Okunskap, rädda män och rasism

En kommande rapport från Göteborgs universitet, som presenteras i SvD i dag, granskar Sverigedemokraterna och dess väljare.

Antalet svenskar som vill minska flyktingmottagandet har minskat under de senaste tre åren. Trots det ligger siffran på 46 procent. En i mitt tycke skrämmande hög siffra. Men, trots allt röstar 90 procent av dessa än så länge inte på SD.

Vi får veta att den typiske SD väljaren är man, relativt lågutbildad och likaså relativt ointresserad av politik och vad som händer i samhället. Han är nöjd med sitt eget liv men missnöjd med politiker och den svenska demokratin. Han deltar sällan i den politiska debatten och har en ”okomplicerad bild” av samhällsproblemen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att okunskap, rädsla och otrygghet ger en perfekt grogrund för främlingsfientlighet.

I samma andetag tycker jag att det är viktigt att poängtera att låg utbildning inte är synonymt med okunskap, vilket ofta är en utbredd missuppfattning bland intelllektuella utan kontakt med s.k. vanliga arbetare. Intelligens, kunskap och klokskap är något helt annat än akademiska poäng!

Själv ogillar jag att generalisera. Människor är mycket mer än vad som syns på utsidan. Rädslan för invandrare skulle förmodligen omkullkastas hos många av dessa män om de själva hade haft personlig kontakt med människor av ett annat ursprung och inte enbart läst rubriker i tidningar och skapat sin egen bild av världen. Verkligheten kan förändra nästan vem som helst, det är jag övertygad om.

Faktum kvarstår dock – rasister är oftast självtillräckliga, otrygga, rädda och okunniga män. Men, om SD enbart skulle ta väljare från denna grupp vore kampen relativt enkel. Ett större problem tror jag är den stora grupp potentiella SD väljare, som inte alls passar in i den mall som SD väljarna i dag är stöpta i, men som ändå är i riskzonen att dras med av partiets populistiska budskap.

Många svenskar är skeptiska till invandrare och flyktingar, enligt undersökningen nära hälften av Sveriges befolkning. När fler och fler av dessa människor – med hjälp av den nya högerregeringens politik – blir marginaliserade och tappar än mer av tron på det svenska samhället kan situationen bli som i till exempel Frankrike.

Ett svensk främlingsfientligt parti som lockar runt 15 procent av väljarna kanske låter som en utopi, men kan det hända i andra Europeiska länder så kan det säkert hända även här.

Det viktigaste botemedlet är ett samhälle med små sociala klyftor, ett samhälle där alla känner sig delaktiga. Vi är nu på väg i exakt motsatt riktning. Ökade klyftor i samhället, sämre möjligheter till utbildning för många grupper av människor, och ett än mer polariserat klassamhälle är grundpelarna. Regeringens politik skapar alltså en bra grogrund för en ökad främlingsfientlighet. En lågkonjunktur är allt som behövs.

Min förhoppning är ändå att många ska våga engagerar sig, på alla sätt de kan. Om inte annat – säga emot, berätta, förklara – överallt där rasismen dyker upp.

Samhällsproblemen beror inte på invandrarna – de beror på vilket samhälle vi skapar med hjälp av politiska beslut. Vi har avgörandet i våra händer!

P.S. Tips: Tankar i natten har två intressanta och avslöjande bloggposter om Sverigedemokraterna. Myten om det enhetliga Sverige och Vad betyder nu det här?

*

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Intressant.se
Lägg till som favorit – nyligen.se

Annonser
Lämna en kommentar

35 kommentarer

 1. Inte har jag något emot att du länkar till mig. Blir faktiskt en smula stolt!

 2. Menar du att hälften av svenska folket är okunnigt, eftersom du spårar kritik av invandringspolitiken till okunnighet och samtidigt hävdar att hälften av det svenska folket är ”skeptiska till flyktingar och invandrare från början”. Vad betyder ”från början”? Du är litet otydlig men du menar säkert väl.

  Jag är inte skeptisk till invandrare och flyktingar som individer. De är väl jätteolika som individer, eller? Visserligen är jag inte sverigedemokrat…

  Den enda invandring som jag vill stoppa är utomeuropeiska anhöriga till flyktingar utom just äkta makar eller barn under 18. Om du läser Migrationsverkets regler, så ser du att de är mycket luddiga: ”Familjeanknytning” kan vem som helst ha som har ett ”känslomässigt, ekonomiskt eller socialt” beroende av en flykting. Det är VERKLIGHETEN som har fått mig att vara mot denna detta, då jag känner många invandrare från Afrika och Asien och har sett på nära håll hur denna regel missbrukas för att återskapa patriarkala klanstrukturer här, där individens assimilation till den hegemoniska svenska moraliska kulturen allvarligt förhindras med utanförskap för kollektiven som följd och med ökad kriminalitet och sekterism som följd av utanförskapet. Anhöriginvandringen är större än flyktinginvandringen. Flyktinginvandringen är bara 7 %. Invandringen från Afrika och Asien är 45 %.

  Och mina skäl är absolut ”varma” och humanitära, både vad gäller hänsynen till Sverige och hänsynen till flyktingarna:

  Inte sällan pressas flyktingarna att godkänna dessa ”anhöriga” – och Migrationsverket går på flyktingarnas utsagor. Vad skall de annars göra, om de anhöriga saknar pass? Tror du mig inte när jag säger att jag har träffat personer som har bott 13 år i Ryssland och kommer hit som exempelvis ”irakiska” anhöriga? Väl i de patriarkala klanernas upprättade strukturer, styr medeltida värderingar och metoder. Visst kan vi bekämpa detta från samhällets sida, men det blir svårt att inte urarta i repression, om den patriarkala klanmassan är så stor som den är nu och växer.

  Jag är etnolog. Får jag ha en avvikande uppfattning om svensk invandringpolitik utan att kallas ”rasist” av vuxna på min sons skola? Nej. Varför? För intellektuella socialister och socialliberaler som du har gett sig tusan på att alla som är kritiska till er invandringspolitik skall förföljas och stigmatiseras. Ni använder media för att skapa blodvittring och bussar enkelt folk på oss som hundar.

  Förstår du inte att du tjänar det rasistiska klassamhället lika bra som Reinfeldt? Det är precis det som kommer att skapas: Invandrare hoppar på skitjobben, okvalificerade infödda svenskar går arbetslösa och kvalificerade infödda svenskar tar ledningen. Ett rent apartheid-samhälle. Blir det bättre för att vi bevarar alla skatter och bidrag precis som de var innan den nya regeringen, tror du? Det är ju vansinne!

  Om vi gör som jag vill och bara tar emot flyktingar och efterfrågad arbetskraft och verkligen månar om dessa människor, så får vi inte den negativa effekt för folket som nu väntar bakom hörnet för Sverige.

  EU. Nu börjar jag äntligen inse vad det handlar om: Att skapa ett rasistiskt kastsamhälle, genom att splittra enkla människors nationella moral och andlighet och göra dem till hetskonsumenter samt skapa hets på låglönemarknaden med dumpning av löner som följd. Detta ökar konsumtionen utan att skapa inflation, men det ökar stressen i samhället. Jaha, det är väl bra? Då kan de rika sälja mer av sin sprit, tobak, socker och droger som de pumpar ut via sina monopol i Afrika och Asien, där de stora företagens ställning garanteras via handelshindren. Den fattiga världen hålls nere. Sammantaget skapas helvetet på jorden.

  Men vill du riva handelshindren mot Afrika? Vill du göra det lättare för småföretagen? Vill du sänka skatterna och arbetsgivaravgifterna så att vi får jobben som integrerar?

  Varför tror du att GP gav sig i matchen mot Alliansen? Han var klar, er politik hade tjänat de rikaste familjerna klart. Nu var det dags för några små modifikationer för att undvika alltför kraftiga budgetunderskott i kommunerna. Men det är fortfarande Det goda europeiska huset som byggs, de rikas centralisering av makt och skapande av rotlös, jaglös, hestig konsumtionskultur

  Om du inte vill det, så sitter du i EU-båten. Och du har ingen aning ens. Nickedocka, som duckar för raka puckar från upplysta Struckar.

 3. Anonym

   /  april 26, 2007

  Tobias Struck.

  Du tog orden ur munnen på mig!

  En röst på SD är en röst på demokratin.

 4. Till Tobias:
  Okej, på en punkt ger jag dig rätt – ”från början” borde inte ha varit med. Därför har jag tagit mig friheten att stryka orden från min bloggpost. Det lät märkligt, jag håller med.
  För övrigt står jag för varje ord. Men, det jag skrivit är inte riktat till dig personligen. Enbart mina egna funderingar kring den forskarrapport som presenterades i SvD. Jag hoppas jag, liksom du, ännu har rätt att fundera och uttrycka mig – eller lever vi i en ideologisk diktatur?

 5. Kvalle i Mossatresk

   /  april 26, 2007

  Att idiotförklara dem som röstar på sd eller förkastar den gällande invandringspolitiken är alltså det senaste av alla korkade sätt att bekämpa sd.

  Med undantag för Hitlerrörelsen har det varit intellektuella och högutbildade som lett förföljelser och utrotningar genom historien.

  Religiösa krig och utrensningar, världskommunismen, Englands härjningar på Irland, negerslaveriet, de röda khmererna leddes av väl utbildade, etc., etc. Vid en jämförelse torde sd:s väljare framstå som tämligen harmlösa.

  Det är f. ö. märkligt hur lätt klassföraktet blommar upp hos en del när de ”mest utsatta” promenerar in i fel fålla. Men fortsätt gärna i samma stil, ty liksom med sd:s problem med att hyra lokal vinner partiet hela tiden sympatier p. g. a. de här metoderna. Man kan undra över hur dumma den politiska makteliten och dess anhängare egentligen är?

 6. En sak

   /  april 26, 2007

  ”Vi får veta att den typiske SD väljaren är man, relativt lågutbildad och likaså relativt ointresserad av politik och vad som händer i samhället. Han är nöjd med sitt eget liv men missnöjd med politiker och den svenska demokratin. Han deltar sällan i den politiska debatten och har en “okomplicerad bild” av samhällsproblemen.”

  En sak som alla dessa vetenskapare bortser från är att SD går framåt just på orter där det inte i sig bor många invandrare men där det finns många invandrartäta områden i deras närhet. Om du studerar hur det gick för Sd i Skåne så ska du se att den kommun där partiet inte lyckades ta sig in i kommunfullmäktige är Vellinge. Vellinge är en rik skånekommun med en mycket homogen befolkningssammansättning och präglas av en total politisk dominans av moderaterna. Partiet har haft egen majoritet i kommunen så länge jag kan minnas och där har man prompt vägrat att skriva under några flyktingavtal med staten. Sedan så talar man om att skåningarna skulle skilja ut sig från norrlänningarna i sina attityder till invandring. Men hur kan man bortse från att antalet invandrare i Malmö är så pass mycket högre än det är i exempelvis Luleå. Man försöker få det till en fråga om en speciell skånsk mentalitet. Det är inte frågan om en skånsk mentalitet. Det är samma mentalitet som råder överallt. Det är bara det att i skåne bor det så mycket fler invandrare än i de norrlandslän där sverigedemokraterna inte får fäste. De norrländska kommuner där sd inte får något stöd präglas alla av att det knappt finns en invandrad person boende där!

  Det Marie Demker skriver om ”defended neighbourhood” får när man studerar verkligheten en annan betydelse. Hur tror du att reaktionen skulle bli om rika kommuner som Lidingö, Täby och Vellinge skulle låta bygga billiga hyresrätter och ta emot en stor andel invandrare? Jag är helt övertygad om att det skulle leda till motstånd. Det dessa kommuner gör är att framgångsrikt skydda sitt grannskap. Alla vet varför det är så. I varje större svensk stad finns det områden som blir invandrartäta. Kolla bostadsanonnserna och du ska se något mycket intressant. Prisnivåerna på radhus och bostadsrätter ligger substansiellt lägre i dessa områden än annorstädes. En tydlig indikation om att svensken i allmänhet är beredd att betala hundtratusentals kronor för att bo i ett etniskt homogent område.

  De svenskar som kan (har ekonomi därtill) flyttar ifrån alla områden som är invandrartäta. Alla talar så tyst om detta! Men så är det. Den svenska medelklassen avlägsnar sig från invandrarna mer eller mindre medvetet för att leva i trevliga små reservat med människor med samma bakgrund, värderingar och socioekonomisk status. Om du besöker Lidingö så kan du ju konstatera att det ett ytterst vitt område. Men får Sd något stöd där? Nej!

  Därför är analyserna man nu läser mycket märkliga. Man börjat tala om inskränkta män med låg utbildning när det torde stå klart att det inte är deras utbildningsnivå som är bestämmande för deras politiska val. Det är deras socioekonomiska status som är själva kärnpunkten. Personer som röstar på Sd är jag övertygad om är personer som ser sitt grannskap förändras och inte har någon möjlighet ekonomiskt att liksom de mer besuttna bryta upp och flytta. Man tassar hela tiden runt detta. Men bostadsanonnserna i tidningen ljuger inte och vad människor gör talar sitt tydliga språk.

  Sedan att de personer som flyttar till vita medelklassreservat ger läpparnas bekännelse till den förda invandringspolitiken tycker jag bara klingar falskt. Det är ingenting annat än människor som leker charader och vill vara ”goda” samhällsmedborgare. Men i grund och botten är de flesta av oss inte ett dugg bättre än de som röstar på sverigedemokraterna. Det är bara det att ingen vill se sig själv i dessa människor utan distansierar sig från dem.

  Nu tycker säkert du att det jag säger är hemskt felaktigt. Men inventera din egen bekantskapskrets, dina föräldrar, syskon och fråga dig av vilken anledning ni bosatt er där ni gjort. Är det en ren slump eller är det egentligen inte så att ni gjort dessa val helt medvetet och att de varit så självklart att ni inte ens behövt verbalisera dem när ni fattat era beslut. I alla städer jag besökt där jag talat med människor om att skaffa boende har man låtit upplysa mig om vilka områden man ska hålla sig undan från. Det har inte varit några uttalade rasister som gjort så. Det har varit arbetskamrater och vänner som sagt det mycket välmenande. Vad har varit den gemensamma nämnaren för alla dessa bostadsområden. Just det. Du gissade rätt. Kan någon säga ärligt att de inte varit med om samma sak och hört detta snack? Det tror jag inte på. Slutsatsen kan inte bli annan än att det i nästan varje svensk bor det en liten sverigedemokrat!

 7. Hur kan en männsiska vara så enfaldig att hon tar en vänsterpopulist som Marie Demker på allvar?

 8. St Just

   /  april 26, 2007

  Några ord om sd och snabbt dyker Struck, Skuncke, Anonym och Kvalle i Mossatresk och andra upp som advokater och för att försvara populistpartiets politik.
  Sd är ett borgerligt parti visserligen det mest vulgära, men med 90 procent av sitt partiprogram ihoprafsat från övriga borgerliga partier. I vissa frågor som a-kassan lägger man sig nära (s) men ställer alltid sådana krav i direkt motsättning till invandrare och flyktingar. För tillfället ägnar sig sd åt att söka demokratisk legitimitet i grunden livnär det sig på populism, nationalism, främlingsfientlighet och syndabockstänkande.
  Följande formulering finns i sd:s program:
  “partiet tar starkt avstånd från att människor blir diskriminerade på grund av kön, religiös- eller etnisk bakgrund och politisk tillhörighet.”
  Har nu någon, någonsin hört sd ta till orda mot löne- eller sexistisk diskriminering av kvinnor, protesterat mot förföljelser av exempelvis utövare av den islamska religionen eller tagit avstånd offentligt mot angrepp mot exempelvis romer eller somalier?
  Tänkte väl det – alla hänvisningar till demokratiska uppfattningar är bara fikonlöv för att skyla den verkliga politiken.
  Den finner man bla på ledarnas bloggsidor där polska kvinnor kan kallas för barnamördare, uppmaningar riktas om fördrivning av muslimer och förslag reses om bojkotter av butiker som inte säljer griskött – allt utan att sd tar avstånd.
  Gör Struck, Skuncke, Anonym och Kvalle i Mossatresk det?

 9. Mia

   /  april 26, 2007

  ”Ett svensk främlingsfientligt parti som lockar runt 15 procent av väljarna kanske låter som en utopi, men kan det hända i andra Europeiska länder så kan det säkert hända även här.”

  Du är medveten om att utopi betyder något bra va? Utopi har en positiv klang. Dystopi är något dåligt.

  Fast jag kan ju ha missuppfattat vad du menade.

 10. Ilse-Marie. Ja, vi lever i en ideologisk diktatur. Men du är på etablissemangets sida, så du kan känna dig trygg. Själv är jag en ivrig anhängare av yttrandefrihet och skulle aldrig drömma om att hindra dig från att säga din mening. /På folkets sida.

 11. St Just

   /  april 26, 2007

  En sak,
  jag instämmer i mycket av det du skriver – det handlar inte alls om bildningsnivåer utan om ”socioekonomisk status” som du skriver eller vilka som drabbas mest av marknadskrafterna. De mest ”bildade” i Sverige under andra världskriget hade sina sympatier med nazismen och Uppsalastudenterna protesterade mot att judar skulle få komma till Sverige.
  Men på en punkt tycker jag du går för långt – att det i nästan varje svensk bor det en liten sverigedemokrat! Det förnekar jag absolut – de flesta människor i synnerhet bland arbetarklassen har tvärtom mycket humana, hyggliga och anständiga åsikter och är mycket solidariska med människor som drabbats av vidrigheter som krig och förföljelser. Det vet jag själv efter år i precis just arbetarstadsdel med många invandrare.
  Sd – betyder tvärtom att cyniskt exploatera osäkerhet, misär, fruktan och medvetet rikta detta mot dem som står längst ned på den socioekonomiska stegen.
  Nej, de flesta människor är hyggliga och justa och betydligt bättre än varje sd:are.

 12. St Juste. ”polska kvinnor kan kallas för barnamördare, uppmaningar riktas om fördrivning av muslimer och förslag reses om bojkotter av butiker som inte säljer griskött – allt utan att sd tar avstånd. Gör Struck, Skuncke, Anonym och Kvalle i Mossatresk det?”

  Så som du presenterar det och utan att ha läst det, så självklart tar jag avstånd från alla former av rasism, sexism och angreppsvåld. Men kom ihåg att jag inte är sverigedemokrat. Det är inte jag som skall stå till svars för vad det partiets representanter skriver på sina bloggar, min vän. Jag leder nätverket Frihetsguiden och kallar mig modern gnostiker och liberal nationalist. Jag har min egen politiska agenda, som skiljer sig från sd:s i det mesta.

 13. St Just

   /  april 26, 2007

  Struck, av vad jag läser på din egen blogg och i din debatt med sd vete fasen vad som skiljer en modern gnostiker och liberal nationalist från en sd:are. Saxar lite av dina åsikter:

  ”Jag anser inte att SD:s partiprogram är rasistiskt!”, ”Jag är motståndare till bistånd samt anhöriginvandring av icke efterfrågad arbetskraft eller på annat sätt ekonomiskt icke självbärande personer”, ”helt OK att du vill begränsa islams utbredning i Europa och Sverige”.
  Dessutom vill du hjälpa sd att formulera sig – som du skriver:
  ”Om Sverigedemokraterna behöver hjälp med att ta fram ett språkbruk som matchar deras värderingar utan att skära sig mot olika intressanta väljargruppers invanda tankemönster, så ställer jag gärna upp.”
  Så skriver du: ”om jag hade varit med i Sverigedemokraterna, så hade jag föreslagit att ni beskriver er etik så här” och bifogar en textförändring: ”Vi hyllar tradition och trygghet i en svensk folkidentitet”

  Nätverket ”Frihetsguiden” verkar vara en mycket suddig skapelse.

 14. Att dom är extrema idioter ÄR en sanning!
  Socialistiska kamp KRAMAR!

 15. Rick

   /  april 26, 2007

  Nä fy fasen – jag är välutbildad, bor i huvudstaden, är generellt nöjd, läser många olika nyhetstidningar OCH tycker invandringen börjat bli ett stort problem. Kan de inte ordna förhållandena i sina egna länder så att de inte kommer hit? För alla kan ju inte komma hit i en socialturism liksom. Och sannerligen inte bo på precis samma ställe som sina landsmän och delvis därför undgå att lära sig svenska. Jag vill inte höra massa andra babbel-språk omkring mig, Sverige är mitt hemland och här talar man svenska! Kanske engelska istället då om det är internationell prägel på situationen. Svenska beskylls ju hela tiden för att vara ett så litet språk, visst stämmer det, men ingen har tvingat massa andra att komma hit och lära sig detta ”fjuttiga” språk. Åk hem om det inte passar! Åk hem om det inte går att följa lagarna här! Exakt den behandlingen mot mig själv accepterar jag som nykomling i något annat land.

 16. Jag tycker den nya svenska kulturen är sjuk. Vad är det att se upp till, gruppvåldtäkter, islamisering, hedersmord, könsstympning, massarbetslöshet och bidragsberoende?

 17. Hej Ilse-Marie!

  Tyvärr har jag så mycket för mig just nu och åker som sagt iväg i fem veckor om några dagar. Känner att det blivit väldigt mycket skitsnack från en massa ignoranta, konservativa och förmodligen rätt onda eller väldigt vilsna människor på din blogg sista tiden och önskar jag hade haft tid att vara med och diskutera. Tyvärr så hinner jag inte nu, men jag lovar att sluta upp i juni. Hoppas verkligen du står på dig! Jag tycker mycket om att läsa dina inlägg!

  St Just: jag är mycket imponerad av dina inlägg och hoppas att du fortsätter att driva en progressiv diskussion på den höga nivå du hittills visat! Bra jobbat! All heder till dig!

  Hmmm, ska jag kommentera någonting om detta, vet inte. Det känns så uppenbart och symtomatiskt att män som i egenskap av vita, män, rika (ja de allra flesta i Sverige är rika jämfört med andra människor), heterosexuella, sekulariserade, med rätt efternamn m.m. inte kan förstå att det är ni som utgör den förtryckande gruppen. På alla sätt överallt.
  Jag tillhör själv den gruppen (möjligtvis inte enbart hetero) och jag vill uppmana er andra att snälla, försök i alla fall leva er in i rollen av förtryckt. Se på någon kvinna i er närhet och inse att de har mindre lön bara för att de är kvinnor, rättvist? Knappast. Men SD kommer inte göra något åt det, inte deras väljare heller, det är precis så de vill ha det.
  Och för guds skulle, det spelar väl ingen som helst roll om människor har persiska anhöriga fast de själva är från ryssland, människor flyttar inte till främmande länder om det inte om de inte känner ett starkt behov. Om någon som vill stanna här får det tack vare det så grattis, du är välkommen!

  Återigen, bra inlägg Ilse-Marie, du är guld!

 18. St Just. Det som skiljer mig från sd är att jag förespråkar lika rätt för hbt-personer, full rätt för kvinnor över bestämmandet kring sina ofödda (en ofödd är inte en medborgare, utan en del av kvinnans kropp), republik samt en gradvis övergång från skatter och bidrag till privata försäkringar och fri solidaritet.

  Inga av dina citat visar på något slags hängivelse för hela sd:s partiprogram. Och om du kände mig, så skulle du veta att jag vågar stå exakt för vad jag tycker. Jag döljer inget, min herre. Inget. Min lans är blank.

 19. Mia

   /  april 27, 2007

  Tobias – Måste du snacka om din lans? Det finns säkert barn som läser här.

  :p

 20. Till Mia:
  När det gäller ordet utopi så kan man läsa så här i Wikipedia ”Ursprungligen betyder utopi ”ingenstans” och är alltså inte värdeladdat.”

  För övrigt kan jag inte förstå varför så många här ovan fått för sig att jag skulle påstå att låg utbildning har någonting med okunskap att göra. Läs min text: ”I samma andetag tycker jag att det är viktigt att poängtera att låg utbildning inte är synonymt med okunskap, vilket ofta är en utbredd missuppfattning bland intelllektuella utan kontakt med s.k. vanliga arbetare. Intelligens, kunskap och klokskap är något helt annat än akademiska poäng!”

  Jag är också fullt medveten om i vilka kretsar det kryllade av nazister under andra världkriget. För er som har fått för er att jag skulle vara högutbildad eller tillhöra någon priviligierad klass eller grupp i samhället kan jag berätta att jag är en lågutbildad LO-kvinna. Längst ner i samhället – både vad gäller klass och kön.

 21. Odin

   /  april 27, 2007

  Lorca´s ord passar till SD anhängare ;
  ”på en gödselstack mor din har födde dig,på en gödselstack skall du sluta”

 22. St Just

   /  april 27, 2007

  ptrk, tack för dina ord.
  ilse-marie, jag tror du förstår att jag inte kritiserar din text, tvärtom tar du precis upp de invändningar man kan ha mot rapporten.
  Struck, man erbjuder inte sina tjänster åt sd – det kallas medlöperi
  Rick, en välutbildad man som läser många tidningar och kallar andra språk (förutom den heliga engelskan) för ”babbel-språk! Tjena!
  Jon Olsson (eller Skuncke) är ett kapitel för sig. Han illustrerar precis traditionell sd-taktik.
  1. Knyt negativa ord och företeelser till invandrare (förutom de som kommer från USA) och flyktingar
  2. Säg därefter att det svenska samhället håller på att gå under
  3. Upprepa detta gång på gång, i alla sammanhangoch säg att du bara för fram vad ”svenska folket tycker”.
  4. håll upp ett fikonlöv med texten “partiet tar starkt avstånd från att människor blir diskriminerade på grund av kön, religiös- eller etnisk bakgrund och politisk tillhörighet.” – säg att du bara för fram vad ”svenska folket tycker”.
  Exakt på detta vis beter sig Jon Olsson (Skuncke), han använder följande ramsa ”gruppvåldtäkter, islamisering, hedersmord, könsstympning, massarbetslöshet och bidragsberoende”
  Sd:are, och andra nationalistpartier på ytterkanten brukar gärna på ett slugt och illvilligt sätt börja med att namnge stadsdelar eller buss/spårvagns/t-banelinjer där man kan se många invandrare. De kallas för Beirut, Orientexpressen, Ghazaremsan … Därefter påstås ”folket” säga så.
  Aldrig att vi hör en sd.are uttala sig mot detta förakt – och btacka fasen för det – de har ju själva konstruerat det.
  På samma sätt kallade borgarna på andra sidan staden – arbetardelen för ”slummen”.

 23. Anonym

   /  april 27, 2007

  ”Det kan synas som en paradox att samtidigt med sverigedemokraternas framgångar i valet så minskar flyktingmotståndet i Sverige. I SOM-undersökningen 2006 har andelen som vill minska flyktingmottagningen i Sverige sjunkit med två procentenheter till 46 procent.”

  Men… Det är ju nästan halva Sveriges befolkning!

  Om nästan halva Sveriges befolkning vill minska invandringen undrar jag varför inte riksdagspartierna lyssnar på detta. Det är inte politiskt korrekt i Sverige idag att vilja minska invandringen men ska inte riksdagen representera folket?

  Jag brukar ibland delta i ett internetforum för unga tjejer och försöka bidra till goda diskussioner. En tjej i fjortonårsåldern kallade sig för rasist/nazist. När jag ställde frågor till henne för att reda ut exakt vilken innebörd hon lade i det, visade det sig att hon vill minska invandringen. Hon menade däremot inte att människor är av olika ”raser” med mer eller mindre värde.

  En person som säger något negativt om invandringen beskylls genast för att vara rasist eller nazist, något som de flesta inte är och inte vill bli förknippade med. Alternativet är alltså att tiga eller att ”bli” nazist. Absurt.

 24. Ingrid Folkesson

   /  april 27, 2007

  Word!

 25. Mia. Men förstår barnen metaforen? Nåja, min ”värja” är blank, tyckte jag lät litet klent med tanke på det som jag avser att beskriva…

  St. Just. Om det som jag gör kallas ”medlöperi” och detta ord tydligen avser något slags pakt med Djävulen, vad kallas det då när Sveriges regering och riksdag nonchalerar att halva svenska folket vill minska invandringen? Slicka de rika EU-familjernas låglönedumpningsstövlar?

  Vem skall jag alliera mig med om jag vill minska invandringen, för att rädda Sverige från att bli ett rasistiskt kastsamhälle – andligt splittrat, tröstkonsumerande och eländigt?

 26. St Just

   /  april 27, 2007

  Anonym,

  alternativet står aldrig mellan att tiga eller bli nazist. Att inte invandrarfrågor diskuteras är en myt från främlingsfientliga grupper. Tvärtom, sällan kommenteras en fråga så mycket och ofta med extremt okunskap och förutfattade meningar.
  Politik är dessutom inte en sifo-undersökning – isåfall skulle vi förmodligenkunna ha både dödsstraff, fri sprit, bordeller och samtidigt lika lön oavsett kön, ingen miljöförstöring, 6-timmarsdag och kunnat vinka farväl till Alliansen efter fjorton dar.

 27. St. Just. Nå, nu har jag ju inte blivit nazist.

  Min farfar var från Hamburg. Han var kommunist och stred mot Franco som frivillig för Spaniens regering, dessutom var han motståndsman i både Danmark och Norge.

  I den norska motståndsrörelsen mötte han min farmor, som var från en litauisk, judisk familj, som hade flytt undan pogromer mot judar i Litauen under slutet av 1800-talet.

  Farmor och farfar flydde från Norge över fjällen till Sverige. Men farmors föräldrar orkade inte fly mer. De och tre av farmors syskon fördes till Auschwitz. Där dog de. Hennes bror C var boxningsmästare och gift med en norska, så han skickades till ett läger i Norge och överlevde.

  Jag är inte nazist och kommer inte att bli det. Det är exakt ditt slags sammanblandning av nationalism och nazism som osäkrar enfaldigt hat mot mina barn i deras skola. Är du stolt över det? Är det din justehet?

  ”Måste knäcka några ägg, måste knäcka några ägg, måste knäcka några ägg! Bränn häxan, bränn häxan, bränn häxan!”

  Är det din litania?

 28. St Just

   /  april 27, 2007

  Struck, vad tror du din farfar skulle tyckt om sd eller övriga svenska nationalistiska rörelser? Vad skulle dina andra släktingar som förföljts av fascister tycka om samröre med samma typ av främlingsfientliga rörelser.
  Obegripligt att man med din släktbakgrund kan komma med följande erbjudande “Om Sverigedemokraterna behöver hjälp med att ta fram ett språkbruk som matchar deras värderingar utan att skära sig mot olika intressanta väljargruppers invanda tankemönster, så ställer jag gärna upp.”

  No pasaran!

 29. Mia

   /  april 27, 2007

  Ilse – Ursprungligen ja. Men ordet utopi har förändrats.

  Jag tänkte bara med tanke på vanligt folk som läser, som förmodligen i de flesta fall associerar utopi till något positivt. Ifall du ville vara tydlig.

 30. St. Just. Jag var faktiskt kommunist som min farfar redan som 12-åring, t.o.m medlem i KU under två år (dåtidens Ung Vänster). Dock förstod jag ganska fort att kommunister inte den enskilda medborgarens frid och frihet. Min farfar dog när jag var barn. Jag minns honom som charmfull – men jag hade inga politiska diskussioner med honom och jag fick också förstå via min mamma och pappa att farfar kunde vara ganska hård och oresonlig. Om mina släktingar tror att jag är nazist för att du gör sådana anspelningar i ett fullständigt osakligt och hänsynslöst manér, så står de väl inte mig så nära, antar jag.

  Jag är inte mot att ta emot flyktingar och efterfrågad arbetskraft. Jag är inte rasist. Jag har vänner med alla möjliga slags ursprung. Jag har inget emot enskilda individer.

  Men så länge inget etablerat parti förespråkar ett stopp av anhöriginvandringen från utomeuropeiska länder, så är mitt enda sätt att få uppmärksamhet till mina prognoser om Sverige – att kommunicera med och om sd. Alltid retar det ju någon…

 31. St. Just. Det skulle vara: ”Dock förstod jag ganska fort att kommunister inte respekterar den enskilda medborgarens frid och frihet.”

 32. St Just

   /  april 27, 2007

  Struck, jag har inte kallat dig nazist, jag kallar inte ens sd för vare sig nazistiskt eller fascistiskt. Man ska vara noga med de politiska bestämningarna. Dock att om din målsättning är som du säger ”att kommunicera med och om sd.” får du finna dig i att bli beblandad med dess smutsiga sidor. Men var och en väljer sitt sovsällskap.

  Nu är det snart Valborgsmässoafton och sen tar vi fram de röda fanorna!

 33. Bra och klok post. Du verkar vara en förnuftig kvinna Ilse-Marie, kul att du är med på Agenda-portalen!

 34. St Just. ”Nu är det snart Valborgsmässoafton och sen tar vi fram de röda fanorna!”

  Röda fanor, röda av blod. Sovsällskap, var det.

 35. Palena

   /  april 28, 2007

  SD kommer in i riksdagen i nästa val! Som en fet spark i arslet på våra politiker som skött invandringen så dåligt. Bara släppa in folk i getton som inte har några jobb – så kan man aldrig integrera människor. Det är jobben som är nyckeln!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: