En fråga till er som röstade på alliansen!

”Det är viktigare att minska lidandet än att öka lyckan.”

Så skriver professorn i praktisk filosofi, Harald Ofstad, i förordet till sin bok ”Vi kan ändra världen”. Han fortsätter;

”…det är viktigare att vara solidarisk med de förtryckta och svaga, de handikappade och utslagna, än med de mäktiga och rika.”

Jag antar att de allra flesta i dagens Sverige instämmer i dessa ord?

Ser vi lidandet kontra lyckan ur ett globalt perspektiv blir frågeställningen tydlig. Jämför vi de allra rikaste i världen med de allra fattigaste och nödlidande blir bilden glasklar. Vem eller vilka av dessa skulle du skänka ditt eventuella överflöd? Knappast de som redan har allt, eller?

fattig1.jpg

Så till min frågeställning;
Riksdagens utredningstjänst har räknat fram att den borgerliga budgeten och deras förslag kraftigt kommer att gynna de redan välbeställda. Den halva av befolkningen som i dag tjänar mest får 88 % av inkomstförstärkningen, och 46% går till den rikaste femtedelen.
De skatter som ska sänkas är bl.a. förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Planerna är att så småningom ta bort dessa skatter helt. Det ska bl.a. bli billigare att spela golf, segla och rida. Det blir däremot dyrare att vara sjuk, handikappad, utsliten av sitt arbete eller arbetslös.Kort sagt, de utsatta och lidande får betala för de rikas ökade ”lycka” – eller i alla fall ökade rikedomar.

Vilka är det som gynnas av denna regerings politik och vilka får mindre att leva av? Svaret är väl lika glasklart i detta fall; de som gynnas är de rika, de som missgynnas är de som redan har det svårast i vårt samhälle.

Jag undrar, kan en sådan politik vara moralisk försvarbar?

Min fråga är då;
Hur resonerar ni som röstade på alliansen, ni som stöder denna regerings politik? Ser ni något problem med att den politik ni stöder gynnar de rikaste och missgynnar de som redan är utsatta och har det svårt? Ser ni något moraliskt problem med en sådan politik, eller anser ni att ”alla har sig själva att skylla, alla är sin egen lyckas smed”.

Jag undrar också:
Ni som inte tycker att ”det är viktigare att minska lidandet än att öka lyckan”, hur resonerar ni? Hur försvarar ni erat ställningstagande?

Andra bloggar om: , ,

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

29 kommentarer

 1. ”Riksdagens utredningstjänst har räknat fram att den borgerliga budgeten och deras förslag kraftigt kommer att gynna de redan välbeställda.”

  Alla i Sverige är välbeställda ur ett globalt perspektiv. Du skjuter bredvid målet.

  ”…det är viktigare att vara solidarisk med de förtryckta och svaga, de handikappade och utslagna, än med de mäktiga och rika.”

  Ingen är solidarisk med mäktiga och rika. Alliansens politik grundar sig i solidaritet med dom som har det sämst i Sverige: Dom arbetslösa.

  ”Ser ni något problem med att den politik ni stöder gynnar de rikaste och missgynnar de som redan är utsatta och har det svårt?”

  Politiken missgynnar inte dom utsatta och dom som har det svårt. Att sänka skatter (som av naturliga skäl gynnar folk med hög inkomst) och missgynna utsatta är två olika saker utan samband.

  En motfråga till dig: Vad anser du är viktigast, solidaritet med de förtryckta och svaga, de handikappade och utslagna eller att motarbeta de mäktiga och rika? För det är inte samma sak, vilket vänstern har en tendens att tro.

 2. Bra skrivet! Lennart skjuter lite vid målet..

 3. Lennart… hans argument är som två ickeparallella motargument. Hans första kommentar är helt missriktat eftersom han plötsligt byter fokus från lokalt till globalt. Vi kan kalla det för nybörjartabbe…

  Hans andra kommentar är intressant, men bara ur perspektivet: ”han har nog bara ett perspektiv….sitt eget”. Låt mig gissa… han är som jag… högavlönad?!?

  Hans tredje kommentar är i princip en upprepning av nr 2 och hans retoriska slutkläm… som jag tror att han är ganska nöjd med… är återigen en sammanbandning av olika skalor… vilket är kanske lätt att göra när man är exilsvensk och anser sig sett lite mer än medelsvensson. Tur att han bor så långt bort som France så att perspektiven har utkristalliserat sig som globalt… pfffhh!

 4. Det är lite pinsamt för vänstern att man går på sin egen retorik. De flesta som likt mig röstade på högern gjorde det för att man tror mer på deras jobbpolitik + synen att det är det egna arbetet som betyder verklig trygghet. Summasumarum borgliga väljare har inte så mycket emot att rika blir rikare, man är däremot mån om att de som är arbetslösa och därmed maktlösa ska komma i arbete. Borliga väljare tror inte på nollsummespel vilket vänstern fortfaranade bygger hela sin världsbild på, därav vänsterns pinsamma analys av sina politiska motståndare, så är du verkligen intresserad av frågeställningen och inte bara vill vinna politiska poäng så hade du kommit på detta själv, så svårt är det inte.

 5. Hej ”Skyll inte på mej jag röstade nej!” Till den nyliberala politik som nu sjösätts.
  Men inte har jag svårt att förstå varför många röstade på alliansen.Där bär Göran Persson ett stort ansvar som avfärdade jobbfrågan med en axelryckning i en TV-intervju.Där förlorade vänstern valet.
  🙂

 6. ”Hans första kommentar är helt missriktat eftersom han plötsligt byter fokus från lokalt till globalt.”

  Nej, det ilse-marie som gör, när hon har bilder på fattiga afrikaner och samtidigt försöker framställa folk som har en månadsinkomst på över 15.000 som utsatta och fattiga.

  ”han är som jag… högavlönad?!?”

  För tillfället är jag arbetslös. Gå på argument istället för person.

  ”är återigen en sammanbandning av olika skalor…”

  Hur då?

  Jag noterar att ingen svarar på min fråga. Det beror naturligtvis på att ert politiska ställningstagande inte handlar om solidaritet med fattiga och utsatta, utan det handlar om avundjuka mot rika. Er politik går inte ut på att förbättra för dom som hart det sämst, utan att försämra för dom som har det bäst.

 7. Irene

   /  januari 18, 2007

  Lennart, hur visar regeringen solidaritet med de arbetslösa? Genom att svänga piskan över dem, sänka ersättningen, tvinga dem att söka ALLA typer av jobb över HELA Sverige utan hänsyn till person och omständigheter? Inget annat land har så hårda krav på sina arbetslösa. Här läggs skulden på den arbetslöse, ingen hänsyn tas till att arbetsmarknaden har förändrats och att man måste se på problemen från ett annat perspektiv.

 8. Om en afrikan hade rösträtt i Sverige… då hade din kommentar hamnat på samma skala och det hade varit giltigt.

  Det var ironi med det högavlönade. Jag är doktorand… sällan i det högre skiktet av löneskalan! Och jag har ännu inte känt solidaritet från alliansen. Men det kanske jag hade gjort med lite mer på fickan och en sämre miljösyn?

  Ihopblandningen av skalor är den kortsiktiga och den långsiktiga. Alliansen kör på kortsiktiga lösningar… hoppas att det kommer att sätta ekonomin i rullning så pass mycket som dom lovat… vilket ännu i ett längre tidsperspektiv dom aldrig har lyckats med. Då blir det som vanligt en ny sosseregering som får städa upp. Hur många gånger måste vi se detta mönster?

  Dessutom så skriker folk att det är vänsterfrågor så fort man tar upp miljön och dom rika gnäller att vänstern vill försämra för mig och min SUV. Så det är klart att med den polariseringen så vill alla vänstermänniskor försämra för mig alliansanhängare. Så kategorisera mindre och ta del av kommande års utveckling så får vi se var vi hamnar… I hate to tell I told you so!

 9. Jag röstade på alliansen för att minska klyftorna.
  K
  lyftorna har ökat de två senaste mandatperioderna (enl Olof Palmes son, professor Joakim Palme, som på regeringens uppdrag gjorde en utredning om läget för den svenska välfärden på 1990-talet).

  Närmare 42% av de offentliga utgifterna går idag till bidrag. Stora delar av Sveriges befolkning är med andra ord beroende av andra för sin försörjning.

  Alla de förslag som du kritiserar gynnar näringslivet, t ex halverandet av förmögenhetsskatten gör att kapitalisterna förhoppningsvis tar hem sina pengar till Sverige – de gör ju större nytta här än i Lichtenstein – i form utav investeringar, konsumtion etc. Vilket sätter fart på näringslivet och jobben.

  Ju fler som jobbar desto mer intäkter till statskassan, och minskat bidragsberoende.

  Problemet med ditt och många andra vänstersympatisörers resonemang är att ni varken kan er Marx eller Nozick – du presenterar en massa lösryckta tankar, utan sammanhang och utan skärpa.

  Den som väljer vänsterblocket röstar för ökade klyftor och ökat bidragsberoende och utanförskap.

 10. Kalle E

   /  januari 18, 2007

  Åter igen en vänstermänniska som blandar ihop begreppen, på två uppenbara ställen:

  *Att göra det bättre för de rika innebär inte per automatik att det sämre för de fattiga.*

  Exempel:
  Anta att jag har två miljoner kronor. Spar jag dessa i Sverige kostar dessa pengar mig 30.000 i skatt om året. Jag flyttar pengarna utomlands, och betalar ingen skatt.
  Antag sedan att förmögenhetsskatten avvecklas. Jag flyttar då pengarna till Sverige och investerar dem i aktier, företag eller sätter dem på banken. Om mina aktier avkastar i snitt 6% (vilket brukar vara den långsiktiga lågriskavkastningen en investerare kan räkna med) så genererar det 36.000 till skattekassan. 6000 mer än förmögenhetsskatten alltså. Och 36.000 kr mer än om jag flyttar pengarna utomlands.

  *Procent och absoluta tal går inte att jämföra*

  Det brukar heta att ”de rika tar större del av inkomstskattssäkningen”. Ja, det gör de. I pengar räknat. I procent får låginkomsttagaren mest.

  Exempel:
  Det var fem vänner som brukade äta på restaurang varje månad. De hade känt varandra länge, och hade under tiden gjort olika karriär och tjänade nu olika mycket pengar. Därför hade de kommit överens om att dela notan efter inkomst.

  Maten kostade 200 kr per person, men den rikaste av de fem betalade 400 kr, för hon tjänade mer än åtta gånger så mycket som den fattigaste. Denne betalade bara 50 kr. De andra betalade 100, 150 och 300 kr.

  Nu kom restaurangägaren en dag och sade: ”Ni har ätit här så pass länge att jag vill ge er 20% rabatt på notan.” När de skulle betala drog han av 20% på var och en.

  Detta resulterade i att den rikaste betalade 320kr, de övriga 240, 120, 80 och 40 kr.

  Men när de kom ut från restaurangen så sade han som betalat 80kr: ”Hörrni, jag tjänade ju 20 kr på detta. Jag brukar betala 100kr men betalade nu bara 80. Men hon! Hon som har mest pengar, hon tjänade 80kr! Fyra gånger så mycket som jag!”

  Och han som tjänade minst pengar sade: ”Jag, jag tjänade bara 10kr! Alltid ska de rika ha mest!”

  Och så spöade de upp den rika tjejen, och tog hennes 80kr.

  Nästa månad kom alla till middagen, förutom den rika tjejen. Det tyckte alla var så skönt, för vem ville ha att göra med en så sniken person. Men när notan kom in, så märkte de att det saknades 200kr.

 11. Kalle E: jaha och sagan om de tre bockarna bruse då?

 12. Till Attila:
  Läs min blogg ”Bidrag, bidrag, bidrag” så kanske du också förstår att det är skillnad på bidrag och försäkringar! Vad är ”bidragsberoende”? Det är våra socialförsäkringssystem du talar om, förmodar jag?

  För övrigt så förstår jag att mitt resonemang kanske är lite för avancerat för vissa. Att förstå att globala orättvisor bara är speglingar av de orättvisor som finns i alla länder, även vårt, är inte lätt. För det krävs det mer än bara akademiska poäng….

  När det gäller arbetslösheten, så löser man väl inte den genom att piska och straffa de som är drabbade. Sämre a-kassa och hårdare krav skapar inga nya jobb, det skapar bara en mindre flexibel arbetsmarknad och än större otrygghet och utanförskap.
  Jag kan hålla med dig om att billigare golf, och sänkta skatter för rika gynnar näringslivet, framförallt deras ledarskikt dock. Men fler arbetstillfällen kan du nog glömma. Ju fler de lyckas sparka desto mer brukar ju hamna i deras egna fickor. Att göra de rika rikare har aldrig skapat ett mer rättvist samhälle! Och det var väl rättvisa och solidaritet vi talade om?

 13. Kalle E

   /  januari 18, 2007

  Sidekick:

  Ren matte brukar skrämma de flesta. Särskilt när vi pratar skatter.

  Ilse-Marie:
  ”Ju fler de lyckas sparka desto mer brukar ju hamna i deras egna fickor.”

  Helt fel. Ett företag går inte att skapa utan anställda. Sparkar du alla så får du ingen vinst. Optimalt antal arbetare är perfekt. Därför ska vi göra det enkelt för företagare att anställa i högkonjunkturer och enkelt att skära ner i lågkonjunkturer.

  Att försöka måla företagare som onda människor som försöker suga ut andra, är en intressant infallsvinkel när man kräver att någon ska skapa arbete åt sig. Om du absolut inte vill leva på andras arbete, då ska du bli egenföretagare.

 14. Angående solidaritet.
  Bara för att vänstern så gärna pratar om solidaritet så betyder det inte att den politik de för i praktiken skulle vara solidarisk.
  Att ge någon annans pengar (fokets) i bidrag till någon samtidigt som man försvårar (skatter,regelverk,arbetsgivareavgifter osv) möjligheten för samma person att skaffa sig en egen försörjning så är det i praktiken att vara osolidarisk.
  Solidaritet är att ge individer frihet att lyckas och ett skyddsnät att falla tillbaka på om man misslyckas därför är jag borgare eftersom borgerlig politik är praktisk solidaritet där vänsterpolitik bara är prat om solidaritet.

 15. Själv tjänade jag på att Alliansen genomförde sin politik eftersom jag lyckligtvis tillhör rätt a-kassa. Detta har lett till att jag kan konsumera mera, vilket anses bra. Vad fasen skall jag köpa för alla pengar? Kanske skall gå och bjuda mina kompisar på resturang? Betala av mina lån? Det senare är dock inte bra nationalekonomiskt sett. Då är det nog bättre att jag sätter in dom i lite fonder så bankerna även får ut något av min reallöneökning. Detta om… och endast om, jag inte måste lägga alla nya friska pengar i tandförsäkringar osv… jag har ju aldrig haft ett enda hål… hmm … svårt det där! Men det verkar ju i alla fall vara bra… eller åtminstone solidariskt!?!

  Asch… jag tror jag ser till att mitt ekologiska fotavtryck är så litet som möjligt med mina pengar istället. Det verkar mest solidariskt, även om det betyder att jag blir vänstersnubbe i andras ögon och motverkar konsumtionismen. Borde kanske röstat vänster ändå… så att kategoriseringen inte blivit så fel.

  Det är bara så trist och understimulerande med en endimensionell politikgradient. Folk tänker på samma sätt som för 100 år sedan.

 16. Bidrag……

  ”Trickle down economi” lyckades varken Reagan eller Bush med. Klyftorna i det amerikanska samhället, som ju har praktiserat den här ekonomiska politiken länge, är gigantiska. Jag vet att det finns de som vill ha ett sådant samhälle – inte jag.

  De ”bidrag” ni talar om är väl egentligen våra socialförsäkringar. Att genom skatter och avgifter utjämna levnadsvilkoren, och på så vis stötta de som drabbats av sjukdom eller arbetslöshet, är vad jag kallar solidaritet. Eftersom alla kan (och kommer förmodligen, om de inte dör knall o fall) att någon gång i sitt liv behöva dessa försäkringar, så tycker i alla fall jag att det är en bra idé att betala till dem. Solidariskt.

  Allt som kan göras för att underlätta för småföretagarna ska givetvis göras, men att de allra rikaste blir rikare påverkar varken samhället eller småföretagarna positivt.

 17. ken

   /  januari 18, 2007

  95% av den arbetsföra befolkningen får det bättre med den nya Regeringen,5% får det sämre
  men de blir inte de sämst lottade,de som har det sämst är socialbidragstagare samt de som har sjukersättning det såg den gamla regeringen till bl.a. sänkte man sjukersättningen till 65% av inkomsten.

 18. Irene:

  ”Lennart, hur visar regeringen solidaritet med de arbetslösa?”

  Genom att försöka minska arbetslösheten, vilket inte socialdemokraterna har försökt på länge. (Varför förklarar jag här: http://lennartregebro.blogspot.com/2006/09/sossarna-och-lo-vill-ha-hgre.html )

  ”Inget annat land har så hårda krav på sina arbetslösa.”

  Men snälla… Inbillar du dig verkligen att arbetslösa har det bättre i alla andra länder än Sverige? Lite verklighetskontakt, OK?

  ”ingen hänsyn tas till att arbetsmarknaden har förändrats och att man måste se på problemen från ett annat perspektiv.”

  Nej, det är riktigt, den hänsynen tas inte i Sverige, varken av sossarna eller av alliansen. Hade man gjort det hade man infört flexicurity. Men det vågar inte alliansen göra, för man försöker undvika frontalkrock med facket.

  Lunken:

  ”Om en afrikan hade rösträtt i Sverige… då hade din kommentar hamnat på samma skala och det hade varit giltigt.”

  Nu tar vi det här en gång till då: Det var Ilse-marie som anlade det globala perspektivet genom att dra in all världens fattiag i diskussionen, och sedan snabbt byta perspektiv och låtsas som att det är dom arbetslkösa i Sverige somär fattigast i världen. Jag kritiserade detta. Jag citerar från början av inlägget: ”Ser vi lidandet kontra lyckan ur ett globalt perspektiv”.

  Den kritik du framför mot mig är alltså samma som jag i andra ord framförde mot Ilse-marie. OK? Är detta fortfarande oklart?

  ”Och jag har ännu inte känt solidaritet från alliansen. Men det kanske jag hade gjort med lite mer på fickan och en sämre miljösyn?”

  Det tror jag knappast. Hur menar du att du skall ”känna solidaritet” från en regering? Känner du solidaritet när dom ger dig bidrag? Är det solidaritet för dig, bidrag?

  ”Då blir det som vanligt en ny sosseregering som får städa upp. Hur många gånger måste vi se detta mönster?”

  Vi har aldrig sett det mönstret, för ett mönster kräver att nåt sker minst två gånger iaf. Och 90-talets kris vargrundad i socialdemokratisk politik, och löstes klart och tydligt genom borgerliga förändringar. Ekonomin var på väg upp när sossarna fick makten. Att sossarna har lyckats ljuga fram myten om att det var sossarna som rensade upp ändrar inte det faktum att det påståendet är en ren lögn.

  ”I hate to tell I told you so!”

  I hate to tell I tell you so. Hade vi diskuterat sakfrågor istället för vänsterns vanliga känslotrams och självbedrägeri hade det här varit rätt enkla frågor. Det kan sammanfattas med att socialism aldrig någonsin i någon variant alls har varit framgångsrik. Därför har socialismen förändrats från en ideologi till en mobbarklubb för inbördes beundran. Och det är därför det är så svårt att diskutera sakfrågor med er: Ni vill inte.
  http://lennartregebro.blogspot.com/2006/03/politisk-debattmobbning.html

  Ilse-marie: ”“Trickle down economi” lyckades varken Reagan eller Bush med.”

  Bush har inte försökt (tvärtom har han ökat sociala utgifter enormt. Men det passar inte in i vänster-myten). Reagan kanske försökte, och jag vet inte om han lyckades bättre eller sämre än nån annan, men faktum är att USAs fattiga är dom rikaste fattiga i hela världen. Så uppenbarligen har saker ”runnit ner”. Kalla det trickle-down eller inte, det bästa sättet att avskaffa fattigdom på är fri demokratisk kapitalism i kombination med grundläggande sociala rättigheter som utbildning. Det man har i väst alltså. Även USA. USA har lyckats något bättre än Sverige, bara, men det är i ett globalt sammanhang rent marginalt.

  ”De “bidrag” ni talar om är väl egentligen våra socialförsäkringar.”

  Nej. Dom bidrag vi talar om (a-kassan) *kallas* socialförsäkringar, men är i praktiken bidrag. Hade det varit försäkringar hade man betalat dom själv och kunnat välja vem man betalar till, och varit garanterad en viss summa pengar. En a-kassa som verkligen är en arbetslöshets*försäkring* hade till exempel haft klara bortre paranteser. En sjuk*försäkring* kan du gå med till det sjukhus du vill skall behandla dig. Som det fungerar i Frankrike: http://lennartregebro.blogspot.com/2005/09/i-sverige-har-man-ett-sjukvrdssystem.html

  ”Allt som kan göras för att underlätta för småföretagarna ska givetvis göras, men att de allra rikaste blir rikare påverkar varken samhället eller småföretagarna positivt.”

  Nej, men det som påverkas samhället positivt gör dom rika rikare. Så länge ni har som huvudmål att hindra att rika människor blir rikare så kommer fattiga människor bara bli fattigare. Om ni istället satte fokus på dom fattiga, och slutade fokusera på er avundsjuka, så skulle dom fattiga kunna få det bättre. Det skulle visserligen resultera i att dom riak också blir rikare, men personligen så skiter jag i det. Dom rika behöver inte min uppmärksamhet, dom klarar sig själva.

  Så sluta fokusera på att göra dom rika fattigare, och börja fokusera på att göra dom fattiga rikare istället.

  Svårare än så är det inte.

  Jag citerar Clinton: ”We know how to end poverty”. Det är inte speciellt svårt, ens.

 19. Oj då, världens problem är redan lösta.

  Bush har genom skattesänkningar gjort de rikaste ännu rikare. Under både Reagans och Bush tid ökade fattigdomen i USA, under Clintons tid minskade den. Att sänka skatterna för de rikaste och tro att det ska göra de fattigaste rikare också (trickle down) – har misslyckats varje gång.

  Att vi betalar solidariskt till våra försäkringar gör dem inte till bidrag. Du kan döpa om dem precis hur du vill, men det är trots allt försäkringar.

  Kul att du citerar Clinton, han hade Sveriges socialdemokrati som en tidig förbild. Den politiska verkligenheten stoppade dock hans idéer.

  Jag tror att jag har fått svar på frågan nu. Jag förstår att vi ser helt olika på världen. Javisst, jag tänker även med hjärtat och det är jag tacksam för!

 20. En viktig sak att lägga till är också att välfärdsstaten bygger på att vi har en hög sysselsättningsgrad. Kostnaderna för att ha en stor del av arbetskraften utanför arbetsmarknaden är enorma. Att få mer folk i arbete är en förutsättning för att kunna göra realhöjningar av pensioner och ersättningar.

 21. Till pelpet:
  Vi har fler människor i arbete än något annat land i världen. Trots den s.k. ”massarbetslösheten”. Visst ska vi göra allt vi kan för att så många männskor som möjligt ska ha ett jobb, men att straffa de som ändå av olika orsaker står utanför arbetsmarkanden – det i sig gör inte att arbetslösheten minskar. Sverige har idag en mycket bra ekonomisk situation. Vi har råd att ge även de som är sjuka och arbetslösa ett dragligt liv. Vi behöver inte straffa och skuldbelägga de som drabbats!

 22. Kalle E

   /  januari 19, 2007

  ”Jag tänker med hjärtat.”

  Ditt hjärta har aldrig get mat på bordet till en arbetslös.

  Ekonomiska siffror kallar vänstern för ”kall kapitalism” men ska sanningen fram så är det just pengar som vi diskuterar. Om vi ska prata ”solidaritet” så får vi gräva fram semantiken och ideologierna.

  Om vi ska prata ”hur ska vi göra för att ha något att ge till våra behövande” så behöver vi prata ekonomi. Pengar. Budget. Skatteuttag. Plus och minus.

  Att främja arbetslöshet och ge de arbetslösa bidrag är inte solidaritet, enligt mig. Det är att slänga bort liv.

  Att ge arbetslösa den ekonomiska möjligheten att överleva medan de söker jobb, det är en självklarhet.

 23. ”Oj då, världens problem är redan lösta.”

  Nej, det sa jag inte. Jag sa att vi vet hur man löser dom. Men lösta blir dom inte förrän folk som du slutar motarbeta lösningarna.

 24. ”Att ge arbetslösa den ekonomiska möjligheten att överleva medan de söker jobb, det är en självklarhet.”

  Ja. Så självklart att ingen har föreslagit nåt annat. Så varför tar du upp det? Eller hävdar du att arbetslösa i Sverige svälter ihjäl?

 25. Vi har snart ingen planet kvar!! Sköt nu om dig och ha en fortsatt trevlig helg!
  Vicke
  http://www.vicke.be/min_blogg.htm

 26. Solidaritet har jag inte påstått är bidrag Herr Lennart, det är bara en retorisk utkastad fråga av dig. Men skall frågan besvaras så skulle jag känna solidaritet av en regering som tar miljöfrågor på allvar och inser att vi inte kan fortsätta som vi gör, varken lokalt eller globalt.

  Jag vill verkligen veta din referens till att USAs fattigaste är dom rikaste i hela världen. Hur har Bushs underskott kommit till? Är det pga av hans stora ökningar av sociala avgifter? Är det hans vänsterpolitik som gjort att den amerikanska ekonomin är prutt just nu?

  I hate to tell I told you so använde jag för att belysa vad som en hel del människor kommer att säga efter att man ha politiserat miljöfrågorna tills det vart försent. Miljö- och klimatfrågan är inte en vänster-högerfråga… båda typerna av politisk åskådning lever liksom i samma miljö trots allt.

 27. Anonym

   /  januari 23, 2007

  Ang kommentar 10 – om jag vore så välbeställd att jag tjänade åtta gånger så mycket som den som tjänar minst, så skulle jag faktiskt säga till denne: ta dom 200 kronorna du, du behöver dom bättra än jag. Så går det till bland anständiga människor, men den världen har du och dina meningsfränder uppenbarligen redan lämnat. Högern håller ständigt på med dylika räkneexempel och tjatar om vänsterns missunnsamhet men levererar aldrig några bra argument till sin huvudtanke, varför det är bra att klyftorna mellan rika och fattiga ökar. Själv tycker jag det är väldigt olyckligt, eftersom det kommer att leda till att människorna i samhället inte upplever detta samhälle som ett gemensamt projekt längre. Ditt exempel är därför rent teoretiskt och har inte så mycket med verkligheten att göra. I verkligheten skulle dessa fem personer knappast gå till krogen tillsammans, de skulle inte ens valt samma krog var för sig och skulle således inte ens träffats på krogen. Så är det i ett samhälle med stora klyftor.

 28. Kalle E

   /  januari 23, 2007

  Anonym:

  I mitt exempel så upplevde ju alla fem att de levde tillsammans i ett samhälle. För att kunna träffas och umgås så delade de på notan efter inkomst.

  Däremot så krackelerade hela deras syn på verkligheten när välfärden förbättrades, då de fattiga inte insåg att en förbättring även förbättrar för de rika.

  Mitt exempel är inte så långt från verkligheten som du kan tro.

  Om vi får det bättre, måste vi tillåta de rika att få det bättre med alla andra. Annars är vi missunnsamma.

  Du tjänar nog många gånger bättre än de fattiga i världen. Skänker du bort alla dina pengar? Nej, du väljer att betala skatt i Sverige till svenskar. För att du har något gemensamt med svenskar och det svenska systemet.

  Gemensamhet är grundbulten i godheten. När vi känner oss gemensamma kan vi vara solidariska. När vi känner oss långt borta, eller utstötta, kan vi inte längre vara solidariska.

 29. *Q*

   /  januari 27, 2007

  Nej, det var för många motargument att plöja igenom på en kväll. Jag tyckte inlägget var mycket klokt, och håller med på alla punkter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: