloggar. Det hade varit kul om denna inte varit en sådan …

  St Just

  Du gjorde precis exakt det som andra har påtalat flera ggr redan: Du hittade på en egen sanning och kritiserade den istället. Lite kul faktiskt …

  Och nej, jag blev inte det minsta upprörd. Ifall du kommer ihåg enskilda formuleringar från i juni (?) är jag faktiskt imponerad. Men även om du var tvungen att kolla igen är det lite rart att du gjorde dig omaket.

  Och inte var det meningen att såra dig … ‘förstrött beskäftig vänsterpladdrare’ är förvisso inte menat som smicker. Men om du vill kalla sånt för ‘invektiv’ så definerar du ju ut ganska mycket av dina egna skriverier ..

  (Och jo, folk som kastar stenar för att ‘visa vad dom tycker’ är att betrakta som patrask, det menar jag generellt. Konstigt ifall du kände dig utpekad.)

 38. Till Jonas N:

  Jag har redan svarat på din fråga. Om Fransico tycker sig vara orättvis behandlad på min blogg – så kan du ju fråga dig varför. Kan det bero på att han upprepade gånger har uttrycks sig på ett sätt som jag anser går långt över gränsen när det gäller personliga påhopp. Ingen annan har stoppats. Jag har dessutom under de senaste dygnen börjat radera alla de som bryter mot de regler jag har satt upp. Alltså inga långa uppsatser, speciellt inte om ämnen som inte har med bloggposten att göra. Dessutom hoppas jag att även du i fortsättningen håller dig till ämnet för bloggposten när du vill kommentera. Vill du kommentera mina kommentarsregler kan du ju förslagsvis göra det under den bloggposten.

  Under ca två dygn hade en en funktion som skulle stoppa alla som inte skrev namn och e-mail att kommentera. Den funtionen spärrade av någon anledning nästan alla – urskillningslöst. Därför är den spärren borttagen – du kan kommentera utan att skriva ditt namn eller adress. Öppnare än så kan ingen blogg vara. Däremot hoppas jag alla har ömdöme nog att följa mina grundläggande kommentarsregler.

  Ska jag radera alla som använder minsta kraftuttryck lär ingen gå fri (inte du heller). Hövlighet är inte heller ett tvång – men jag har rätt att sätta mina gränser.

  Om jag är en ”loserblogg” eller inte kan jag inte avgöra. Och inte heller bryr jag mig om vilket. men jag antar att du redan har avgjort saken i din egen föreställningsvärd.

 39. F d'A

   /  september 6, 2007

  Ilse-Marie, det är dags att du slutar ljuga för dig själv och erkänner skräcken inför att utmana dina postulat. Skyll inte ifrån dig med nonsens om ”personangrepp” när du och dina lakejer använder er av exakt samma medel utan att ifrågasättas.

 40. I de flesta bloggar krävs inloggning eller att kommentaren inväntar granskning innan den publiceras. Så är inte fallet här där alla får komma till tals. Ändå beskylls Ilse-Marie för att censurera. Det är lågt.

 41. Jonas N

   /  september 6, 2007

  Ilse-Marie
  Nej då, jag har inte stämplat denna blog på något sätt. Tvärtom, jag fann läsningen mer intressant än på många andra bloggar. Men om där börjar försvinna inlägg är den risken överhängande.

  Men grejen med att jag frågade var (uttryckligen!) inte att jag skulle fråga mig själv varför! Utan jag frågade dig!

  Du svarar med en motfråga: ‘Kan det har varit personliga påhopp långt över gränsen’? Hur skulle jag veta det? Av allt jag kunde avgöra (som gick att läsa) var det precis tvärtom, att han fick utstå återkommande ad hominem angrepp vilka han bara påtalade som sådana, varefter han upprepade sakfrågan.

  Alltså: Menar du att där fanns saker som var mycket värre som du raderat?

  Angående reglerna:
  Det finns få diskussioner som inte glider iväg efter ett antal poster, ibland relevant men lika ofta längre och längre bort från ursprungsinlägget.

  Som jag sa: Om där raderas pga ‘omfattande regler’ har jag ofta sett att detta raderande har en tydlig slagsida och används för att ‘hjälpa’ den egna sidan eller dölja att den gått bort sig. För mig är det detsamma som intellektuell kapitulation. Jag hoppas slippa se sådan här på sidan.

 42. Jonas. Vissa här har klivit över gränsen och gång på gång tagit till grova personangrepp som lett till att andra ska försvara sig och använder samma tillhyggen. Men efter att ha läst igenom inläggen står det klart att det är en och samma person som triggat igång angreppen.

  Om alla från och med NU slutade tjafsa och började debattera och argumentera(tes, premiss, argument) så kanske vi kan fortsätta ha en öppen dialog. Någon som antar denna utmaning eller vill ni hellre fortsätta med personagreppsretoriken enligt sandlådemodell?

 43. D, nog för att St Just ständigt kommer med rallarsvingar och hittar på än det ena, än det andra nedsättande om dem han tror han debatterar med. Och nog tycker jag att det låter både tröttsamt och omoget. Men inte skall du väl lägga hela skulden på honom. Han upplever troligen bara påpekanden som att ‘du besvarar återigen inte frågan, utan hittar på ännu en halmgubbe’ som oerhört provokativa. Och på ett sätt är dom ju det! Föreställ dig själv hur du skulle uppleva det om någon visar för dig att något du verkligen tror och hoppas på, och har gjort länge, bara är luft och önskedrömmar. Nog skulle du leta olika utvägar att slippa acceptera att det du inte vill förlora aldrig har funnits …

 44. Jonas. Det var inte St Just jag syftade på!!
  De grova, kränkande inlägg jag syftade på är tack o lov bortplockade och skrevs av en annan signatur.

 45. St Just

   /  september 6, 2007

  Jonas N, vad pinsamt det blir när det visar sig vara en av dina egna nyliberaler som trampat över debattgränserna gång på gång.

  I sex inlägg har du nu klargjort vad du anser om mig – från lindrigt kultiverade kommentarer om vänsterpladde till än mindre begåvade om omogenhet. Värre har jag hört i mitt långa liv, jag är härdad – men övriga läsare kan ju vilja höra något mer substantiellt än dessa tirader om halmgubbar, varmluft och gnäll om censur.

 46. Jasså D!? OK …. det fanns ännu värre? (men knappast lika ihärdigt, då!?) Som jag sa, jag har ju inte läst vad som inte går att läsa längre.

  St Just, om du är så gammal och ärrad förvånar det faktiskt att du måste ropa på hjälp från bloggägaren att få dem som ställer för(?) svåra frågor avstängda, eller kommentarer borttagna. Ropa på och skvallra för fröken är väl mer vanligt på dagis.

  ‘Lindrigt kultiverad’ och ‘mindre begåvad’ är det sådant du brukar kalla invektiv när någon annan än du uttalar det? Eller skall du, precis som D ovan, säga att det är OK för ‘jag var inte dum, för du var ju dum först’!? (Ja, vart var det man brukade höra sånt … ?)

 47. St Just

   /  september 6, 2007

  Jonas N, vänsterbludder anser jag var ett lindrigt kultiverat uttryck och att undertecknad som närmar sig pensionen skulle vara omogen, anser jag vara ett mindre begåvat uttalande.

  Det som är faktiska beskrivningar är tydligen invektiv för Jonas N

 48. citat:”Eller skall du, precis som D ovan, säga att det är OK för ‘jag var inte dum, för du var ju dum först’!?” slut citat!

  Jonas! Om du ska citera mig….så citera mig rätt.

 49. St Just
  Tack för svar, men vad har din ålder med ev mognad att göra!? Man skulle nästan kunna säga att just den sammanblandningen, följt av din ‘slutsats’ bekräftar min poäng. Men låt oss inte träta om intigheter. Du får självfallet kasta ur dig sådant mot mig som du skulle uppfatta som ‘invektiv’ från andra. Vänta dig inte medhåll bara när du önsketänker …

  Fast jag är ändå nyfiken: Om du nu är så härdad, varför ropade du på fröken? Och gladde dig när hon gav dig rätt?

  Och än mer nyfiken är jag på varför du under totalt 200 inlägg inte vill svara på frågan varför tvång skulle vara OK mot enskilda för att finansiera ändamål som på absolut inget alls sätt är viktiga, nödvändiga eller centrala för att samhället skall fungera!?

  Alltså, att du har den åsikten har jag förstått. Det får jag acceptera. Men att du inte ens vågar formulera en förklaring för den hållningen. Trots att du samtidigt alltid tycker att dom vanliga lönearbetande har det alldeles för magert. (Eller är det just pga av den totala inkonsekvensen du undviker att beröra det?)

  PS Det var dina ständiga undanglidningar på den direkta frågan, och det du levererade istället för ett svar som jag fann så omoget, det skrev jag väl!? Det var iaf inte din ålder, den kände jag ju inte till (Nu när jag vet, förefallar dina repliker ju än mer omogna) DS

 50. D, sorry, jag citerade dig inte, jag parafraserade dig och St Just! Ni båda verkar mena att det är OK det var den andre som började, och då får man själv bete sig likadant.

 51. ”Ni båda verkar mena att det är OK det var den andre som började, och då får man själv bete sig likadant.”

  ___Jag har aldrig antydd någonstans att det är ok med personangrepp.Här är inlägget igen .Vad här antyder att det är ok med personangrepp?___

  ””Jonas. Vissa här har klivit över gränsen och gång på gång tagit till grova personangrepp som lett till att andra ska försvara sig och använder samma tillhyggen.

  Jonas! Det är viktigt att inte lägga ord i andras mun eller tillskriva dem åsikter de inte har. Jag kommer inte acceptera några som helst förvrängningar av det jag skriver. Vill man debattera; välkommen men det ska ske med ömsesidig respekt eller inte alls.
  Natti***

 52. D, jag uppfattade det så (Det var därför jag skrev ‘det verkar så’ också). Om det var fel, så: förlåt mig! (Jag har heller inte noterat några direkt övertramp från dig, jag ligger nog betydligt närmare gränsen själv (oftast helt medvetet). Du har helt rätt. Du skrev inte att det är OK, bara att det (sannolikt) var orsaken.

  Men, angående att inte lägga ord i andras mun:

  ”Ändå beskylls Ilse-Marie för att censurera. Det är lågt.”

  Var har jag beskyllt henne för det? jag frågade artigt, och flera gånger, och bad om förtydliganden när jag inte själv kunde avgöra vad det hade gällt!

  Nåväl … 2-0 … till … någon av oss!

  😉

 53. Hej Jonas, hann ej logga ut..så jag kan svara
  Återigen! var i inlägget anklagas DU?? Nix, du är inte ens omtalad i inlägget.

  Verbet ”Beskylls” är passiv form och saknar subjekt!

  Den här bloggen ger mkt stor frihet för debattören, Många andra bloggar kräver inloggning, att du är medlem och att kommentaren sparas för granskning. I sådana bloggar hade hälften av inläggen här inte ens kommit med. Av den anledningen ska Ilse Marie ha en eloge för att hon låter alla komma till tals men att stänga av återkommande inlägg som kränker har hon all rätt att göra.
  NU:: NATTI*

 54. Nu gömmer du dig bakom kommatecken … Jag är den enda som tagit upp raderandet här. Vem har beskyllt henne för att censurera då? Oavsett om du skriver i passiv form är det ju ett skarpt påstående du gör här! Vem beskyller?

  Men OK, du slipper svara …. vi säger väl 2-1 då (till någon av oss). Gonatt!

 55. Svar: Den eller de som blivit just..censurerade..

 56. Ojdå … logiskt självmål?
  Några har blivit censurerade! Och beskyller Ilse-Marie för att censurera?

  Men du tycker att det är lågt?

  Jaja .. där ser man!

 57. Ja det är lågt att beskylla Ilse Marie för att han/hon blivit avstängd när det var självförvållat. Om du går på krogen och uppför dig illa blir du utkastad. Det är inte krogens fel utan ditt eget i så fall. Samma gäller i bloggvärlden. Följer du inte enkla regler så får du gå. Han/hon som nu blivit avstängd har ju efteråt loggat in med nya namn och gnällt över att ha blivit just avstängd/censuerad/stoppad när denna istället bör rannsaka sitt uppträdande och fråga sig varför.
  Eller hur??

  Vidare:Vad gör dig så engagerad i fallet?

 58. St Just

   /  september 7, 2007

  I raden av i mitt tycke mycket monotona borgerliga kommentatorer från Frisco till Danneskjöld har nu Jonas N börjat breda ut sig på en blogg där varje inlägg såvida det inte är nyliberalt, anklagas för allt från pladder till censur.

  Tjatigt upprepar Jonas N enligt nyliberalers taktik ”påstå hela tiden att motståndaren vägrar svara på frågor” att jag i över 200 inlägg undviker frågan om tvång. Trams, det är bara det att mitt svar aldrig passar dessa skribenter.

  Mina intressen ligger alltid hos den arbetande befolkningen mot den besuttna överklassen och i synnerhet dess topp; finnanskapitalet och dess statsapparat. Underklassen utsätts idag för tvång på mängder av plan vilket dessutom pga alliansregeringen idag ökar dag för dag.

  Och nyliberaler tycker detta tvång är ok, från höjda a-kassor till utförsäljning av hyresrätter … osv

  En verklig arbetarregering skulle genomföra åtgärder som går åt andra hållet mot överklassen och för folkflertalet – varje sådan åtgärd är jag för. Jag hoppas på att vår kommande regering kommer att vara arbetarklassen lika trogen som borgarna är mot sin klass.

  Naturligtvis skulle borgerligheten ropa tvång – det har de alltid gjort. Minns själv hur vansinniga de var när en så enkel sak som att vi fick skyddsombud med större rättigheter på arbetsplatserna under 1970-talet. För att inte tala om hur överklassen skränade om våld och tvång över löntagarfonderna. (Själv ansåg jag fonderna dock vara väl tandlösa).

  Jag är för varje åtgärd som stärker underklassen på överklassens bekostnad. Jag är för till exempel att rika enklaver som till exempel inte tar emot flyktingar, bryts upp. Jag är för att friskolornas rätt till offentligt stöd dras in och enda statlig obligatorisk utbildning från lågstadie tom gymmnasium införs. osv osv

  Om det kallas för tvång är jag för det – mina intressen ligger alltid hos befolkningsmajoriteten; underklassen.

  Villkas ärenden nyliberaler går (under falskflaggan individens frihet) har de tydligt klargjort; de ohejdade marknadskrafterna. De har upprepat det så ofta att det enda som snart riskerar infinna sig är; tinnitus.

  Sorry ilse-marie över längden på detta inlägg men jag är trött på dessa arroganta figurer som tror att de har all rätt i världen att kräva eviga sittplatsbiljetter på vänsterbloggar då deras egna inte får några besök.

  Slutpunkt för mig – nu till nya och väsentligare ting och debattämnen.

 59. St Just

   /  september 7, 2007

  I raden av i mitt tycke mycket monotona borgerliga kommentatorer från A till Ö har nu Jonas N börjat breda ut sig på en blogg där varje inlägg såvida det inte är nyliberalt, anklagas för allt från pladder till censur.

  Tjatigt upprepar Jonas N enligt nyliberalers taktik ”påstå hela tiden att motståndaren vägrar svara på frågor” att jag i över 200 inlägg undviker frågan om tvång. Trams, det är bara det att mitt svar aldrig passar dessa skribenter.

  Mina intressen ligger alltid hos den arbetande befolkningen mot den besuttna överklassen och i synnerhet dess topp; finnanskapitalet och dess statsapparat. Underklassen utsätts idag för tvång på mängder av plan vilket dessutom pga alliansregeringen idag ökar dag för dag.

  Och nyliberaler tycker detta tvång är ok, från höjda a-kassor till utförsäljning av hyresrätter … osv

  En verklig arbetarregering skulle genomföra åtgärder som går åt andra hållet mot överklassen och för folkflertalet – varje sådan åtgärd är jag för. Jag hoppas på att vår kommande regering kommer att vara arbetarklassen lika trogen som borgarna är mot sin klass.

  Naturligtvis skulle borgerligheten ropa tvång – det har de alltid gjort. Minns själv hur vansinniga de var när en så enkel sak som att vi fick skyddsombud med större rättigheter på arbetsplatserna under 1970-talet. För att inte tala om hur överklassen skränade om våld och tvång över löntagarfonderna. (Själv ansåg jag fonderna dock vara väl tandlösa).

  Jag är för varje åtgärd som stärker underklassen på överklassens bekostnad. Jag är för till exempel att rika enklaver som till exempel inte tar emot flyktingar, bryts upp. Jag är för att friskolornas rätt till offentligt stöd dras in och enda statlig obligatorisk utbildning från lågstadie tom gymmnasium införs. osv osv

  Om det kallas för tvång är jag för det – mina intressen ligger alltid hos befolkningsmajoriteten; underklassen.

  Villkas ärenden nyliberaler går (under falskflaggan individens frihet) har de tydligt klargjort; de ohejdade marknadskrafterna. De har upprepat det så ofta att det enda som snart riskerar infinna sig är; tinnitus.

  Sorry ilse-marie över längden på detta inlägg men jag är trött på dessa arroganta figurer som tror att de har all rätt i världen att kräva eviga sittplatsbiljetter på vänsterbloggar då deras egna inte får några besök.

  Slutpunkt för mig – nu till nya och väsentligare ting och debattämnen.

 60. D, du tycks nu mena att det är lågt att beskriva vad som faktikst hänt!? Och kanske att vederbörande inte idkade självransakan på det sätt som du och ev. Ilse-Marie önskar. Nåväl, det är som sagt inte alltid lätt att förstå vad folk menar, speciellt om dom menar nåt annat än dom skriver.

  Varför jag undrar? För att jag inte alls sett dessa hemskheter. Av det som är kvar får jag snarare motsatt bild (och väldigt lite självdistans där). Men mest för att jag ville veta.

 61. St Just!

  Ordförståelse verkar inte vara din starkaste sida. Jag vet inte ens vad ‘anklaga ett inlägg för censur’ skulle kunna innebära. Jag har öht inte nämnt ordet ‘censur’ innan D tog upp det, och därefter bara frågande om vad denne syftade på.

  Men det är väl också en ‘nyliberal taktik’: Att faktiskt veta vad man pratar om. Eller!?

  Sen kommer ett långt (och floskelfyllt) brandtal om den sk klasskampen vars enda innehåll är den starkt kända antipatin (och lite drömmar om en helt annan verklighet). Det vanliga testuggandet alltså ..

  Lite avslöjande är ändå att St Just tyckte att omställningen till en sovjet-ekonomi gick för sakta (sovjet = styrande arbetarråd , dvs löntagarfondernas slutstation)

  Men hela kärnfrågan förblir obesvarad:

  Om du nu vurmar så för dom arbetande som har det magert:

  Hur motiverar du att en (tex) undersköterska skall tvingas (just det!) att avstå lön för både operan, glesbyggdverket, bistånd till diverse tivelaktiga regimer, allehanda jippon, förtidspensioner att dölja arbetslöshet med liksom gigantiska AMS osv. Varför!?

  Om du värnar om hennes välfärd: Varför måste hon bära så mycket bråte på sin rygg?

  Jag ser noll logik, konsekvens eller hållning i detta samtidigt som du eldar på om din ‘klasskamp’.

  Kan det vara så att det inte alls är dom små människornas väl som är motivet!?

 62. St Just, min tvångsälskande motdebattör – JAG tillhör den arbetande befolkningen. Vänstern har aldrig gjort något för mig. Eller måste man både arbeta OCH tycka stöveltramp är det häftigaste ljudet på jorden för att vara en riktig underklasskämpe? Måste man tycka tiotusentals procents inflation och ett förbud mot yttrandefrihet är den rätta vägen och älska våld mot oliktänkande för att få vara med på din lilla revolution? Ohly, Chavez, Castro och Mugabe äger mycket mer kapital och har mycket högre inkomster än jag. Ändå se de som underklassens förkämpar. Fast det är klart – de gillar blod, förtryck och terrordåd så då får de väl vara med i klubben. De har på allvar lyckats skapa de polisstater som påstås gynna underklassen. Nåja, kanske inte Ohly då, men alla människorfientliga tvångsälskare behöver supporters på sidlinjen. Vad vore revolutionen utan nyttiga idioter? Ingenting enligt Lenin. Inte sant, St Just? Var det inte så han påstods ha uttryckt sig. Nyttiga idioter.

  Förresten, hur kan man förnedra människor så mycket att man kallar dem underklass? Alla är väl i en klass för sig?Tänk om jag skulle säga till min kompis att han är underklassig. Mindre värd. En klass under alla andra. Håll dig på mattan din underklassiga typ och låt St Just bestämma över dig! Han vet ju. Han kan ju. Han gillar ju tvång. Han är för varje sådan åtgärd. Nej, det skulle nog inte mina vänner tycka om. Men de som inte vet att St Just kallar dem underklassiga kan knappast reagera på det.

 63. LibeRatio

  Måste säga att det efter otaligt många repliker ändå gick att extrahera någon ståndpunkt ur denne St Just:

  Han älskade löntagarfonderna och hade gärna sett att de hade gått fram hårdare.

  Jag tror att det är fullständigt lönlöst att försöka föra en debatt med något som liknar intellektuellt innehåll med denne man. Han drivs av en brinnande antipati mot en innbillad fiende, och är beredd att offra mycket och många för den elden.

  Du ser ju själv att han inte någon gång reflekterar över vad hans strävanden faktiskt innebär. Sådant är underordnat tycks det ..

 64. Till Jonas N:

  Fransico har precis som D skriver upprepade gånger använt personliga påhopp som teknik. De grövsta är raderade, därför kan du inte läsa dem längre – enkelt! Tror du inte på vad jag (eller D) skriver kan jag inte göra något åt det.

  Jag förstår också vad du försöker göra. Provocera mig till att stänga av dig. Och egentligen borde jag ju göra det – eftersom du medvetet bryter mot de kommentarsregler jag precis har satt upp.
  Det du skriver (upprepar) har ingenting med bloggpostämnet att göra. Trots allt – dina kommentarer avslöjar dig, därför får de vara kvar.

  Men, efter min bloggpost där jag klargör att kommentarsregler har införts kommer jag inte vara lika tollerant. se länk:
  https://ilsemarie.wordpress.com/2007/09/04/censur-kommentarer-och-nyliberaler/

 65. Ännu en gång förklarar du för mig vad jag egentligen menar. Du har fel igen.

  Jag är medveten om att min fråga var lite off-topic (även mitt gnabb med St Just) Sorry!

  Jag bemöter dig under rätt tråd istället.

 1. Klass avgör! « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: